โปรดช่วยเหลือบ้านของเณรชาวเขาถูกลมฝน ปลวกและมอดทำลายอานิสงส์มีบ้านเรือนทรัพย์สมบัติทุกภพทุกชาติ

ในห้อง 'พระพุทธรูป - วิหารทาน - สิ่งก่อสร้าง' ตั้งกระทู้โดย kunasan, 9 มกราคม 2019.

 1. kunasan

  kunasan เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กุมภาพันธ์ 2012
  โพสต์:
  326
  ค่าพลัง:
  +2,447
  โปรดช่วยเหลือบ้านสามเณรชาวเขาถูกพิษปลวกและมอดคอยทำลาย เวลาฝนตก หรือพายุก็ลำบากมาก เพราะทางบ้านลำบากยากจน ลูกเยอะ ไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับยาเสพย์ติด ไม่ขายยาหาเงินโดยมิชอบ แต่จำเป็นจริง ๆ ที่จะต้องทำบ้านให้มั่นคงรองรับคนในครอบครัว ๘-๙ คน

  --------------------------------
  ?temp_hash=cf2b48f0a982cfd88d654b2c686634cc.jpg

  ด้วยสามเณรจิตมงคล แซ่ย่าง เป็นสามเณรชาวเขาเผ่าม้ง ตั้งใจบวชเรียน การเรียนดีมาก บวชมา ๖ ปี แล้ว ทางบ้านฐานะยากจนมาก ๆ บ้านเป็นไม้ไผ่ โยมพ่อกับโยมแม่มีลูกมาก ทำไร่ข้าวโพดอย่างเดียว โยมพ่อก็แก่มากแล้ว คนในครอบครัวทั้งหมดไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพย์ติด ไม่ขายยาเสพย์ติดมาสร้างบ้าน ไม่เหมือนบ้านอื่น ๆ ค่อยทำงานภายในวัดแลกปัจจัยเป็นค่ารถ ค่าภัตตาหาร ค่าขนม ค่าเทอม ในการเรียนหนังสือในตัวเมือง

  ด้วยความกังวลที่บ้านลำบาก สามเณรจิตมงคล จึงอยากลาสิกขาไปทำงานช่วยเหลือครอบครัวให้พ่อแม่และน้อง ๆ มีบ้านที่มั่นคงแข็งแรง ไม่ใช่บ้านไม้ไผ่

  อาตมภาพในนามเจ้าอาวาสผู้ดูแลสามเณรมา ๖ ปี ไม่รู้จะช่วยได้อย่างไร จึงเจริญพรบอกบุญญาติธรรมที่จะช่วยอนุเคราะห์ สงเคราะห์แก่สามเณรชาวเขาผู้ยากไร้ เรียนดี ความประพฤติดี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพย์ติดรูปนี้ด้วย

  เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายเสาเรือนแก่สามเณร บล็อค เหล็ก หิน ทราย ปูน และกระเบื้องหลังคา ตามกำลังศรัทธาร่วมกับทางวัดที่สามเณรอาศัยอยู่ได้นะครับ เพราะทางวัดกำลังจะระดมทุนเปลื้องความกังวลให้แก่สามเณรกำลังสำคัญของวัดอยู่
  ---------------------------
  ?temp_hash=9c84ddce62979b6f62133c3d77ae14fa.jpg

  (สามเณรมีความสามารถสนทนาภาษาจีนถวายรายงานแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี)

  เสาเรือนขอถวายต้นละ ๓,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๕ ต้น ดังมีรายนามเจ้าภาพดังต่อไปนี้
  เสาต้นที่ ๑. พระครูศรีรัตนโสภณ และคณะศรัทธาวัดม่อนป่าสัก บูชาความอดทนในการก่อสร้างอุโบสถ เจดีย์ กำแพง หอฉัน ห้องครัวของวัดตลอด ๖ ปี
  ๒. คุณโยม............(ยังไม่มีเจ้าภาพ)
  ๓. คุณโยม............(ยังไม่มีเจ้าภาพ)
  ๔. คุณโยม............(ยังไม่มีเจ้าภาพ)
  ๕. คุณโยม............(ยังไม่มีเจ้าภาพ)
  ๖. คุณโยม............(ยังไม่มีเจ้าภาพ)
  ๗. คุณโยม............(ยังไม่มีเจ้าภาพ)
  ๘. คุณโยม............(ยังไม่มีเจ้าภาพ)
  ๙. คุณโยม............(ยังไม่มีเจ้าภาพ)
  ๑๐. คุณโยม............(ยังไม่มีเจ้าภาพ)
  ๑๑. คุณโยม............(ยังไม่มีเจ้าภาพ)
  ๑๒. คุณโยม............(ยังไม่มีเจ้าภาพ)
  ๑๓. คุณโยม............(ยังไม่มีเจ้าภาพ)
  ๑๔. คุณโยม............(ยังไม่มีเจ้าภาพ)
  ๑๕. คุณโยม............(ยังไม่มีเจ้าภาพ)


  ---------------------------------------


  เจ้าภาพบล๊อค ก้อนละ ๖ บาท ต้องการ ๗๐๐ ก้อน มีรายนามเจ้าภาพดังต่อไปนี้
  ๑. คุณโยม............(ยังไม่มีเจ้าภาพ)
  ๒. คุณโยม............(ยังไม่มีเจ้าภาพ)
  ๓. คุณโยม............(ยังไม่มีเจ้าภาพ)
  ๔. คุณโยม............(ยังไม่มีเจ้าภาพ)
  ๕. คุณโยม............(ยังไม่มีเจ้าภาพ)

  ----------------------------------------

  หิน ทราย เหล็ก ปูน กระเบื้องหลังคา ร่วมบริจาคตามกำลังศรัทธานะครับ

  สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่
  พระครูศรีรัตนโสภณ
  โทร. 0979941691

  ?temp_hash=cf2b48f0a982cfd88d654b2c686634cc.jpg
  สภาพห้องนอน

  ?temp_hash=cf2b48f0a982cfd88d654b2c686634cc.jpg
  สามเณรชักชวนโยมพ่อโยมแม่ น้อง ๆ รักษาศีล ๕ และนับถือพระพุทธศาสนา

  ?temp_hash=cf2b48f0a982cfd88d654b2c686634cc.jpg

  ?temp_hash=cf2b48f0a982cfd88d654b2c686634cc.jpg

  ?temp_hash=cf2b48f0a982cfd88d654b2c686634cc.jpg

  ขออนุโมทนาขอบคุณสาธุชนทุกท่านที่เมตตาอนุเคราะห์ เป็นทุนการศึกษา และบำบัดทุกข์ บำบัดความกังวลเรื่องที่อยู่อาศัยของสามเณรและครอบครัว ด้วยความเสียสละให้แก่ประชาชนชาวไทยภูเขาซึ่งสืบทอดศาสนารูปนี้ บุญกุศลทั้งหมดทั้งปวงที่เกิดจากจิตบริสุทธิ์ของสามเณรและสาธุชนทั้งหลายนี้ จงเป็นบุญบารมีหนุนนำส่งให้ญาติโยมทุกท่านมีบ้านเคหะสถานที่มั่นคง คนในบ้านอยู่เย็นเป็นสุข อยู่พร้อมหน้าพร้อมตา อายุมั่นยืนยาวทุกคนในครอบครัว เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน การเงิน การดำเนินชีวิต พรั่งพร้อมด้วยทรัพย์สมบัติ บริวารสมบัติ สวรรค์สมบัติด้วยเทอญ.
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุด: 12 มกราคม 2019
 2. kunasan

  kunasan เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กุมภาพันธ์ 2012
  โพสต์:
  326
  ค่าพลัง:
  +2,447
  สามเณรน้อย ช่วยก่อสร้างจากวัดที่ไม่มีสิ่งก่อสร้างอะไร จนปัจจุบันนี้มีอุโบสถ เจดีย์ ศาลา กุฏิ

  ?temp_hash=950e47c71d8bd146ca3035c62c6f3b9a.jpg
  ขยันขันแข็งทุกรูป เพื่อจะก่อสร้างวัดร้างโบราณที่ถูกทำลาย เป็นกุฏิที่พัก หอฉัน ศาลา กำแพงวัด อื่น ๆ

  ?temp_hash=950e47c71d8bd146ca3035c62c6f3b9a.jpg

  ?temp_hash=950e47c71d8bd146ca3035c62c6f3b9a.jpg

  ?temp_hash=950e47c71d8bd146ca3035c62c6f3b9a.jpg

  สามเณรวัดนี้ไม่มีกิจนิมนต์ ไม่มีรายได้ ไม่มีทุนการศึกษา พ่อแม่ยากจนไม่มีเงินส่งเรียน ทางวัดจึงต้องรับผิดชอบส่งเรียนทุกรูป

  ?temp_hash=950e47c71d8bd146ca3035c62c6f3b9a.jpg
  สามเณรขยันปลูกผลไม้ภายในวัดป่าแห่งนี้ เพื่อฉัน และแจกจ่ายให้กับโรงเรียนชาวเขาต่าง ๆ ไม่ได้ปลูกไว้ขาย
  ---------------------

  ปัจจัยที่ได้จากความขยันทุกบาท สำหรับเรียนหนังสือ ค่ารถ ค่าเทอมเรียนช่างยนต์ทวิภาคีของวิทยาลัยช่างที่ให้เณรเรียนได้ เมื่อทางบ้านลำบากก็ได้เอาปัจจัยจากการทำงานภายในวัดเป็นค่าแรงวันว่างจากเรียนหนังสือ ส่งไปให้ทางบ้านรักษาตัว ซื้ออาหาร ฯลฯ


  --------------------------------------------------

  โมทนาบุญร่วมกันนะครับ คนไทยช่วยคนประเทศอื่นยังได้ ช่วยคนไทยด้วยกันที่ลำบากก็คงช่วยได้ ขอผลบุญนี้จงหนุนนำส่งให้ท่านทั้งหลาย มีบ้านช่องใหญ่โตรโหฐาน ปราศจากหนี้สินเวรภัย เจริญด้วยลาภยศสุขสรรเสริญเงินทองไหลมาเทมาด้วยเทอญ.
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 3. Apinya Smabut

  Apinya Smabut นิพพานังสุขัง นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มิถุนายน 2014
  โพสต์:
  906
  กระทู้เรื่องเด่น:
  20
  ค่าพลัง:
  +1,381
  ร่วมทำบุญ 100 บาทครับ
  โอนแล้ว เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562
   
 4. kunasan

  kunasan เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กุมภาพันธ์ 2012
  โพสต์:
  326
  ค่าพลัง:
  +2,447
  ขออนุโมทนากับคุณ Apinya Smabut ที่ร่วมบริจาควัสดุก่อสร้าง 100 บาท ขอผลบุญนี้จงหนุนนำส่งให้ท่านทั้งหลาย มีบ้านช่องใหญ่โตรโหฐาน ปราศจากหนี้สินเวรภัย เจริญด้วยลาภยศสุขสรรเสริญเงินทองไหลมาเทมาด้วยเทอญ.

  ------------------------------------------------------


  อัพเดตยอดบุญ 10 ม.ค.62

  เพื่อผู้ยากไร้ที่สืบทอดพระพุทธศาสนา
  ---------------------

  เสาเรือนขอถวายต้นละ ๓,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๕ ต้น ดังมีรายนามเจ้าภาพดังต่อไปนี้

  เสาต้นที่ ๑. พระครูศรีรัตนโสภณ และคณะศรัทธาวัดม่อนป่าสัก บูชาความอดทนในการก่อสร้างอุโบสถ เจดีย์ กำแพง หอฉัน ห้องครัวของวัดตลอด ๖ ปี

  ๒. คุณโยม............(ยังไม่มีเจ้าภาพ)
  ๓. คุณโยม............(ยังไม่มีเจ้าภาพ)
  ๔. คุณโยม............(ยังไม่มีเจ้าภาพ)
  ๕. คุณโยม............(ยังไม่มีเจ้าภาพ)
  ๖. คุณโยม............(ยังไม่มีเจ้าภาพ)
  ๗. คุณโยม............(ยังไม่มีเจ้าภาพ)
  ๘. คุณโยม............(ยังไม่มีเจ้าภาพ)
  ๙. คุณโยม............(ยังไม่มีเจ้าภาพ)
  ๑๐. คุณโยม............(ยังไม่มีเจ้าภาพ)
  ๑๑. คุณโยม............(ยังไม่มีเจ้าภาพ)
  ๑๒. คุณโยม............(ยังไม่มีเจ้าภาพ)
  ๑๓. คุณโยม............(ยังไม่มีเจ้าภาพ)
  ๑๔. คุณโยม............(ยังไม่มีเจ้าภาพ)
  ๑๕. คุณโยม............(ยังไม่มีเจ้าภาพ)

  ---------------------------------------


  เจ้าภาพบล๊อค ก้อนละ ๖ บาท ต้องการ ๗๐๐ ก้อน มีรายนามเจ้าภาพดังต่อไปนี้

  ๑. คุณโยม
  Apinya Smabut ร่วมถวายบล๊อค 16 ก้อน เป็นจำนวนเงิน 100 บาท
  ๒. คุณโยม............(ยังไม่มีเจ้าภาพ)
  ๓. คุณโยม............(ยังไม่มีเจ้าภาพ)
  ๔. คุณโยม............(ยังไม่มีเจ้าภาพ)
  ๕. คุณโยม............(ยังไม่มีเจ้าภาพ)
  ----------------------------------------

  หิน ทราย เหล็ก ปูน กระเบื้องหลังคา ร่วมบริจาคตามกำลังศรัทธานะครับ

  ?temp_hash=2fa1dcd8659226d1aa6350660800bf85.jpg
  วัตรปฏิบัติไม่ขาด บิณฑบาต เรียนหนังสือ ประพฤติตัวดีเสมอ

  ?temp_hash=2fa1dcd8659226d1aa6350660800bf85.jpg
  ช่วยงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ชาวเขา โดยแนะนำเพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ เด็ก ๆ ชาวเขาเผ่าม้งมาบวชเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ และปฏิบัติธรรมร่วมตลอด


  ?temp_hash=2fa1dcd8659226d1aa6350660800bf85.jpg
  เจ้าอาวาสบูรณะวัดร้าง ๓ - ๔ แห่ง ในป่า หรือ บนภูเขา ก็ไปช่วยก่อสร้างบูรณะ และไหว้พระสวดมนต์ ปฏิบัติอยู่เสมอ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 5. neetum

  neetum เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  23 กุมภาพันธ์ 2013
  โพสต์:
  272
  ค่าพลัง:
  +1,138
  ร่วมทำบุญ 200 บาท โอนเมื่อครู่ค่ะ

  ขออนุโมทนาบุญร่วมกับทุกๆ ท่านด้วยค่ะ
   
 6. kunasan

  kunasan เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กุมภาพันธ์ 2012
  โพสต์:
  326
  ค่าพลัง:
  +2,447
  ขออนุโมทนากับคุณ neetum ที่ร่วมบริจาควัสดุก่อสร้าง 200 บาท ขอผลบุญนี้จงหนุนนำส่งให้ท่านทั้งหลาย มีบ้านช่องใหญ่โตรโหฐาน ปราศจากหนี้สินเวรภัย เจริญด้วยลาภยศสุขสรรเสริญเงินทองไหลมาเทมาด้วยเทอญ.

  ------------------------------------------------------

  อัพเดตยอดบุญ 12 ม.ค.62
  เพื่อผู้ยากไร้ที่สืบทอดพระพุทธศาสนา
  ---------------------

  เสาเรือนขอถวายต้นละ ๓,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๕ ต้น ดังมีรายนามเจ้าภาพดังต่อไปนี้

  เสาต้นที่ ๑. พระครูศรีรัตนโสภณ และคณะศรัทธาวัดม่อนป่าสัก บูชาความอดทนในการก่อสร้างอุโบสถ เจดีย์ กำแพง หอฉัน ห้องครัวของวัดตลอด ๖ ปี

  ๒. คุณโยม............(ยังไม่มีเจ้าภาพ)
  ๓. คุณโยม............(ยังไม่มีเจ้าภาพ)
  ๔. คุณโยม............(ยังไม่มีเจ้าภาพ)
  ๕. คุณโยม............(ยังไม่มีเจ้าภาพ)
  ๖. คุณโยม............(ยังไม่มีเจ้าภาพ)
  ๗. คุณโยม............(ยังไม่มีเจ้าภาพ)
  ๘. คุณโยม............(ยังไม่มีเจ้าภาพ)
  ๙. คุณโยม............(ยังไม่มีเจ้าภาพ)
  ๑๐. คุณโยม............(ยังไม่มีเจ้าภาพ)
  ๑๑. คุณโยม............(ยังไม่มีเจ้าภาพ)
  ๑๒. คุณโยม............(ยังไม่มีเจ้าภาพ)
  ๑๓. คุณโยม............(ยังไม่มีเจ้าภาพ)
  ๑๔. คุณโยม............(ยังไม่มีเจ้าภาพ)
  ๑๕. คุณโยม............(ยังไม่มีเจ้าภาพ)

  ---------------------------------------

  เจ้าภาพบล๊อค ก้อนละ ๖ บาท ต้องการ ๗๐๐ ก้อน มีรายนามเจ้าภาพดังต่อไปนี้

  ๑. คุณโยม Apinya Smabut
  ร่วมถวายบล๊อค 16 ก้อน เป็นจำนวนเงิน 100 บาท
  ๒. คุณโยม neetum ร่วมถวายบล๊อค 33 ก้อน เป็นจำนวนเงิน 200 บาท
  ๓. คุณโยม............(ยังไม่มีเจ้าภาพ)
  ๔. คุณโยม............(ยังไม่มีเจ้าภาพ)
  ๕. คุณโยม............(ยังไม่มีเจ้าภาพ)
  ----------------------------------------

  หิน ทราย เหล็ก ปูน กระเบื้องหลังคา ร่วมบริจาคตามกำลังศรัทธานะครับ

  ?temp_hash=e88147468da1d1db25ce4314cea55ed2.jpg
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • 6.jpg
   6.jpg
   ขนาดไฟล์:
   19 KB
   เปิดดู:
   20
 7. kunasan

  kunasan เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กุมภาพันธ์ 2012
  โพสต์:
  326
  ค่าพลัง:
  +2,447
  เชิญร่วมทำบุญกับสามเณรนาบุญศาสนทายาทบนภูเขาได้ตามกำลังศรัทธานะครับ
  ถือเป็นการบูชาคุณของสามเณร ซึ่งสามเณรเรียนดี ยากจน แถมไม่เคยได้รับทุนการศึกษาจากที่ใดเลย ขออนุโมทนาบอกบุญด้วยนะครับ


  ?temp_hash=82110f8ab779faf34ca3b50c374927c0.jpg

  (สามเณรมีความสามารถสนทนาภาษาจีนถวายรายงานแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี)
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 8. busarakham

  busarakham สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 มกราคม 2017
  โพสต์:
  6
  ค่าพลัง:
  +14
  ข้าพเจ้าขอร่วมทำบุญช่วยเหลือบ้านของเณรชาวเขาถูกลมฝน ปลวกและมอดเป็นจำนวนเงิน 100 บาท และขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 9. zakell

  zakell ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  20 พฤศจิกายน 2017
  โพสต์:
  16
  ค่าพลัง:
  +50
  ขอร่วมบุญเป็นจำนวน 100 บาทและอนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านด้วยนะครับ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 10. kunasan

  kunasan เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กุมภาพันธ์ 2012
  โพสต์:
  326
  ค่าพลัง:
  +2,447
  ขออนุโมทนากับ
  คุณโยม busarakham, ที่ร่วมบริจาควัสดุก่อสร้าง 100 บาท
  และคุณโยม zakell, ที่ร่วมบริจาควัสดุก่อสร้าง 100 บาท ขอผลบุญนี้จงหนุนนำส่งให้ท่านทั้งหลาย มีบ้านช่องใหญ่โตรโหฐาน ปราศจากหนี้สินเวรภัย เจริญด้วยลาภยศสุขสรรเสริญเงินทองไหลมาเทมาด้วยเทอญ.

  ------------------------------------------------------

  อัพเดตยอดบุญ 15 ม.ค.62
  เพื่อผู้ยากไร้ที่สืบทอดพระพุทธศาสนา
  ---------------------

  เสาเรือนขอถวายต้นละ ๓,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๕ ต้น ดังมีรายนามเจ้าภาพดังต่อไปนี้

  เสาต้นที่ ๑. พระครูศรีรัตนโสภณ และคณะศรัทธาวัดม่อนป่าสัก บูชาความอดทนในการก่อสร้างอุโบสถ เจดีย์ กำแพง หอฉัน ห้องครัวของวัดตลอด ๖ ปี

  ๒. คุณโยม............(ยังไม่มีเจ้าภาพ)
  ๓. คุณโยม............(ยังไม่มีเจ้าภาพ)
  ๔. คุณโยม............(ยังไม่มีเจ้าภาพ)
  ๕. คุณโยม............(ยังไม่มีเจ้าภาพ)
  ๖. คุณโยม............(ยังไม่มีเจ้าภาพ)
  ๗. คุณโยม............(ยังไม่มีเจ้าภาพ)
  ๘. คุณโยม............(ยังไม่มีเจ้าภาพ)
  ๙. คุณโยม............(ยังไม่มีเจ้าภาพ)
  ๑๐. คุณโยม............(ยังไม่มีเจ้าภาพ)
  ๑๑. คุณโยม............(ยังไม่มีเจ้าภาพ)
  ๑๒. คุณโยม............(ยังไม่มีเจ้าภาพ)
  ๑๓. คุณโยม............(ยังไม่มีเจ้าภาพ)
  ๑๔. คุณโยม............(ยังไม่มีเจ้าภาพ)
  ๑๕. คุณโยม............(ยังไม่มีเจ้าภาพ)

  ---------------------------------------

  เจ้าภาพบล๊อค ก้อนละ ๖ บาท ต้องการ ๗๐๐ ก้อน มีรายนามเจ้าภาพดังต่อไปนี้

  ๑. คุณโยม Apinya Smabut
  ร่วมถวายบล๊อค 16 ก้อน เป็นจำนวนเงิน 100 บาท
  ๒. คุณโยม neetum ร่วมถวายบล๊อค 33 ก้อน เป็นจำนวนเงิน 200 บาท
  ๓. คุณโยม busarakham, ร่วมถวายบล๊อค 16 ก้อน เป็นจำนวนเงิน 100 บาท
  ๔. คุณโยม zakell ร่วมถวายบล๊อค 16 ก้อน เป็นจำนวนเงิน 100 บาท
  ๕. คุณโยม............(ยังไม่มีเจ้าภาพ)

  ----------------------------------------

  หิน ทราย เหล็ก ปูน กระเบื้องหลังคา ร่วมบริจาคตามกำลังศรัทธานะครับ

  ?temp_hash=5a5cc5f744504c5f68714032e114d8bd.jpg
  คนเรามีต้นทุนมาต่างกัน ใช่ว่าอยากเกิดมายากจน
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 11. shaj

  shaj ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  21 พฤศจิกายน 2012
  โพสต์:
  3,455
  ค่าพลัง:
  +2,091
  ขอร่วมบุญซ่อมสร้างบ้าน
  กับสามเณรจิตมงคล แซ่ย่างครับ
  ถวาย201บาท
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 12. kunasan

  kunasan เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กุมภาพันธ์ 2012
  โพสต์:
  326
  ค่าพลัง:
  +2,447
  ขออนุโมทนากับ
  คุณโยม shaj, ที่ร่วมบริจาควัสดุก่อสร้าง 201 บาท
  ขอผลบุญนี้จงหนุนนำส่งให้ท่านทั้งหลาย มีบ้านช่องใหญ่โตรโหฐาน ปราศจากหนี้สินเวรภัย เจริญด้วยลาภยศสุขสรรเสริญเงินทองไหลมาเทมาด้วยเทอญ.

  ------------------------------------------------------

  อัพเดตยอดบุญ 16 ม.ค.62
  เพื่อสามเณรน้อยผู้ยากไร้ที่สืบทอดพระพุทธศาสนา
  ---------------------

  เสาเรือนขอถวายต้นละ ๓,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๕ ต้น ดังมีรายนามเจ้าภาพดังต่อไปนี้

  เสาต้นที่ ๑. พระครูศรีรัตนโสภณ และคณะศรัทธาวัดม่อนป่าสัก บูชาความอดทนในการก่อสร้างอุโบสถ เจดีย์ กำแพง หอฉัน ห้องครัวของวัดตลอด ๖ ปี

  ๒. คุณโยมผู้ไม่ประสงค์ออกนาม
  ๓. คุณโยมผู้ไม่ประสงค์ออกนาม
  ๔. คุณโยมผู้ไม่ประสงค์ออกนาม
  ๕. คุณโยม............(ยังไม่มีเจ้าภาพ)
  ๖. คุณโยม............(ยังไม่มีเจ้าภาพ)
  ๗. คุณโยม............(ยังไม่มีเจ้าภาพ)
  ๘. คุณโยม............(ยังไม่มีเจ้าภาพ)
  ๙. คุณโยม............(ยังไม่มีเจ้าภาพ)
  ๑๐. คุณโยม............(ยังไม่มีเจ้าภาพ)
  ๑๑. คุณโยม............(ยังไม่มีเจ้าภาพ)
  ๑๒. คุณโยม............(ยังไม่มีเจ้าภาพ)
  ๑๓. คุณโยม............(ยังไม่มีเจ้าภาพ)
  ๑๔. คุณโยม............(ยังไม่มีเจ้าภาพ)
  ๑๕. คุณโยม............(ยังไม่มีเจ้าภาพ)

  ---------------------------------------

  เจ้าภาพบล๊อค ก้อนละ ๖ บาท ต้องการ ๗๐๐ ก้อน มีรายนามเจ้าภาพดังต่อไปนี้

  ๑. คุณโยม Apinya Smabut
  ร่วมถวายบล๊อค 16 ก้อน เป็นจำนวนเงิน 100 บาท
  ๒. คุณโยม neetum ร่วมถวายบล๊อค 33 ก้อน เป็นจำนวนเงิน 200 บาท
  ๓. คุณโยม busarakham, ร่วมถวายบล๊อค 16 ก้อน เป็นจำนวนเงิน 100 บาท
  ๔. คุณโยม zakell ร่วมถวายบล๊อค 16 ก้อน เป็นจำนวนเงิน 100 บาท
  ๕. คุณโยม shaj, ร่วมถวายบล๊อค 33 ก้อน เป็นจำนวนเงิน 200 บาท
  ๖. คุณโยม............(ยังไม่มีเจ้าภาพ)

  ----------------------------------------

  หิน ทราย เหล็ก ปูน กระเบื้องหลังคา ร่วมบริจาคตามกำลังศรัทธานะครับ

  ?temp_hash=23e5afc1e26c5cdd1b89c075fa924806.jpg
  สามเณรน้อยทั้งหลายยังอนุเคราะห์พระผู้เฒ่า เจ้าอาวาสที่ปวดหลังโดยการปรนนิบัติดูแลบีบนวดอยู่เป็นประจำ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 13. Wheeler990

  Wheeler990 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มกราคม 2010
  โพสต์:
  846
  ค่าพลัง:
  +5,649
  ผมพร้อมครอบครัว และญาติมิตร ร่วมทำบุญสมทบทุนในการสร้างบ้านเรือน เพื่อช่วยเหลือครอบครัวของ สามเณร จิตมงคล แซ่ย่าง

  โอนปัจจัยทำบุญเรียบร้อยแล้ว เข้าบัญชี สามเณร แซ่ย่าง เลขที่บัญชี 209-2-59469-9 ธนาคารกสิกรไทย วันที่ 19/01/19 เวลา 15.47 น. ยอดเงิน 55 บาท

  อนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยครับ สาธุๆ
   
 14. kunasan

  kunasan เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กุมภาพันธ์ 2012
  โพสต์:
  326
  ค่าพลัง:
  +2,447
  สามเณรน้อยขออนุโมทนากับ
  คุณโยม Wheeler990,, ที่ร่วมบริจาควัสดุก่อสร้าง 201 บาท
  ขอผลบุญนี้จงหนุนนำส่งให้ท่านทั้งหลาย มีบ้านช่องใหญ่โตรโหฐาน ปราศจากหนี้สินเวรภัย เจริญด้วยลาภยศสุขสรรเสริญเงินทองไหลมาเทมาด้วยเทอญ. ขอขอบพระคุณทุกท่านด้วยใจ

  ------------------------------------------------------

  อัพเดตยอดบุญ 20 ม.ค.62
  เพื่อสามเณรน้อยผู้ยากไร้ที่สืบทอดพระพุทธศาสนา
  ---------------------

  เสาเรือนขอถวายต้นละ ๓,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๕ ต้น ดังมีรายนามเจ้าภาพดังต่อไปนี้

  เสาต้นที่ ๑. พระครูศรีรัตนโสภณ และคณะศรัทธาวัดม่อนป่าสัก บูชาความอดทนในการก่อสร้างอุโบสถ เจดีย์ กำแพง หอฉัน ห้องครัวของวัดตลอด ๖ ปี

  ๒. คุณโยมผู้ไม่ประสงค์ออกนาม
  ๓. คุณโยมผู้ไม่ประสงค์ออกนาม
  ๔. คุณโยมผู้ไม่ประสงค์ออกนาม
  ๕. คุณโยม............(ยังไม่มีเจ้าภาพ)
  ๖. คุณโยม............(ยังไม่มีเจ้าภาพ)
  ๗. คุณโยม............(ยังไม่มีเจ้าภาพ)
  ๘. คุณโยม............(ยังไม่มีเจ้าภาพ)
  ๙. คุณโยม............(ยังไม่มีเจ้าภาพ)
  ๑๐. คุณโยม............(ยังไม่มีเจ้าภาพ)
  ๑๑. คุณโยม............(ยังไม่มีเจ้าภาพ)
  ๑๒. คุณโยม............(ยังไม่มีเจ้าภาพ)
  ๑๓. คุณโยม............(ยังไม่มีเจ้าภาพ)
  ๑๔. คุณโยม............(ยังไม่มีเจ้าภาพ)
  ๑๕. คุณโยม............(ยังไม่มีเจ้าภาพ)

  ---------------------------------------

  เจ้าภาพบล๊อค ก้อนละ ๖ บาท ต้องการ ๗๐๐ ก้อน มีรายนามเจ้าภาพดังต่อไปนี้

  ๑. คุณโยม Apinya Smabut
  ร่วมถวายบล๊อค 16 ก้อน เป็นจำนวนเงิน 100 บาท
  ๒. คุณโยม neetum ร่วมถวายบล๊อค 33 ก้อน เป็นจำนวนเงิน 200 บาท
  ๓. คุณโยม busarakham, ร่วมถวายบล๊อค 16 ก้อน เป็นจำนวนเงิน 100 บาท
  ๔. คุณโยม zakell ร่วมถวายบล๊อค 16 ก้อน เป็นจำนวนเงิน 100 บาท
  ๕. คุณโยม shaj, ร่วมถวายบล๊อค 33 ก้อน เป็นจำนวนเงิน 200 บาท
  ๖. คุณโยม Wheeler990, .ร่วมถวายบล๊อค 9 ก้อน เป็นจำนวนเงิน 55 บาท

  ----------------------------------------

  หิน ทราย เหล็ก ปูน กระเบื้องหลังคา ร่วมบริจาคตามกำลังศรัทธานะครับ

  ?temp_hash=204166eb23f6d83d0f80a9c98aff7d89.jpg
  เพราะไม่มีโอกาส เพราะยากจน จึงไม่สามารถที่บำรุงเลี้ยงดูโยมพ่อโยมแม่ให้อยู่สุขสบาย ต้องปล่อยให้ท่านนอนตาก ลม ทนกับฝนอยู่บ้านไม้ไผ่เล็ก ๆ ที่ไม่มั่นคง ผูพังได้ง่าย เปลี่ยนหลังคามุงคาทุก ๆ ๓ ปี ขอบพระคุณทุกท่านที่เมตตา
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 15. BKC

  BKC สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 กันยายน 2012
  โพสต์:
  18
  ค่าพลัง:
  +18
  54E9CAA8-4ACE-4AB6-83B4-728E997C6A2D.jpeg
  ขอร่วมทำบุญด้วยจำนวน 100 บาทค่ะ
  และขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยค่ะ
   
 16. kunasan

  kunasan เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กุมภาพันธ์ 2012
  โพสต์:
  326
  ค่าพลัง:
  +2,447
  สามเณรน้อยขออนุโมทนาขอบคุณกับ
  คุณโยม BKC,, ที่ร่วมบริจาควัสดุก่อสร้าง 100 บาท
  ขอผลบุญนี้จงหนุนนำส่งให้ท่านทั้งหลาย มีบ้านช่องใหญ่โตรโหฐาน ปราศจากหนี้สินเวรภัย เจริญด้วยลาภยศสุขสรรเสริญเงินทองไหลมาเทมาด้วยเทอญ. ขอขอบพระคุณทุกท่านด้วยใจ

  ------------------------------------------------------

  อัพเดตยอดบุญ 21 ม.ค.62
  เพื่อสามเณรน้อยผู้ยากไร้ที่สืบทอดพระพุทธศาสนา
  ---------------------

  เสาเรือนขอถวายต้นละ ๓,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๕ ต้น ดังมีรายนามเจ้าภาพดังต่อไปนี้

  เสาต้นที่ ๑. พระครูศรีรัตนโสภณ และคณะศรัทธาวัดม่อนป่าสัก บูชาความอดทนในการก่อสร้างอุโบสถ เจดีย์ กำแพง หอฉัน ห้องครัวของวัดตลอด ๖ ปี

  ๒. คุณโยมผู้ไม่ประสงค์ออกนาม
  ๓. คุณโยมผู้ไม่ประสงค์ออกนาม
  ๔. คุณโยมผู้ไม่ประสงค์ออกนาม
  ๕. คุณโยม............(ยังไม่มีเจ้าภาพ)
  ๖. คุณโยม............(ยังไม่มีเจ้าภาพ)
  ๗. คุณโยม............(ยังไม่มีเจ้าภาพ)
  ๘. คุณโยม............(ยังไม่มีเจ้าภาพ)
  ๙. คุณโยม............(ยังไม่มีเจ้าภาพ)
  ๑๐. คุณโยม............(ยังไม่มีเจ้าภาพ)
  ๑๑. คุณโยม............(ยังไม่มีเจ้าภาพ)
  ๑๒. คุณโยม............(ยังไม่มีเจ้าภาพ)
  ๑๓. คุณโยม............(ยังไม่มีเจ้าภาพ)
  ๑๔. คุณโยม............(ยังไม่มีเจ้าภาพ)
  ๑๕. คุณโยม............(ยังไม่มีเจ้าภาพ)

  ---------------------------------------

  เจ้าภาพบล๊อค ก้อนละ ๖ บาท ต้องการ ๗๐๐ ก้อน มีรายนามเจ้าภาพดังต่อไปนี้

  ๑. คุณโยม Apinya Smabut
  ร่วมถวายบล๊อค 16 ก้อน เป็นจำนวนเงิน 100 บาท
  ๒. คุณโยม neetum ร่วมถวายบล๊อค 33 ก้อน เป็นจำนวนเงิน 200 บาท
  ๓. คุณโยม busarakham, ร่วมถวายบล๊อค 16 ก้อน เป็นจำนวนเงิน 100 บาท
  ๔. คุณโยม zakell ร่วมถวายบล๊อค 16 ก้อน เป็นจำนวนเงิน 100 บาท
  ๕. คุณโยม shaj, ร่วมถวายบล๊อค 33 ก้อน เป็นจำนวนเงิน 200 บาท
  ๖. คุณโยม Wheeler990, .ร่วมถวายบล๊อค 9 ก้อน เป็นจำนวนเงิน 55 บาท
  ๗. คุณโยม BKC,.ร่วมถวายบล๊อค 16 ก้อน เป็นจำนวนเงิน 100 บาท

  รวมเป็นบล๊อคจำนวน 137 ก้อน
  ----------------------------------------

  หิน ทราย เหล็ก ปูน กระเบื้องหลังคา ร่วมบริจาคตามกำลังศรัทธานะครับ

  ?temp_hash=f8595d6267d680c82a2d0e7aa9a53221.jpg
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 17. kunasan

  kunasan เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กุมภาพันธ์ 2012
  โพสต์:
  326
  ค่าพลัง:
  +2,447
  โปรดช่วยเหลือบ้านสามเณรชาวเขาถูกพิษปลวกและมอดคอยทำลาย เวลาฝนตก หรือพายุก็ลำบากมาก เพราะทางบ้านลำบากยากจน ลูกเยอะ ไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับยาเสพย์ติด ไม่ขายยาหาเงินโดยมิชอบ แต่จำเป็นจริง ๆ ที่จะต้องทำบ้านให้มั่นคงรองรับคนในครอบครัว ๘-๙ คน

  ?temp_hash=3f8985a807c450b771ca731c5393daf0.jpg

  สามเณรได้สละแรงก่อสร้างวิหารทาน ทำงานทุกอย่างถวายวัดด้วยศรัทธา และตอบแทนวัด เพราะทางวัดได้ส่งเสียค่าเล่าเรียนหนังสือ ค่ารถ ค่าภัตตาหารในโรงเรียนเป็นประจำ

  ?temp_hash=3f8985a807c450b771ca731c5393daf0.jpg
  สภาพห้องครัวที่บ้านของสามเณรที่รอวันผุพัง
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

แชร์หน้านี้

Loading...