เสียงธรรม โอกาสทองของชีวิต หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช Live

ในห้อง 'ธรรมเทศนาทั่วไป' ตั้งกระทู้โดย supatorn, 4 กรกฎาคม 2017.

 1. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,778
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,057
  ศีล สมาธิ ปัญญา เหมือนเส้าสามก้อน :: หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

  อาศัยสติรู้เท่าทันจิต :: หลวงพ่อปราโมทย์ 10 ส.ค. 2562 (ไฟล์ 620810A ซีดี 83)

  Dhamma.com
  Sep 29, 2019
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 1 ตุลาคม 2019
 2. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,778
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,057
  ฟังธรรมย้อนหลังต่อเนื่อง หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 9 Hrs

  ธรรมะ ชิวชิว
  Sep 29, 2019

   
 3. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,778
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,057
  รู้ทุกข์เมื่อไร ละสมุทัยเมื่อนั้น :: หลวงพ่อปราโมทย์ 11 ส.ค. 2562 (ไฟล์ 620811A ซีดี 83)

  รู้จักเลือกเรียนตามจริตนิสัย :: หลวงพ่อปราโมทย์ 11 ส.ค. 2562 (ไฟล์ 620811B ซีดี 83)

  ความทุกข์จะมาถึงเมื่อไรไม่รู้ :: หลวงพ่อปราโมทย์ 17 ส.ค. 2562 (ไฟล์ 620817A ซีดี 83)

  เด็ดเดี่ยวในการภาวนา :: หลวงพ่อปราโมทย์ 17 ส.ค. 2562 (ไฟล์ 620817B ซีดี 83)

  Dhamma.com
  Oct 8, 2019
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 13 ตุลาคม 2019
 4. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,778
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,057
  ธรรมะคิดเอาไม่ได้ :: หลวงพ่อปราโมทย์ 18 ส.ค. 2562 (ไฟล์ 620818A ซีดี 83)

  ธรรมะไม่ได้อยู่ที่วัด :: หลวงพ่อปราโมทย์ 18 ส.ค. 2562 (ไฟล์ 620818B ซีดี 83)

  Dhamma.com
  Oct 11, 2019
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 13 ตุลาคม 2019
 5. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,778
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,057
  ฟังธรรมย้อนหลังต่อเนื่อง หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 11 Hrs.

  ธรรมะ ชิวชิว
  Streamed live on Oct 10, 2019
   
 6. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,778
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,057
  เรียนให้หายโง่ :: หลวงพ่อปราโมทย์ 24 ส.ค. 2562 (ไฟล์ 620824A ซีดี 83)

  สรุปการปฏิบัติ :: หลวงพ่อปราโมทย์ 24 ส.ค. 2562 (ไฟล์ 620824B ซีดี 83)

  ใช้ลมหายใจทำสมถะและวิปัสสนา :: หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 6 ต.ค. 2562

  Dhamma.com
  Oct 16, 2019
  ฟังธรรมย้อนหลังต่อเนื่อง หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 9 Hrs.

  ธรรมะ ชิวชิว
  Streamed live on Oct 12, 2019

   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 18 ตุลาคม 2019
 7. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,778
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,057
  ฌาน / หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

  Sompong Tungmepol
  Sep 1, 2017

  1. #อารัมมณูปนิชฌาน (การเพ่งอารมณ์ ได้แก่ สมาบัติ 8 คือ รูปฌาน 4 และ อรูปฌาน 4 - object-scrutinizing Jhana)
  2. #ลักขณูปนิชฌาน (การเพ่งลักษณะ ได้แก่ วิปัสสนา มรรค และผล - characteristic-examining Jhana)

  วิปัสสนา ชื่อว่า ลักขณูปนิชฌาน เพราะพินิจสังขารโดยไตรลักษณ์ มรรค ชื่อว่า ลักขณูปนิชฌาน เพราะยังกิจแห่งวิปัสสนานั้นให้สำเร็จ ผล ชื่อว่า ลักขณูปนิชฌาน เพราะเพ่งนิพพานอันมีลักษณะเป็นสุญญตะ อนิมิตตะ และอัปปณิหิตะ อย่างหนึ่ง และเพราะเห็นลักษณะอันเป็นสัจจภาวะของนิพพาน อย่างหนึ่ง ฌานที่แบ่งเป็น 2 อย่างนี้ มีมาในคัมภีร์ชั้นอรรถกถา.
   
 8. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,778
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,057
  คนส่วนน้อยเท่านั้นที่จะภาวนาไปสู่ความพ้นทุกข์ถ้าต้องการธรรมะที่จะพ้นไปจากโลก พระองค์ถึงจะสอนธรรมะที่ประณีตสูงขึ้นไป เป็นธรรมะที่ไม่มีตัวตน สำหรับคนที่อยากพ้นทุกข์จริงๆถ้าเรามีปัญญา เราจะเห็นว่าความสุขในโลกเป็นของชั่วคราว กระทั่งสวรรค์และพรหมโลกก็เป็นของชั่วคราวเพราะสังขาร(สิ่งที่เกิดจากเหตุปัจจัย ทั้งรูปธรรมและนามธรรม) ทุกอย่างไม่เที่ยงเลย ทนอยู่ไม่ได้ ไม่ใช่ตัวตนที่ถาวร เป็นที่พึ่งอาศัยไม่ได้จริง จึงหาทางออกจากโลก โลกก็คือรูปนาม(กายใจ) นั่นแหละให้เรามาเรียนรู้รูปนามให้แจ่มแจ้งด้วยการเจริญวิปัสสนา โดยมีสติรู้รูปรู้นามที่กำลังเกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป ด้วยใจที่ตั้งมั่น เป็นผู้รู้ผู้ดู ดูห่างๆเห็นซ้ำแล้วซ้ำอีก ใจจะค่อยเป็นกลางขึ้นเรื่อยๆ รู้ว่ารูปนานไม่ใช่ของดีของวิเศษอีกต่อไปแล้ว รูปนามนั่นแหละเป็นตัวทุกข์ มันเป็นของไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา รู้แล้วจบที่รู้ รู้แล้วเป็นกลางจริงๆ เพราะใจมันเห็นความจริงว่าทุกอย่างเป็นของชั่งคราว ความสุขก็ชั่วคราว ความทุกข์ก็ชั่วคราว กุศลก็ชั่วคราว อกุศลก็ชั่วคราว แล้วเราจะไม่ไปหลงเอาของชั่วคราวมาเป็นที่พึ่งอาศัย พอเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเสมอกันหมด มีแต่เกิดแล้วดับเท่าเทียมกันหมด ความสุขเกิดขึ้นอีกก็ไม่ดิ้นรนที่จะให้มันอยู่นานๆ ความสุขที่ยังไม่เกิดขึ้นก็ไม่ดิ้นรนไปแสวงหามัน ความทุกข์ที่ยังไม่เกิดขึ้นก็ไม่ดิ้นรนต่อต้านไม่ให้เกิด ความทุกข์ที่เกิดแล้วก็ไม่ดิ้นรนหาทางทำลายมัน จิตหมดความดิ้นรน หมดความปรุงแต่ง เพราะเห็นความจริงของตัวขันธ์(กายใจ) ว่าเป็นตัวทุกข์ เมื่อเรียนรู้รูปนามจนแจ่มแจ้ง จิตก็เป็นกลางกับรูปนาม สามารถถอดถอนความยินดียินร้ายในโลก(รูปนาม)เสียได้ จิตก็หมดตัณหา หมดความอยาก หมดดิ้นรน พ้นการปรุงแต่ง เรียกว่า วิสังขาร หรือวิราคะ ซึ่งเป็นชื่อของพระนิพพาน
  - จากพระธรรมเทศนาของ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
   
 9. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,778
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,057
  เรียนให้ถึงจิตถึงใจ :: หลวงพ่อปราโมทย์ 25 ส.ค. 2562 (ไฟล์ 620825 ซีดี 83)

  ปัญญาล้ำหน้า :: หลวงพ่อปราโมทย์ 31 ส.ค. 2562 (ไฟล์ 620831A ซีดี 83)

  รู้สึกแน่นเพราะจงใจดู :: หลวงพ่อปราโมทย์ 31 ส.ค. 2562 (ไฟล์ 620831B ซีดี 83)

  เปลี่ยนทุกขณะ :: หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 19 ต.ค.2562

  Dhamma.com
  Oct 24, 2019
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 26 ตุลาคม 2019
 10. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,778
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,057
  ปฏิบัติให้ถูก ปฏิบัติให้มากพอ :: หลวงพ่อปราโมทย์ 1 ก.ย. 2562 (ไฟล์ 620901A ซีดี 83)

  Dhamma.com
  Oct 25, 2019
   
 11. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,778
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,057
  ฟังธรรมย้อนหลังต่อเนื่อง หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 9 Hrs.

  ฟังธรรมย้อนหลังต่อเนื่อง หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 8 Hrs.

  ธรรมะ ชิวชิว
  Streamed live on Oct 26, 2019
   
 12. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,778
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,057
  ศาสนาพุทธแท้ๆ เป็นเรื่องของปัญญา :: หลวงพ่อปราโมทย์ 7 ก.ย. 2562 (ไฟล์ 620907A ซีดี 83)

  Dhamma.com
  Oct 29, 2019
   
 13. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,778
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,057
  ใจที่ดิ้นรน ยิ่งดิ้นรนยิ่งมีความทุกข์

  คลังธรรมะ
  Sep 14, 2017
   
 14. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,778
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,057
  ฟังธรรมย้อนหลังต่อเนื่อง หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

  ธรรมะ ชิวชิว
  ทำสมาธิมากเนิ่นช้า คิดพิจารณามากฟุ้งซ่าน :: หลวงพ่อปราโมทย์ 8 ก.ย. 2562 (ไฟล์ 620908B ซีดี 84)

  Dhamma.com
  Nov 3, 2019
  ไม่ได้ปฏิบัติ เพื่อห้ามไม่ให้จิตเคลื่อน

  ธรรมะกับธรรมชาติ
  Nov 3, 2019
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 8 พฤศจิกายน 2019
 15. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,778
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,057
  ฟังธรรมย้อนหลังต่อเนื่อง หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

  ธรรมะ ชิวชิว
   
 16. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,778
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,057
  กรรมฐานที่เหมาะกับแต่ละคนไม่เหมือนกัน

  คลังธรรมะ
  Sep 13, 2017
  ฟังธรรมย้อนหลังต่อเนื่อง หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

  ธรรมะ ชิวชิว
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 12 พฤศจิกายน 2019
 17. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,778
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,057
  จุดสำคัญคือจิตต้องถูก :: หลวงพ่อปราโมทย์ 15 ก.ย. 2562 (ไฟล์ 620915A ซีดี 84)

  ถามให้น้อย ดูให้มาก :: หลวงพ่อปราโมทย์ 15 ก.ย. 2562 (ไฟล์ 620915B ซีดี 84)

  Dhamma.com
  Nov 10, 2019
   
 18. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,778
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,057
  ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง :: หลวงพ่อปราโมทย์ 14 ก.ย. 2562 (ไฟล์ 620914B ซีดี 84)

  Dhamma.com
  Nov 9, 2019
  ถ้าเราเห็นว่าผมไม่ใช่ตัวเรา ของเรา ขน เล็บ ฟัน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก ไม่ใช่ตัวเรา ของเรา ดูไล่อยู่ในร่างกาย เห็นทุกอย่างในอาการ 32 เป็นภาษาโบราณ เดี๋ยวนี้หมอเก่งกว่าเก่า แยกออกมา มนุษย์นี้แยกได้เยอะแยะ ไม่ใช่อาการ 32 แล้ว มีเท่าไรก็ไม่รู้เหมือนกัน สมัยโบราณแยกแค่อาการ 32 ตัวหลักๆ ถ้าแยกอาการ 32 ได้ ก็จะเห็นว่าทั้งตัวนี้ไม่มีเรา สิ่งที่ประกอบเป็นตัวเรามันมีอะไร มีผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก ถ้าเราดูแต่ละส่วนๆ ไม่ใช่เรา สุดท้ายทั้งตัวนี้มันจะไม่ใช่เรา การแยกผม ขน เล็บ ฟัน หนังไม่ใช่เรื่องเล่นๆ พระพุทธเจ้ากำหนดเรื่องของอาบัติไว้อันหนึ่ง ถ้าอุปัชฌาย์ไม่สอนในขณะวันบวช ไม่สอนลูกศิษย์ที่มาบวช ให้พิจารณากายเป็นผม ขน เล็บ ฟัน หนัง อุปัชฌาย์อาบัติ บกพร่อง เพราะอย่างนั้นเรื่องผม ขน เล็บ ฟัน หนัง ไม่ใช่เรื่องเล็กๆ ถ้าเรื่องเล็กๆ พระพุทธเจ้าไม่กำหนดขนาดนั้น

  -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
  วัดสวนสันติธรรม 14 กันยายน 2562
  ไฟล์ 620914B ซีดีแผ่นที่ 84
   
 19. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,778
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,057
  แก่นอยู่ที่จิต :: หลวงพ่อปราโมทย์ 21 ก.ย. 2562 (ไฟล์ 620921A ซีดี 84)

  นิพพาน :: หลวงพ่อปราโมทย์ 14 ก.ย. 2562 (ไฟล์ 620914A ซีดี 84)

  Dhamma.com
  Nov 11, 2019
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 13 พฤศจิกายน 2019
 20. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,778
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,057
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 17 พฤศจิกายน 2019

แชร์หน้านี้

Loading...