เสียงธรรม โอกาสทองของชีวิต หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช Live

ในห้อง 'ธรรมเทศนาทั่วไป' ตั้งกระทู้โดย supatorn, 4 กรกฎาคม 2017.

 1. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,850
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,059
  ฝึกให้จิตเป็นผู้รู้ที่แท้จริง :: หลวงพ่อปราโมทย์ ๒๗ ต.ค. ๒๕๖๑

  Dhamma.com
  Published on Dec 10, 2018

  สมาธิที่จะเป็นไปเพื่อปัญญา จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน จิตจะมีความเบา เรียกลหุตา ถ้าเราภาวนาแล้วจิตหนัก ๆ จิตตัวนั้นไม่ใช่สัมมาสมาธิ จิตหนัก จิตแน่น จิตแข็ง จิตซึม จิตทื่อ อันนั้นคือลักษณะของมิจฉาสมาธิ จิตต้องเบา อ่อนโยน นุ่มนวล คล่องแคล่วว่องไว ถ้าเซื่องซึม ใช้ไม่ได้ เพราะอย่างนั้น เราต้องฝึกให้จิตเป็นผู้รู้ที่แท้จริงขึ้นมา จนเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน มีความเบา มีความอ่อนโยน นุ่มนวล มีความคล่องแคล่วว่องไว มีความเหมาะสมที่จะทำกรรมฐาน ที่จะเรียนรู้กาย ที่จะเรียนรู้ใจ ถ้าสงบแล้วก็นิ่งเฉย ขี้เกียจขี้คร้าน ที่จะเรียนรู้กายรู้ใจ ก็ยังไม่ใช่ (๒) จิตที่ดี จิตที่ทรงสมาธิที่ถูกต้อง มีองค์ประกอบมากมาย มีความเบา เรียกลหุตา มีอ่อนโยนความนุ่มนวล เรียกว่ามุทุตา มีความคล่องแคล่วว่องไว เรียกปาคุญญตา มีความคู่ควรแก่การทำงาน คือเจริญปัญญา เรียกกัมมัญญัตตา แล้วก็ซื่อตรง รู้ซื่อ ๆ รู้แล้วไม่เข้าไปแทรกแซงอารมณ์ เรียกอุชุกตา ไม่มีราคะ ไม่มีโทสะ ไม่มีโมหะ เป็นสภาวะที่รู้ ตื่น แล้วก็เบิกบาน สภาวะอันยืดยาวที่บรรยายมานี้ เกิดขึ้นในชั่วขณะเดียว หลวงพ่อสังเกตดู สภาวะอันนี้ เกิดจากสภาวะที่เราไม่เผลอกับไม่เพ่ง เพราะอย่างนั้น เวลาสอนตั้งแต่แรก ๆ หลวงพ่อจะสอนสภาวะไม่เผลอกับไม่เพ่ง ถ้าเผลอไป ใจลอยไป ก็จะบอก รู้ไหมหลงไปแล้ว ใจลอยไปแล้ว จะได้หัดจำว่า อ๋อสภาวะที่หลง สภาวะที่ใจลอย สภาวะที่จิตถลำลงไป มันเป็นยังไง บางทีก็ใจลอย สะเปะสะปะไป อันนี้เรียกว่าเผลอ ถ้าใจลอย แล้วถลำลงไปจ้องนิ่ง อยู่ที่อารมณ์อันใดอันหนึ่ง เรียกว่าเพ่ง หลงด้วยกันทั้งคู่นะ อันหนึ่งหลงเตลิดเปิดเปิงไป อันหนึ่งหลงไปอยู่ในอารมณ์อันเดียว จมลงไปอยู่ในอารมณ์อันเดียว ฉะนั้นในเวลาที่หลวงพ่อสอนกรรมฐาน หลวงพ่อจ้ำจี้จ้ำไช เรื่องไม่เผลอกับไม่เพ่ง นั่นคือการสอนสมาธิ บางคนจะบอกหลวงพ่อปราโมทย์ไม่สอนสมาธิ - หาใช่ไม่ เพราะหลวงพ่อปราโมทย์สอนสมาธิอย่างเข้มงวดเลย
  -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
  วัดสวนสันติธรรม ศรีราชา ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๑
  ไฟล์ 611027A ซีดีแผ่นที่ ๗๘
   
 2. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,850
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,059
  สุขกับทุกข์อยู่ด้วยกัน โดย หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

  ทุกอย่างไม่เที่ยง โดย หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

  ทนได้ไหม ที่ทุกข์อยู่ โดย หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

  การรู้ทุกข์ คือเรื่องสำคัญที่สุด :: หลวงพ่อปราโมทย์ ๒๘ พ.ย. ๒๕๖๑

  รวมเสียงธรรม
  Published on Feb 3, 2017
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 16 ธันวาคม 2018
 3. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,850
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,059
  อย่าหลง โดย หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

  ฝึกจิตใจ ให้อยู่กับเนื้อกับตัว โดย หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

  รวมเสียงธรรม
  Published on Jan 27, 2017
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 16 ธันวาคม 2018
 4. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,850
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,059
  สิ่งที่เหนือกว่าความสุข ความสงบ และความดี :: หลวงพ่อปราโมทย์ ๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๑

  จิตตภาวนา โดย หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

  Dhamma.com
  Published on Dec 12, 2018
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 7 กุมภาพันธ์ 2019
 5. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,850
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,059
  ยากที่สุด ตรงทำจิตให้ถูก :: หลวงพ่อปราโมทย์ ๒๗ ต.ค. ๒๕๖๑

  กิเลสเล็กน้อย ก็ไม่ละเลย :: หลวงพ่อปราโมทย์ ๓ พ.ย. ๒๕๖๑

  Dhamma.com

  Published on Dec 12, 2018
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 18 ธันวาคม 2018
 6. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,850
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,059
  ทำลายเหตุของความทุกข์ โดย หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

  ไม่ถือศีล ๕ ภาวนาไม่ได้ :: หลวงพ่อปราโมทย์ ๓ พ.ย. ๒๕๖๑

  Dhamma.com
  Published on Dec 17, 2018
  ศีล ๕ ไม่ได้ถือเลย ไม่มีศีล ๕ จะมาภาวนาได้ยังไง สอนไม่ได้ สอนไม่ได้จริง ๆ ไม่ได้แกล้ง ไม่ได้ลงโทษ คนไม่มีศีล สมาธิไม่มี สมาธิไม่มี ปัญญาไม่เกิด ปัญญาไม่เกิด วิมุตติไม่มี วิมุตติไม่มี มรรคผลไม่เกิด เพราะอย่างนั้น ศีลสำคัญ ซื่อตรง สุจริตใจ เราเคยอยู่วัดแล้วก็แบ่งให้คนอื่นบ้าง คนที่คิดจะเอา ใจแคบ คนที่คิดเสียสละ ใจกว้าง คนที่คิดเสียสละ ภาวนาง่าย ไปได้เร็ว
  -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
  วัดสวนสันติธรรม ศรีราชา
  วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
  ไฟล์ 611103B ซีดีแผ่นที่ ๗๙
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 19 ธันวาคม 2018
 7. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,850
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,059
  ทำบุญ อนุโมทนาบุญ :: หลวงพ่อปราโมทย์ ๔ พ.ย. ๒๕๖๑

  เจริญสติเพื่อความสิ้นแห่งทุกข์/ พระอาจารย์ปราโมทย์ ปาโมชฺโช

  เรียนรู้ทุกข์ :: หลวงพ่อปราโมทย์ ๑ เม.ย. ๒๕๖๑

  Dhamma.com
  Published on Dec 19, 2018
  หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช☯งานหลักของนักภาวนา

  ธรรมะ ชิวชิว
  Published on Dec 29, 2018
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 1 มกราคม 2019
 8. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,850
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,059
  หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช☯ภาวนาแบบฆารวาส

  อ่านจิตตัวเอง :: หลวงพ่อปราโมทย์ ๔ พ.ย. ๒๕๖๑


  วิธีดูจิต วิธีปฏิบัติที่ลัดสั้นที่สุด :: หลวงพ่อปราโมทย์ ๑๐ พ.ย. ๒๕๖๑

  Dhamma.com

  Published on Dec 21, 2018
  อ่านจิตตนเอง คือ จิตเราเป็นยังไง ก็รู้มันไป จิตดี จิตร้าย จิตสุข จิตทุกข์ รู้ไปอย่างที่มันเป็น อย่างนี้ถึงจะเรียกว่าอ่าน การปฏิบัตินั้นไม่ยาก ยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติ ผู้ไม่ปฏิบัติ เวลาให้ปฏิบัติจะบ่นว่ายาก ผู้ปฏิบัติไม่รู้สึกยากเลย เพราะการปฏิบัติไม่มีอะไร มันเหมือนอ่านหนังสือ อ่านหนังสือยากนักหรือ ถ้าอ่านหนังสือไม่ออก มันก็ยากนะ แต่ถ้าอ่านหนังสืออกก มันก็ไม่ยาก อ่านไปเรื่อย ๆ หนังสือเล่มนี้ หนังสือหัวใจ หนังสือคือใจเรานี้เอง
  -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
  วัดสวนสันติธรรม ศรีราชา วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ (วันทอดกฐิน)
  ไฟล์ 611104B ซีดีแผ่นที่ ๗๙
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 27 ธันวาคม 2018
 9. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,850
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,059
  ทำจิตให้ผ่องแผ้ว :: หลวงพ่อปราโมทย์ ๑๐ พ.ย. ๒๕๖๑

  กรอบการปฏิบัติ :: หลวงพ่อปราโมทย์ ๑๑ พ.ย. ๒๕๖๑

  Dhamma.com
  Published on Dec 23, 2018
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 28 ธันวาคม 2018
 10. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,850
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,059
  ปฏิบัติ โดยไม่มีใครรู้ว่าปฏิบัติ :: หลวงพ่อปราโมทย์ ๑๗ พ.ย. ๒๕๖๑

  นักเผยแพร่ธรรมะ :: หลวงพ่อปราโมทย์ ๑๑ พ.ย. ๒๕๖๑


  ทำอะไร ได้อันนั้น :: หลวงพ่อปราโมทย์ ๑๗ พ.ย. ๒๕๖๑

  Dhamma.com
  Published on Dec 28, 2018
  อยากมีปัญญา ก็ต้องภาวนา อยากมีปัญญา ไม่ใช่ใส่บาตร คนละเรื่องกัน อยากรวย ก็ทำทาน อยากสวยงาม มีศีล อยากรู้เหตุรู้ผล เจริญปัญญา เจริญวิปัสสนา เหตุกับผลต้องตรงกัน อย่างมาใส่บาตร เอาผ้าไตรมาถวายหลวงพ่อ แล้วอธิษฐาน ขอให้ได้มรรคผลอะไรอย่างนี้ อีกนาน เพราะยังไม่ฉลาด เหตุกับผลต้องตรงกัน ปลูกมะม่วง ก็ได้ลูกมะม่วง ปลูกข้าว ก็ได้ข้าว ทำอะไร ก็ได้อันนั้น ฉะนั้น ถ้าอยากพ้นทุกข์ ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติเข้า จะพ้นทุกข์ได้ ศีลต้องดี สมาธิต้องดี ปัญญาต้องดี
  -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
  วัดสวนสันติธรรม ศรีราชา วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
  ไฟล์ 611117A ซีดีแผ่นที่ ๗๙
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 2 มกราคม 2019
 11. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,850
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,059
  มีสติ มีปัญญา กำกับใจ :: หลวงพ่อปราโมทย์ ๑๘ พ.ย. ๒๕๖๑

  มิจฉาสมาธิ :: หลวงพ่อปราโมทย์ ๓๐ ธ.ค. ๒๕๖๑

  Dhamma.com

  Published on Jan 2, 2019
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 9 กุมภาพันธ์ 2019
 12. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,850
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,059
  หลักคือการเรียนรู้ตัวเอง :: หลวงพ่อปราโมทย์ ๑๘ พ.ย. ๒๕๖๑

  ใบไม้กำมือเดียว คืออริยสัจ ๔ :: หลวงพ่อปราโมทย์ ๒๔ พ.ย. ๒๕๖๑

  ปัญหาชีวิต :: หลวงพ่อปราโมทย์ ๒๔ พ.ย. ๒๕๖๑

  ความสำคัญของจิตตสิกขา :: หลวงพ่อปราโมทย์ ๒๕ พ.ย. ๒๕๖๑

  Dhamma.com
  Published on Jan 3, 2019
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 8 มกราคม 2019
 13. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,850
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,059
  วิธีทำให้ไม่เกิดอีก :: หลวงพ่อปราโมทย์ ๒๕ พ.ย. ๒๕๖๑

  งานที่ต้องทำ เพื่อชีวิตที่ไม่มีทุกข์ :: หลวงพ่อปราโมทย์ ๒๗ พ.ย. ๒๕๖๑

  เตรียมความพร้อมจิต เพื่อเจริญปัญญา :: หลวงพ่อปราโมทย์ ๑ ธ.ค. ๒๕๖๑

  Dhamma.com

  Published on Jan 7, 2019
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 13 มกราคม 2019
 14. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,850
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,059
  สะสมปริมาณศีล สมาธิ ปัญญา ให้เต็ม :: หลวงพ่อปราโมทย์ ๒๗ พ.ย. ๒๕๖๑

  Dhamma.com
  Published on Jan 9, 2019
   
 15. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,850
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,059
  การภาวนาไม่ใช่เรื่องลึกลับ :: หลวงพ่อปราโมทย์ ๑ ธ.ค. ๒๕๖๑

  การดูจิต จากประสบการณ์หลวงพ่อ :: หลวงพ่อปราโมทย์ ๒ ธ.ค. ๒๕๖๑

  ธรรมะที่คนธรรมดาทำได้ :: หลวงพ่อปราโมทย์ ๒ ธ.ค. ๒๕๖๑

  Dhamma.com
  Published on Jan 14, 2019
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 18 มกราคม 2019
 16. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,850
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,059
  รอให้เกษียณค่อยปฏิบัติ ไม่ทัน :: หลวงพ่อปราโมทย์ ๘ ธ.ค. ๒๕๖๑

  ลีลาในการทำสมถะ :: หลวงพ่อปราโมทย์ ๑๖ ธ.ค. ๒๕๖๑ (ไฟล์ 611216B ซีดี ๗๙)

  Dhamma.com
  Published on Jan 18, 2019
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 1 กุมภาพันธ์ 2019
 17. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,850
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,059
  ครูที่ดีที่สุด :: หลวงพ่อปราโมทย์ ๘ ธ.ค. ๒๕๖๑

  หัวใจของธรรมะ เรื่องพระเวสสันดร :: หลวงพ่อปราโมทย์ ๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๑

  ธรรมะลึกซึ้งในเรื่องพระเวสสันดร :: หลวงพ่อปราโมทย์ ๒๓ ธ.ค. ๒๕๖๑

  Dhamma.com

  Published on Jan 24, 2019
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 29 มกราคม 2019
 18. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,850
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,059
  จุดสำคัญคือปัญญา :: หลวงพ่อปราโมทย์ ๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๑ (ไฟล์ 611215B ซีดี ๗๙)

  Dhamma.com
  Published on Feb 2, 2019

  ศาสนาพุทธไม่ใช่พิธีกรรม ไม่ใช่กระทั่งการนั่งสมาธิและการเดินจงกรม สิ่งที่เป็นจุดสำคัญของศาสนาพุทธ คือตัวปัญญา ตัวความรู้ถูก ความเข้าใจถูก หรือตัวสัมมาทิฐินั่นเอง ถ้ามีใครเขาถามเราว่า อะไรคือศาสนาพุทธ เราก็ตอบไปเลยเสียงดัง ๆ ว่า สัมมาทิฐิ คือตัวศาสนาที่แท้จริง สมาธิ สติ เป็นตัวประกอบ เพื่อให้เราเกิดปัญญา เกิดความรู้ถูกความเข้าใจถูกเท่านั้นเอง เมื่อไรเราเห็นร่างกายนี้ตามความเป็นจริง เรียกว่ารู้ถูก มีปัญญา เข้าใจกายแล้ว เราจะพบว่า ร่างกายนี้เป็นของไม่เที่ยง เป็นของที่ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลา เป็นของที่ควบคุมบังคับไว้อย่างใจนึกไม่ได้ อย่างเราไม่อยากแก่ เราก็แก่ เราไม่อยากโต เราก็โต ไม่อยากตาย เราก็ตาย ไม่อยากป่วย เราก็ป่วย เราบังคับไม่ได้จริง พอใจเราเห็นความจริงของร่างกายแล้ว ต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับร่างกาย เราจะไม่ทุกข์ หรือเราหัดดูความจริงในจิตใจ เราจะเห็นว่าความสุขอยู่ชั่วคราว แล้วก็ดับไป ความทุกข์อยู่ชั่วคราว แล้วก็ดับไป บุญบาปทั้งหลาย กุศลอกุศลทั้งหลาย อยู่ชั่วคราว แล้วก็ดับไป สิ่งใดเกิดแล้ว สิ่งนั้นก็ดับทั้งสิ้น พอเราเห็นความจริงอย่างนี้แล้ว ใจเราจะไม่อยากได้ความสุข ไม่อยากได้ความสุข ความสงบ ความดี เพราะรู้ว่าสุข สงบ หรือดีก็ไม่เที่ยง แล้วเราก็ยิ่งไม่มีทางที่จะไปชอบความทุกข์ ความฟุ้งซ่าน ยิ่งไม่ชอบหนักเข้าไปใหญ่ พอใจเราเป็นกลาง ต่อไปไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นในชีวิตเรา ที่มันจะทำให้เราสุข ให้เราทุกข์ ใจจะไม่หวั่นไหวเลย ใจจะค่อย ๆ พ้นจากโลก พ้นจากทุกข์ไปเรื่อย ๆ เพราะฉะนั้น การเห็นกายตามความเป็นจริง การเห็นจิตใจตามความเป็นจริง จะทำให้เราคลายออกจากความยึดถือในโลก ในที่สุด เมื่อภาวนาถึงขีดสุดแล้ว ใจจะหลุดพ้นออกจากโลก เข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นได้
  -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
  วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑
  ไฟล์ 611215B ซีดีแผ่นที่ ๗๙
   
 19. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,850
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,059
  หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช☯การปรุงแต่งดี+ชั่ว+ว่าง

  AAuE7mBMagsOsvrKhnQZfHhZBiBS1rqv8-qkgZVxiQ=s48-mo-c-c0xffffffff-rj-k-no.jpg
  ธรรมะ ชิวชิว
  Published on Jan 30, 2019
   
 20. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,850
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,059
  ต่างกันที่สติ :: หลวงพ่อปราโมทย์ ๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๑ (ไฟล์ 611215A ซีดี ๗๙)

  รู้สึกตัว จะได้ไม่ไปเป็นสัตว์เดรัจฉาน :: หลวงพ่อปราโมทย์ ๒๓ ธ.ค. ๒๕๖๑

  Dhamma.com

  Published on Feb 1, 2019
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 7 กุมภาพันธ์ 2019

แชร์หน้านี้

Loading...