เสียงธรรม โอกาสทองของชีวิต หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช Live

ในห้อง 'ธรรมเทศนาทั่วไป' ตั้งกระทู้โดย supatorn, 4 กรกฎาคม 2017.

 1. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,454
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,539
  ปฏิบัติไม่ได้ เพราะไม่ปฏิบัติ :: หลวงพ่อปราโมทย์ 23 ก.พ. 2562 (ไฟล์ 620223A ซีดี 80)

  Dhamma.com
  Published on Apr 2, 2019
  การปฏิบัติธรรมไม่ใช่เรื่องยาก พวกเราสามารถปฏิบัติได้ แต่ที่ปฏิบัติไม่ได้สักที เพราะไม่ปฏิบัติ วัน ๆ มัวแต่สนใจคนอื่น สนใจสิ่งอื่น ไม่สนใจจิตใจตัวเอง ถ้าสนใจจิตใจตัวเอง มันจะไปยากอะไร คอยรู้เท่าทันใจของเราเอง โกรธ เราก็รู้จัก โลภ เราก็รู้จัก ฟุ้งซ่าน หดหู่ รู้จักทั้งนั้น อิจฉา พยาบาท พยาบาทก็โทสะ เวลาพยาบาทใคร ไม่สบายใจ สังเกตใจไปเรื่อย ๆ ทุกคนรู้จัก ทุกคนรู้ได้ แต่ละเลยที่จะรู้ เท่านี้เอง ต่อไปนี้ อย่าละเลย คอยรู้เท่าทันใจของตัวเองบ่อย ๆ คอยรู้ไป แล้วต่อไปพอกิเลสอะไรเกิดขึ้นในใจ จะเล็ก ๆ น้อย ๆ ก็มองเห็น พอเรามองเห็นกิเลสที่เกิดขึ้น กิเลสมันจะครอบงำใจเราไม่ได้ กิเลสมันจะกระเด็น หายไปจากใจเราทันที โดยที่เราไม่ต้องทำอะไร มันจะหลุดออกไปเอง ง่ายๆ แค่นี้ คอยรู้ไป พอจิตใจไม่มีกิเลส จิตใจก็เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ แล้วเราก็ใช้จิตใจอย่างนี้ไปเจริญปัญญาต่อ
  -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ศรีราชา วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562
  ไฟล์ 620223A ซีดีแผ่นที่ 80
   
 2. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,454
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,539
  อยากเป็นพระโสดาบัน :: หลวงพ่อปราโมทย์ 23 ก.พ. 2562

  Dhamma.com
  Published on Apr 3, 2019

  พระโสดาบันมีศีล ต้องรักษาศีล 5 ไว้ก่อน เอาคุณสมบัติของท่านให้ได้ ไม่งมงาย เชื่อกรรม เชื่อผลของกรรม ไม่ได้เชื่อสิ่งอื่น ไม่เชื่อพรหมลิขิต ไม่เชื่ออะไรทั้งสิ้น ลิขิตตัวเอง พระโสดาบันละความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนได้ ดูกาย ดูใจบ่อย ๆ ให้เห็นความจริงของกายของใจ เดี๋ยวเราก็ละความเห็นผิดได้ แล้วศีลของเราก็จะดีขึ้นมา ค่อยๆ ฝึกไป อยากเป็นพระโสดาบัน แต่ไม่รักษา ไม่สร้าง ไม่พัฒนาคุณสมบัติของพระโสดาบัน มันก็เป็นไม่ได้ เหมือนถ้าเราอยากเป็นเทวดา เราก็ต้องมีคุณสมบัติของเทวดาก่อน พอมีคุณสมบัติแล้ว เราก็จะได้ไปเป็นเทวดา เทวดามีหิริโอตัปปะ หิริ คือ ความละอายใจที่จะทำความชั่ว โอตัปปะ เกรงกลัวผลของความชั่ว หิริ คือละอายใจ ไปทำอะไรผิดศีลแล้วละอายใจ อย่างนี้เรียกว่าเรามีเทวธรรม ธรรมะของเทวดา ถ้าเราอยากเป็นพรหม เราก็ต้องมีธรรมะของพรหม คือพรหมวิหาร 4 ข้อ มีเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ถ้าวันหนึ่ง ๆ ตีกับคนทุกวัน ยังไงก็ไม่เป็นพรหม ... ทุกสิ่งที่เราเป็น คือสิ่งที่เราทำ ทำตัวเอง ไม่มีใครเขาทำหรอก ฉะนั้น อดทนหน่อย… ต่อสู้ บางคนมันก็อ่อนแอเหลือเกิน ชอบคร่ำครวญ ชอบเรียกร้องให้คนมาโอ๋ ชาวพุทธต้องสู้ ขี้ขลาด ตาขาว อ่อนแอ ข้ามวัฏฏะไม่ได้ ต้องเข้มแข็ง อดทน
  -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562
  ไฟล์ 620223B ซีดีแผ่นที่ 80
  มรรคผลในชีวิตนี้ :: หลวงพ่อปราโมทย์ 24 ก.พ. 2562

  Dhamma.com
  Published on Apr 4, 2019
  ทางไม่เกิด

  หมดเกิดหมดแก่หมดเจ็บหมดตาย
  Published on Apr 15, 2019


   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 17 เมษายน 2019
 3. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,454
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,539
  ไม่อดทน ไม่ได้ของดี :: หลวงพ่อปราโมทย์ 2 มี.ค. 2562

  ฝึกสติ ไม่ได้ฝึกเพื่อละกิเลส :: หลวงพ่อปราโมทย์ 30 มี.ค. 2562 (ไฟล์ 620330B ซีดี 81)

  Dhamma.com
  Published on Apr 5, 2019
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 5 พฤษภาคม 2019
 4. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,454
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,539
  รู้กายรู้ใจ / หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

  มารมองไม่เห็น / หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

  หมดเกิดหมดแก่หมดเจ็บหมดตาย
  Published on Apr 6, 2019
  ฟังธรรมต่อเนื่อง 6 ชม.☯หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

  ธรรมะ ชิวชิว
  Published on Apr 9, 2019

   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 11 เมษายน 2019
 5. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,454
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,539
  พระวินัยช่วยให้พระมีสติ :: หลวงพ่อปราโมทย์ 2 มี.ค. 2562

  ทางสายกลาง :: หลวงพ่อปราโมทย์ 3 มี.ค. 2562

  Dhamma.com
  Published on Apr 10, 2019
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 11 เมษายน 2019
 6. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,454
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,539
  เส้นทางสู่ความพ้นทุกข์ :: หลวงพ่อปราโมทย์ 9 มี.ค. 2562 (ไฟล์ 620309A แผ่นที่ 81)

  เรียนธรรมคู่ :: หลวงพ่อปราโมทย์ 9 มี.ค. 2562 (ไฟล์ 620309B ซีดี 81)

  Dhamma.com
  Published on Apr 16, 2019
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 17 เมษายน 2019
 7. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,454
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,539
  เจริญปัญญาไม่เป็น ยังภูมิใจไม่ได้ :: หลวงพ่อปราโมทย์ 10 มี.ค. 2562 (ไฟล์ 620310 ซีดี 81)

  สิ่งใดเกิด สิ่งนั้นต้องดับ :: หลวงพ่อปราโมทย์ 13 มี.ค. 2562 (ไฟล์ 620313A ซีดี 81)


  ทิ้งปัจจุบันเมื่อไร พลาดทันที :: หลวงพ่อปราโมทย์ 13 มี.ค. 2562 (ไฟล์ 620313B ซีดี 81)

  Dhamma.com
  Published on Apr 19, 2019
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 25 เมษายน 2019
 8. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,454
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,539
  ความปรุงแต่ง :: หลวงพ่อปราโมทย์ 16 มี.ค. 2562 (ไฟล์ 620316A ซีดี 81)

  Dhamma.com
  Published on Apr 24, 2019
   
 9. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,454
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,539
  อย่าเกลียดทุกข์ :: หลวงพ่อปราโมทย์ 13 เม.ย. 2562 (ไฟล์ 620413A ซีดี 81)

  ความทุกข์ เป็นทรัพยากรในการปฏิบัติ :: หลวงพ่อปราโมทย์ 16 มี.ค. 2562 (ไฟล์ 620316B ซีดี 81)

  ฝึกให้ได้จิตมา :: หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

  Dhamma.com
  Published on Apr 26, 2019
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 17 พฤษภาคม 2019 at 06:34
 10. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,454
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,539
  หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช☯รวมธรรมเทศนา ๘ ชม.ต่อเนื่อง

  ธรรมะ ชิวชิว
  Published on Apr 28, 2019
   
 11. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,454
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,539
  รู้เท่าทันความปรุงแต่ง :: หลวงพ่อปราโมทย์ 30 มี.ค. 2562 (ไฟล์ 620330A ซีดี 81)

  จิตตสิกขา :: หลวงพ่อปราโมทย์ 6 เม.ย. 62 (ไฟล์ 620406A ซีดี 81)

  Dhamma.com
  Published on May 2, 2019
  หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช☯เคล็ดลับกรรมฐาน

  ธรรมะ ชิวชิว

  Published on May 8, 2019
  โลกุตรธรรม :: หลวงพ่อปราโมทย์ 7 เม.ย. 2562 (ไฟล์ 620407A ซีดี 81)

  Dhamma.com
  Published on May 13, 2019

   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 14 พฤษภาคม 2019
 12. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,454
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,539
  หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ พุทธมณฑล

  หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช☯วิธีออกจากโลก แห่งความฝัน

  ธรรมะ ชิวชิว
  Published on May 12, 2019
  เริ่มต้นที่คิดดี :: หลวงพ่อปราโมทย์ 6 เม.ย. 62 (ไฟล์ 620406B ซีดี 81)

  Dhamma.com
  Published on May 10, 2019
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 14 พฤษภาคม 2019
 13. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,454
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,539
  เราจะเข้าใจธรรมะได้ด้วยวิธีเดียว คือการเข้าไปเห็นธรรมะ สิ่งที่เรียกว่าธรรมะ มีสามส่วน คือ ส่วนของรูปธรรม ส่วนของนามธรรม และส่วนที่พ้นจากรูปธรรม นามธรรม คือโลกุตรธรรม ตัวที่เราจะใช้เจริญปัญญานั้น คือรูปธรรม นามธรรม โลกุตรธรรมเป็นผล จากการที่เราปฏิบัติจนเราเห็นความจริงของรูปธรรม นามธรรมแล้ว จิตมันปล่อยวางรูปธรรม นามธรรมได้ มันก็เข้าสู่โลกุตรธรรม เพราะฉะนั้น ถ้าจิตปล่อยวางรูปธรรม นามธรรมไม่ได้ ไม่มีทางเข้าถึงโลกุตรธรรม ถ้าเข้า ก็เข้าได้เบื้องต้น คือเข้าใจความจริงของรูปธรรม นามธรรมในเบื้องต้น ความจริงเบื้องต้นของรูปธรรม นามธรรม ก็คือ รูปธรรม นามธรรมทั้งหมด มีเหตุก็เกิด หมดเหตุก็ดับ บังคับไม่ได้ ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน ไม่ใช่ตัวเราของเรา ได้ธรรมะเบื้องต้น โลกุตรธรรมขั้นแรก คือได้เป็นพระโสดาบัน
  -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
  วัดสวนสันติธรรม วันที่ 7 เมษายน 2562
  ไฟล์ 620407A ซีดีแผ่นที่ 81
   
 14. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,454
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,539
  วิธีให้เกิดจิตรู้ :: หลวงพ่อปราโมทย์ 7 เม.ย. 2562 (ไฟล์ 620407B ซีดี 81)

  รู้ทันลงที่จิต สติปัญญาซักฟอกในจิต :: หลวงพ่อปราโมทย์ 14 เม.ย. 2562 (ไฟล์ 620414A ซีดี 81)

  Dhamma.com
  Published on May 14, 2019
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 21 พฤษภาคม 2019 at 01:43
 15. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,454
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,539
  ไม่มีผู้รู้ แยกขันธ์ไม่เป็น :: หลวงพ่อปราโมทย์ 13 เม.ย. 2562 (ไฟล์ 620413B ซีดี 81)

  Dhamma.com
  Published on May 17, 2019

  ต้องมีผู้รู้ ถ้าไม่มีผู้รู้ แยกขันธ์ไม่เป็น พวกที่เรียนแต่ปริยัติ ก็จะบอกว่า จุดตั้งต้นของการเจริญปัญญา เรียกว่าต้องมีนามรูปปริจเฉทญาณ มีปัญญาแยกรูปนามได้ แต่ว่าไม่เข้าใจ ตีแก่นไม่แตก การแยกรูปนาม หนึ่งในตัวที่แยกออกมาต้องเป็นตัวจิตที่เป็นผู้รู้ ถ้าไม่มีจิตผู้ตัวเดียว มันก็มีแต่จิตผู้คิด ผู้นึก ผู้ปรุง ผู้แต่งเท่านั้นเอง ฉะนั้น จิตมันเป็นคนรู้ขึ้นมา แล้วก็เห็นธาตุ เห็นขันธ์มันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไป สติระลึกรู้กาย ก็เห็นกายไม่ใช่เรา สติระลึกรู้เวทนา สุขทุกข์ ก็เห็นสุขทุกข์ไม่ใช่เรา สติระลึกรู้สังขารที่เป็นกุศล อกุศล โลภ โกรธ หลง ก็เห็นมันไม่ใช่เรา แล้วต่อไปพอภาวนาเก่งขึ้น สติเห็นจิตเกิดดับ จิตรู้อยู่ชั่วคราว แล้วก็กลายเป็นจิตคิด หรือจิตรู้อยู่ชั่วคราว แล้วกลายเป็นจิตเพ่ง หรือบางทีจิตรู้อยู่ชั่วคราว กลายเป็นจิตไปดู ออกไปดูข้างนอก ลืมตัวเอง ไปฟังข้างนอก ลืมตัวเอง ไปดมกลิ่น แล้วลืมตัวเอง เพราะตัวผู้รู้หายไป ตัวผู้รู้ ก็รักษาไม่ได้ ทันทีที่จิตคิดเกิด จิตรู้ก็ดับ ทันทีที่จิตเพ่งเกิด จิตรู้ก็ดับ ทันทีที่จิตไปดูเกิด จิตรู้ก็ดับ ทันทีที่จิตไปฟังเกิดขึ้น จิตรู้ก็ดับ เราพยายามฝึก มีจิตรู้เนืองๆ ไม่ใช่มีตลอดเวลา ถ้ามีตลอดเวลา จะไม่มีจิตชนิดอื่นเลย ใช้ไม่ได้
  -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม
  วันที่ 13 เมษายน 2562
  ไฟล์ 620413B ซีดีแผ่นที่ 81
   
 16. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,454
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,539
  ฟังธรรม 8 ชม.ต่อเนื่อง หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

  ธรรมะ ชิวชิว
  Streamed live on May 16, 2019
   

แชร์หน้านี้

Loading...