เสียงธรรม โอกาสทองของชีวิต หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช Live

ในห้อง 'ธรรมเทศนาทั่วไป' ตั้งกระทู้โดย supatorn, 4 กรกฎาคม 2017.

 1. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,834
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,637
  ไม่น้อยไป ไม่มากไป โดย หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

  รวมเสียงธรรม
  Published on Feb 7, 2017
  สู้กิเลส ฝึกตัวเอง :: หลวงพ่อปราโมทย์ 4 พ.ค. 2562 (ไฟล์ 620504A ซีดี 81)


  Dhamma.com
  Published on Jun 6, 2019
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 11 กรกฎาคม 2019
 2. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,834
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,637
  หลวงพ่อปราโมทย์ แสดงธรรม ณ วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จ.เชียงราย 22 มี.ค. 2557

  มีสติกับสมาธิ เห็นไตรลักษณ์ :: หลวงพ่อปราโมทย์ 4 พ.ค. 2562 (ไฟล์ 620504B ซีดี 81)

  ไม่ได้จิต ไม่ได้ธรรมะ :: หลวงพ่อปราโมทย์ 5 พ.ค. 2562 (ไฟล์ 620505 ซีดี 81)

  Dhamma.com
  Published on Jun 11, 2019
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 1 กรกฎาคม 2019
 3. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,834
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,637
  เราพยายามมารู้ทัน จิตมันเคลื่อนเรารู้ ๆ ต่อไปพอจิตเคลื่อน เรารู้โดยไม่เจตนาจะรู้ได้ พอเรารู้ได้ โดยไม่ได้เจตนาจะรู้ จิตมันจะเด่นดวงขึ้นมา เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ตรงนี้เราได้จิตมาแล้ว เราได้เครื่องมือสำคัญของการปฏิบัติมาแล้ว ที่หลวงปู่มั่นบอก ได้จิตก็ได้ธรรม ไม่ได้จิตไม่ได้ธรรม ธรรมะอยู่ที่ไหน ธรรมะอยู่ที่จิต แต่ว่าเราทิ้งธรรมะ เราทิ้งจิตใจตัวเอง ออกไปดูรูป ไปฟังเสียง ไปให้ความสำคัญกับรูป มากกว่าจิตตัวเอง ไปให้ความสำคัญกับเสียง มากกว่าจิตตนเอง ไปให้ความสำคัญกับกลิ่น กับรส กับสัมผัสทางกาย มากกว่าจิตตนเอง ไปให้ความสำคัญกับเรื่องราวที่คิด มากกว่าจิตตนเอง หลวงปู่ดุลย์ถึงบอกหลวงพ่อว่า การปฏิบัติไม่ยาก มันยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติ ผู้ไม่ปฏิบัติ ก็คือผู้ที่ไม่ยอมย้อนกลับมาดูจิตใจตัวเอง มัวแต่หลงไปในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ ละเลยจิตใจตนเอง เราเลยไม่ได้ธรรมะสักที เพราะธรรมะเกิดที่จิต อกุศลเกิดที่จิต กุศลเกิดที่จิต มรรคผลก็เกิดที่จิต เราไม่ได้จิต ก็คือไม่มีทางจะเห็นเลย กุศลก็ไม่เห็น อกุศลก็ไม่เห็น มรรคผลก็ไม่มีทางจะเกิดขึ้น
  -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
  วัดสวนสันติธรรม 5 พฤษภาคม 2562
  ไฟล์ 620505 ซีดีแผ่นที่ 81
   
 4. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,834
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,637
  รู้เท่าทัน จนพ้นความปรุงแต่ง :: หลวงพ่อปราโมทย์ 11 พ.ค. 2562 (ไฟล์ 620511A ซีดี 81)

  Dhamma.com
  Published on Jun 13, 2019
   
 5. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,834
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,637
  หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ บ้านจิตสบาย 3 ส.ค. 57

  ผู้เห็นภัยในวัฏฏะ :: หลวงพ่อปราโมทย์ 11 พ.ค. 2562 (ไฟล์ 620511B ซีดี 81)

  หน้าที่ต่อทุกข์ไม่ใช่การละ แต่คือการรู้ :: หลวงพ่อปราโมทย์ 12 พ.ค. 2562 (ไฟล์ 620512A ซีดี 82)

  Dhamma.com
  Published on Jun 14, 2019
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 20 มิถุนายน 2019
 6. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,834
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,637
  ความเป็นกลางสำคัญมาก :: หลวงพ่อปราโมทย์ 12 พ.ค. 2562 (ไฟล์ 620512B ซีดี 82)

  Dhamma.com
  Published on Jun 19, 2019

  พระอาจารย์ปราโมทย์ - บ้านจิตสบาย 620203

  บ้านจิตสบาย

  Published on Jun 16, 2019
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 20 มิถุนายน 2019
 7. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,834
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,637
  เรียนรู้ลงที่จิต :: หลวงพ่อปราโมทย์ 18 พ.ค. 2562 (ไฟล์ 620518A ซีดี 82)

  อยากได้ธรรมะ ต้องทำเหตุ :: หลวงพ่อปราโมทย์ 18 พ.ค. 2562 (ไฟล์ 620518B ซีดี 82)

  ความยากของการปฏิบัติ :: หลวงพ่อปราโมทย์ 18 พ.ค. 2562 (ไฟล์ 620518C ซีดี 82)

  Dhamma.com
  Published on Jun 25, 2019
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 26 มิถุนายน 2019
 8. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,834
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,637
  ความยากของการปฏิบัติมันก็คือ ทำยังไงจิตเราจะตื่นตัวขึ้นมา มีความสงบ มีความตั้งมั่น พร้อมที่จะเดินปัญญา ยากที่สุดอยู่ตรงนี้ คือ การเตรียมจิตให้พร้อมสำหรับเจริญปัญญา อย่างพระมาอยู่กับหลวงพ่อ พอบวชเข้ามาวันแรก สิ่งที่เรียนคือพระวินัย เราเรียนเรื่องวินัยก่อน ถัดจากนั้นก็จะเริ่มเรียนการปฏิบัติ เป้าหมายแรก คือภาวะแห่งความตื่น จิตตื่นขึ้นมา มีสมาธิที่ถูกต้อง หลุดออกจากโลกของความคิด อยู่ในโลกของความรู้สึกตัว พอหลุดออกจากโลกของความคิด รู้สึกตัวได้แล้ว งานต่อไปก็คือ แยกขันธ์ เห็นขันธ์มันทำงานของมันไป จิตเราเป็นคนดู พอแยกขันธ์ได้แล้ว งานต่อไป คือการมองไตรลักษณ์ของขันธ์แต่ละตัว (2) ดูรูป ก็ให้เห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ดูนามธรรม ก็เห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา พอเราเห็นความจริง ทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรม เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เรียกว่าเราทำวิปัสสนากรรมฐานอยู่ ถ้าลำพังเห็นรูปธรรม เห็นนามธรรม ยังเป็นสมถะ ต้องเห็นไตรลักษณ์ของรูปธรรม นามธรรม ถึงจะเป็นวิปัสสนา
  -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
  วัดสวนสันติธรรม 18 พฤษภาคม 2562
  ไฟล์ 620518C ซีดีแผ่นที่ 82
   
 9. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,834
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,637
  รวมการปฏิบัตเข้าในชีวิตจริงให้ได้ :: หลวงพ่อปราโมทย์ 19 พ.ค. 2562 (ไฟล์ 620519A ซีดี 82)

  Dhamma.com
  Published on Jun 27, 2019

  (1) ถ้าเราอยากได้มรรคผลนิพพาน ต้องสู้จริงๆ เวลาในชีวิตเรา ต้องเอามาใช้ในการปฏิบัติ เวลาทำงาน มันจำเป็นต้องทำมาหากิน อันนี้ก็ตัดออกไป เวลานอน มันจำเป็นต้องนอน อันนี้ตัดออกไป เวลาที่เหลือ อย่าเอาไปทิ้ง ต้องเจริญสติให้ได้
  (2) ชีวิตจิตใจของเราอยู่กับโลก เราก็ได้โลก ชีวิตจิตใจของเราอยู่กับธรรม เราก็ได้ธรรม อยู่ที่ตัวเราเอง ยุติธรรมที่สุดแล้ว พวกเราไม่ค่อยมีกำลังใจที่จะปฏิบัติจริง อย่างหลวงพ่อ ปฏิบัติเด็ดเดี่ยวมาก อย่างที่เล่าให้ฟัง ทำอย่างนี้เป็นปกติ ของพวกเราใจไม่ค่อยแข็งแรง อินทรีย์อ่อน บางทีก็ผลัดวันประกันพรุ่ง มีข้ออ้างเยอะที่จะไม่ปฏิบัติ ทั้งๆ ที่หลวงพ่อสอนแล้วว่า ทุกก้าวที่เดิน ปฏิบัติได้ ทุกลมหายใจเข้าออก ปฏิบัติได้

  -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
  วัดสวนสันติธรรม 19 พฤษภาคม 2562
  ไฟล์ 620519A ซีดีแผ่นที่ 82
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 28 มิถุนายน 2019
 10. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,834
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,637
  รู้สึกกาย รู้สึกใจ :: หลวงพ่อปราโมทย์ 19 พ.ค. 2562 (ไฟล์ 620519B ซีดี 82)

  ลงทุนให้กับชีวิตตัวเอง :: หลวงพ่อปราโมทย์ 26 พ.ค. 2562 (ไฟล์ 620526 ซีดี 82)

  Dhamma.com
  Published on Jun 28, 2019
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 4 กรกฎาคม 2019
 11. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,834
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,637
  ให้จิตได้เรียนรู้ :: หลวงพ่อปราโมทย์ 25 พ.ค. 2562 (ไฟล์ 620525B ซีดี 82)

  พัฒนาจิตวิญญาณให้สูงขึ้นไป :: หลวงพ่อปราโมทย์ 25 พ.ค. 2562 (ไฟล์ 620525A ซีดี 82)

  Dhamma.com
  Published on Jul 1, 2019
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 3 กรกฎาคม 2019
 12. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,834
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,637
  ตายไปไม่ตกต่ำ :: หลวงพ่อปราโมทย์ 27 พ.ค. 2562 (ไฟล์ 620527 ซีดี 82)

  Dhamma.com
  Published on Jul 8, 2019

  ความตายไม่บอกเราล่วงหน้า มันอยู่ที่ว่าเราพร้อมไหมที่จะตาย ที่เรามาเรียนกรรมฐาน เพื่อมาฝึกจิตใจตัวเอง ให้มีความพร้อม ที่จะตายเมื่อไรก็ได้ คนที่กลัวตาย เพราะไม่มีความมั่นใจในตัวเอง ไม่แน่ใจ ว่าตายแล้วจะไปที่ไหน จะเลวลงกว่าปัจจุบันหรือเปล่า เราเป็นนักภาวนา เรามีศีล เรามีสมาธิ เราเจริญปัญญา เราก็จะเกิดความมั่นใจขึ้นมาว่า อนาคตถึงเราตายไป อนาคตก็ไม่ตกต่ำ (2) เราเตรียมตัวให้พร้อม เราไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไร วิธีเตรียมตัวให้พร้อม คือพยายามสร้างความดีเอาไว้ ความชั่วอย่าทำ อย่างเราทำทาน ถือศีล เจริญเมตตา เวลาจวนตัวใกล้ตาย นึกถึงความดีของตัวเอง ถ้านึกถึงความดีของตัวเองไม่ได้ นึกถึงครูบาอาจารย์ ถ้านึกถึงครูบาอาจารย์ไม่ออก ทำยังไง เราใช้มาตรการเด็ดขาดของกรรมฐาน คือดูร่างกายมันตาย ดูร่างกายนอนอยู่ ร่างกายหายใจอยู่ ไม่รู้ลมหายใจจะสิ้นสุดเมื่อไร เรามีสติ ระลึกรู้ เห็นร่างกายมันจะตาย ใจเป็นคนดู แต่จะทำอย่างนี้ได้ต้องฝึกให้มากๆ หน่อย ไม่อย่างนั้นนึกไม่ได้ เห็นร่างกายตาย ใจเป็นคนดู จะดูไม่ทัน มันจะกลายเป็นกูจะตายแล้ว เราจะตายแล้ว หรือที่ง่ายกว่านั้น คือดูไปว่าร่างกายนี้ใกล้จะตายแล้ว อย่าไปปฏิเสธความตาย รู้ว่าความตายเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเจอ ตอนนี้เรากำลังจะเจอแล้ว เรียกว่าเรามีมรณสติ แต่เราจะระลึกตอนตายได้เก่ง เราต้องหัดระลึกตั้งแต่ยังเป็นๆ ทุกวันนั่งสมาธิเสร็จ ไหว้พระสวดมนต์แล้ว หรือจะก่อนปฏิบัติก็ได้ ไหว้พระสวดมนต์แล้วก็พิจารณาความตายไป ไม่นานร่างกายนี้ก็จะแตกดับ ก่อนที่มันจะแตกดับเรามาปฏิบัติธรรม เอาร่างกาย ซึ่งเป็นของไม่แน่นอนมาปฏิบัติธรรม เพื่อสร้างคุณงามความดีในจิตใจของเรา
  -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
  วัดสวนสันติธรรม 27 พฤษภาคม 2562
  ไฟล์ 620527 ซีดีแผ่นที่ 82
   
 13. nilakarn

  nilakarn เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 กันยายน 2011
  โพสต์:
  1,362
  ค่าพลัง:
  +2,279
  ฟังกี่ครั้ง ก็ขนลุกครับ
  เพราะเสียดายโอกาสของ ผู้อื่น
  คนที่เค้าไม่รู้ เค้าไปปรามาสท่าน
  คนพวกนี้ จะโดน นรกกินกะบาล
  แล้วก็จะเสียโอกาสใน การบรรลุธรรม
   
 14. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,834
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,637
  เรียนรู้ความจริงของกาย ของจิตใจให้ได้ :: หลวงพ่อปราโมทย์ 7 มิ.ย. 2562 (ไฟล์ 620607 ซีดี 82)

  Dhamma.com
  Published on Jul 11, 2019
  การปฏิบัติธรรมนี้มีจุดหมายปลายทาง เพื่อจะดับทุกข์ในใจเราให้หมดไป จุดหมายของการปฏิบัติ ของการเป็นชาวพุทธเรานี้คือต้องไม่ทุกข์ การที่เราจะไม่ทุกข์ได้ พระพุทธเจ้าท่านสอนบอกว่า เพราะเห็นกายเห็นใจนี้ตามความเป็นจริง จึงจะเบื่อหน่าย เพราะเบื่อหน่าย จึงคลายความยึดถือ เพราะคลายความยึดถือ จึงหลุดพ้น พอหลุดพ้น ก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้ว พวกเรายังไม่หลุดพ้น พวกเรายังติด ยังยึดถือกาย ยึดถือใจอยู่ อย่างพวกเราจะรู้สึกว่า ร่างกายนี้คือตัวเรา ร่างกายนี้เป็นของเรา จิตใจ ความรู้สึกนึกคิดทั้งหลาย ก็เป็นตัวเรา เป็นของเรา เราจะต้องมาเรียนรู้ความจริงของร่างกาย เรียนรู้ความจริงของจิตใจให้ได้ การเรียนรู้ความจริงของร่างกายของจิตใจตนเองนั้น เรียกว่าการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน

  -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม
  สถานที่แสดงธรรม วัดป่าสวรรค์พรหม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 7 มิถุนายน 2562 ไฟล์ 620607 ซีดีแผ่นที่ 82
  ติดตามข่าวสาร อ่านพระธรรมคำสอน และดาวน์โหลดไฟล์เสียง เว็บไซต์ทางการ: https://dhamma.com https://fb.com/dhammateachings https://instagram.com/dhammadotcom http://line.me/ti/p/~@dhammadotcom
  ปฏิทินแสดงธรรม https://www.dhamma.com/calendar/
  แผนที่เดินทางไปวัด https://goo.gl/maps/Abb5nS95um62
   
 15. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,834
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,637
  ความดีสูงสุดคือการเจริญปัญญา :: หลวงพ่อปราโมทย์ 8 มิ.ย. 2562 (ไฟล์ 620608A ซีดี 82)

  Dhamma.com
  Published on Jul 12, 2019
   
 16. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,834
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,637
  ภาพรวมของการปฏิบัติ :: หลวงพ่อปราโมทย์ 8 มิ.ย. 2562 (ไฟล์ 620608B ซีดี 82)

  Dhamma.com
  Published on Jul 15, 2019
  ก่อนจะถึงขั้นการเจริญปัญญาอย่างแท้จริง มีบทเรียนที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ 3 บทเรียน บทเรียนที่หนึ่ง ชื่ออธิศีลสิกขา เรียนว่าทำยังไงจะเกิดศีล บทเรียนที่สอง ชื่ออธิจิตตสิกขา เรียนจิตตัวเอง สิ่งที่ได้มาคือสมาธิที่ถูกต้อง เพราะฉะนั้น เราต้องเข้ามาที่จิตนี้ให้ได้ก่อน เป็นอธิจิตตสิกขา พอเข้ามาถึงจิตถึงใจได้แล้ว มันถึงบทเรียนที่สาม คืออธิปัญญาสิกขา เรียนให้เกิดปัญญา คือเรียนให้จิตเกิดความรู้ถูก ความเข้าใจถูก เข้าใจถูกอะร เข้าใจถูกในความจริง ว่ารูปธรรม นามธรรมทั้งหลายที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นตัวเรา ในความเป็นจริงแล้วไม่ใช่ตัวเรา ไม่ใช่ของเรา ตัวเราไม่มี ถ้าเมื่อไรปัญญารู้แจ้งแทงตลอดว่าตัวเราไม่มี มีแต่รูปธรรม มีแต่นามธรรม ซึ่งเกิดจากเหตุ มีเหตุก็เกิด หมดเหตุก็ดับ บังคับไม่ได้ ถ้าเข้าใจตรงนี้ ภูมิจิตภูมิธรรมเรา อยู่ในระดับพระโสดาบัน มันจะเกิดกระบวนการของอริยมรรคขึ้น

  -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม
   
 17. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,834
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,637
  สมาธิที่ถูกต้อง :: หลวงพ่อปราโมทย์ 9 มิ.ย. 2562 (ไฟล์ 620609A ซีดี 82)

  Dhamma.com
  Published on Jul 17, 2019
  เรื่องสมาธิเป็นเรื่องใหญ่มากที่เราจะต้องเรียนรู้ วันนี้จะเน้นเรื่องสมาธิ ถ้าพวกเราทำตัวนี้ได้ จิตเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานขึ้นมาแล้ว เรามีสติรู้กาย มีสติรู้ใจ ด้วยจิตที่ตั้งมั่น มีสมาธิถูกต้อง ตัวปัญญา สัมมาทิฏฐิจะเกิดขึ้น ถ้าปัญญาเราแก่รอบแล้ว อริยมรรคจะเกิดขึ้น ไม่อย่างนั้นอริยมรรคไม่เกิด สมาธิมี 2 กลุ่ม กลุ่มหนึ่ง เรียกว่ามิจฉาสมาธิ กลุ่มหนึ่ง เรียกว่าสัมมาสมาธิ มิจฉาสมาธิ คือ สมาธิที่นักปฏิบัติเกือบร้อยละร้อยทำกันอยู่ เป็นสมาธิที่ไม่ประกอบด้วยสติ จิตเป็นอกุศล จิตไม่ได้เป็นกุศลจริง อย่างภาวนาด้วยความโลภ ใจโลภ ปฏิบัติ อย่างนั่งหายใจไปก็นั่งโลภไป อยากให้จิตสว่าง อยากให้จิตสงบ อยากเข้าฌาน อยากมีตาทิพย์ หูทิพย์ เต็มไปด้วยความอยาก จิตอย่างนี้เป็นมิจฉาสมาธิ ไม่มีสติกำกับ ใช้ไม่ได้ สัมมาสมาธิ ต้องมีสติกำกับ

  -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม
  9 มิถุนายน 2562 ไฟล์ 620609A ซีดีแผ่นที่ 82
   

แชร์หน้านี้

Loading...