โอวาทธรรมปีใหม่ ส.ค.ส.2557 จากองค์หลวงปู่ลี กุสลธโร วัดป่าภูผาแดง จ.อุดรธานี

ในห้อง 'หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต' ตั้งกระทู้โดย Ramtongthai, 6 มกราคม 2014.

 1. Ramtongthai

  Ramtongthai เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 มกราคม 2007
  โพสต์:
  15,430
  ค่าพลัง:
  +4,728
  การฟังธรรมมีอานิสงส์ ๕ อย่าง คือ

  ๑. อัสสุตัง สุณาติ ได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังและได้เรียนรู้สิ่งที่ยังไม่เคยเรียนรู้

  ๒. สุตัง ปะริโยทะเปติ สิ่งที่เคยได้ฟังแล้วก็จะทำให้เข้าใจชัดเจนแจ่มแจ้งยิ่งขึ้น

  ๓. กังขัง วิหะนะติ สามารถแก้ข้อข้องใจ บรรเทาความสงสัยในเรื่องนั้น ๆ ได้

  ๔. ทิฏฐิง อุชุง กะโรติ ทำความเห็นให้ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม

  ๕. จิตตะมัสสะ ปะสีทะติ จิตใจย่อมผ่องใส คือสะอาด สงบ และสว่าง  การฟังธรรมเป็นการทำบุญอย่างหนึ่ง เรียกว่า ธัมมัสสวนมัย คือบุญสำเร็จได้ด้วยการฟังธรรม

  ที่มา variety.thaiza.com
   
 2. Ramtongthai

  Ramtongthai เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 มกราคม 2007
  โพสต์:
  15,430
  ค่าพลัง:
  +4,728
  อานิสงส์ของการสร้างพระมหาเจดีย์


  การสร้างพระเจดีย์เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ หรืออัฐิธาตุของบุคคลที่ควรบูชาเป็นการสร้างมหามงคลให้ตนเองอย่างสูงสุด เมื่อสิ้นชีพย่อมไปสู่สุคติโลกสวรรค์ ย่อมได้ดวงตาเห็นธรรมและบรรลุมรรคผลนิพพานได้ง่าย การมีส่วนร่วมสร้างพระเจดีย์ด้วยการร่วมบริจาคเองก็ดีด้วยการชักชวนผู้อื่นก็ดี หากทำด้วยความเลื่อมใสศรัทธาย่อมได้รับอานิสงค์มากมาย ดังเรื่องอดีตของพระสุธาปิณฑิยเถระ ผู้ใส่ก้อนปูนขาวเพียง ๑ ก้อนลงสู่ในช่องแผ่นอิฐที่มหาบันกำลังก่อสร้างบนเจดีย์ เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุด้วยจิตใจเลื่อมใสศรัทธายิ่ง ผลบุญนั้นดลบันดาลให้ท่านเกิดเสวยสุขในสวรรค์และโลกมนุษย์ถึง ๙๔ กัปป์ จนถึงสมัยพระสมณโคดม พระพุทธเจ้าองค์นี้ ท่านได้ออกบวชและสำเร็จเป็นพระอรหันต์

  เมื่อใดพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธามานมัสการและเวียนเทียนรอบพระเจดีย์ บุญกุศลนี้ย่อมเกิดแก่เจ้าของผู้ร่วมบริจาคทรัพย์และแรงงานที่สร้างพระมหาเจดีย์องค์นี้


  watsangthamwangkaokaew.com
   
 3. Ramtongthai

  Ramtongthai เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 มกราคม 2007
  โพสต์:
  15,430
  ค่าพลัง:
  +4,728
  "เราไม่สามารถทำให้คนอื่นเป็นดั่งใจเราได้ แต่เราสามารถปรับใจของเราให้ยอมรับในตัวตนที่เขาเป็นได้ อย่าไปติใคร ให้ติที่ตัวเราเอง"

  หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ


  https://www.facebook.com/Thammaphormaekruarjahn?fref=ts
   
 4. Ramtongthai

  Ramtongthai เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 มกราคม 2007
  โพสต์:
  15,430
  ค่าพลัง:
  +4,728
  เราทำงานคนเดียวไม่ได้ แต่ละคน มีดีคนละอย่าง ควรหันหน้าเข้าหากัน ทำงานด้วยกัน เอาส่วนรวม "เป็นหลัก"มิใช่เอาตน "เป็นใหญ่"

  หลวงปู่จันทร์ศรี จันททีโป

  https://www.facebook.com/Thammaphormaekruarjahn?fref=ts
   
 5. Ramtongthai

  Ramtongthai เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 มกราคม 2007
  โพสต์:
  15,430
  ค่าพลัง:
  +4,728
  "การทำความเพียร ไม่ใช่เดินจงกรมหรือนั่งสมาธิ ไม่ใช่ทำทั้งวันทั้งคืนหรอก ถ้ายังเดินคิด นั่งคิด ก็จัดเป็นความเพียรไม่ได้ เรียกว่าฟุ้งซ่าน การทำความเพียรหมายถึง “การมีสติ” ทำอะไร ทำอย่างมีสติ ระลึกได้อยู่ จะก้าวหน้า จะถอยหลัง เหลียวซ้ายแลขวา จะพูดจาอะไร มีสติกำหนดรู้ทั่วอยู่ ระลึกได้อยู่เสมอ นี่เรียกว่า ทำความเพียร.."

  หลวงปู่ท่อน ญาณธโร..

  ที่มา facebook.com/พระอรหันต์-สายหลวงปู่มั่น
   
 6. Ramtongthai

  Ramtongthai เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 มกราคม 2007
  โพสต์:
  15,430
  ค่าพลัง:
  +4,728
  นิสัยคนพาลย่อมเพ่งโทษผู้อื่นเป็นวัตร โบราณท่านมักกล่าวว่าอุจจาระของตนนั่งดมอยู่พอดม อุจจาระท่านผู้อื่นเล่ามากระทบจมูกเข้าก็เกิดเป็นพิษเป็นภัยขึ้น

  หลวงปู่หล้า เขมปัตโต
  วัดบรรพตคีรี (วัดภูจ้อก้อ)
  ต.หนองสูงใต้ อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร


  ที่มา facebook.com/พระอรหันต์-สายหลวงปู่มั่น
   
 7. Ramtongthai

  Ramtongthai เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 มกราคม 2007
  โพสต์:
  15,430
  ค่าพลัง:
  +4,728
  "โจรปล้นไม่เหมือนความเกียจคร้านปล้น โจรปล้นเรายังหาทรัพย์ใหม่ได้
  แต่ความเกียจคร้านปล้น เท่าวันตายเราก็ไม่มีทรัพย์"


  -------------------------------------------------------------------

  หลวงปู่สาย เขมธัมโม
  วัดป่าพรหมวิหาร บ้านภูศรีทอง ต.โนนเมือง อ.โนนสัง จ. หนองบัวลำภู

  ที่มา facebook.com/พระอรหันต์-สายหลวงปู่มั่น
   
 8. Ramtongthai

  Ramtongthai เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 มกราคม 2007
  โพสต์:
  15,430
  ค่าพลัง:
  +4,728
  "..ความดีนั้นเราต้องทำอยู่เสมอ
  ให้เป็นที่อยู่ของจิต เป็นอารมณ์ของจิต
  ให้เป็นมรรคคือทางดำเนินไปของจิต
  มันจึงจะเห็นผลของความดี
  ไม่ใช่เวลาใกล้จะตาย จึงนิมนต์พระไปให้ศีล ให้ไปบอกพุทโธ
  หรือตายไปแล้วให้ไปรับศีล เช่นนี้เป็นการกระทำที่ผิดทั้งหมด
  เหตุว่าคนเจ็บ จิตมัวติดอยู่กับเวทนา ไฉนจะมาสนใจไยดีกับศีลได้
  เว้นไว้แต่ผู้ที่รักษาศีลมาเป็นปกติเท่านั้น จึงจะระลึกได้
  เพราะตนเองเคยทำมาจนเป็นอารมณ์ของจิตแล้ว
  แต่ส่วนมากใกล้ตายแล้วจึงเตือนให้รักษาศีล.."


  หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ

  ที่มา facebook.com/พระอรหันต์-สายหลวงปู่มั่น
   
 9. Ramtongthai

  Ramtongthai เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 มกราคม 2007
  โพสต์:
  15,430
  ค่าพลัง:
  +4,728
  บารมียังไม่แก่กล้า ก็ฝึกหัดเกิดตายไปก่อน
  จนกว่าจะเบื่อหน่าย การเกิดตาย
  จึงมาฝึกหัดให้รู้จักทุกข์ จนเบื่อหน่ายในทุกข์
  เบื่อหน่ายในสุข ..ก็จะละสุขทิ้งทุกข์ไปได้
  จึงจะพ้นจากการ เป็นสุขเป็นทุกข์ได้..

  หลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ

  ที่มา facebook.com/พระอรหันต์-สายหลวงปู่มั่น
   
 10. Ramtongthai

  Ramtongthai เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 มกราคม 2007
  โพสต์:
  15,430
  ค่าพลัง:
  +4,728
  กายเรานี้เป็นแต่เพียงธาตุสี่ ไม่ใช่ตัว ไม่ใช่ตน ไม่ใช่สัตว์ บุคคล เรา เขา ผู้ปฎิบัติยึดหลักอันนี้ภาวนาบ่อยๆ พิจารณาให้มากๆ พิจารณาย้อนกลับไปกลับมา จิตจะค่อยๆ ก้าวเข้าสู่ภูมิรู้ ภูมิธรรม เป็นลำดับๆ ไป..

  หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล

  ที่มา facebook.com/พระอรหันต์-สายหลวงปู่มั่น
   
 11. Ramtongthai

  Ramtongthai เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 มกราคม 2007
  โพสต์:
  15,430
  ค่าพลัง:
  +4,728
  "ถ้ารู้ธรรมเห็นธรรม มันก็หายโง่ พ้นทุกข์พอแล้ว หายใจเข้า หายใจออกก็ธรรมดา ได้ยินก็ธรรมดา ได้เห็นก็ธรรมดา รู้สึกนึกคิดก็ธรรมดา ธรรมดาทั้งนั้น เป็นวิญญาณที่เกิดขึ้นทุกขณะ"

  ...หลวงปู่บุญฤทธิ์ บัณฑิโต สำนักสงฆ์สวนพิทธิ์ อ ปากเกร็ต จ นนทบุรี

  ที่มา facebook.com/พระอรหันต์-สายหลวงปู่มั่น
   
 12. Ramtongthai

  Ramtongthai เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 มกราคม 2007
  โพสต์:
  15,430
  ค่าพลัง:
  +4,728
  สติเป็นแก่นของธรรม
  แก่นของธรรมแท้อยู่ที่สติ
  ให้พากัน หัดทำให้ดี
  ครั้นมีสติแก่กล้าดีแล้ว
  ทำก็ไม่พลาด คิดก็ไม่พลาด
  กุศลธรรมทั้งหลายจะเกิดขึ้น
  เมื่อบุคคลอยู่กับสติแล้ว
  สติเป็นใหญ่ สติมีกำลังดีแล้ว
  จิตมันรวม เพราะสติคุ้มครองจิต

  ( หลวงปู่ขาว อนาลโย )

  ที่มา facebook.com/พระอรหันต์-สายหลวงปู่มั่น
   
 13. Ramtongthai

  Ramtongthai เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 มกราคม 2007
  โพสต์:
  15,430
  ค่าพลัง:
  +4,728
  "อย่าไปเชื่อในสิ่งที่เขาว่าถูก
  อย่าไปเชื่อในสิ่งที่เขาว่าผิด"


  หลวงปู่ชา สุภทฺโท

  ที่มา facebook.com/พระอรหันต์-สายหลวงปู่มั่น
   
 14. Ramtongthai

  Ramtongthai เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 มกราคม 2007
  โพสต์:
  15,430
  ค่าพลัง:
  +4,728
  ผู้มีพลังพิเศษพาหนีทุกข์ได้ พาดับทุกข์ได้ พาพ้นทุกข์ได้ คือผู้มีความคิดพิเศษ และความคิดพิเศษนี้เกิดได้จากความรู้จักปฏิบัติพระพุทธศาสนาเท่านั้น

  สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

  ที่มา facebook.com/พระอรหันต์-สายหลวงปู่มั่น
   
 15. Ramtongthai

  Ramtongthai เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 มกราคม 2007
  โพสต์:
  15,430
  ค่าพลัง:
  +4,728
  โยม..อย่าลืมนะ หน้าที่ของเรานั้น ทำเหตุให้ดีที่สุดเท่านั้น ส่วนผลที่จะได้รับเป็นเรื่องของเขา ถ้าเราดำเนินชีวิตโดยมีการปล่อยวางเช่นนี้แล้ว ทุกข์ก็ไม่รุมล้อมเรา ธรรมะอย่างนี้ ใครๆ ก็ปฏิบัติได้ ปฏิบัติที่ไหนก็ได้ ปฏิบัติเมื่อไรก็ได้

  หลวงปู่ชา สุภทฺโท

  ที่มา facebook.com/พระอรหันต์-สายหลวงปู่มั่น
   
 16. Ramtongthai

  Ramtongthai เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 มกราคม 2007
  โพสต์:
  15,430
  ค่าพลัง:
  +4,728
  คนเรานั้น หากยังไม่สามารถก้าวข้ามความเป็นปุถุชนสู่พระโสดาบัน ท่านว่ายังไม่ปลอดภัยจากการตกไปสู่อบายภูมิ และการตกอบายภูมิ ครูบาอาจารย์สอนว่า อาจใช้เวลานานแสนนาน กว่าจะได้คิวกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้ง เพราะฉะนั้น พึงอย่าประมาทในการทำความดี และต้องทำ "มากกว่าดี" ด้วย

  คือก้าวให้ข้ามความเป็นปุถุชน ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงให้แนวทางเราไว้ชัดเจน และเป็นเป้าหมายอันแท้จริง เพื่อความปลอดภัยจากทุกข์อย่างถาวร..


  หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี..

  ที่มา facebook.com/พระอรหันต์-สายหลวงปู่มั่น
   
 17. Ramtongthai

  Ramtongthai เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 มกราคม 2007
  โพสต์:
  15,430
  ค่าพลัง:
  +4,728
  ๑. ดีใดไม่มีโทษ ดีนั้นนับว่าเลิศ
  ๒. ได้สมบัติทั้งปวง ไม่ประเสริฐเท่าได้ตน
  เพราะตัวตนเป็นที่เกิดแห่งสมบัติทั้งปวง

  หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต
  วัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร

  ที่มา facebook.com/พระอรหันต์-สายหลวงปู่มั่น
   
 18. Ramtongthai

  Ramtongthai เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 มกราคม 2007
  โพสต์:
  15,430
  ค่าพลัง:
  +4,728
  "ชีวิตที่มีความดีอาจมิใช่ความยิ่งใหญ่
  แต่ชีวิตที่ยิ่งใหญ่ต้องอาศัยคุณธรรมความดีเท่านั้น"

  หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต

  ที่มา facebook.com/พระอรหันต์-สายหลวงปู่มั่น
   
 19. Ramtongthai

  Ramtongthai เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 มกราคม 2007
  โพสต์:
  15,430
  ค่าพลัง:
  +4,728
  "อย่าไปโมโหโกรธผู้อื่น มันเป็นไฟ
  มันจะไหม้หัวใจเจ้าของเอง
  ถ้าเขาไม่ดีมันเป็นเรื่องของเขา
  ไม่ใช่เรื่องของเรา"


  หลวงปู่ท่อน ญาณธโร

  ที่มา facebook.com/พระอรหันต์-สายหลวงปู่มั่น
   
 20. Ramtongthai

  Ramtongthai เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 มกราคม 2007
  โพสต์:
  15,430
  ค่าพลัง:
  +4,728
  เกิดมาแล้วก็แก่ เจ็บ ตาย แต่ก่อนจะตาย
  ทานยังไม่มีก็ให้มีเสีย ศีลยังไม่เคยรักษาก็ให้รักษาเสีย
  ภาวนายังไม่เคยเจริญ ก็ให้เจริญให้พอเสีย
  จะได้ไม่เสียทีที่ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนา
  จึงจะสมกับที่ได้เกิดมาเป็นคน

  หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

  ที่มา facebook.com/พระอรหันต์-สายหลวงปู่มั่น
   

แชร์หน้านี้

Loading...