โอวาทธรรมปีใหม่ ส.ค.ส.2557 จากองค์หลวงปู่ลี กุสลธโร วัดป่าภูผาแดง จ.อุดรธานี

ในห้อง 'หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต' ตั้งกระทู้โดย Ramtongthai, 6 มกราคม 2014.

 1. Ramtongthai

  Ramtongthai เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 มกราคม 2007
  โพสต์:
  14,985
  ค่าพลัง:
  +4,683
  "น้อมธรรม เข้ามาสู่ใจ
  มาดูที่จิตใจ มาดูที่ตน มาฝึกฝนอบรมที่ตน
  จะเป็นคนฉลาดในการพิจารณาในธรรม
  ฉลาดในการพัฒนาตัวเอง เลยมาแก้ไขตัวเอง
  ตรงนี้แหละการประพฤติปฏิบัติของพวกเรา
  พวกเราจึงจะได้ประโยชน์ในการปฏิบัติ"

  หลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป

  ที่มา facebook.com/พระอรหันต์-สายหลวงปู่มั่น
   
 2. Ramtongthai

  Ramtongthai เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 มกราคม 2007
  โพสต์:
  14,985
  ค่าพลัง:
  +4,683
  รำลึกบูชาคุณ ๗๓ ปี พระปรมาจารย์ใหญ่ท่านพระอาจารย์เสาร์ กนฺตสีลเถร

  วันที่ ๓ กุมภาพันธ์เป็นวันคล้ายวันมรณภาพของท่านพระอาจารย์เสาร์ กนฺตสีลเถร "พระปรมาจารย์ใหญ่สายพระกัมมัฏฐาน" ท่านมีความเพียรเป็นเลิศ มีความสงบเสงี่ยม พูดน้อย อ่อนน้อม สุขุม และพอใจแนะนำสั่งสอนผู้อื่นทางนั้นด้วย เป็นผู้ใฝ่ใจในธุดงควัตร หนักแน่นในพระธรรมวินัย ชอบวิเวก ไม่ติดถิ่นที่อยู่ ต้องเดินธุดงค์ไปหาวิเวกเจริญสมณธรรมตามชายป่าดงพงเขาในไทย และลาว

  ท่านพระอาจารย์เสาร์ กันตสีโล ถือกำเนิด ตรงกับวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๐๒ แรม ๑๔ ค่ำ เดือนยี่ ปีระกา ณ บ้านข่าโคม ต.หนองขอน อ.เมือง จ.อุบลราชธานี อุปสมบท ที่วัดใต้ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี และญัตติเป็นพระธรรมยุต ณ วัดศรีทอง(วัดศรีอุบลรัตนาราม) จ.อุบลราชธานี โดยมี ท่านพระครูทา โชติปาโล เป็นพระอุปัชฌายาจารย์

  ปี พ.ศ.๒๔๓๔-๒๔๓๖ หลวงปู่เสาร์ได้ธุดงค์ผ่านหมู่บ้านคำบง อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี ได้เทศนาสั่งสอนท่านพระอาจารย์มั่น สมัยยังเป็นฆราวาสจนเกิดศรัทธาเลื่อมใสติดตามออกบวช จุดนี้เป็นความยิ่งใหญ่ของวงศ์กรรมฐานตราบจนถึงปัจจุบัน

  ท่านพระอาจารย์เสาร์ กันตสีโล ผู้เป็นพระอาจารย์อบรมกรรมฐานให้กับท่านพระอาจารย์มั่น เป็นองค์แรก อันถือว่าเป็นพระปรมาจารย์ใหญ่สายพระกัมมัฏฐาน ผู้ที่ท่านพระอาจารย์มั่น ให้ความเคารพศรัทธา ยอมรับใช้ลงมืออุปัฏฐากหลวงปู่เสาร์ด้วยองค์ท่านเอง เหมือนเป็นพระหนุ่มเณรน้อยคอยรับใช้ครูบาอาจารย์แม้นตนเองจะมีพรรษากาลมากแล้วก็ตาม ข้อนี้เป็นการแสดงถึงความนบนอบของท่านพระอาจารย์มั่น ที่มีต่อหลวงปู่เสาร์ ผู้เป็นพระอาจารย์

  หลวงปู่เสาร์ ท่านประพฤติองค์เป็นแบบอย่างแก่สานุศิษย์มากกว่ากล่าวอบรมสั่งสอน อุปนิสัยโน้มน้าวไปทางพระปัจเจกเจ้า ไม่มีนิสัยเทศนาธรรมสั่งสอนทั่วไป

  ปี พ.ศ.๒๔๘๐ เจ้าจอมมารดาทับทิมนำผ้าป่าทอดถวายและนิมนต์ท่านขึ้นแสดงธรรม ท่านขึ้นธรรมาสน์ตั้งนโม ๓ จบ กล่าวเทศนาสั้นๆว่า "ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค" จบด้วย "เอวังฯ" แล้วก้าวลงธรรมาสน์

  วันหนึ่ง หลวงปู่เสาร์ นั่งพิจารณาอริยสัจ ได้รู้ได้เห็นตามความเป็นจริงนั้น ท่านได้ตัดเสียซึ่งความสงสัยเด็ดขาด จวนจะถึงกาลออกพรรษา ท่านได้บอกกับพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ผู้เป็นศิษย์ว่า... "เราได้เลิกการปรารถนาเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้ว และเราก็ได้เห็นตามความเป็นจริงแล้ว!"

  ท่านพระอาจารย์มั่น ได้ยินดังนั้นแล้วก็เกิดปีติอย่างมาก และได้ทราบทางวาระจิตว่า
  "หลวงปู่เสาร์พบวิมุตติธรรมแน่นแล้วในอัตภาพนี้"

  หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล เข้าสู่อนุปาทิเสสนิพพาน ตรงกับวันอังคารที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔๘๔ องค์ท่านมรณภาพขณะก้มกราบพระประธาน ในอิริยาบถท่านั่ง มือสองข้างเท้ากับพื้นยันตัวอยู่ ประกอบด้วยสติอันไพบูลย์ ณ วัดอำมาตยาราม เมืองโขง นครจำปาศักดิ์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สิริอายุ ๘๒ ปี ๓ เดือน ๑ วัน ๖๒ พรรษา ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๘๔ จนถึงปีนี้ พ.ศ.๒๕๕๗ จึงเป็นวันครบรอบวันมรณภาพปีที่ ๗๓

  “..ทำให้ดูมันยังไม่ดู ปฏิบัติให้ดูอยู่ทุกวัน มันยังไม่ปฏิบัติตาม เทศน์ให้ฟัง มันจะฟังหรือพวกเจ้า..ข้อยเฮ็ดให้เบิ่ง บ่ เบิ่ง เทศน์ให้พวกหมู่เจ้าฟัง หมู่เจ้าสิฟังฤา..” โอวาทธรรมคำสอนท่านพระอาจารย์เสาร์ กันตสีโล

  จึงขอน้อมนำประวัติและปฏิปทาท่านพระอาจารย์เสาร์ กนฺตสีลเถร โดยภาพประกอบลายเส้นทั้งหมดเป็นฝีมือผมเองครับ จึงขอนำมาเผยแผ่เพื่อน้อมมาเป็นสังฆานุสติ และมรณานุสติครับ


  _/\_ _/\_ _/\_


  https://www.facebook.com/thindham
   
 3. Ramtongthai

  Ramtongthai เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 มกราคม 2007
  โพสต์:
  14,985
  ค่าพลัง:
  +4,683
  รำลึกบูชาคุณ ๗๓ ปี พระปรมาจารย์ใหญ่ท่านพระอาจารย์เสาร์ กนฺตสีลเถร

  ครูอาจารย์ที่ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺตเถร ได้สมาคมอยู่ร่วม มีท่านพระอาจารย์ใหญ่เสาร์ กนฺตสีลเถร เป็นอาทิ องค์ท่านเป็นครูอาจารย์ที่ท่านพระอาจารย์มั่นร่วมแสวงวิเวก ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานในเขตภาคอีสานตามคามเขตน้อยใหญ่ด้วยกัน ในการพิจารณาสภาวธรรม ได้อาศัยการเจริญสมณธรรมตามโคนไม้บ้าง ภูเขา ถ้ำ เงื้อมผา หรือกลวงแจ้งบ้าง ท่านทั้งสองได้นำหมู่คณะแห่งกองทัพธรรมสายพระกัมมัฏฐานออกเผยแผ่พระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ปรากฏเป็นที่แพร่หลาย รวมถึงการยังชนผู้ที่เป็นมิจฉาทิฏฐิให้เห็นมานับถือสัตถุศาสน์ ถึงพระไตรสรณคมน์ ทำตนให้อยู่ในศีลธรรม

  ท่านพระอาจารย์มั่นได้เห็นความเป็นผู้หนักในศีลหนักในธุดงควัตรของท่านพระอาจารย์เสาร์ ตลอดถึงความเป็นผู้มักน้อย ยินดีในความสันโดษด้วยปัจจัยบริโภคตามมีตามได้ ดำเนินอัปปิจฉปฏิปทา แม้คำกล่าวแห่งองค์ท่านพระอาจารย์ใหญ่เสาร์ก็เป็นคำกล่าวแต่น้อยแต่ประกอบด้วยความศักดิ์สิทธิ์ เป็นธรรมสัจจวาจา  _/\_ _/\_ _/\_

  https://www.facebook.com/thindham
   
 4. Ramtongthai

  Ramtongthai เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 มกราคม 2007
  โพสต์:
  14,985
  ค่าพลัง:
  +4,683
  วาระนิพพาน ท่านพระอาจารย์เสาร์ กนฺตสีลเถร

  ขณะหลวงปู่เสาร์ ท่านอาพาธหนักนั้น ท่านสั่งให้พระอาจารย์บัวพา พระอุปัฏฐาก และคณะศิษย์นำท่านไปที่วัดอำมาตย์ นครจำปาศักดิ์ ประเทศลาว โดยมาทางเรือ ตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำ ท่านนอนบนแคร่ในเรือประทุน หลวงปู่เสาร์ หลับตานิ่งมาตลอด เพราะตอนนั้นท่านกำลังอาพาธหนัก อันเกิดจากผึ้งที่ได้ต่อยท่านตอนที่อยู่จำพรรษาที่วัดดอนธาตุ เมื่อถึงนครจำปาศักดิ์แล้ว ท่านลืมตาขึ้นพูดว่า... "ถึงแล้วใช่ไหม ให้นำเราไปยังอุโบสถเลย เพราะเราจะไปตายที่นั่น"

  ท่านพระอาจารย์บัวพา และคณะศิษย์ช่วยกันยกแคร่หามพาหลวงปู่เสาร์ เข้าไปในอุโบสถ แล้วหลวงปู่เสาร์สั่งให้เอาผ้าสังฆาฏิมาใส่ แล้วเตรียมตัวเข้านั่งสมาธิ ท่านกราบพระ ๓ ครั้ง พอกราบครั้งที่ ๓ ท่านนิ่งงันโดยไม่ขยับเขยื้อน นานเท่านานจนผิดสังเกต ท่านพระอาจารย์บัวพา และท่านพระอาจารย์เจี๊ยะ จุนฺโท ซึ่งนั่งอยู่ข้าง ๆ เอามือมาแตะที่จมูกท่าน ปรากฏว่าท่านหมดลมหายใจแล้ว ไม่ทราบว่าหลวงปู่เสาร์ท่านมรณภาพไปเวลาใด แต่พอสันนิษฐานได้ว่า ท่านมรณภาพในอิริยาบถนั่งกราบพระ ท่านจึงพูดขึ้นกับหมู่คณะ (ซึ่งตอนนั้นมีพระเถระผู้ใหญ่ และพระเณรมานั่งดูอาการป่วยของหลวงปู่เสาร์) ว่า "หลวงปู่ได้มรณภาพแล้ว"

  ข่าวการมรณภาพ ก็แพร่กระจายไปเรื่อยๆ จนทางบ้านเมือง ญาติโยม พระเณร ชาวนครจำปาศักดิ์ขอทำบุญอยู่ ๓ วัน เพื่อบูชาคุณขององค์หลวงปู่ พอวันที่ ๔ บรรดาพระเถระ ญาติโยมชาวอุบล จึงได้มาอัญเชิญสรีระสังขารขององค์หลวงปู่เสาร์ ไปวัดบูรพาราม จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นวัดที่หลวงปู่เสาร์เคยอยู่มาก่อน วันที่หลวงปู่เสาร์มรณภาพตรงกับวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔๘๔

  "แต่นี้จะไกลห่าง เหลือเพียงร่างร้างชีวา
  สุดสิ้นแห่งสังขาร สลายลับดับตามกาล
  สิ้นชีพก็สิ้นห่วง บรรลุล่วงห้วงนิพพาน
  สุขใดไหนจักปาน เปรียบสุขนี้ไม่มีเลย..."

  ขอนอบน้อมกราบบูชาธรรมแห่งดวงอรหันต์

  คัดลอกจากหนังสือฐานิโยวาท หลวงพ่อพุธ ฐานิโย  _/\_ _/\_ _/\_


  https://www.facebook.com/thindham
   
 5. Ramtongthai

  Ramtongthai เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 มกราคม 2007
  โพสต์:
  14,985
  ค่าพลัง:
  +4,683
  “ชีวิตที่เป็นมานี้ ก็ได้ด้วยยากยิ่งนัก เพราะอันตรายชีวิตทั้งภายใน ภายนอก มีมากต่าง ๆ นานา และการที่ได้ฟังธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้ ก็ได้ด้วยยากยิ่งขึ้นไปอีก เหตุนี้เราทั้งหลาย พึงอยู่ด้วยความไม่ประมาทเถิด อย่าให้เสียทีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนานี้เลย”

  โอวาทธรรมคำสอนจากท่านพระอาจารย์ใหญ่เสาร์ กนฺตสีลเถร พระปรมาจารย์ใหญ่สายพระกัมมัฏฐาน


  _/\_ _/\_ _/\_


  https://www.facebook.com/thindham
   
 6. Ramtongthai

  Ramtongthai เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 มกราคม 2007
  โพสต์:
  14,985
  ค่าพลัง:
  +4,683
  "มีสุขอยู่ที่ไหน มีทุกข์อยู่ที่นั่น. หาสุขจากกาม หาสุขในโลก. จะได้มาจากไหน. มันคือการหาสุขในทุกข์. สุขไม่มี ตัวของเราไม่มีในนั้น."

  หลวงปู่ท่อน ญาณธโร

  https://www.facebook.com/WatSriRattanawan?fref=ts
   
 7. Ramtongthai

  Ramtongthai เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 มกราคม 2007
  โพสต์:
  14,985
  ค่าพลัง:
  +4,683
  "มุ่งดีในโลกีย์เป็นทางวนเวียน
  มุ่งดีในทางโลกุตตระเป็นทางพ้นทุกข์"


  หลวงปู่หล้า เขมปตฺโต

  facebook.com/pages/พระอรหันต์-สายหลวงปู่มั่น
   
 8. Ramtongthai

  Ramtongthai เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 มกราคม 2007
  โพสต์:
  14,985
  ค่าพลัง:
  +4,683
  "นกบินจากไป ไม่ทิ้งรอยเท้าไว้ในอากาศ
  ผู้้ทำความดีจริง ควรไม่หวัง ลาภ สักการะ แม้ด้วยศรัทธา"


  ท่านพ่อลี ธมฺมธโร

  facebook.com/pages/พระอรหันต์-สายหลวงปู่มั่น
   
 9. Ramtongthai

  Ramtongthai เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 มกราคม 2007
  โพสต์:
  14,985
  ค่าพลัง:
  +4,683
  ไม่ควรแผ่เมตตาหรืออุทิศบุญขณะอยู่ในสมาธิ

  "ในขณะที่จิตสงบอยู่นี่ แม้ว่าอยู่ในช่วงที่เราสามารถที่จะนึกคิดอะไรได้ ก็อย่าไปรบกวนมัน ให้มันเลิกเสียก่อนจึงค่อยแผ่เมตตา
  การแผ่เมตตาหรือขออโหสิกรรมขณะที่จิตอยู่ในสมาธิ ยังไม่ถูกต้อง เอาอย่างนี้ แผ่เมตตาก่อนค่อยนั่งสมาธิ พอนั่ง สมาธิเสร็จแล้วอุทิศส่วนกุศล เพราะเราได้ทำบุญแล้วคือสวดมนต์นั่งสมาธิ
  ทำไมจึงต้องแผ่เมตตาก่อน
  เผื่อว่าในจังหวะนั้นอาจจะมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งคอยรบกวนเราอยู่ พอเรากล่าวขึ้นมาว่า สัพเพ สัตตา สุขิตา โหนตุ สิ่งที่จ้องจะเล่นงานเราอยู่ พอได้ยินเรานึกว่า สัพเพ สัตตา สุขิตา โหนตุ เขาจะได้ความรู้สึกว่า ท่านผู้นี้มาดีไม่ได้มาร้าย ขืนเบียดเบียนท่านผู้นี้หัวเราจะแตกเป็นเสี่ยง ท้าวเวสสุวรรณประกาศิตเอาแล้วว่า ผีตัวใดไปรบกวนผู้ปฏิบัติธรรม ให้หัวมันแตกเป็น ๗ เสี่ยงผีมันกลัว กลัวนายมัน

  ดังนั้น ทางที่ดีแผ่เมตตาก่อนแล้วค่อยนั่ง เพื่อประกาศความเป็นมิตรไมตรี"

  หลวงพ่อพุธ ฐานิโย


  https://www.facebook.com/Thammaphormaekruarjahn
   
 10. Ramtongthai

  Ramtongthai เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 มกราคม 2007
  โพสต์:
  14,985
  ค่าพลัง:
  +4,683
  "ที่ตั้งแห่งงานมีอยู่ห้าประเภท งานที่จะถอดถอนวัฏจักรออกจากใจเรียกว่า ตจปัญจกกรรมฐาน กรรมฐานมีหนังเป็นที่ห้า แปลออกแล้ว เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ ให้พิจารณานี้"

  เทศน์หลวงตา ณ กุฏิหลวงตา สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ
  เมื่อค่ำวันที่ ๑๗ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๔๙

  "จิตเป็นสมาธิ คือจิตมีอารมณ์อันเดียวแน่นหนามั่นคง ไม่สนใจกับสิ่งอื่นใดเลย
  จิตอิ่มอารมณ์แล้วนำจิตที่อิ่มอารมณ์นี้ออกพิจารณาทางด้านปัญญา ตอนที่จิตกำลังหิวโหยอารมณ์นี้พาพิจารณาทางด้านปัญญา มันจะเถลไถลไปทางสัญญาอารมณ์ กลายเป็นกิเลสเป็นสมุทัยไปเสีย เพราะฉะนั้นจึงให้พิจารณา ท่านว่าสมาธิปริภาวิตา ปญฺญา มหปฺผลา โหติ มหานิสํสา สมาธิคือความอิ่มอารมณ์ของใจเป็นเครื่องอุดหนุนปัญญาให้เดินได้คล่องตัว ไม่หิวโหยโรยแรง พาทำการงานอะไรพิจารณาเกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ เราบวชแล้วทุกคน มีไหมในหัวของเราตัวของเรา นี่ละทางบุกเบิกแห่งมรรคผลนิพพานอยู่ที่เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ กรรมฐานห้า

  ที่ตั้งแห่งงานมีอยู่ห้าประเภท งานที่จะถอดถอนวัฏจักรออกจากใจเรียกว่า ตจปัญจกกรรมฐาน กรรมฐานมีหนังเป็นที่ห้า แปลออกแล้ว เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ ให้พิจารณานี้ เวลาจิตใจยังไม่สงบก็เอากรรมฐานเหล่านี้มาเป็นอารมณ์ของใจ เพื่อกล่อมใจให้สงบ ใครจะบริกรรมในบทใดเกสาๆ ก็ได้ โลมาก็ได้ นขา ทันตา ตโจ บทใดก็ตาม เป็นเครื่องกล่อมใจให้อยู่กับอารมณ์ที่ว่านี้ใจก็จะสงบลงได้ นี่บทเบื้องต้นเป็นอารมณ์ทำใจให้สงบ อารมณ์ของสมถะก็อยู่กับเกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ

  ทีนี้เมื่อใจมีความสงบร่มเย็นลงไปแล้ว เราจะแยกออกทางด้านปัญญา ก็เอาเกสา โลมา นขา ทันตา ตโจนี้แลเป็นหินลับปัญญา พิจารณาคลี่คลายดูผม ดูขน ดูเล็บ ดูฟัน ดูหนัง ดูเนื้อ เอ็น กระดูก ตับ ไต ไส้ พุง คลี่คลายออกไป นี่เป็นหินลับปัญญาทั้งนั้น ทีนี้เลยเป็นอารมณ์แห่งวิปัสสนาไป เรียกว่าเป็นหินลับปัญญา พิจารณาอันนี้ มันติดมันพันอยู่ด้วยกัน ต้องเอาธรรมประเภทนี้เข้าไปบุกเบิกให้เห็นตามหลักความจริงแล้วปล่อยวางโดยลำดับลำดา หมดสภาพแห่งร่างกายทั้งหมดนี้ ปล่อยวางได้โดยสิ้นเชิง"


  https://www.facebook.com/watpabaantaad.luangta?fref=ts
   
 11. Ramtongthai

  Ramtongthai เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 มกราคม 2007
  โพสต์:
  14,985
  ค่าพลัง:
  +4,683
  "พวกเราต้องฝึกเอาไว้ อย่าประมาท ชีวิตของคนเรามันไม่มีอะไรแน่นอนทั้งหมด อีกสักวันหนึ่งก็จะต้องตายจากกัน ถึงจะรัก จะเกลียด โกรธขนาดไหนก็เถอะ อีกสักวันหนึ่งก็ไปคนละทิศคนละทาง ไปตามบุญกรรมของแต่ละคน เกิดภพหน้าชาติหน้าก็ลืมหลง เกิดขึ้นมาเสาะแสวงหาอีก หลงกันอีก เป็นวัฏฏะวน ไม่มีที่สิ้นสุดวกวนไป วกวนมาอยู่อย่างนี้ เหมือนกับมดแดงไต่ขอบกระด้งวนไปวนมา วนมาวนไป พระพุทธเจ้าท่านจึงให้ตัดวัฏฏะวน ให้หนีออกจากวัฏฏะวน ไม่มาเวียนว่ายตายเกิด จะตัดที่ไหน ตัดที่ใจ ตัดที่กิเลส ที่จะทำให้วกวนเวียน ตัดกิเลสออกจากใจ เมื่อตัดกิเลสออกจากใจ ใจบริสุทธิ์แล้วนั่นละ จบ"

  ...พระอาจารย์อินทร์ถวาย สนฺตุสฺสโก

  facebook.com/pages/ลูกศิษย์ท่านพ่อลี-ธัมมธโร-วัดอโศการาม
   
 12. Ramtongthai

  Ramtongthai เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 มกราคม 2007
  โพสต์:
  14,985
  ค่าพลัง:
  +4,683
  "ความตายเป็นธรรมดาของโลก จะแก้ตายให้แก้ที่เกิด ให้เอาพุทโธ หางทางแก้เกิด"

  หลวงปู่อุ่นหล้า ฐิตธัมโม

  https://www.facebook.com/Thammaphormaekruarjahn?fref=ts
   
 13. Ramtongthai

  Ramtongthai เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 มกราคม 2007
  โพสต์:
  14,985
  ค่าพลัง:
  +4,683
  "วัตถุทั้งหลายที่เราอาศัยเช่น ร่างกายเป็นต้น มันไม่ใช่ของเรา บอกไม่ได้ ห้ามไม่ฟัง มันจะต้องแก่ จะต้องเจ็บ จะต้องตาย เหตุนั้นอันนี้ จึงจะต้องเป็นอนัตตา ไม่มีสาระแก่นสารอะไร เรียกว่า อนัตตา"

  พระราชนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาวิศิษฏ์(หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)


  facebook.com/pages/พระอรหันต์-สายหลวงปู่มั่น
   
 14. Ramtongthai

  Ramtongthai เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 มกราคม 2007
  โพสต์:
  14,985
  ค่าพลัง:
  +4,683
  ธัมโม หเวรักขะติ คะติ ธรรมะจารี

  การที่เราปฏิบัติธรรม พระธรรมต้องคืนมารักษาปฏิบัติเรา ข้อนี้เหมือนกันกับเราปลูกดอกไม้ เมื่อเราปลูกต้นไม้ขั้นแรก เราจะต้องออกแรงช่วยต้นไม้ให้มันโต ใส่ปุ๋ยรดน้ำ ดูแลมันอย่างดี ในที่สุดต้นไม้เหล่านั้นมันก็โตขึ้น มันก็ออกผลให้แก่เรา

  จากหนังสือ แสงสว่าง โดยพระธรรมมงคลญาณ หน้า73

  https://www.facebook.com/VRYMeditationCenter?fref=ts
   
 15. Ramtongthai

  Ramtongthai เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 มกราคม 2007
  โพสต์:
  14,985
  ค่าพลัง:
  +4,683
  "ก่อนที่จะพูดอะไร ให้ถามตัวเองว่าที่จะพูดนี้ จำเป็นหรือเปล่า ถ้าไม่จำเป็นก็อย่าพูด นี่เป็นขั้นต้นของการอบรมใจ เพราะถ้าเราควบคุมปากตัวเองไม่ได้ เราจะควบคุมใจได้อย่างไร"

  ท่านพ่อเฟื่อง โชติโก

  facebook.com/pages/พระอรหันต์-สายหลวงปู่มั่น
   
 16. Ramtongthai

  Ramtongthai เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 มกราคม 2007
  โพสต์:
  14,985
  ค่าพลัง:
  +4,683
  คนวิ่ง เห็นอะไรไม่ชัดเจน
  จิตวุ่นวาย รู้อะไรไม่แจ่มแจ้ง
  จิตหยุดวุ่นวาย จิตจึงเห็น
  จิตใสเย็น จึงเกิดญาณทัศนะ


  พระอาจารย์บุญกู้ อนุวฑฺฒโน

  facebook.com/pages/พระอรหันต์-สายหลวงปู่มั่น
   
 17. Ramtongthai

  Ramtongthai เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 มกราคม 2007
  โพสต์:
  14,985
  ค่าพลัง:
  +4,683
  สู้ด้วยการละทิ้ง อย่าไปยึดเอาถือเอา เขาว่าให้เรา เขาดูถูกเรา เสียงไม่ดีเข้าหู ก็เพียรละออกไปให้มันหมดสิ้น มนุษย์มีปาก ห้ามมันไม่ให้พูดไม่ได้ มนุษย์มีตา ห้ามไม่ให้มันดูไม่ได้ มันเป็นเรื่องของโลก ท่านจึงตรัสว่า ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ มันเป็นความร้อน ความร้อนคือกิเลส กิเลสเหมือนกับไฟ ไฟมันเป็นของร้อน

  ...หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร

  facebook.com/pages/พระอรหันต์-สายหลวงปู่มั่น
   
 18. Ramtongthai

  Ramtongthai เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 มกราคม 2007
  โพสต์:
  14,985
  ค่าพลัง:
  +4,683
  การฝึกตนให้มี สติสัมปชัญญะ รู้สึกตัวทั่วพร้อม
  เป็นสิ่งสำคัญต่อการดำรงชีวิต ผู้มีสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลา
  จะเป็นผู้ได้ รับประโยชน์ การกระทำกิจการใดๆ
  ก็ลุล่วงไปด้วยดี ไม่ค่อยมีสิ่งผิดพลาดเกิดขึ้น


  หลวงพ่อประสิทธิ์ ปุญฺญมากโร

  facebook.com/pages/พระอรหันต์-สายหลวงปู่มั่น
   
 19. Ramtongthai

  Ramtongthai เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 มกราคม 2007
  โพสต์:
  14,985
  ค่าพลัง:
  +4,683
  ข้าวเปลือกแกะเปลือกออกเป็นข้าวสาร ไม่งอกขึ้นฉันใด ใจเรา ก็ฉันนั้น หากแกะเปลือกอันห่อหุ้มใจออกไปได้ ก็เป็นดวงใจอันบริสุทธิ์ ให้ รู้จักชำระกากของใจออกไป

  ...หลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ...

  facebook.com/pages/พระอรหันต์-สายหลวงปู่มั่น
   
 20. Ramtongthai

  Ramtongthai เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 มกราคม 2007
  โพสต์:
  14,985
  ค่าพลัง:
  +4,683
  พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ เล่าเรื่องสมัยอุปัฏฐากหลวงปู่มั่น

  [ame=http://www.youtube.com/watch?v=qW-l9vyqowk]พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ เล่าเรื่องสมัยอุปัฏฐากหลวงปู่มั่น - YouTube[/ame]
   

แชร์หน้านี้

Loading...