โอวาทธรรมพรปีใหม่ และ ส.ค.ส.2557 จากองค์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร วัดธรรมมงคล

ในห้อง 'หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต' ตั้งกระทู้โดย Ramtongthai, 6 มกราคม 2014.

 1. Ramtongthai

  Ramtongthai เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 มกราคม 2007
  โพสต์:
  14,985
  ค่าพลัง:
  +4,683
  โอวาทธรรมพรปีใหม่ และ ส.ค.ส.2557 จากองค์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร วัดธรรมมงคล


  ขอเชิญรับชมและรับฟัง พรปีใหม่ พ.ศ. 2557 โดยพระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) เพื่อความเป็นสิริมงคล ตลอดปี 2557 กับทุกๆท่าน

  [ame=http://www.youtube.com/watch?v=sgN_odbjUtE&feature=player_detailpage]พรปีใหม่ พ.ศ. 2557 โดยพระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) - YouTube[/ame]  ส.ค.ส.2557 จากองค์พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) วัดธรรมมงคล


  การสะสมความดีนั้น ต้องมีอุปสรรคเป็นธรรมดา
  ดังนั้น การสะสมความดี
  จึงต้องใช้ความสามารถ ความอดทน และ ปัญญา จึงจะผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆ ไปได้
  ถ้าผ่านพ้นอุปสรรคไปได้แล้ว พบกับความสำเร็จแน่นอน
  ผลที่ออกมาเป็นประโยชน์ต่อคนและผู้อื่นเป็นอย่างยิ่ง


  โอวาทธรรม องค์พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) มอบให้ทุกๆท่าน


  ====================================


  นอกจากนี้ หากท่านต้องการร่วมทำบุญร่วมกับองค์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร (พระธรรมมงคลญาณ) แห่งวัดธรรมมงคล กรุงเทพมหานคร สามารถร่วมทำบุญต่างๆได้ดังนี้  1.ขอเชิญร่วมทำบุญโครงการประทีปเด็กไทย เพื่อพัฒนาเด็กเล็ก ทั่วเมืองไทย


  พระพุทธเจ้าเริ่มสร้างบารมีเมื่อครั้งเป็นพระโพธิสัตว์ ทรงเลือก ทานบารมี เป็นข้อแรก นั่นหมายความว่า ทานคือการให้เป็นหนทางนำไปสู่ความสำเร็จ และความพ้นทุกข์ได้เพราะ

  ผู้ให้ของที่พอใจ ย่อมได้ของที่พอใจ
  ผู้ให้ของที่ดีเลิศ ย่อมได้ของที่ดีเลิศ
  และผู้ให้ของที่ประเสริฐ ย่อมได้ของที่ประเสริฐ


  โครงการประทีปเด็กไทย ดำเนินการโดยหลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ก่อตั้งมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๘ และได้ร่วมมือกับกรมพัฒนาชุมชน สร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งแต่ ๒๕๓๐ จนถึงปีปัจจุบัน และขณะนี้มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่โครงการประทีปเด็กไทย ได้สร้างเสร็จแล้วประมาณ ๕๐๐ กว่าศูนย์ แต่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการที่มีจำนวนมากทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด

  จุดประสงค์และประโยชน์ในการสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

  เพื่อเปิดโอกาศให้เด็กตั้งแต่ ๒-๖ ขวบ ให้ได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้ได้รับการพัฒนาอย่างถูกต้อง และเหมาะสมกับวัย และเพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง ของเด็กที่มีฐานะยากจน และไม่มีเวลาดูแลบุตรหลานของตนเองได้ เพราะต้องไปประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเอง และบุตรหลานให้ดียิ่งขึ้น

  แต่การสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในแต่ละศูนย์นั้นจะต้องใช้งบประมาณในการสร้าง ๒๔๐,๐๐๐ บาท ต่อ ๑ ศูนย์ แต่ทั้งนี้ทางโครงการยังขาดงบประมาณ จำนวนมากในการสร้างศูนย์ ดังนั้นทางโครงการ ฯ จึงขอบอกบุญมายังผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามกำลังศรัทธา หรือเป็นเจ้าภาพ ๑ ศูนย์ต่อ หนึ่งท่าน หรือ เป็นหมู่คณะต่อ ๑ ศูนย์ก็ได้ สำหรับผู้ที่มีกำลังทรัพย์น้อยแต่มีจิตศรัทธาประสงค์จะเป็นเจ้าภาพร่วมประเภท ๓๐ ท่าน ท่านละ ๘,๐๐๐ บาท ท่านสามารถที่จะบริจาคครั้งเดียวเลยก็ได้ หรือ จะแบ่งเป็นเดือน ๆ ละ ๓๓๔ บาท ๒๔ เดือน หรือท่านจะนำบาตรสะสมทานบารมีไปใส่จนเต็มบาตรแล้วจึงนำเงินมาบริจาคเป็นครั้ง ๆ จนครบ ๘,๐๐๐ บาท ผู้บริจาคจะได้รับการเขียนชื่อ ติดไว้ที่ศูนย์เป็นที่ระลึก การถวายเงินถวายแด่หลวงพ่อ พระเทพเจติยาจารย์ (หลวงพ่อวิริยังค์ ) หรือ พระมหาสุพล ขนฺติพโล ได้ด้วยตนเอง ที่โครงการประทีปเด็กไทย หรือ

  โอนเงินเข้าธนาคารกสิกรไทย สาขาบางจาก บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ ๐๓๕-๒-๗๐๑๔๗-๕
  ชื่อบัญชี : โครงการประทีปเด็กไทย (วัดธรรมมงคล)

  เมื่อโอนเงินแล้ว กรุณาส่ง แฟ๊กซ์ หรือ ถ่ายสำเนาโอนเงินให้ทางโครงการฯ (โปรดระบุเลขที่ศูนย์ หากท่านทราบ) โดยส่งถึง
  -พระมหาสุพล ขนฺติพโล หรือ คุณเติมศักดิ์ ไชยกุล
  Fax ๐๒-๓๓๒-๔๑๔๕ โทรศัพท์ ๐๒- ๓๑๑-๑๓๘๗, ๐๒-๓๑๑-๓๙๐๓

  หากท่านต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาสอบถามได้ที่ โทร ๐๒-๓๑๑-๓๙๐๓, ๐๒-๗๔๑-๓๕๕๒


  แหล่งอ้างอิง www.oocities.org/watdham/prateep  2.ขอเชิญร่วมทำบุญโครงการบัตรสีชมพู

  พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยัค์ สิรินฺธโร) ได้พิจารณาเห็นว่า

  ในโลกปัจจุบันแม้เจริญก้าวหน้าไปเพียงใดก็ใช่ว่าจะมีความสุขเสมอไป แต่ยังมีความสับสนวุ่นวายในทุกพื้นที่ และนับวันปํญหาเหล่านี้ ก็ทวีเพิ่มความรุนแรงขึ้นทุกที จนอาจก่อตัวเป็นสงครามโลกได้ เพราะคนทั่งหลายพากันพัฒนาแต่วัตถุแต่ขาดการพัฒนาจิตใจจึงทำให้ศีลธรรมตกต่ำนำไปสู่ความทุกข์ใจ ซึ่งนับวับจะมีแต่แย่ลง แต่ก็ยังโชคดีที่มีผู้หันมาพัฒนาทางด้านจิตใจอยู่บ้าง จึงช่วยกันสร้างสันติสุขให้โลกได้

  ดังนั้นถ้ามีผู้คนหันมาพัฒนาจิตใจกันให้มากๆ โดยการทำสมาธิแล้ว จะสามารถสร้างพลังจิตให้แก่จิตใจได้มาก ซึ่งจะทำให้จิตยกระดับสูงขึ้น มีเมตตาปรารถนาดีต่อกัน ซึ่งจะช่วยลดปัญหาความขัดแย้งและความเป็นศัตรูต่อกันได้
  พระอาจารย์หลวงพ่อ เมื่อครั้งเป็นฆราวาส ได้เข้ามาพัฒนาจิตใจด้วยการทำสมาธิ ทำให้จิตใจมีความเมตตาเกิดความปรารถนาดีต่อตนและบุคคลอื่น

  จึงเป็นแรงบันดาลใจให้ท่านก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพขึ้น และเปิดหลักสอนครูสมาธิครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2540 โดยมีวัตถุประสงค์ให้ทุกคนรู้จักวิธีสร้างความสุขใจให้แก่ตนเองด้วยสมาธิ

  เปิดสาขาสอนครูสมาธิที่แคนาดา

  เมื่อปี พ.ศ. 2542 ทำให้ชาวแคนาดาเกิดความเลื่อมใสเข้ามาเรียนสมาธิกันมากขึ้นตามลำดับและได้ขยายสาขาไปอีกหลายประเทศ

  นับเป็นปรากฎการณืครั้งแรกในโลก ที่ชาวต่างประเทศมากกว่าพันคนเดินทางมาปฏิบัติสมาธิอย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นนิมิตหมายที่ดีของการรวมพลังจิตที่ยิ่งใหญ่ทำให้ทุกชาติศาสนาต่างมีความรับผิดชอบร่วมกัน และสามารถสร้างสันติสุขให่แก่โลกได้

  หลักสูตรครูสมาธิมีนโยบายจากพระอาจารย็หลวงพ่อ ที่สำคัญอย่างหนึ่งคือ ไม่มีการเก็บค่าเล่าเรียน ทั้งนี้เพื่อเชิญชวนบุคคลทั้งหลายเข่ามาเรียนได้อย่างเท่าเทียมกัน

  ดังนั้น โครงการบัตรสีชมพูจึงเกิดขึ้นเพื่อสนับสนุนปัจจัยด้านงบประมาณในการสอนสมาธิ ไปทั่วโลก ซึ่งนับว่าเป็นการสร้างอนิสงค์ผลบุญอย่างมหาศาลแก่ผู้เข้าร่วมโครงการครั้ง นี้

  วัตถุประสงค์

  1) เพื่อแผ่การสอนสมาธิไปทั่วโลก
  2) เพื่อให่ทุกท่านได้สร้างความสงบ
  3) เพื่อให้ทุกคนรู้จักการให้อภัยให้ความรัก ความสามัคคี
  4) เพื่อให้ทุกคนมีชีวิตที่สมบูรณ์ มีความเมตตาและความปรารถนาดีต่อกัน

  สิทธิประโยชน์
  1) ได้รับส่วนลดค่าที่พักศูนย์สมาธิวิริยานุภาพ 50%
  2) ได้รับส่วนลด ในการอุดหนุนหนังสือและเทปธรรมะต่างๆ ของสถาบัน 15%
  3) ได้รับการ์ดอวยพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่
  4) ได้รับข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ  วิธีการสนับสนุนโครงการ

  ทำบุญเดือนละ 100 บาท หรือเป็นรายปี ปีละ 1200 บาท

  สมัครเข้าร่วมโครงการ

  ทำบุญได้ที่สถาบันจิตตานุภาพ ทุกสาขา หรือโอนเงินเข้าบัญชี ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาบางนา เลขที่บัญชี 015-410357-2 ชื่อบัญชี Willpower Institute บัตรสีชมพู แล้วแฟกซืใบ pay in พร้อมสำเนาบัตรสมาชิกที่ เบอร์ โทรสาร 0 2741 7841 , 0 2471 7821

  แหล่งที่อ้างอิง วัดธรรมมงคล เถาบุญญนนท์วิหาร
  3.ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างอาคารวิริยะชัยวัดธรรมมงคล

  เพื่อเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรม สถานที่สำหรับการสอนความรู้ทางพุทธศาสนา
  สถานที่ก่อสร้างอาคาร วัดธรรมมงคล สุขุมวิท101 กรุงเทพมหานครฯ

  สามารถทำบุญได้ที่ ธ.กรุงไทย สาขา สุขุมวิท64 ชื่อบัญชี วัดธรรมมงคล เลขที่บัญชี 017-1-349008 ทำบุญครบหนึ่งพันบาทสามารถขอรับล็อคเกตรูปหลวงพ่อได้ไว้เป็นบูชา ติดต่อ 02 311 1387


  4.ขอเชิญร่วมทำบุญซื้อที่ดินเพื่อการปฏิบัติธรรม เผยแพร่งานสมาธิ ร่วมกับพระธรรมมงคลญาณ

  ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา
  ร่วมทำบุญซื้อที่ดินเพื่อการปฏิบัติธรรม เผยแพร่งานสมาธิ
  ร่วมกับพระธรรมมงคลญาณ (พระอาจารย์หลวง่พอ วิริยังค์ สิรินฺธโร)
  ราคาที่ดิน 18ล้านบาท
  จึงขอผู้มีความศรัทธา สานต่อความตั้งใจในการเผยแพร่การ…สอนสมาธิ เป็นการร่วมทำบุญกับหลวงพ่อวิริยังค์ เพื่อขยายพื้นที่วัดเทพเจติยาจารย์ น้ำตกแม่กลาง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
  การถวายที่ดินไว้ในบวรพุทธศาสนา เป็นการทำบุญที่มีอานิสงส์มาก
  ส่งผลให้ผู้ทำบุญจะอยู่ที่ไหนแผ่นดินนั้นก็จะเจริญงอกงามยังความสำเร็จมาให้ตน


  สามารถทำบุญได้ที่ ธ.กรุงไทย สาขา สุขุมวิท64 ชื่อบัญชี วัดธรรมมงคล เลขที่บัญชี 017-1-349008 ทำบุญครบหนึ่งพันบาทสามารถขอรับล็อคเกตรูปหลวงพ่อได้ไว้เป็นบูชา ติดต่อ 02 311 1387

  แหล่งที่อ้างอิง สถาบันจิตตานุภาพ  5.ขอเชิญร่วมทำบุญบูรณะพระวิริยะมงคลมหาเจดีย์ศรีรัตนโกสินทร์ วัดธรรมมงคล (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร)  เนื่องด้วยพระวิริยะมงคลมหาเจดีย์ศรีรัตนโกสินทร์ เป็นมหาปูชนียสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย เพราะเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ พระเกศาธาตุ พระอุรังคธาตุ เป็นที่เรียน - สอน - ปฏิบัติสมาธิ - สวดมนต์ ภายใต้สถาบันพลังจิตตานุภาพ ซึ่งได้รับประโยชน์สูงสุดแก่มหาชน อีกทั้งมีห้องสมุดสำหรับประชาชน พิพิธภัณฑ์และสำนักเรียนของพระภิกษุ-สามเณรเป็นจำนวนมาก บัดนี้กำลังทำการบูรณะให้เกิดความมั่นคงและสง่างาม อันจักได้เป็นที่เคารพสักการะบูชาต่อไปชั่วกาลนาน ซึ่งจำเป็นต้องใช้ปัจจัยจำนวนมากในการบูรณะปฏิสังขรณ์ สำหรับท่านที่บริจาคทำบุญร่วมบูรณะพระมหาเจดีย์ในครั้งนี้จักเป็นกุศลยิ่ง ซึ่งเป็นการต่ออายุด้วย ขอเชิญร่วมทำบุญตามจิตศรัทธาเทอญ


  วิธีการร่วมทำบุญบูรณะพระวิริยะมงคลมหาเจดีย์

  มาทำบุญด้วยตนเองที่ วัดธรรมมงคล ( ศาลา ๘๔ ปี - สถาบันพลังจิตตานุภาพ )

  ทำบุญโอนเงินผ่านบัญชี

  ธ.กรุงไทย สาขาสุขุมวิท 64
  บัญชีชื่อ พระวิริยังค์ บุญฑีย์กุล (บูรณะพระมหาเจดีย์)
  บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 017-0-10283-1  ติดต่อสอบถามได้ที่

  โทร. ๐๒-๓๓๒๔๑๔๕, ๐๒-๓๑๑๑๓๘๗ โทรสาร. ๐๒-๗๓๐๖๓๓๕
  หรือ วัดธรรมมงคล เถาบุญญนนท์วิหาร  แหล่งอ้างอิง

  https://www.facebook.com/VRYMeditationCenter

  วัดธรรมมงคล เถาบุญญนนท์วิหาร  6.ขอเชิญร่วมทำบุญ โครงการอนุสรณ์สถานหลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร วัดป่าสว่างอารมณ์ นครราชสีมา

  โครงการอนุสรณ์สถาน หลวงพ่อวิริยังค์ วัดป่าสว่างอารมณ์ ได้ทำการเปิดปฐมฤกษ์ไปแล้วเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2556 และตอนนี้ได้เริ่มโครงการแล้วด้วยการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างต่างๆบริเวณรอบต้นมะขาม และบริเวณรอบกุฏิหลวงปูกงมา รวมทั้งได้ขุดลอกสระโบราณด้านข้างกุฏิหลวงปู่กงมา เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบให้สวยงามและคงไว้ซึ่งความเป็นธรรมชาติและสอดคล้องตรงกับความเป็นไปแต่สมัยโบราณของวัดป่าสว่างอารมณ์

  งานนี้เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้น ยังคงมีงานก่อสร้างศาลาการเปรียญแบบเดิมสมัยเมื่อหลวงพ่อได้สมาธิครั้งแรก งานก่อสร้างกุฎิหลวงพ่อรวมถึงอาคารสำหรับการเรียนสมาธิตามหลักสูตรต่างๆของหลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร

  ดังนั้นจึงขอเชิญชวนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆรวมถึงท่านผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมบริจาคทรัพย์เพื่อสมทบทุนนี้ได้ที่

  ธนาคารกรุงไทยสาขาสุขุมวิท 64
  ชื่่อบัญชี พระวิริยังค์ บุญฑีย์กุล (วัดป่าสว่างอารมณ์)
  เลขที่บัญชี 017-0-15686-9

  ติดต่อสอบถามได้ที่ วัดธรรมมงคล เถาบุญญนนท์วิหาร
  132 ปุณณวิถี 20 สุขุมวิท 101 บางจาก พระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
  โทรศัพท์ 0 2332 4145 แฟกซ์ 0 2730 6335

  แหล่งที่อ้างอิง วัดธรรมมงคล เถาบุญญนนท์วิหาร https://www.facebook.com/VRYMeditationCenter  7.ขอเรียนเชิญทุกๆท่านร่วมปฏิบัติธรรม เรียนหลักสูตรครูสมาธิ เพื่อสะสมพลังจิต สอนโดยหลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร


  หลักสูตรครูสมาธิ

  สถาบันพลังจิตานุภาพก่อตั้งโดยพระเดชพระคุณพระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) มีจุดประสงค์ในการเผยแผ่สมาธิ เพื่อเพิ่มหลังจิตแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ โดยท่านคำนึงว่า "ชาวโลกได้พัฒนาก้าวไปไกลถึงยุคโลกาภิวัฒน์ เขาได้ลงทุนสร้างวัตถุต่าง ๆ ทั้งแหล่งบันเทิงเริงรมย์ ทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกสบายทั้งหลาย ทั้งที่อยู่อาศัย ทั้งรถยนต์ เรือยนต์ เครื่องบิน ยานอวกาศ สามารถย่นระยะทางไกลให้ใกล้ ไปมาได้ง่าย ทั้งโทรทัศน์ โทรศัพท์ โทรสาร คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เนท และอีเมล ก็ย่นระยะการติดต่อสื่อสาร กันได้อย่างสบาย ทั้งหมดเป็นเงินเป็นหมื่นล้านแสนล้าน เขาก็ยังลงทุนกันได้ แล้วทำไมเราจะลงทุนสร้างนครธรรมให้ทันสมัยด้วยไฮเทคต่าง ๆ เพื่อย่นระยะการศึกษาและปฏิบัติธรรมะบ้างมิได้หรือ?"

  ด้วยเหตุนี้ท่านจึงได้สร้างนครธรรมและเปิดสอนสมาธิให้กับประชาชนเพื่อย่น ระยะการศึกษาและปฏิบัติธรรมะโดยสร้างเป็นสถาบันพลังจิตตานุภาพจัดทำหลักสูตร ครูสมาธิขึ้นเพื่อสอนสมาธิระยะเวลา ๖ เดือน หลักสูตรครูสมาธิเป็นหลักสูตรที่สอนสมาธิให้กับประชาชนเพื่อสามารถที่จะเป็น ครูสอนสมาธิได้ ตามหลักการของพระเดชพระคุณพระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) ซึ่งเริ่มเปิดดำเนินการเรียนการสอนมาตั้งแต่วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๔๐ ใช้ระยะเวลาในการเรียน ๖ เดือน (หลักสูตร
  ๒๐๐ชั่วโมง) ในแต่ละหลักสูตรแบ่งออกเป็น ๓ เทอม ๆ ละ ๔๐ วัน เรียนทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฎิบัติ พร้อมทั้งนำไปสอบปฏิบัติภาคสนาม ณ ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่เป็นเวลา ๔ วัน ๓ คืน จึงจะจบหลักสูตรครูสมาธิและจัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตร

  จิตตัง ทันตัง สุขาวะหัง : จิตที่ฝึกฝนดีแล้ว นำความสุขมาให้

  ขณะนี้สถาบันพลังจิตตานุภาพ เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรครูสมาธิรุ่นที่ 34 อัตถพล (พลังแห่งประโยชน์) จะตุตติงสโม

  เรียน วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 18.00-20.30 น
  เรียน วันเสาร์ ถึง วันอาทิตย์ เวลา 09.00-17.00 น

  เรียนฟรีตลอดหลักสูตร เปิดรับสมัครวันนี้ ถึง 9 กุมภาพันธ์ 2557 ได้ที่ทุกสาขาทั่วประเทศ


  โทร : 02-311-3903 , 02-311-1387  ที่มา http://www.facebook.com/VRYMeditationCenter  [​IMG]

  [​IMG]
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุด: 25 กุมภาพันธ์ 2014
 2. Ramtongthai

  Ramtongthai เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 มกราคม 2007
  โพสต์:
  14,985
  ค่าพลัง:
  +4,683
  นอกจากนี้ หากท่านต้องการร่วมทำบุญร่วมกับองค์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร (พระธรรมมงคลญาณ) แห่งวัดธรรมมงคล กรุงเทพมหานคร สามารถร่วมทำบุญต่างๆได้ดังนี้


  [​IMG]


  1.ขอเชิญร่วมทำบุญโครงการประทีปเด็กไทย เพื่อพัฒนาเด็กเล็ก ทั่วเมืองไทย


  พระพุทธเจ้าเริ่มสร้างบารมีเมื่อครั้งเป็นพระโพธิสัตว์ ทรงเลือก ทานบารมี เป็นข้อแรก นั่นหมายความว่า ทานคือการให้เป็นหนทางนำไปสู่ความสำเร็จ และความพ้นทุกข์ได้เพราะ

  ผู้ให้ของที่พอใจ ย่อมได้ของที่พอใจ
  ผู้ให้ของที่ดีเลิศ ย่อมได้ของที่ดีเลิศ
  และผู้ให้ของที่ประเสริฐ ย่อมได้ของที่ประเสริฐ


  โครงการประทีปเด็กไทย ดำเนินการโดยหลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ก่อตั้งมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๘ และได้ร่วมมือกับกรมพัฒนาชุมชน สร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งแต่ ๒๕๓๐ จนถึงปีปัจจุบัน และขณะนี้มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่โครงการประทีปเด็กไทย ได้สร้างเสร็จแล้วประมาณ ๕๐๐ กว่าศูนย์ แต่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการที่มีจำนวนมากทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด

  จุดประสงค์และประโยชน์ในการสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

  เพื่อเปิดโอกาศให้เด็กตั้งแต่ ๒-๖ ขวบ ให้ได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้ได้รับการพัฒนาอย่างถูกต้อง และเหมาะสมกับวัย และเพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง ของเด็กที่มีฐานะยากจน และไม่มีเวลาดูแลบุตรหลานของตนเองได้ เพราะต้องไปประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเอง และบุตรหลานให้ดียิ่งขึ้น

  แต่การสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในแต่ละศูนย์นั้นจะต้องใช้งบประมาณในการสร้าง ๒๔๐,๐๐๐ บาท ต่อ ๑ ศูนย์ แต่ทั้งนี้ทางโครงการยังขาดงบประมาณ จำนวนมากในการสร้างศูนย์ ดังนั้นทางโครงการ ฯ จึงขอบอกบุญมายังผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามกำลังศรัทธา หรือเป็นเจ้าภาพ ๑ ศูนย์ต่อ หนึ่งท่าน หรือ เป็นหมู่คณะต่อ ๑ ศูนย์ก็ได้ สำหรับผู้ที่มีกำลังทรัพย์น้อยแต่มีจิตศรัทธาประสงค์จะเป็นเจ้าภาพร่วมประเภท ๓๐ ท่าน ท่านละ ๘,๐๐๐ บาท ท่านสามารถที่จะบริจาคครั้งเดียวเลยก็ได้ หรือ จะแบ่งเป็นเดือน ๆ ละ ๓๓๔ บาท ๒๔ เดือน หรือท่านจะนำบาตรสะสมทานบารมีไปใส่จนเต็มบาตรแล้วจึงนำเงินมาบริจาคเป็นครั้ง ๆ จนครบ ๘,๐๐๐ บาท ผู้บริจาคจะได้รับการเขียนชื่อ ติดไว้ที่ศูนย์เป็นที่ระลึก การถวายเงินถวายแด่หลวงพ่อ พระเทพเจติยาจารย์ (หลวงพ่อวิริยังค์ ) หรือ พระมหาสุพล ขนฺติพโล ได้ด้วยตนเอง ที่โครงการประทีปเด็กไทย หรือ

  โอนเงินเข้าธนาคารกสิกรไทย สาขาบางจาก บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ ๐๓๕-๒-๗๐๑๔๗-๕
  ชื่อบัญชี : โครงการประทีปเด็กไทย (วัดธรรมมงคล)

  เมื่อโอนเงินแล้ว กรุณาส่ง แฟ๊กซ์ หรือ ถ่ายสำเนาโอนเงินให้ทางโครงการฯ (โปรดระบุเลขที่ศูนย์ หากท่านทราบ) โดยส่งถึง
  -พระมหาสุพล ขนฺติพโล หรือ คุณเติมศักดิ์ ไชยกุล
  Fax ๐๒-๓๓๒-๔๑๔๕ โทรศัพท์ ๐๒- ๓๑๑-๑๓๘๗, ๐๒-๓๑๑-๓๙๐๓

  หากท่านต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาสอบถามได้ที่ โทร ๐๒-๓๑๑-๓๙๐๓, ๐๒-๗๔๑-๓๕๕๒


  แหล่งอ้างอิง www.oocities.org/watdham/prateep
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • 11590.jpg
   11590.jpg
   ขนาดไฟล์:
   39.4 KB
   เปิดดู:
   38
  • 11597.jpg
   11597.jpg
   ขนาดไฟล์:
   6.9 KB
   เปิดดู:
   31
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 25 กุมภาพันธ์ 2014
 3. Ramtongthai

  Ramtongthai เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 มกราคม 2007
  โพสต์:
  14,985
  ค่าพลัง:
  +4,683
  [​IMG]

  2.ขอเชิญร่วมทำบุญโครงการบัตรสีชมพู

  พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยัค์ สิรินฺธโร) ได้พิจารณาเห็นว่า

  ในโลกปัจจุบันแม้เจริญก้าวหน้าไปเพียงใดก็ใช่ว่าจะมีความสุขเสมอไป แต่ยังมีความสับสนวุ่นวายในทุกพื้นที่ และนับวันปํญหาเหล่านี้ ก็ทวีเพิ่มความรุนแรงขึ้นทุกที จนอาจก่อตัวเป็นสงครามโลกได้ เพราะคนทั่งหลายพากันพัฒนาแต่วัตถุแต่ขาดการพัฒนาจิตใจจึงทำให้ศีลธรรมตกต่ำนำไปสู่ความทุกข์ใจ ซึ่งนับวับจะมีแต่แย่ลง แต่ก็ยังโชคดีที่มีผู้หันมาพัฒนาทางด้านจิตใจอยู่บ้าง จึงช่วยกันสร้างสันติสุขให้โลกได้

  ดังนั้นถ้ามีผู้คนหันมาพัฒนาจิตใจกันให้มากๆ โดยการทำสมาธิแล้ว จะสามารถสร้างพลังจิตให้แก่จิตใจได้มาก ซึ่งจะทำให้จิตยกระดับสูงขึ้น มีเมตตาปรารถนาดีต่อกัน ซึ่งจะช่วยลดปัญหาความขัดแย้งและความเป็นศัตรูต่อกันได้
  พระอาจารย์หลวงพ่อ เมื่อครั้งเป็นฆราวาส ได้เข้ามาพัฒนาจิตใจด้วยการทำสมาธิ ทำให้จิตใจมีความเมตตาเกิดความปรารถนาดีต่อตนและบุคคลอื่น

  จึงเป็นแรงบันดาลใจให้ท่านก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพขึ้น และเปิดหลักสอนครูสมาธิครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2540 โดยมีวัตถุประสงค์ให้ทุกคนรู้จักวิธีสร้างความสุขใจให้แก่ตนเองด้วยสมาธิ

  เปิดสาขาสอนครูสมาธิที่แคนาดา

  เมื่อปี พ.ศ. 2542 ทำให้ชาวแคนาดาเกิดความเลื่อมใสเข้ามาเรียนสมาธิกันมากขึ้นตามลำดับและได้ขยายสาขาไปอีกหลายประเทศ

  นับเป็นปรากฎการณืครั้งแรกในโลก ที่ชาวต่างประเทศมากกว่าพันคนเดินทางมาปฏิบัติสมาธิอย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นนิมิตหมายที่ดีของการรวมพลังจิตที่ยิ่งใหญ่ทำให้ทุกชาติศาสนาต่างมีความรับผิดชอบร่วมกัน และสามารถสร้างสันติสุขให่แก่โลกได้

  หลักสูตรครูสมาธิมีนโยบายจากพระอาจารย็หลวงพ่อ ที่สำคัญอย่างหนึ่งคือ ไม่มีการเก็บค่าเล่าเรียน ทั้งนี้เพื่อเชิญชวนบุคคลทั้งหลายเข่ามาเรียนได้อย่างเท่าเทียมกัน

  ดังนั้น โครงการบัตรสีชมพูจึงเกิดขึ้นเพื่อสนับสนุนปัจจัยด้านงบประมาณในการสอนสมาธิ ไปทั่วโลก ซึ่งนับว่าเป็นการสร้างอนิสงค์ผลบุญอย่างมหาศาลแก่ผู้เข้าร่วมโครงการครั้ง นี้

  วัตถุประสงค์

  1) เพื่อแผ่การสอนสมาธิไปทั่วโลก
  2) เพื่อให่ทุกท่านได้สร้างความสงบ
  3) เพื่อให้ทุกคนรู้จักการให้อภัยให้ความรัก ความสามัคคี
  4) เพื่อให้ทุกคนมีชีวิตที่สมบูรณ์ มีความเมตตาและความปรารถนาดีต่อกัน

  สิทธิประโยชน์
  1) ได้รับส่วนลดค่าที่พักศูนย์สมาธิวิริยานุภาพ 50%
  2) ได้รับส่วนลด ในการอุดหนุนหนังสือและเทปธรรมะต่างๆ ของสถาบัน 15%
  3) ได้รับการ์ดอวยพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่
  4) ได้รับข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ  วิธีการสนับสนุนโครงการ

  ทำบุญเดือนละ 100 บาท หรือเป็นรายปี ปีละ 1200 บาท

  สมัครเข้าร่วมโครงการ

  ทำบุญได้ที่สถาบันจิตตานุภาพ ทุกสาขา หรือโอนเงินเข้าบัญชี ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาบางนา เลขที่บัญชี 015-410357-2 ชื่อบัญชี Willpower Institute บัตรสีชมพู แล้วแฟกซืใบ pay in พร้อมสำเนาบัตรสมาชิกที่ เบอร์ โทรสาร 0 2741 7841 , 0 2471 7821

  แหล่งที่อ้างอิง วัดธรรมมงคล เถาบุญญนนท์วิหาร
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุด: 25 กุมภาพันธ์ 2014
 4. Ramtongthai

  Ramtongthai เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 มกราคม 2007
  โพสต์:
  14,985
  ค่าพลัง:
  +4,683
  [​IMG]

  3.ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างอาคารวิริยะชัย วัดธรรมมงคล

  เพื่อเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรม สถานที่สำหรับการสอนความรู้ทางพุทธศาสนา
  สถานที่ก่อสร้างอาคาร วัดธรรมมงคล สุขุมวิท101 กรุงเทพมหานครฯ

  สามารถทำบุญได้ที่ ธ.กรุงไทย สาขา สุขุมวิท64 ชื่อบัญชี วัดธรรมมงคล เลขที่บัญชี 017-1-349008 ทำบุญครบหนึ่งพันบาทสามารถขอรับล็อคเกตรูปหลวงพ่อได้ไว้เป็นบูชา ติดต่อ 02 311 1387
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุด: 25 กุมภาพันธ์ 2014
 5. Ramtongthai

  Ramtongthai เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 มกราคม 2007
  โพสต์:
  14,985
  ค่าพลัง:
  +4,683
  [​IMG]

  4.ขอเชิญร่วมทำบุญซื้อที่ดินเพื่อการปฏิบัติธรรม เผยแพร่งานสมาธิ ร่วมกับพระธรรมมงคลญาณ

  ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา
  ร่วมทำบุญซื้อที่ดินเพื่อการปฏิบัติธรรม เผยแพร่งานสมาธิ
  ร่วมกับพระธรรมมงคลญาณ (พระอาจารย์หลวง่พอ วิริยังค์ สิรินฺธโร)
  ราคาที่ดิน 18ล้านบาท
  จึงขอผู้มีความศรัทธา สานต่อความตั้งใจในการเผยแพร่การ…สอนสมาธิ เป็นการร่วมทำบุญกับหลวงพ่อวิริยังค์ เพื่อขยายพื้นที่วัดเทพเจติยาจารย์ น้ำตกแม่กลาง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
  การถวายที่ดินไว้ในบวรพุทธศาสนา เป็นการทำบุญที่มีอานิสงส์มาก
  ส่งผลให้ผู้ทำบุญจะอยู่ที่ไหนแผ่นดินนั้นก็จะเจริญงอกงามยังความสำเร็จมาให้ตน


  สามารถทำบุญได้ที่ ธ.กรุงไทย สาขา สุขุมวิท64 ชื่อบัญชี วัดธรรมมงคล เลขที่บัญชี 017-1-349008 ทำบุญครบหนึ่งพันบาทสามารถขอรับล็อคเกตรูปหลวงพ่อได้ไว้เป็นบูชา ติดต่อ 02 311 1387

  แหล่งที่อ้างอิง สถาบันจิตตานุภาพ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุด: 25 กุมภาพันธ์ 2014
 6. Ramtongthai

  Ramtongthai เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 มกราคม 2007
  โพสต์:
  14,985
  ค่าพลัง:
  +4,683
  [​IMG]

  5.ขอเชิญร่วมทำบุญบูรณะพระวิริยะมงคลมหาเจดีย์ศรีรัตนโกสินทร์ วัดธรรมมงคล (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร)  เนื่องด้วยพระวิริยะมงคลมหาเจดีย์ศรีรัตนโกสินทร์ เป็นมหาปูชนียสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย เพราะเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ พระเกศาธาตุ พระอุรังคธาตุ เป็นที่เรียน - สอน - ปฏิบัติสมาธิ - สวดมนต์ ภายใต้สถาบันพลังจิตตานุภาพ ซึ่งได้รับประโยชน์สูงสุดแก่มหาชน อีกทั้งมีห้องสมุดสำหรับประชาชน พิพิธภัณฑ์และสำนักเรียนของพระภิกษุ-สามเณรเป็นจำนวนมาก บัดนี้กำลังทำการบูรณะให้เกิดความมั่นคงและสง่างาม อันจักได้เป็นที่เคารพสักการะบูชาต่อไปชั่วกาลนาน ซึ่งจำเป็นต้องใช้ปัจจัยจำนวนมากในการบูรณะปฏิสังขรณ์ สำหรับท่านที่บริจาคทำบุญร่วมบูรณะพระมหาเจดีย์ในครั้งนี้จักเป็นกุศลยิ่ง ซึ่งเป็นการต่ออายุด้วย ขอเชิญร่วมทำบุญตามจิตศรัทธาเทอญ


  วิธีการร่วมทำบุญบูรณะพระวิริยะมงคลมหาเจดีย์

  มาทำบุญด้วยตนเองที่ วัดธรรมมงคล ( ศาลา ๘๔ ปี - สถาบันพลังจิตตานุภาพ )

  ทำบุญโอนเงินผ่านบัญชี

  ธ.กรุงไทย สาขาสุขุมวิท 64
  บัญชีชื่อ พระวิริยังค์ บุญฑีย์กุล (บูรณะพระมหาเจดีย์)
  บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 017-0-10283-1  ติดต่อสอบถามได้ที่

  โทร. ๐๒-๓๓๒๔๑๔๕, ๐๒-๓๑๑๑๓๘๗ โทรสาร. ๐๒-๗๓๐๖๓๓๕
  หรือ วัดธรรมมงคล เถาบุญญนนท์วิหาร  แหล่งอ้างอิง

  https://www.facebook.com/VRYMeditationCenter

  วัดธรรมมงคล เถาบุญญนนท์วิหาร
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุด: 25 กุมภาพันธ์ 2014
 7. Ramtongthai

  Ramtongthai เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 มกราคม 2007
  โพสต์:
  14,985
  ค่าพลัง:
  +4,683
  [​IMG]

  6.ขอเชิญร่วมทำบุญ โครงการอนุสรณ์สถานหลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร วัดป่าสว่างอารมณ์ นครราชสีมา

  โครงการอนุสรณ์สถาน หลวงพ่อวิริยังค์ วัดป่าสว่างอารมณ์ ได้ทำการเปิดปฐมฤกษ์ไปแล้วเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2556 และตอนนี้ได้เริ่มโครงการแล้วด้วยการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างต่างๆบริเวณรอบต้นมะขาม และบริเวณรอบกุฏิหลวงปูกงมา รวมทั้งได้ขุดลอกสระโบราณด้านข้างกุฏิหลวงปู่กงมา เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบให้สวยงามและคงไว้ซึ่งความเป็นธรรมชาติและสอดคล้องตรงกับความเป็นไปแต่สมัยโบราณของวัดป่าสว่างอารมณ์

  งานนี้เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้น ยังคงมีงานก่อสร้างศาลาการเปรียญแบบเดิมสมัยเมื่อหลวงพ่อได้สมาธิครั้งแรก งานก่อสร้างกุฎิหลวงพ่อรวมถึงอาคารสำหรับการเรียนสมาธิตามหลักสูตรต่างๆของหลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร

  ดังนั้นจึงขอเชิญชวนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆรวมถึงท่านผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมบริจาคทรัพย์เพื่อสมทบทุนนี้ได้ที่

  ธนาคารกรุงไทยสาขาสุขุมวิท 64
  ชื่่อบัญชี พระวิริยังค์ บุญฑีย์กุล (วัดป่าสว่างอารมณ์)
  เลขที่บัญชี 017-0-15686-9


  ติดต่อสอบถามได้ที่ วัดธรรมมงคล เถาบุญญนนท์วิหาร
  132 ปุณณวิถี 20 สุขุมวิท 101 บางจาก พระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
  โทรศัพท์ 0 2332 4145 แฟกซ์ 0 2730 6335

  แหล่งที่อ้างอิง วัดธรรมมงคล เถาบุญญนนท์วิหาร https://www.facebook.com/VRYMeditationCenter
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุด: 25 กุมภาพันธ์ 2014
 8. Ramtongthai

  Ramtongthai เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 มกราคม 2007
  โพสต์:
  14,985
  ค่าพลัง:
  +4,683
  [​IMG]

  7.ขอเรียนเชิญทุกๆท่านร่วมปฏิบัติธรรม เรียนหลักสูตรครูสมาธิ เพื่อสะสมพลังจิต สอนโดยหลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร


  หลักสูตรครูสมาธิ

  สถาบันพลังจิตานุภาพก่อตั้งโดยพระเดชพระคุณพระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) มีจุดประสงค์ในการเผยแผ่สมาธิ เพื่อเพิ่มหลังจิตแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ โดยท่านคำนึงว่า "ชาวโลกได้พัฒนาก้าวไปไกลถึงยุคโลกาภิวัฒน์ เขาได้ลงทุนสร้างวัตถุต่าง ๆ ทั้งแหล่งบันเทิงเริงรมย์ ทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกสบายทั้งหลาย ทั้งที่อยู่อาศัย ทั้งรถยนต์ เรือยนต์ เครื่องบิน ยานอวกาศ สามารถย่นระยะทางไกลให้ใกล้ ไปมาได้ง่าย ทั้งโทรทัศน์ โทรศัพท์ โทรสาร คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เนท และอีเมล ก็ย่นระยะการติดต่อสื่อสาร กันได้อย่างสบาย ทั้งหมดเป็นเงินเป็นหมื่นล้านแสนล้าน เขาก็ยังลงทุนกันได้ แล้วทำไมเราจะลงทุนสร้างนครธรรมให้ทันสมัยด้วยไฮเทคต่าง ๆ เพื่อย่นระยะการศึกษาและปฏิบัติธรรมะบ้างมิได้หรือ?"

  ด้วยเหตุนี้ท่านจึงได้สร้างนครธรรมและเปิดสอนสมาธิให้กับประชาชนเพื่อย่น ระยะการศึกษาและปฏิบัติธรรมะโดยสร้างเป็นสถาบันพลังจิตตานุภาพจัดทำหลักสูตร ครูสมาธิขึ้นเพื่อสอนสมาธิระยะเวลา ๖ เดือน หลักสูตรครูสมาธิเป็นหลักสูตรที่สอนสมาธิให้กับประชาชนเพื่อสามารถที่จะเป็น ครูสอนสมาธิได้ ตามหลักการของพระเดชพระคุณพระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) ซึ่งเริ่มเปิดดำเนินการเรียนการสอนมาตั้งแต่วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๔๐ ใช้ระยะเวลาในการเรียน ๖ เดือน (หลักสูตร
  ๒๐๐ชั่วโมง) ในแต่ละหลักสูตรแบ่งออกเป็น ๓ เทอม ๆ ละ ๔๐ วัน เรียนทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฎิบัติ พร้อมทั้งนำไปสอบปฏิบัติภาคสนาม ณ ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่เป็นเวลา ๔ วัน ๓ คืน จึงจะจบหลักสูตรครูสมาธิและจัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตร

  จิตตัง ทันตัง สุขาวะหัง : จิตที่ฝึกฝนดีแล้ว นำความสุขมาให้

  ขณะนี้สถาบันพลังจิตตานุภาพ เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรครูสมาธิรุ่นที่ 34 อัตถพล (พลังแห่งประโยชน์) จะตุตติงสโม

  เรียน วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 18.00-20.30 น
  เรียน วันเสาร์ ถึง วันอาทิตย์ เวลา 09.00-17.00 น

  เรียนฟรีตลอดหลักสูตร เปิดรับสมัครวันนี้ ถึง 9 กุมภาพันธ์ 2557 ได้ที่ทุกสาขาทั่วประเทศ


  โทร : 02-311-3903 , 02-311-1387  ที่มา http://www.facebook.com/VRYMeditationCenter
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุด: 25 กุมภาพันธ์ 2014
 9. Ramtongthai

  Ramtongthai เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 มกราคม 2007
  โพสต์:
  14,985
  ค่าพลัง:
  +4,683
  [​IMG]

  ขอเชิญร่วมทำบุญสวดลักขีบวชีหมื่นคน ครั้งที่ 56 ฉลองอายุวัฒนมงคล ครบ 94 ปี พระธรรมมงคลญาณ วิ. (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) วันที่ 10-13 มกราคม พ.ศ. 2557


  ในการมาบวชชีให้เตรียมชุดสีขาวและของใช้ส่วนตัวมา
  โดยไม่ต้องโกนผม สำหรับดอกไม้ธูปเทียนทางวัดจัดไว้ให้บูชาตามศรัทธา  กำหนดการ

  วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2557


  เวลา 18.00 น. เริ่มพิธีบวชชี / จุดเทียนชัย / สวดลักขี / นั่งสมาธิ / ฟังธรรมเทศนา

  วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2557

  เวลา 06.00 น. ตักบาตร พระสงฆ์-สามเณร รอบพระมหาเจดีย์

  เวลา 09.00 น. พิธีถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยี แด่พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

  เวลา 18.00 น. พระสงฆ์เถระฝ่ายวิปัสสนาธุระ เจริญพระพุทธมนต์เย็น / สวดลักขี / นั่งสมาธิ / ฟังธรรมเทศนา และ หยุดพักเป็นช่วงๆ ตลอดวันตลอดคืน

  วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2557

  เวลา 10.00 น. พระสงฆ์สมณศักดิ์ เจริญพระพุทธมนต์ พระสงฆ์-สามเณร ฉันภัตตาหารเพล

  เวลา 13.00 น. คณะสงฆ์- ศิษยานุศิษย์ ถวายเครื่องมุทิตาสักการะ แด่ พระเดชพระคุณฯ แด่พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) ณ ปะรำพิธี ถวายผ้าป่าสามัคคี / สวดลักขี / นั่งสมาธิ / ฟังธรรมเทศนา และหยุดพักเป็นช่วงๆ ตลอดวันตลอดคืน

  วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2557

  เวลา 05.49 น. ดับเทียนชัย / ลาสิกขา เป็นเสร็จพิธี

  วันอังคารที่ 7 มกราคม 2557

  เวลา 06.00 น. หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ใส่บาตรสามเณรจำนวน 95 รูป หน้าศาลา 84 ปี


  ขอเชิญเป็นเจ้าภาพโรงทานและร่วมบุญอื่นๆ
  สถาบันพลังจิตตานุภาพ โทรศัพท์ 02-311-1387, 02-311-3903
  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม สำนักงานธรรมบริการ 02-332-4145


  หรือโอนปัจจัยมาร่วมบุญผ่านทางธนาคาร

  ธนาคารกรุงไทย สาขาสุขุมวิท 64 บัญชีออมทรัพย์
  ชื่อบัญชี "วัดธรรมมงคล" เลขที่บัญชี 017-1-34900-8


  ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางจาก บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 035-2-70147-5 ชื่อบัญชี โครงการประทีปเด็กไทย (วัดธรรมมงคล) (ทำบุญทอดผ้าป่าโครงการประทีปเด็กไทย)  แหล่งที่มา http://www.facebook.com/VRYMeditationCenter
  *******************************************************************
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุด: 25 กุมภาพันธ์ 2014
 10. Ramtongthai

  Ramtongthai เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 มกราคม 2007
  โพสต์:
  14,985
  ค่าพลัง:
  +4,683
  ขออนุโมทนาบุญทุกๆท่านที่ได้มีส่วมร่วมในการทำบุญมหากุศลในคราวนี้ ทุกๆประการ ทุกุๆท่านด้วยเทอญ
   
 11. Ramtongthai

  Ramtongthai เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 มกราคม 2007
  โพสต์:
  14,985
  ค่าพลัง:
  +4,683
  ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลกราบนมัสการ องค์พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) วัดธรรมมงคล ด้วยเทอญ
   
 12. Ramtongthai

  Ramtongthai เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 มกราคม 2007
  โพสต์:
  14,985
  ค่าพลัง:
  +4,683
  ขอเชิญรับชมและรับฟัง พรปีใหม่ พ.ศ. 2557 โดยพระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) เพื่อความเป็นสิริมงคล ตลอดปี 2557 กับทุกๆท่าน

  [ame=http://www.youtube.com/watch?v=sgN_odbjUtE&feature=player_detailpage]พรปีใหม่ พ.ศ. 2557 โดยพระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) - YouTube[/ame]
   
 13. Ramtongthai

  Ramtongthai เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 มกราคม 2007
  โพสต์:
  14,985
  ค่าพลัง:
  +4,683
  [​IMG]

  [​IMG]

  ส.ค.ส.2557 จากองค์พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) วัดธรรมมงคล


  การสะสมความดีนั้น ต้องมีอุปสรรคเป็นธรรมดา
  ดังนั้น การสะสมความดี
  จึงต้องใช้ความสามารถ ความอดทน และ ปัญญา จึงจะผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆ ไปได้
  ถ้าผ่านพ้นอุปสรรคไปได้แล้ว พบกับความสำเร็จแน่นอน
  ผลที่ออกมาเป็นประโยชน์ต่อคนและผู้อื่นเป็นอย่างยิ่ง


  โอวาทธรรม องค์พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) มอบให้ทุกๆท่าน
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุด: 25 กุมภาพันธ์ 2014
 14. Ramtongthai

  Ramtongthai เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 มกราคม 2007
  โพสต์:
  14,985
  ค่าพลัง:
  +4,683
  อดีตที่ล่วงผ่านมาแล้ว อย่าไปคำนึงถึงเลย มันก็ออกไปจากปัจจุบันนี้แหละ
  อนาคตก็เหมือนกัน มันก็ออกไปจากปัจจุบันนี้แหละ
  อย่าไปคำนึงถึงเลย คุมมันเข้า ให้ดูหัวใจตัวเอง
  อย่าไปดูหัวใจคนอื่น เรื่องของเขา
  เรามีหน้าที่ของเรา นักปฏิบัติต้องตัดอย่างนั้นนะ
  ถ้าไม่ตัดออกอย่างนั้น ก็จะโลเลอยู่อย่างนั้นแหละ
  เดี๋ยวก็วิ่งไปนั่น ไปนี่ ไม่ว่าจะทำอะไร ก็จะต้องให้ถูกใจตัวเองหมด
  อยู่อย่างนั้นเป็นอย่างนั้นก่อนที่จะเป็นบ้านะ มันบ้าตัวนี้แหละ


  โอวาทธรรม หลวงปู่ลี กุสลธโร วัดป่าภูผาแดง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

  ที่มา facebook.com/pages/พุทธมหาเจดีย์หลวงตาพระมหาบัว-ญาณสมฺปนฺโน-ภูผาแดงฯ
   
 15. Ramtongthai

  Ramtongthai เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 มกราคม 2007
  โพสต์:
  14,985
  ค่าพลัง:
  +4,683
  "พึงเป็นคนมีสติ อย่าถือมั่นกังวลในโลกทั้งปวง ความเสื่อมปัญญา นักปราชญ์ท่านติเตียน ความเจริญปัญญา เลิศกว่าความเจริญทั้งปวง"

  โอวาทธรรมคำสอน หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต

  ที่มา facebook.com/pages/พระอรหันต์-สายหลวงปู่มั่น
   
 16. Ramtongthai

  Ramtongthai เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 มกราคม 2007
  โพสต์:
  14,985
  ค่าพลัง:
  +4,683
  ความรัก ความชัง เป็นปฎิปักษ์ต่อธรรม
  เราก็รู้อยู่แล้วว่า การเกิด แก่ เจ็บ ตาย ล้วนเป็นทุกข์ทั้งนั้น
  ต้นเหตุที่สิ่งเหล่านี้เกิดมีเพราะตัณหา
  ดังนั้นเมื่อรู้ตัวการที่ก่อให้เกิดทุกข์ฉะนี้แล้ว
  จะมัวรีรอให้เสียชาติเกิดอยู่ทำไม


  โอวาทธรรม พระธรรมเจดีย์ (หลวงปู่จูม พันธุโล) วัดโพธิสมภรณ์ จ.อุดรธานี

  ที่มา facebook.com/pages/พุทธมหาเจดีย์หลวงตาพระมหาบัว-ญาณสมฺปนฺโน-ภูผาแดงฯ
   
 17. Ramtongthai

  Ramtongthai เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 มกราคม 2007
  โพสต์:
  14,985
  ค่าพลัง:
  +4,683
  ภายใต้ดวงอาทิตย์นี้...
  ไม่มีการสูญเสียใดๆ ที่น่าเสียใจเท่ากับการเสียเวลา
  เสียเวลาเพียงหนึ่งวินาที ก็เท่ากับสูญเสียส่วนหนึ่งของชีวิต
  อายุที่เราได้นั้นคือชีวิตที่เราสูญเสียไป

  โอวาทธรรม หลวงปู่จันทร์ กุสโล วัดเจดีย์หลวง จ.เชียงใหม่

  ที่มา facebook.com/pages/พุทธมหาเจดีย์หลวงตาพระมหาบัว-ญาณสมฺปนฺโน-ภูผาแดงฯ
   
 18. Ramtongthai

  Ramtongthai เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 มกราคม 2007
  โพสต์:
  14,985
  ค่าพลัง:
  +4,683
  "วันหนึ่ง ๆ จะต้องได้แก้ไขตนอยู่อย่างนี้ คำว่า..แก้ไข..
  แก้ไขอย่างหยาบ เพื่อให้ใจสะอาด
  แก้ไขอย่างกลาง เพื่อให้ใจสงบ
  แก้ไขอย่างสูง เพื่อให้ใจถึงมรรค
  ก็แก้ไขให้ดี แก้ไขให้เจริญขึ้น แก้ไขให้ละเอียดเป็นชั้น ๆ ขึ้นไป"

  หลวงปู่จาม มหาปุญโญ

  ที่มา facebook.com/pages/พระอรหันต์-สายหลวงปู่มั่น
   
 19. Ramtongthai

  Ramtongthai เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 มกราคม 2007
  โพสต์:
  14,985
  ค่าพลัง:
  +4,683
  เชิญชวนสวดลักขีบวชชีหมื่นคน ปี 2557 ที่วัดธรรมมงคล สุขุมวิท 101 กรุงเทพฯ โดย พระครูปลัดมงคลวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันนพลังจิตตานุภาพ วัดธรรมมงคล

  [ame=http://www.youtube.com/watch?v=bpwulGW8ExU&feature=share]สวดลักขี บวชชีหมื่นคน ปี 2557 - YouTube[/ame]
   
 20. Ramtongthai

  Ramtongthai เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 มกราคม 2007
  โพสต์:
  14,985
  ค่าพลัง:
  +4,683
  ผุ้เชื่อกรรม ผู้เชื่อผลของกรรม
  ผู้เชื่อต่อวิบากของกรรม
  ผู้เชื่อต่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า อย่างนี้
  ท่านไม่ทำบาปทั้งในที่ลับและที่แจ้งโดยเด็ดขาด


  โอวาทธรรม หลวงปู่จวน กุลเชฎโฐ

  ที่มา facebook.com/pages/พุทธมหาเจดีย์หลวงตาพระมหาบัว-ญาณสมฺปนฺโน-ภูผาแดงฯ
   

แชร์หน้านี้

Loading...