เสียงธรรม ใครปฏิบัติ สติปัฏฐาน 4 จะปิดนรกได้ หลวงพ่อสนอง กตปุญโญ 510+Hrs.

ในห้อง 'ธรรมเพื่อความหลุดพ้น' ตั้งกระทู้โดย supatorn, 30 มกราคม 2018.

 1. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,605
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,066
  17 ม.ค.62 เสียงธรรมหลวงพ่อสนอง กตปุญโญ 4 Hrs.

  18 ม.ค.62 เสียงธรรมหลวงพ่อสนอง กตปุญโญ 3 Hrs.

  19 ม.ค.62 เสียงธรรมหลวงพ่อสนอง กตปุญโญ 4 Hrs.

  20 ม.ค.62 เสียงธรรมหลวงพ่อสนอง กตปุญโญ 2.5 Hrs.

  fm89.25MHz เสียงธรรม หลวงพ่อสนอง กตปุญโญ

  Published on Jan 17, 2019
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 21 มกราคม 2019
 2. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,605
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,066
  21 ม.ค.62 เสียงธรรมหลวงพ่อสนอง กตปุญโญ 2 Hrs.

  22 ม.ค.62 เสียงธรรมหลวงพ่อสนอง กตปุญโญ 5 Hrs.

  23 ม.ค.62 เสียงธรรมหลวงพ่อสนอง กตปุญโญ 3 Hrs.

  24 ม.ค.62 เสียงธรรมหลวงพ่อสนอง กตปุญโญ 3 Hrs.

  fm89.25MHz เสียงธรรม หลวงพ่อสนอง กตปุญโญ
  Published on Jan 23, 2019
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 25 มกราคม 2019
 3. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,605
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,066
  25 ม.ค.62 เสียงธรรมหลวงพ่อสนอง กตปุญโญ 3.5 Hrs.

  27 ม.ค.62 เสียงธรรมหลวงพ่อสนอง กตปุญโญ 2 Hrs.

  28 ม.ค.62 โรคกังวล เสียงธรรมหลวงพ่อสนอง กตปุญโญ 3 Hrs

  29 ม.ค.62 เสียงธรรมหลวงพ่อสนอง กตปุญโญ 2 Hrs.

  fm89.25MHz เสียงธรรม หลวงพ่อสนอง กตปุญโญ
  Published on Jan 28, 2019
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 30 มกราคม 2019
 4. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,605
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,066
  30 ม.ค.62 เสียงธรรมหลวงพ่อสนอง กตปุญโญ 4 Hrs.

  31 ม.ค.62 เสียงธรรมหลวงพ่อสนอง กตปุญโญ 4 Hrs.

  1 ก.พ.62 เสียงธรรมหลวงพ่อสนอง กตปุญโญ 4.5 Hrs.

  2 ก.พ.62 คนไม่มี เมตตา เป็นทุกข์ทั้งวัน / หลวงพ่อสนอง กตปุญโญ

  fm89.25MHz เสียงธรรม หลวงพ่อสนอง กตปุญโญ

  Published on Feb 2, 2019
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 3 กุมภาพันธ์ 2019
 5. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,605
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,066
  3 ก.พ.62 เสียงธรรมหลวงพ่อสนอง กตปุญโญ 2 Hrs.

  4 ก.พ.62 เสียงธรรมหลวงพ่อสนอง กตปุญโญ 4.5 Hrs.


  5 ก.พ.62 เสียงธรรมหลวงพ่อสนอง กตปุญโญ 4 Hrs.

  7 ก.พ.62 เสียงธรรมหลวงพ่อสนอง กตปุญโญ 3 Hrs.

  fm89.25MHz เสียงธรรม หลวงพ่อสนอง กตปุญโญ
  Published on Feb 7, 2019
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 8 กุมภาพันธ์ 2019
 6. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,605
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,066
  8 ก.พ.62 เสียงธรรมหลวงพ่อสนอง กตปุญโญ 4.5 Hrs.

  9 ก.พ.62 เสียงธรรมหลวงพ่อสนอง กตปุญโญ 3 Hrs.

  10 ก.พ.62 เสียงธรรมหลวงพ่อสนอง กตปุญโญ 2.5 Hrs.


  11 ก.พ.62 เสียงธรรมหลวงพ่อสนอง กตปุญโญ 4.5 Hrs.

  AAuE7mBUk0V8_gSPZBsozXK3W2mIIpDSW6Ee-wXO2w=s48-mo-c-c0xffffffff-rj-k-no.jpg
  fm89.25MHz เสียงธรรม หลวงพ่อสนอง กตปุญโญ
  Published on Feb 9, 2019
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 12 กุมภาพันธ์ 2019
 7. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,605
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,066
  12 ก.พ.62 เสียงธรรมหลวงพ่อสนอง กตปุญโญ 5 Hrs.

  13 ก.พ.62 เสียงธรรมหลวงพ่อสนอง กตปุญโญ 3 Hrs


  14 ก.พ.62 เสียงธรรมหลวงพ่อสนอง กตปุญโญ 4 Hrs.

  15 ก.พ.62 เสียงธรรมหลวงพ่อสนอง กตปุญโญ 3 Hrs.

  fm89.25MHz เสียงธรรม หลวงพ่อสนอง กตปุญโญ

  Published on Feb 12, 2019
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 17 กุมภาพันธ์ 2019
 8. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,605
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,066
  16 ก.พ.62 เสียงธรรมหลวงพ่อสนอง กตปุญโญ 2.5 Hrs.

  17 ก.พ.62 เสียงธรรมหลวงพ่อสนอง กตปุญโญ 2.5 Hrs.

  18 ก.พ.62 เสียงธรรมหลวงพ่อสนอง กตปุญโญ 4.5 Hrs.

  19 ก.พ.62 เสียงธรรมหลวงพ่อสนอง กตปุญโญ 6 Hrs.

  fm89.25MHz เสียงธรรม หลวงพ่อสนอง กตปุญโญ
  Published on Feb 16, 2019
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 20 กุมภาพันธ์ 2019
 9. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,605
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,066
  20 ก.พ.62 เสียงธรรมหลวงพ่อสนอง กตปุญโญ 6.5 Hrs.

  21 ก.พ.62 เสียงธรรมหลวงพ่อสนอง กตปุญโญ 3.5 Hrs.

  22 ก.พ.62 เสียงธรรมหลวงพ่อสนอง กตปุญโญ 4 Hrs.

  23 ก.พ.62 เสียงธรรมหลวงพ่อสนอง กตปุญโญ 3 Hrs.

  fm89.25MHz เสียงธรรม หลวงพ่อสนอง กตปุญโญ
  Published on Feb 22, 2019
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 24 กุมภาพันธ์ 2019
 10. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,605
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,066
 11. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,605
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,066
  24 ก.พ.62 เสียงธรรมหลวงพ่อสนอง กตปุญโญ 3 Hrs.

  25 ก.พ.62 เสียงธรรมหลวงพ่อสนอง กตปุญโญ 4.5 Hrs.


  26 ก.พ.62 เสียงธรรมหลวงพ่อสนอง กตปุญโญ 4 Hrs.

  27 ก.พ.62 เสียงธรรมหลวงพ่อสนอง กตปุญโญ 3 Hrs.

  fm89.25MHz เสียงธรรม หลวงพ่อสนอง กตปุญโญ
  Published on Feb 25, 2019
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 28 กุมภาพันธ์ 2019
 12. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,605
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,066
  28 ก.พ.62 เสียงธรรมหลวงพ่อสนอง กตปุญโญ 3 Hrs.

  1 มีนาคม 62 เสียงธรรมหลวงพ่อสนอง กตปุญโญ 3 Hrs.


  2 มีนาคม 62 เสียงธรรมหลวงพ่อสนอง กตปุญโญ 3.5 Hrs.


  Mar 3, 2019 เสียงธรรมหลวงพ่อสนอง กตปุญโญ 2.5 Hrs.

  fm89.25MHz เสียงธรรม หลวงพ่อสนอง กตปุญโญ

  Published on Mar 3, 2019
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 4 มีนาคม 2019
 13. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,605
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,066
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 10 มีนาคม 2019
 14. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,605
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,066
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 11 มีนาคม 2019
 15. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,605
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,066
 16. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,605
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,066
 17. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,605
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,066
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 19 มีนาคม 2019
 18. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,605
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,066
  คบธรรม -หลวงพ่อสนอง กตปุญโญ

  ครอบครัวตัวอย่าง - หลวงพ่อสนอง กตปุญโญ

  ลานธรรม วัดสังฆทาน

  Published on Jan 4, 2019
   
 19. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,605
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,066
  15 มี.ค.62 เสียงธรรมหลวงพ่อสนอง กตปุญโญ 3 Hrs.

  16 มี.ค.62 เสียงธรรมหลวงพ่อสนอง กตปุญโญ 2.5 Hrs

  17 มี.ค.62 เสียงธรรมหลวงพ่อสนอง กตปุญโญ 3 Hrs.

  18 มี.ค.62 เสียงธรรมหลวงพ่อสนอง กตปุญโญ 3 Hrs.

  fm89.25MHz เสียงธรรม หลวงพ่อสนอง กตปุญโญ
  Published on Mar 18, 2019
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 19 มีนาคม 2019
 20. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,605
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,066
  19 มี.ค.62 เสียงธรรมหลวงพ่อสนอง กตปุญโญ 4 Hrs.

  20 มี.ค.62 เสียงธรรมหลวงพ่อสนอง กตปุญโญ 4.5 Hrs.

  21 มี.ค.62 เสียงธรรมหลวงพ่อสนอง กตปุญโญ 4 Hrs.

  22 มี.ค.62 เสียงธรรมหลวงพ่อสนอง กตปุญโญ 3.5 Hrs.

  fm89.25MHz เสียงธรรม หลวงพ่อสนอง กตปุญโญ
  Published on Mar 21, 2019
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 23 มีนาคม 2019

แชร์หน้านี้

Loading...