ในหลวงกับการทำนุบำรุงพระศาสนาผ่านโรงพยาบาลสงฆ์ (เรื่องที่หลายๆคนไม่เคยรู้)

ในห้อง 'ในหลวงกับพุทธศาสนา' ตั้งกระทู้โดย Komodo, 21 กุมภาพันธ์ 2008.

 1. Komodo

  Komodo หัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์ ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 สิงหาคม 2006
  โพสต์:
  11,628
  กระทู้เรื่องเด่น:
  143
  ค่าพลัง:
  +104,514
  <TABLE class=alt1 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD align=middle>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE>  พอดีวันนี้ (วันมาฆบูชา) ไปทำบุญถวายสังฆทาน และบริจาคเงินบำรุงโรงพยาบาลสงฆ์ และได้หนังสือ "ครบรอบปีที่ ๕๗โรงพยาบาลสงฆ์" (๒๑ กุมภาพันธ์ของทุกปี) ของกรมการแพทย์มา 1 เล่ม

  พลิกไปพลิกมาเห็นข้อมูลหน้าหนึ่งที่น่าสนใจ นั่นคือ เรื่องการทำบุญของพ่อหลวงและแม่หลวงของเรา เลยขออนุญาตนำมาลงให้เพื่อนๆร่วมโมทนากับบุญของพระองค์ท่านทั้งสองครับ


  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานปัจจัยบำรุงโรงพยาบาลสงฆ์ เป็นค่าภัตตาหาร ค่าเวชภัณฑ์ และค่าโลหิต สำหรับพระภิกษุสามเณรอาพาธ
  <O:p</O:p

  <TABLE class=MsoTableGrid style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 100%; BORDER-BOTTOM: medium none; BORDER-COLLAPSE: collapse; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-yfti-tbllook: 480; mso-padding-alt: 0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-border-insideh: .5pt solid windowtext; mso-border-insidev: .5pt solid windowtext" cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=1><TBODY><TR style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes"><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; BACKGROUND: yellow; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 50%; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; mso-border-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width="50%">วันที่ทรงบริจาค<O:p</O:p
  </TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; BORDER-LEFT-COLOR: #d4d0c8; BACKGROUND: yellow; PADDING-BOTTOM: 0in; WIDTH: 50%; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width="50%">จำนวน (บาท)<O:p</O:p  </TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 1"><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 50%; BORDER-TOP-COLOR: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width="50%">20 พ.ย. 49  </TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; BORDER-LEFT-COLOR: #d4d0c8; PADDING-BOTTOM: 0in; WIDTH: 50%; BORDER-TOP-COLOR: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width="50%">90,000.-  </TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 2"><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 50%; BORDER-TOP-COLOR: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width="50%">25 ธ.ค. 49  </TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; BORDER-LEFT-COLOR: #d4d0c8; PADDING-BOTTOM: 0in; WIDTH: 50%; BORDER-TOP-COLOR: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width="50%">90,000.-  </TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 3"><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 50%; BORDER-TOP-COLOR: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width="50%">24 ม.ค. 50  </TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; BORDER-LEFT-COLOR: #d4d0c8; PADDING-BOTTOM: 0in; WIDTH: 50%; BORDER-TOP-COLOR: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width="50%">100,000.-  </TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 4"><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 50%; BORDER-TOP-COLOR: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width="50%">21 ก.พ. 50  </TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; BORDER-LEFT-COLOR: #d4d0c8; PADDING-BOTTOM: 0in; WIDTH: 50%; BORDER-TOP-COLOR: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width="50%">100,000.-<O:p</O:p  </TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 5"><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 50%; BORDER-TOP-COLOR: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width="50%">20 มี.ค. 50  </TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; BORDER-LEFT-COLOR: #d4d0c8; PADDING-BOTTOM: 0in; WIDTH: 50%; BORDER-TOP-COLOR: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width="50%">100,000.-  </TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 6"><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 50%; BORDER-TOP-COLOR: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width="50%">30 เม.ย. 50  </TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; BORDER-LEFT-COLOR: #d4d0c8; PADDING-BOTTOM: 0in; WIDTH: 50%; BORDER-TOP-COLOR: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width="50%">100,000.-  </TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 7"><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 50%; BORDER-TOP-COLOR: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width="50%">21 พ.ค. 50  </TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; BORDER-LEFT-COLOR: #d4d0c8; PADDING-BOTTOM: 0in; WIDTH: 50%; BORDER-TOP-COLOR: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width="50%">100,000.-  </TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 8"><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 50%; BORDER-TOP-COLOR: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width="50%">25 มิ.ย. 50  </TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; BORDER-LEFT-COLOR: #d4d0c8; PADDING-BOTTOM: 0in; WIDTH: 50%; BORDER-TOP-COLOR: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width="50%">100,000.-  </TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 9"><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 50%; BORDER-TOP-COLOR: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width="50%">24 ก.ค. 50  </TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; BORDER-LEFT-COLOR: #d4d0c8; PADDING-BOTTOM: 0in; WIDTH: 50%; BORDER-TOP-COLOR: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width="50%">100,000.-  </TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 10"><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 50%; BORDER-TOP-COLOR: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width="50%">21 ส.ค. 50  </TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; BORDER-LEFT-COLOR: #d4d0c8; PADDING-BOTTOM: 0in; WIDTH: 50%; BORDER-TOP-COLOR: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width="50%">100,000.-  </TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 11"><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 50%; BORDER-TOP-COLOR: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width="50%">18 ก.ย. 50  </TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; BORDER-LEFT-COLOR: #d4d0c8; PADDING-BOTTOM: 0in; WIDTH: 50%; BORDER-TOP-COLOR: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width="50%">100,000.-  </TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 12"><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 50%; BORDER-TOP-COLOR: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width="50%">19 ต.ค. 50  </TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; BORDER-LEFT-COLOR: #d4d0c8; PADDING-BOTTOM: 0in; WIDTH: 50%; BORDER-TOP-COLOR: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width="50%">100,000.-  </TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 13"><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 50%; BORDER-TOP-COLOR: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width="50%">9 พ.ย. 50  </TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; BORDER-LEFT-COLOR: #d4d0c8; PADDING-BOTTOM: 0in; WIDTH: 50%; BORDER-TOP-COLOR: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width="50%">100,000.-  </TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 14"><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 50%; BORDER-TOP-COLOR: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width="50%">18 ธ.ค. 50  </TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; BORDER-LEFT-COLOR: #d4d0c8; PADDING-BOTTOM: 0in; WIDTH: 50%; BORDER-TOP-COLOR: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width="50%">100,000.-  </TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 15; mso-yfti-lastrow: yes"><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 50%; BORDER-TOP-COLOR: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width="50%">15 ม.ค. 51

  </TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; BORDER-LEFT-COLOR: #d4d0c8; PADDING-BOTTOM: 0in; WIDTH: 50%; BORDER-TOP-COLOR: #d4d0c8; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width="50%">100,000.-
  </TD></TR></TBODY></TABLE>​
  <O:p</O:p


  ข้าพระพุทธเจ้า นายชยาคมน์ ธรรมปรีชา ขอพระบรมราชานุญาตในการเป็นเจ้าภาพร่วม เพื่อทำนุบำรุงพระศาสนาในการบริจาคทานเพื่อเป็นปัจจัยบำรุงโรงพยาบาลสงฆ์ เป็นค่าภัตตาหาร ค่าเวชภัณฑ์ และค่าโลหิต สำหรับพระภิกษุสามเณรอาพาธ และกราบขออนุโมทนาบุญที่พระองค์ท่านทั้งสองในครั้งนี้

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ


  ปล. เรื่องนี้ก็น่าสนใจนะครับ อยู่ในหนังสือเล่มเดียวกัน


  พระวรธรรมคติสมเด็จพระสังฆราชฯ ประทานในวันครบปีที่ ๒๗ โรงพยาบาลสงฆ์ (เรื่องพรหมวิหาร๔)
  พระวรธรรมคติสมเด็จพระสังฆราชฯ ประทานในวันครบปีที่ ๒๗ โรงพยาบาลสงฆ์ (เรื่องพรหมวิหาร๔) - PaLu
  สมเด็จพระสังฆราชฯ ท่านสอนเรื่องพรหมวิหาร 4 ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ครับ

  <O:p</O:p
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 26 กุมภาพันธ์ 2008
 2. thaiput

  thaiput เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 มิถุนายน 2006
  โพสต์:
  9,529
  ค่าพลัง:
  +27,619
  *** ขออนุโมทนาในครั้งนี้ด้วยครับ สาธุๆๆๆ / thaiput007@hotmail.com
   
 3. Catt Bewer

  Catt Bewer เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  3,767
  ค่าพลัง:
  +16,660
  [​IMG]


  ขอกราบอนุโมทนาบุญของทั้งสองพระองค์ [​IMG] และโมทนากับน้องคมน์ด้วยนะค่ะที่นำเรื่องดีๆๆมาให้ได้อ่านกัน


  <style>table {background:none;} td {background:none;}</style>
  <style>TABLE {background-color: transparent;border-style: none;border-spacing: none;}TD {border: none;border-color:none;background: none;}</style>

  <style>body{background-image:url("http://palungjit.org/attachments/a.758353/");}</style>
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 4. สังขารไม่เที่ยง

  สังขารไม่เที่ยง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  20 สิงหาคม 2007
  โพสต์:
  5,943
  ค่าพลัง:
  +24,688
  อนุโมทนาสาธุ.....ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน....ค่ะ
   
 5. tanya123

  tanya123 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 ธันวาคม 2007
  โพสต์:
  197
  ค่าพลัง:
  +543
  [​IMG]


  Sa tue Boon ka

  Tanya :)
   
 6. dew in the wind

  dew in the wind เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 สิงหาคม 2006
  โพสต์:
  58
  ค่าพลัง:
  +194
  อนุโมทนาสาธุ.....ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน....
   
 7. prapass

  prapass Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 มิถุนายน 2006
  โพสต์:
  24
  ค่าพลัง:
  +71
  ยินดีด้วยครับ
   
 8. Komodo

  Komodo หัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์ ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 สิงหาคม 2006
  โพสต์:
  11,628
  กระทู้เรื่องเด่น:
  143
  ค่าพลัง:
  +104,514
  ใครทำบุญที่โรงพยาบาลสงฆ์ก็เหมือนทำบุญร่วมกับท่านครับ เพราะว่าท่านทำบุญที่นี่ทุกเดือน แต่การทำบุญไม่จำป็นต้องใช้เงินนะครับ ใช้การปฏิบัติแทนก็ได้ครับ

  ทาน
  ศีล
  ภาวนา

  นะครับ มี 3 อย่าง เลือกเอาตามสะดวก
   
 9. sithiphong

  sithiphong เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 ธันวาคม 2005
  โพสต์:
  45,357
  ค่าพลัง:
  +141,924
 10. คนมีกิเลส

  คนมีกิเลส เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 ตุลาคม 2006
  โพสต์:
  3,973
  ค่าพลัง:
  +19,414
  ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานวโรกาสอนุโมทนาสาธุการในพระราชมหากุศลทุกๆบุญที่ทรงบำเพ็ญ
  สาธุ
  สาธุ
  สาธุ
  ดังให้ถึงพระนิพพาน


  พระพุทธองค์ตรัสว่า "ถ้าหากผู้ใดต้องการอุปัฏฐากเราตถาคต ผู้นั้นพึงไปอุปัฏฐากภิกษุไข้เถิด"
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 7 มิถุนายน 2008
 11. วิทย์

  วิทย์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 พฤศจิกายน 2004
  โพสต์:
  2,037
  ค่าพลัง:
  +8,439
  สาธุ....ขออนุโมทนาบุญด้วยครับ...ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน  [​IMG]


  [MUSIC]http://palungjit.org/attachments/a.784643/[/MUSIC]
   
 12. golf135

  golf135 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 ธันวาคม 2006
  โพสต์:
  155
  ค่าพลัง:
  +657
  อนุโมทนาคับ..สาธุ
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พระชนมายุยืนหมื่นๆปี หมื่นๆปี
   
 13. poprock

  poprock เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  30 กรกฎาคม 2005
  โพสต์:
  117
  ค่าพลัง:
  +812
  อนุโมทนา สาธุ๊ _//\\_

  <STYLE>table {background:none;} td {background:none;}</STYLE>
  <STYLE>TABLE {background-color: transparent;border-style: none;border-spacing: none;}TD {border: none;border-color:none;background: none;}</STYLE>

  <STYLE>body{background-image:url("http://palungjit.org/attachments/a.758353/");}</STYLE>
   
 14. shesun

  shesun เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 กรกฎาคม 2005
  โพสต์:
  472
  ค่าพลัง:
  +1,329
  สาธุ ๆๆ อนุโมทามิ!!! ขอบารมีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ บุญบารมีที่ทั้งสองพระองค์ทรงบำเพ็ญมาในทุกภพ ทุกชาติ จงเป็นพลวปัจจัยให้ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัยแข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญชาวไทยตราบเท่านานแสนนาน ชนะปัญหาอุปสรรคที่รบกวนพระทัยทั้งปวง...สาธุ!!!
  ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระพุทธเจ้าข้า...
   
 15. เจี๊ยบ รักพ่อหลวงภูมิพล

  เจี๊ยบ รักพ่อหลวงภูมิพล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  12 พฤศจิกายน 2007
  โพสต์:
  1,646
  ค่าพลัง:
  +4,255
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญและพระชนมายุยิ่งยืนนาน ได้โอนเงินทำบุญกับโรงพยาบาลสงฆ์ด้วยแล้ว เป็นบุญของข้าพระพุทธเจ้าที่ได้เกิดมาในผืนแผ่นดินไทยที่มีพระมหากษัตริย์ที่เปี่ยมล้นไปด้วยทศพิธราชธรรมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนารวมทั้งไพร่ฟ้าประชาชนให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขแม้จะทรงเหน็ดเหนื่อยพระวรกายเพียงใดก็ไม่ทรงย่อท้อ ข้าพเจ้าจะขอทำความดีที่สามารถทำได้ทุกอย่างเพื่อพ่อหลวงที่รักยิ่งตลอดจนชีวิตจะหาไม่
   
 16. GROLY

  GROLY เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 กุมภาพันธ์ 2008
  โพสต์:
  2,024
  ค่าพลัง:
  +8,001
  พระองค์ทรงเป็นพุทธศาสนิกชนที่ทุกคนควรเอาเป็นแบบอย่าง ทรงรักษาศีล บริจาคทาน และภาวนา สาธุ
   
 17. dharma

  dharma เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 กรกฎาคม 2007
  โพสต์:
  326
  ค่าพลัง:
  +984
  ขออนุโมทนาบุญครับ
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน...สาธุ
   
 18. คนดีเมืองหาดใหญ

  คนดีเมืองหาดใหญ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 พฤศจิกายน 2007
  โพสต์:
  114
  ค่าพลัง:
  +243
  ขออนุโมทนาสาธุ กับทั้งสองพระองค์ด้วยค่ะ ขอทั้งสองพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานอยู่เป็นมิ่งขวัญให้กับประชาชนชาวไทยตลอดไป
   
 19. Komodo

  Komodo หัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์ ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 สิงหาคม 2006
  โพสต์:
  11,628
  กระทู้เรื่องเด่น:
  143
  ค่าพลัง:
  +104,514
  แม้นพระองค์ทรงประชวร แต่พระองค์ก็มิเคยละทิ้งพระศาสนา ซึ่งพวกเราควรยึดแนวทางของพระองค์ไปใช้ในการปฏิบัติ

  ผมเข้าใจว่าพระองค์ทรงบำรุงโรงพยาบาลสงฆ์มานานแล้วครับ แต่เนื่องจากหนังสือเล่มนี้เป็นรายงานสรุปรายปีและเนื้อที่จำกัด เลยลงข้อมูลแค่ตั้งแต่ปี 49 ครับ

  ไว้มีอะไรดีๆเพิ่มเติม ขออนุญาตนำมาโพสต์ให้นะครับ ตอนนี้มีในมือพอสมควร แต่เป็นหนังสือ เลยต้องพิมพ์เอาครับ อาจจะช้าหน่อย
   
 20. ใจสวรรค์

  ใจสวรรค์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 ธันวาคม 2007
  โพสต์:
  225
  ค่าพลัง:
  +103
  ขออนุโมทนาสาธุ ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน พระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง สาธุ
   

แชร์หน้านี้

Loading...