ในหลวงทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุประทาน

ในห้อง 'ข่าวในพระราชสำนัก' ตั้งกระทู้โดย NoOTa, 8 มิถุนายน 2006.

 1. NoOTa

  NoOTa Super Moderator ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 มิถุนายน 2005
  โพสต์:
  20,066
  กระทู้เรื่องเด่น:
  292
  ค่าพลัง:
  +63,754
  <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=4 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD class=headline vAlign=baseline align=left>[​IMG]


  [​IMG]  </TD><TD vAlign=baseline align=right width=85></TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD bgColor=#cccccc height=1>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=4 border=0><TBODY><TR><TD class=body vAlign=baseline align=left>โดย ผู้จัดการออนไลน์</TD><TD class=date vAlign=baseline align=left>8 มิถุนายน 2549 22:13 น.</TD></TR></TBODY></TABLE>[​IMG]<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=4 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD vAlign=center align=middle>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=4 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD vAlign=top align=middle><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD vAlign=top align=middle><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD vAlign=center align=middle>
  <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 border=0><TBODY><TR><TD vAlign=top align=middle><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 border=0><TBODY><TR><TD vAlign=bottom align=right width=1 height=1>[​IMG]</TD><TD vAlign=bottom align=middle background=/images/linedot_hori.gif height=1>[​IMG]</TD><TD vAlign=bottom align=left width=1 height=1>[​IMG]</TD></TR><TR><TD vAlign=center align=middle width=1 background=/images/linedot_vert.gif>[​IMG]</TD><TD><TABLE cellSpacing=5 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD vAlign=center align=middle>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE></TD><TD vAlign=center align=middle width=1 background=/images/linedot_vert.gif>[​IMG]</TD></TR><TR><TD vAlign=top align=right width=1 height=1>[​IMG]</TD><TD vAlign=top align=middle background=/images/linedot_hori.gif height=1>[​IMG]</TD><TD vAlign=top align=left width=1 height=1>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE>


  </TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD vAlign=bottom align=left height=12>[​IMG]</TD></TR><TR><TD bgColor=#cccccc><TABLE cellSpacing=1 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD vAlign=top align=middle bgColor=#ffffff><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%"><TBODY><TR><TD vAlign=top align=middle width=160><TABLE cellSpacing=4 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD vAlign=top align=middle><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD vAlign=top align=middle><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD class=body vAlign=baseline align=middle>คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น</TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD vAlign=center align=middle>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE>
  <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD vAlign=center align=middle>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE>
  <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD vAlign=center align=middle>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE>
  <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD vAlign=center align=middle>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE>
  <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD vAlign=center align=middle>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE>
  <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD vAlign=center align=middle>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE>
  <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD vAlign=center align=middle width=165 height=1>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE>

  </TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></TD><TD width=4 background=/images/linedot_vert3.gif>[​IMG]</TD><TD vAlign=top align=middle><TABLE cellSpacing=7 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD vAlign=top align=middle><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD class=body vAlign=baseline align=left>พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เสด็จฯพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุประทาน เนื่องในพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี พุทธศักราช 2549 ณ พระที่นั่งอัมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง

  วันที่ 8 มิถุนายน 2549 เวลา 17.05 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ และคุณพลอยไพลิน เจนเซ่น ไปยังพระที่นั่งอัมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุประทาน เนื่องในพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี พุทธศักราช 2549

  ในการนี้ทรงจุดธูป เทียน เครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวารของพระบรมอัฐิที่ประดิษฐาน ณ พระที่นั่งบุษบกมาลามหาพิมาน แล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงจุดธูป เทียน เครื่องราชสักการะ ถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดล พระบรมอัฐิรามาธิบดินทร์ และพระบรมอัฐิสมเด็จพระอัมรินทรา บรมราชินี สมเด็จพระศรีสุริเยนทรา บรมราชินี สมเด็จพระศรีสุลาลัย สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ประดิษฐานอยู่บนพระราชบัลลังก์ ภายใต้นพปฎลมหาเศวตฉัตร แวดล้อมด้วยเครื่องบรมราชอิสริยราชูปโภค ต้นไม้ทอง ต้นไม้เงิน จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประเคนพัดรองที่ระลึกพระราชกุศลทักษิณานุประทาน แด่สมเด็จพระราชาคณะที่จะสวดพระพุทธมนต์ และพระราชาคณะที่จะถวายพระธรรมเทศนา รวม 26 รูป จากนั้นพระสงฆ์ 25 รูป สวดพระพุทธมนต์ จบแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงจุดธูป เทียน เครื่องทรงธรรม พระราชาคณะถวายพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ จากนั้นทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมกัณฑ์เทศน์ แล้วทรงทอดผ้าไตร พระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์พระบรมอัฐิสมเด็จพระบรมราชบุพการี ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่พระทวารเทเวศรักษา เสด็จพระราชดำเนินกลับพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน

  ทักษิณานุประทาน มาจากคำว่า ทักษิณา ที่แปลว่า เหตุที่ให้ถึงความเจริญ และคำว่า นุประทาน แปลว่า การเพิ่มให้ การอุทิศให้ ทักษิณานุประทาน เป็นการทำบุญอุทิศให้แก่ญาติทั้งหลายที่ล่วงลับไปแล้ว เป็นธรรมเนียมที่มีมาตั้งแต่โบราณกาล ด้วยเชื่อกันว่า ผลบุญกุศลที่ได้กระทำและอุทิศนี้จะไปถึงผู้ที่ล่วงลับ ทั้งภพนี้และภพหน้า  </TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD vAlign=top align=right height=10>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=4 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD vAlign=center align=middle>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE>
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 10 มิถุนายน 2006
 2. NoOTa

  NoOTa Super Moderator ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 มิถุนายน 2005
  โพสต์:
  20,066
  กระทู้เรื่องเด่น:
  292
  ค่าพลัง:
  +63,754
  ในหลวง-พระราชินีพร้อมพระบรมวงศานุวงศ์ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุประทาน


  <HR style="COLOR: #ffffff" SIZE=1><!-- / icon and title --><!-- message --><TABLE cellSpacing=5 cellPadding=0 width=567 border=0><TBODY><TR><TD vAlign=top></TD></TR><TR><TD class=Text_Story vAlign=top><!-- [​IMG][/IMG] -->[​IMG]

  ในหลวง-พระราชินีพร้อมพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์เสด็จฯประกอบพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุประทาน เนื่องในพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ประชาชนแห่รอรับเสด็จ ขณะที่ผู้นำต่างประเทศส่งสาส์นถวายพระพร "บุช" ชื่นชมทรงเป็นกษัตริย์พระปรีชาญาณ ด้านนักโทษ 2.5 หมื่นคนซาบซึ้งพระมหากรุณาธิคุณ หลังมีพระบรมราชโองการพระราชทานอภัยโทษ


  ถึงวันที่ปวงชนชาวไทยเฝ้ารอด้วยความปลื้มปีติงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ทั้งนี้ก่อนถึงวันมหามงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ เสด็จพระราชดำเนิน ประกอบพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุประทาน ณ พระบรมมหาราชวัง

  พระราชพิธีทักษิณานุประทาน
  เมื่อเวลา17.00 น. วันที่ 8 มิถุนายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ พร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และคุณพลอยไพลิน เจนเซน ยังพระที่นั่งอัมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง เพื่อประกอบพระราชพิธีทักษิณานุประทาน เนื่องในพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

  ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวารของพระบรมอัฐิจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชถวายบังคมพระบรมอัฐิสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนพัดรองที่ระลึกพระราชกุศลทักษิณานุประทานแด่สมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะ และพระราชาคณะที่จะถวายพระธรรมเทศนา รวม 26 รูป

  ต่อมาพระสงฆ์25 รูปสวดพระพุทธมนต์จบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม พระราชาคณะถวายพระธรรมเทศนากัณฑ์ 1 จบแล้ว ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมกัณฑ์เทศน์ แล้วทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์ ทั้งนั้นสดับปกรณ์พระบรมอัฐิสมเด็จพระบรมราชบูรพการี ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับ เวลา 18.20 น.

  ประชาชนเฝ้ารอรับเสด็จ
  ในส่วนบรรยากาศโดยรอบพระบรมมหาราชวังโดยเฉพาะบริเวณประตูศักดิ์ไชยสิทธิ์ ซึ่งเป็นประตูที่ขบวนรถยนต์พระที่นั่งผ่านเข้าไปนั้น ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานเขตพระนครได้จัดเตรียมรั้วกั้นสีเหลืองให้ประชาชนอยู่เฉพาะในบริเวณเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีประชาชนให้ความสนใจมาเฝ้าฯ รับเสด็จอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงบ่ายโมงเป็นต้นมา พร้อมกันนี้ได้มีพ่อค้าแม่ค้านำธงชาติและธงเหลืองตราสัญลักษณ์ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปีมาจำหน่ายด้วย ซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนจากประชาชนที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จอย่างเนืองแน่น

  พร้อมกันนี้ทางสำนักเขตพระนครได้ติดประกาศถึงความไม่สะดวกในการเข้าสักการะพระแก้วมรกตและการเข้าไปเที่ยวชมพระบรมมหาราชวังในช่วงวันที่ 8-13 มิถุนายนนี้ เนื่องจากติดงานพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติ ซึ่งนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศก็เข้าใจ และเปลี่ยนมาถ่ายภาพประชาชนที่มารอเฝ้าฯ รับเสด็จ และถ่ายภาพขบวนแถวนายทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ที่อยู่ในชุดเต็มยศสีแดงกางเกงดำแทน โดยต่างประทับใจกับความสวยงามและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของทหารราชองครักษ์

  เตรียมงานพระราชพิธีพร้อม
  ด้านความเคลื่อนไหวการเตรียมความพร้อมงานพระราชพิธีต่างๆในงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปีในส่วนของรัฐบาลนั้น นายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย รักษาการรองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงความพร้อมในการเตรียมงานพระราชพิธีต่างๆ ว่า ทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งจุดพระที่นั่งอนันตสมาคม การซ้อมกระบวนเรือพระราชพิธี ซึ่งกองทัพเรือจัดซ้อมมาหลายครั้ง ทุกอย่างเป็นไปตามแผน แม้กระทั่งฝนตกหนักก็สามารถทำได้ดี มีการซ้อมมาทุกบรรยากาศ ทั้งการพายตามน้ำ พายเรือทวนน้ำ มีเมฆมาก และฝนตกหนักครั้งล่าสุด กองทัพเรือก็สามารถทำได้ดี

  "เชื่อว่าวันที่ 12 มิถุนายน จะสามารถรับได้ทุกสถานการณ์ สำหรับการรักษาความปลอดภัย และการซักซ้อมการเข้า-ออกของขบวนรถพระราชอาคันตุกะ เป็นไปตามแผน คือใช้เวลา 40 วินาทีต่อประเทศ และขณะนี้พระราชอาคันตุกะแต่ละประเทศเริ่มทยอยเดินทางมาถึงแล้ว" รักษาการรองนายกฯกล่าว

  กทม.เนรมิตราชดำเนินกลาง
  ขณะเดียวกันในส่วนของกรุงเทพมหานคร(กทม.) นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงการเตรียมพร้อมในงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปีว่า กทม.จัดกิจกรรมอย่างยิ่งใหญ่ตามสถานที่ต่างๆ เพื่อให้ประชาชนเข้าร่วมและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวร่วมกัน ระหว่างวันที่ 9-11 มิถุนายน โดยงานดังกล่าวจะจัดอย่างยิ่งใหญ่มีทั้งการทำบุญตักบาตรบริเวณท้องสนามหลวง พร้อมการแสดงชุด มหานครใต้ร่มพระบารมี"

  นอกจากนี้ยังมีการจัดงานเฉลิมฉลองและมหรสพสมโภชบริเวณถนนราชดำเนิน ประกอบด้วยการแสดงแสง สี เสียงเฉลิมพระเกียรติ การแสดงศิลปะพื้นบ้าน นาฏศิลป์ ลิเก ดนตรี กิจกรรมบันเทิง การฉายภาพยนตร์ การแสดงอุปรากรจีน เชิดสิงโต (อ่านรายละเอียดหน้า 4)

  ถวายพระกระยาหารดยุคออฟยอร์ค
  ส่วนความเคลื่อนไหวในของพระราชอาคันตุกะยังที่เดินทางมาร่วมถวายพระพรในโอกาสวันมหามงคลนั้นเมื่อเวลา 11.30 น.ที่โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร รักษาการนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายสุรเกียรติ์ นายกันตธีร์ ศุภมงคล รักษาการ รมว.การต่างประเทศ และ น.พ.พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้เข้าเฝ้าเจ้าชายแอนดรูว์ อัลเบิร์ต คริสเตียน เอ็ดเวิร์ด ดยุค ออฟ ยอร์ค แห่งสหราชอาณาจักร ที่เสด็จเยือนประเทศไทยในฐานะพระราชอาคันตุกะ เพื่อร่วมในงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้งนี้รัฐบาลได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงพระกระยาหารกลางวัน โดยระหว่างการหารือ เจ้าชายแอนดรูว์ ตรัสว่าประเทศอังกฤษเป็นประเทศที่มีการลงทุนในประเทศไทยมากที่สุดในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป (อียู) เพราะอังกฤษมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของประเทศไทย และพร้อมที่จะขยายการลงทุนและเพิ่มทุนอย่างต่อเนื่อง

  นอกจากนี้ยังได้มีการหยิบยกถึงเรื่องการศึกษามาพูดคุยด้วย ซึ่งปัจจุบันมีนักศึกษาจากประเทศไทยไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษต่อปี ประมาณ 5,000 คน ซึ่งถือว่ามีจำนวนมาก โดยรัฐบาลอังกฤษพร้อมส่งเสริม และให้ความร่วมมือในการสอนภาษาอังกฤษเพิ่มให้แก่บรรดานักศึกษาไทย หลังจากนั้น ได้มีการหารือกันถึงเรื่องพลังงาน

  ผู้นำทั่วโลกส่งสาส์นถวายพระพร
  วันเดียวกันนายฮัน เต-กิว เอกอัครราชทูตเกาหลีใต้ ประจำประเทศไทย เข้าส่งสาส์นถวายพระพรจากประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลีใต้ เพื่อกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงครองราชย์ครบ 60 ปี ที่กระทรวงต่างประเทศ โดยมีนายกันตธีร์ ศุภมงคล รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ต้อนรับ

  ต่อมาเมื่อเวลา15.30 น. นายกิตติ วะสีนนท์ อธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ได้แถลงว่า กระทรวงการต่างประเทศได้รับรายงานจากสถานเอกอัครราชทูตประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ว่า นายจอร์จ ดับเบิลยู บุช ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ได้มีสาส์นถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ซึ่งลงวันที่ 6 มิถุนายน 2549

  นายกิตติ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ยังมีผู้นำประเทศอื่นๆ ที่ได้ส่งสาส์นถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองราชย์ครบ 60 ปี ด้วยเช่นกัน อาทิ จีน รัสเซีย เกาหลีใต้ สิงคโปร์ ปากีสถาน เวียดนาม ฟิลิปปินส์ อย่างไรก็ตาม กระทรวงการต่างประเทศจะนำความขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทต่อไป

  ชื่นชมในหลวงมีพระปรีชาญาณอันสุขุม
  นายกิตติกล่าวต่อว่า สำหรับสาส์นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาถวายพระพรมีใจความว่า เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ขอใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ข้าพเจ้าขอกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลด้วยความปีติยินดีเป็นอย่างยิ่ง และด้วยความชื่นชมในพระบารมีเป็นล้นพ้น นับตั้งแต่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท เสด็จเถลิงถวัลย์สิริราชสมบัติใน พ.ศ.2489 โลกได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก นับเป็นโชคของประเทศที่มีความยิ่งใหญ่เช่นประเทศไทย ที่มีองค์พระประมุขผู้ทรงเปี่ยมไปด้วยพระปรีชาญาณอันสุขุมนุ่มลึกและพระเมตตา ตลอดจนทรงเปรียบเสมือนแสงประทีปที่ส่องนำทางให้ประเทศมีความมั่นคงสืบมา

  ทั้งนี้ประชาชนชาวอเมริกันต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจด้านมนุษยธรรมต่างๆ โดยเฉพาะน้ำพระราชหฤทัยที่ทรงพระราชทานความช่วยเหลือแก่สหรัฐอเมริกา เมื่อครั้งพายุเฮอร์ริเคน แคทรีนา เมื่อปีที่ผ่านมา สหรัฐอเมริกาและราชอาณาจักรไทยมีความสัมพันธ์ที่พิเศษต่อเนื่องกันมาแล้ว 173 ปี มิตรภาพที่ผูกพันของสองประเทศยังแน่นแฟ้นเสมอมา และในโอกาสนี้ประชาชนชาวอเมริกันขอร่วมกับประชาชนไทยน้อมถวายพระพรให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ และทรงเกษมสำราญ ข้าพเจ้า พร้อมภริยา ขอกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล แด่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท พระบรมวงศานุวงศ์ และขอส่งความปรารถนาดีอย่างจริงจังมายังประชาชนไทยทั้งปวง

  ชาวซิกข์เชื้อสายไทยร่วมถวายพระพร
  วันเดียวกันพี่น้องชาวไทยเชื้อสายซิกข์ในประเทศไทย ได้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาซิกข์ ณ คุรุดวาราซิกข์ กรุงเทพมหานคร เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี โดยมีการสวดพระมหาคัมภีร์คุรุครันถ์ซาฮิกทั้งฉบับจำนวน 1,430 หน้า จากปกติที่แต่ละวันจะมีการอ่านเพียงบางหน้า เพื่อถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  ทั้งนี้ศาสนาจารย์ได้ผลัดกันอ่านพระมหาคัมภีร์ทุก2 ชั่วโมง โดยไม่หยุดเป็นเวลารวม 48 ชั่วโมง ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน เวลา 10.00 น. และจะสิ้นสุดวันที่ 9 มิถุนายน เวลา 10.00 น. โดยในช่วงบ่ายวันที่ 9 มิถุนายน พี่น้องชาวไทยเชื้อสายซิกข์เริ่มเดินริ้วขบวนงานเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ที่ท้องสนามหลวง และวันที่ 11 มิถุนายน จะร่วมบริจาคโลหิตที่สภากาชาดไทย

  นายสุเทพสุริยาอมฤต นายกสมาคมศรีคุรุสิงห์สภา กล่าวว่า ชาวไทยซิกข์นับหมื่นคนรู้สึกยินดีที่ได้มาอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลาประมาณ 117 ปีแล้ว นับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ปัจจุบันมีชาวไทยซิกข์ประมาณ 1 หมื่นคนทั่วประเทศ ซึ่งการสวดพระมหาคัมภีร์คุรุครันถ์ซาฮิกครั้งนี้ เป็นการสวดอย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง เป็นเวลา 2 วัน เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ชาวไทยซิกข์ได้มาอาศัยอยู่อย่างสันติสุข

  </TD></TR></TBODY></TABLE>

  ที่มา...
  [​IMG]
  <!-- Start Webbands -->
  <script type="text/javascript" src="http://thaiblogger.org/webbands/weloveourking_left.js"></script>
  <!-- End Webbands -->
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 9 มิถุนายน 2006
 3. พลอยแพรว

  พลอยแพรว Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  11
  ค่าพลัง:
  +40
  ทรงพระเจริญ
   

แชร์หน้านี้

Loading...