ในหลวงเสด็จลงทำบุญพระพี่นางฯ

ในห้อง 'ข่าวในพระราชสำนัก' ตั้งกระทู้โดย titawan, 3 มกราคม 2011.

 1. titawan

  titawan เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  23 มกราคม 2008
  โพสต์:
  2,290
  ค่าพลัง:
  +5,121
  [FONT=Tahoma,]ในหลวงเสด็จลงทำบุญพระพี่นางฯ  <table align="left" border="0" cellpadding="1" cellspacing="5" width="20%"><tbody><tr bgcolor="#400040"><td>[​IMG]
  พระ บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสม เด็จพระนางเจ้าฯ เสด็จออก ณ ห้องประชุมชั้น 14 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ร.พ.ศิริราช ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์สมเด็จพระเจ้าพี่ นางเธอฯ เมื่อวันที่ 2 ม.ค.

  </td></tr></tbody></table>เมื่อ เวลา 17.45 น. วันที่ 2 ม.ค. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จออก ณ ห้องประชุมชั้น 14 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงพระราชอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลฯ พระอัฐมรามาธิบดินทร สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และทรงพระราชทานอุทิศพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นการส่วนพระองค์

  ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้เชิญพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลฯ พระอัฐมรามาธิบดินทร พระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และพระรูป สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พระพุทธรูปประจำพระชนมวาร พระบาทสมเด็จพระ ปรเมนทรมหาอานันทมหิดลฯ พระอัฐมรามาธิบดินทร พระพุทธรูปประจำพระชนมวาร สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระพุทธรูปประจำพระชนมวาร สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระพุทธรูปประจำพระชนมวาร สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประดิษฐานในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครั้งนี้ด้วย

  เมื่อเสด็จออก ณ ห้องประชุมชั้น 14 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ประทับพระราชอาสน์ เจ้าพนักงานพระราชพิธี เชิญเครื่องนมัสการและเครื่องทองน้อยเข้าถวาย ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลฯ พระอัฐมรามาธิบดินทร พระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และพระรูป สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ แทนพระบรมอัฐิ ทรงคม พระสงฆ์ 10 รูป สวดพระพุทธมนต์ จบแล้ว ทรงจุดเทียนดูหนังสือ เทศน์ แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย พระราชทานแก่เจ้าพนักงานเชิญไปถวายที่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระฉายาลักษณ์ และพระรูป แทนพระบรมอัฐิและพระอัฐิ ทรงธรรม ทรงศีล พระพรหมมุนีถวายศีล และถวายพระธรรมเทศนา จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงคมไปยังหน้าพระพุทธรูป และหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลฯ พระอัฐมรามาธิบดินทร พระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และพระรูป สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จากนั้นเสด็จขึ้นห้องประทับบนชั้น 16

  [/FONT][​IMG]

  http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROd01ERXdNVEF6TURFMU5BPT0=&sectionid=TURNd01RPT0=&day=TWpBeE1TMHdNUzB3TXc9PQ
   

แชร์หน้านี้

Loading...