...ให้บูชาพระไม่แพง.....เพื่อสมทบทุนหล่อพระทองคำ...แจกฟรีพระธาตุชานหมากหลวงพ่อฤษี

ในห้อง 'พระเครื่อง วัตถุมงคล' ตั้งกระทู้โดย pipat_san, 24 ธันวาคม 2007.

 1. dome_f

  dome_f เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 ธันวาคม 2007
  โพสต์:
  962
  ค่าพลัง:
  +2,796
  ขอจอง...
   
 2. pipat_san

  pipat_san เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 ธันวาคม 2007
  โพสต์:
  16,943
  ค่าพลัง:
  +50,794
  หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ วัดธาตุมหาชัย บ้านมหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม

  <HR> [​IMG]

  ประวัติและปฏิปทา
  หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ


  วัดธาตุมหาชัย
  ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม  ๏ อัตโนประวัติ

   
 3. pipat_san

  pipat_san เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 ธันวาคม 2007
  โพสต์:
  16,943
  ค่าพลัง:
  +50,794
  ๏ ความชำนาญการ

  - มีความชำนาญการแสดงพระธรรมเทศนาโวหาร บรรยายธรรม เทศนาธรรม และเทศนาธรรมแบบปุจฉาวัสัชนา ๒ ธรรมาสน์ จนมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วเขตอีสานเหนือ ยากที่จะหาพระธรรมกถึกรูปอื่นเสมอเหมือนในสมัยนั้น

  - มีความชำนาญการเทศนาธรรม ทำนองแหล่ภาษาอีสาน มีความสามารถในการประพันธ์กลอนแหล่ทำนองอีสานได้ เช่น กลอนอัญเชิญพระเวสสันดรเข้าเมือง, พระเวสสันดรทรงพบพระประยูรญาติ, พระเวสสันดรลาป่า, นางมัทรีเดินป่า เป็นต้น

  - เป็นพระวิปัสสนาจารย์ใหญ่ สายพระอาจารย์เสาร์ กนฺตสีโล, พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต และพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร ให้การอบรมวิปัสสนากรรมฐานประจำที่วัดป่ามหาชัย วัดส้างพระอินทร์ และวัดภูพานด่านสาวคอย

  - มีความชำนาญการด้านนวัตกรรม การออกแบบก่อสร้างเสนาสนะ ทั้งงานไม้ งานปูน โดยเป็นผู้นำในการก่อสร้างกุฏิสงฆ์ ศาลาการเปรียญ และพระธาตุมหาชัย (การก่อสร้างครั้งแรกๆ ทำเองทั้งหมด เพราะสมัยนั้นไม่มีช่างผู้ชำนาญการ และเงินงบประมาณมีไม่เพียงพอ)  <HR> [​IMG]
  หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ


  ๏ งานการศึกษาพระปริยัติธรรม

  พ.ศ. ๒๕๓๒ หลวงปู่ได้ตั้งสำนักเรียนวัดพระธาตุมหาชัย ทั้งแผนกธรรม-บาลีขึ้นจนสามารถมีลูกศิษย์สอบนักธรรม ได้เป็นจำนวนมากเพิ่มขึ้นทุกๆ ปี และมีลูกศิษย์สามารถสอบเปรียญธรรมได้ทุกปี ปีละหลายๆ รูป ทำให้การศึกษาแผนกธรรมบาลีอำเภอปลาปากดีขึ้นตามลำดับ

  พ.ศ. ๒๕๓๔ หลวงปู่ได้จัดตั้งทุนมูลนิธิการศึกษาพระปริยัตธรรม แผนกธรรม-บาลีขึ้นที่วัดธาตุมหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม เพื่อส่งเสริมและมอบทุนการศึกษาให้แก่พระภิกษุ สามเณร ที่มีความรู้ความสามารถสอบนักธรรมชั้นตรี-โท-เอก ได้ และสามารถสอบเปรียญธรรมได้ รวมทั้ง หลวงปู่ยังให้ทุนการศึกษาแก่ลูกศิษย์ที่ไปเรียนต่ออีกด้วย


  ๏ งานการศึกษาสงเคราะห์

  พ.ศ. ๒๕๓๕ หลวงปู่ได้จัดตั้งกองทุนมูลนิธิการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ยากจน ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร ในเขตอำเภอปลาปาก และทุกอำเภอในเขตจังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ ๑๐ เดือนมกราคมของทุกๆ ปี หลวงปู่คำพันธ์จะมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนทุกอำเภอๆ ละ ๙ ทุน และมอบทุนให้เป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนต่างๆ ด้วย

  พ.ศ. ๒๕๓๕ หลวงปู่คำพันธ์ได้สร้างโรงเรียนมัธยมขึ้นที่บ้านนกเหาะ ต.โคกสูง อ.ปลาปาก จ.นครพนม ตั้งชื่อโรงเรียนมัธยมแห่งนี้ว่า ธรรมโฆษิตวิทยา มีนักเรียนเพิ่มมากขึ้นทุกๆ ปี และหลวงปู่คำพันธ์ยังได้เป็นผู้อุปถัมภ์โรงเรียนแห่งนี้มาโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน

  พ.ศ. ๒๕๓๘ หลวงปู่คำพันธ์ได้ขออนุญาตสร้างโรงเรียนสุนทรธรรมากร และในปัจจุบันนี้ทางราชการได้เปลี่ยนใหม่ให้ชื่อว่า โรงเรียนมัธยมมหาชัยธรรมากร เพราะตั้งอยู่ที่บ้านโนนศรีชมภูทางแยกเข้ามาบ้านมหาชัย หลวงปู่ก็ให้การอุปถัมภ์ในทุกวันนี้และได้จัดบรรพชาสาเณรภาคฤดูร้อนเป็นประจำ


  ๏ งานการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

  พ.ศ. ๒๕๓๒ หลวงปู่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าหน่วยพระธรรมฑูต ฝ่ายกำกับการพระธรรมฑูตอำเภอปลาปาก

  พ.ศ. ๒๕๓๓ หลวงปู่ได้ร่วมมือกับคณะสงฆ์และทางราชการออกไปอบรมประชาชนตามหมู่บ้านต่างๆ ในเขตการปกครอง และร่วมกับหน่วยงานของราชการทุกหน่วยงานออกไปอบรมตามโครงการหมู่บ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองของอำเภอปลาปาก และยังได้ติดตามคณะพระธรรมฑูตจากส่วนกลางออกเยี่ยมเยียนประชาชนในเขตอำเภอปลาปาก โดยสม่ำเสมอมาตลอดทุกปี

  ในฐานะพระนักเทศน์มักมีข้อธรรมกถาที่แยบยล รวมทั้งคำสั่งสอนเข้าใจง่าย ทุกบท ทุกวลี มีธรรมาภินิหาร ความหมายกินใจ ประจักษ์แจ้งแก่ผู้ฟังทั้งสิ้น


  ๏ งานสาธารณูปการ

  พ.ศ. ๒๔๙๒ เป็นประธานสร้างอุโบสถ วัดพระพุทธบาทจอมทอง

  พ.ศ. ๒๔๙๔ เป็นประธานสร้างหอระฆัง วัดพระพุทธบาทจอมทอง

  พ.ศ. ๒๔๙๕ เป็นประธานนำชาวบ้านญาติโยมประมาณ ๕ ครอบครัว จากบ้านหนองหอยใหญ่ อ.นาแก ที่พากันติดตามหลวงปู่มา สร้างวัดใหม่ที่โนนมหาชัย ใช้ชื่อวัดว่า วัดโฆษการาม (วัดธาตุมหาชัย ในปัจจุบัน) บ้านมหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก

  พ.ศ. ๒๕๐๐ เป็นประธานสร้างพระคู่บ้านมหาชัย “พระพุทธศักดิ์สิทธิ์”

  พ.ศ. ๒๕๑๔ หลวงปู่ได้เป็นประธานนำญาติโยมชาวบ้านมหาชัย สร้างธาตุเจดีย์ขึ้นภายในวัด ซึ่งมีลักษณะทรงแปดเหลี่ยมด้วยศิลาแลงเสริมคอนกรีต สูง ๑๕ เมตร ตั้งชื่อ “ธาตุมหาชัย” เพื่อเป็นหลักบ้านให้แก่ชาวมหาชัย ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระอรหันตธาตุ ๔ องค์ ได้แก่ พระอัญญาโกณฑัญญะ พระสารีบุตร พระอานนท์ และพระอนุรุทธะ

  พ.ศ. ๒๕๑๘ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินทรงนำพระบรมสารีริกธาตุ มาบรรจุไว้ที่พระธาตุมหาชัย และทรงเวียนเทียนเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

  พ.ศ. ๒๕๒๐ เป็นประธานสร้างอุโบสถวัดธาตุมหาชัย

  พ.ศ. ๒๕๒๔ เป็นประธานสร้างกำแพงล้อมรอบวัดธาตุมหาชัย

  พ.ศ. ๒๕๒๗ เป็นประธานสร้างกุฏิสงฆ์

  พ.ศ. ๒๕๒๗ เป็นประธานสร้างวัดป่ามหาชัย (อรัญญคาม) และในปีเดียวกันนั้นเองหลวงปู่ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำพระปรมาภิไธยย่อ (ภปร.) ประดิษฐานไว้ที่หน้าบันพระอุโบสถวัดโฆษการาม

  วัดป่ามหาชัย (อรัญญคาม) สร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติธรรม และเป็นศูนย์รวมการเผยแผ่พุทธธรรม โดยมีการอบรมปฏิบัติธรรมกรรมฐาน ทุกๆ ปี ระหว่างเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคม และเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาจะมีการฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ตลอดไตรมาส

  พ.ศ. ๒๕๒๘ เป็นประธานสร้างกุฏิสงฆ์หลังใหม่อีกหลังหนึ่ง และหลวงปู่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อวัดโฆษการามเป็น วัดธาตุมหาชัย จนถึงปัจจุบัน และในปีเดียวกันนั้นหลวงปู่ได้เป็นประธานสร้างศาลาการเปรียญ-หอสมุดภายในวัด

  พ.ศ. ๒๕๒๙ หลวงปู่ได้สร้างหอพระไตรปิฎก หอระฆัง

  พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็นประธานสร้างโรงเรียนมัธยม “โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา”

  พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็นประธานสร้างโรงเรียนมัธยม “โรงเรียนธรรมากรวิทยา”

  พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็นประธานสร้างพระธาตุมหาชัยครอบองค์เดิม

  พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็นประธานสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ ณ วัดส้างพระอินทร์ “พระพุทธการุณ”

  พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็นประธานสร้างโรงเรียนมัธยม “โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม”

  พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นประธานสร้างตึกผู้ป่วย โรงพยาบาลปลาปาก


  ๏ การสร้างวัตถุมงคล

  นอกจากการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแล้ว ด้านวัตถุมงคลก็โด่งดังยิ่งนัก แต่เริ่มเดิมทีหลวงปู่คำพันธ์ หาได้สนใจจัดสร้างไม่ ท่านนั่งปลุกเสกสร้างวัตถุมงคลไปแล้วไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ รุ่น เพื่อนำปัจจัยไปพัฒนากิจการด้านการศึกษา การศาสนา การสังคม และวัฒนธรรมพื้นถิ่น

  วัตถุมงคลรุ่นแรกเป็นเหรียญรุ่นหยดน้ำ สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๖ ต่อมาในช่วงกลางเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๓๕ ทางวัดธาตุมหาชัยกำลังพัฒนา หลวงปู่คำพันธ์จึงได้สร้างอิทธิมงคลขึ้น ชื่อชุด “มหาชัยมงคล” เป็นพระสมเด็จปรกโพธิ์หล่อ และล็อกเกตอุดผงตะกรุดทองคำ ซึ่งท่านได้ทำพิธีอธิษฐานจิตปลุกเสกมหามนตราศักดิ์สิทธิ์วัตถุมงคลนี้เป็นกรณีพิเศษ เพื่อนำปัจจัยมาสมทบทุนมูลนิธิสังฆศาสน์ และเป็นทุนพัฒนาวัดธาตุมหาชัย

  รวมทั้ง เหรียญรุ่นมหาปรารถนา สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ได้รับความนิยมสูงสุด และเป็นเหรียญรุ่นสุดท้าย ซึ่งกองทัพบกสร้างขึ้น และได้ขอบารมีให้ท่านปลุกเสก

  ในจำนวนวัตถุมงคลที่สร้างและออกในนามหลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ วัดธาตุมหาชัย ทุกรุ่น จะพบว่า ยันต์ด้านหลังเหรียญที่พบมากที่สุด คือ “ยันต์สมปรารถนา” ซึ่งอาจจะเรียกว่า เป็นยันต์เฉพาะตัวของหลวงปู่คำพันธ์ก็ว่าได้

  ส่วนที่มาของยันต์นั้น หลวงปู่คำพันธ์ได้มาจากจารึกบนแผ่นศิลา ใต้ฐานองค์พระธาตุพนม ซึ่งค้นพบหลังจากพระธาตุพนมล้มลง เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๘ โดยหลวงปู่คำพันธ์กล่าวไว้ว่า “ภาษาจารึกเป็นภาษาสวรรค์”

  ทั้งนี้ หลวงปู่ได้นำมาปรับแต่ง และเขียนยันต์ขึ้นใหม่ เพราะท่านศึกษาอักษรธรรมอีสาน อักษรขอม อักษรไทยน้อย อ่านเขียนได้คล่องแคล่ว และมีความชำนาญมาก โดยใช้ชื่อว่า “ยันต์สมปรารถนา”

  ส่วนพระคาถาที่หลวงปู่คำพันธ์ใช้ในพิธีอธิษฐานจิต ปลุกเสกมหามนตราศักดิ์สิทธิ์วัตถุมงคล คือ “คาถาพระพุทธเจ้า” โดยบริกรรมว่า “ทิตะ ศิรา ทันนันฑะ โลกะ ลิลากะ ละลาสติโป จะติโห คะหะตะเน”

  “ยันต์สมปรารถนา” ของหลวงปู่คำพันธ์ มีความพิเศษกว่ายันต์ของพระเกจิอาจารย์รูปอื่นๆ คือ เขียนด้วยอักขระขอม และอักขระธรรมอีสาน ซึ่งปกติแล้วการเขียนยันต์ทั่วๆ ไปจะใช้อักขระเดียวเท่านั้น อักขระที่ใช้เขียนยันต์มี ๖ ภาษา ได้แก่ อักขระขอม อักระธรรมล้านนา อักขระธรรมอีสาน อักขระมอญ อักขระพม่า และอักขระสิงหล ซึ่งเมื่อเทียบเคียงแล้ว จะพบว่าอักขระทั้ง ๖ ภาษา (ถ้ารวมไทยด้วย ๗ ภาษา) บางตัวเขียนคล้ายกันมาก เช่น ก.ไก่ ย.ยักษ์ และ ว.แหวน เป็นต้น

  ที่เป็นเช่นนี้ เพราะการประดิษฐ์อักษรไทยของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชในสมัยสุโขทัยนั้น ประยุกต์หรือปรับปรุงมาจากอักษรมอญ และขอม ซึ่งมีการใช้อักษรมาก่อน


  ๏ ลำดับงานปกครองคณะสงฆ์

  พ.ศ. ๒๕๐๙ เป็นเจ้าอาวาสวัดโฆษการาม (วัดธาตุมหาชัย ในปัจจุบัน)

  พ.ศ. ๒๕๐๙ เป็นเจ้าคณะตำบลมหาชัย

  พ.ศ. ๒๕๑๘ เป็นรองเจ้าคณะอำเภอปลาปาก

  พ.ศ. ๒๕๑๙ เป็นพระอุปัชฌาย์

  พ.ศ. ๒๕๑๙ เป็นเจ้าสำนักศาสนศึกษาธรรม-บาลี

  พ.ศ. ๒๕๓๑ เป็นเจ้าคณะอำเภอปลาปาก

  พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอปลาปาก


  ๏ ลำดับสมณศักดิ์

  พ.ศ. ๒๕๑๘ พระครูสัญญาบัตรชั้นตรีที่ “พระครูสุนทรธรรมโฆษิต”

  พ.ศ. ๒๕๒๐ พระครูสัญญาบัตรชั้นโท ในราชทินนามเดิม

  พ.ศ. ๒๕๒๘ พระครูสัญญาบัตรชั้นเอก ในราชทินนามเดิม

  พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชาคณะชั้นสามัญที่ “พระสุนทรธรรมากร” อันมีความหมายเป็นมงคลว่า “ผู้เป็นต้นธรรมที่ดีพร้อม”

  แม้จะได้รับการแต่งตั้งเป็นพระราชาคณะ แต่ใจท่านเป็นพระเต็มตัว ละแล้วซึ่งกิเลส ไม่ยึดติดในลาภสักการะคำสรรเสริญเยินยอใดๆ

  [​IMG]
  หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ


  ๏ ลักษณะนิสัยทั่วไป

  พระเดชพระคุณหลวงปู่เป็นพระมหาเถระ ที่มีอัธยาศัยใจคอกว้างขวาง เยือกเย็น มีความเมตตา กรุณาต่อศิษยานุศิษย์ ตลอดถึงญาติโยมทุกคนที่เข้าหาท่าน ใครก็ตามที่มีปัญหา หรือมีความทุกข์เข้าหาท่าน จะได้รับการต้อนรับจากท่านอย่างดียิ่ง เสมอกันหมด ไม่ว่าคนนั้นจะเป็นใครก็ตาม ต่อครูบาอาจารย์และพระเถระที่อาวุโสกว่า หลวงปู่จะแสดงอาการอ่อนน้อมถ่อมตนเสมอ โดยไม่เคยจะแสดงอาการแข็งกระด้างใดๆ เลย ด้วยเหตุนี้หลวงปู่จึงเป็นที่เคารพนับถือของศิษยานุศิษย์และญาติโยมโดยทั่วไปเป็นจำนวนมาก

  นอกจากนี้แล้ว หลวงปู่ก็ยังเป็นพระเถระที่มีความตั้งใจมั่นคงหนักแน่นอีกด้วย จะเห็นได้จากการที่ท่านตั้งใจจะทำสิ่งใดแล้ว จะต้องทำสิ่งนั้นให้สำเร็จให้จงได้ คงเป็นเพราะความตั้งใจจริงและความตั้งใจมั่นคงนี้เอง ที่ทำให้หลวงปู่ทำสิ่งใดก็สำเร็จลุล่วงด้วยดี และรวดเร็วเกินความคาดหมายทุกประการ

  ตัวอย่างเช่น พระธาตุมหาชัย, อุโบสถวัดธาตุมหาชัย, กำแพงล้อมรอบวัดธาตุมหาชัย และกุฏิสงฆ์หลังใหม่ ๒ หลัง ซึ่งสิ่งก่อสร้างแต่ละอย่างล้วนแต่ใช้ค่าก่อสร้างจำนวนมากทั้งสิ้น เมื่อญาติโยมที่มีความเคารพนับถือในตัวหลวงปู่ทราบ ต่างก็มีจิตศรัทธาช่วยกันสละกำลังทรัพย์มาช่วยในรูปของกฐินบ้าง ผ้าป่าบ้าง จนงานก่อสร้างดังกล่าวสำเร็จรวดเร็วเกินคาด

  อีกประการหนึ่ง โดยอุปนิสัยแล้ว หลวงปู่ท่านถือการปฏิบัติกัมมัฏฐานเป็นประจำนับตั้งแต่อุปสมบทพรรษาแรก จนกระทั่งมรณภาพ


  ๏ การมรณภาพ

  พระเดชพระคุณพระสุนทรธรรมากร (หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ) ได้ละสังขารอย่างสงบในกุฏิจำพรรษา ด้วยโรคชราภาพ ประกอบกับมีโรคประจำตัวหลายอย่างแทรกซ้อน หลังจากอาพาธมานานหลายปี เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๖ เวลาประมาณ ๐๑.๕๙ น. ณ วัดธาตุมหาชัย สิริอายุรวม ๘๙ พรรษา ๕๙ สร้างความสลดโศกเศร้าให้แก่บรรดาลูกศิษย์ลูกหาที่ใกล้ชิด ตลอดจนพุทธศาสนิกชนทั่วไปที่เลื่อมใสศรัทธาหลวงปู่เป็นอย่างยิ่ง

  วันนี้...หลวงปู่คำพันธ์ พันธุ์ไม้มีแก่นในตัว ไม่โอ้อวด ไม่ยึดติด ท่านสิ้นใจแต่ไม่สิ้นธรรม
   
 4. pipat_san

  pipat_san เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 ธันวาคม 2007
  โพสต์:
  16,943
  ค่าพลัง:
  +50,794
  <HR> [​IMG]

  อิทธิบารมีเหรียญพระสมเด็จ หลวงปู่คำพันธ์

  จากนิตยสารโลกลี้ลับ ปีที่ 20 ฉบับที่ 223
  ประจำเดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2546


  ในบรรดาพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั่วทั้งพุทธจักร ย่อมรู้จักนามของ หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ นักบุญผู้มีเมตตาธรรมสูงแห่ง วัดธาตุมหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม ซึ่งเป็นพระอาจารย์ที่มีศีลาจารวัตรอันงดงาม พรหมวิหารธรรมของท่านประกอบด้วยเมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา เป็นที่ศรัทธาเลื่อมใสของพุทธศาสนิกชนทั่วไป

  โดยเฉพาะอิทธิมงคลของหลวงปู่คำพันธ์ ล้วนแล้วแต่มีประสบการณ์ปาฏิหาริย์สูงล้ำหลายด้าน จึงได้รับความนิยมจากวงการพระเครื่องอย่างรวดเร็ว ด้วยท่านเป็นผู้อุทิศชีวิตให้กับการปฏิบัติธรรมจนบรรลุผลทางใจกลายเป็นพระอริยสงฆ์ผู้เปี่ยมด้วยเมตตาอันสูงสุด ทั้งยังเป็นแสงสว่างแห่งปัญญาวิสุทธิ์ของชาวพุทธ ท่านมิใช่เกจิอาจารย์ธรรมดา แต่หลวงปู่นี้คือยอดเกจิอาจารย์ผู้รุ่งเรืองด้วยพุทธิปัญญาโดยแท้

  ด้วยคำสอนอันเรียบง่ายของท่าน แต่ลึกซึ้งด้วยแก่นแท้แห่งธรรมที่นักปราชญ์ทั้งทางโลกและทางธรรมยอมรับว่าท่านมี ดวงตาที่สาม สามารถรู้แจ้งในพระธรรมของพระพุทธเจ้า เป็น ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานในธรรม สมกับที่ได้รับการยกย่องว่าเป็น พหูสูตทางศาสนา ผู้หนึ่ง

  ในช่วงกลางเดือนกันยายน พ.ศ. 2535 ทางวัดธาตุมหาชัยกำลังพัฒนา หลวงปู่คำพันธ์จึงได้สร้างอิทธิมงคล ชุด “มหาชัยมงคล” ขึ้น เพื่อนำปัจจัยมาสมทบทุนมูลนิธิสังฆศาสน์ และเป็นทุนพัฒนาวัดธาตุมหาชัย ซึ่งผมเองก็ได้เดินทางไปขอเช่าวัตถุมงคลด้วย เป็นพระสมเด็จปรกโพธิ์หล่อ และล็อกเกตอุดผงตะกรุดทองคำ เพื่อไว้บูชาและความเป็นสิริมงคล โดยที่ได้นำเอาพระสมเด็จปรกโพธิ์หล่อจัดใส่กรอบแขวนห้อยคอตัวเอง ส่วนล็อกเกตอุดผงได้ให้ภรรยาแขวนคอไว้บูชา ซึ่งหลวงปู่คำพันธ์ได้ทำพิธีอธิษฐานจิต ปลุกเสกมหามนตราศักดิ์สิทธิ์วัตถุมงคลนี้เป็นกรณีพิเศษ

  หลังจากที่ได้พระสมเด็จปรกโพธิ์ของหลวงปู่คำพันธ์ มาบูชา โดยคล้องคออยู่ตลอดเวลา จนมาช่วงหลายเดือนมกราคม ปี 2540 ผมได้เดินทางไปเข้าร่วมอบรมสัมมนาทางวิชาการฯ ของโรงเรียนในกลุ่มเขตการศึกษา 10 ที่จังหวัดอุบลราชธานี หลังเสร็จสิ้นภารกิจการอบรมฯ ที่จัดขึ้น 3 วันแล้ว วันสุดท้ายจึงได้ไปเที่ยวฟังเพลงในคาเฟ่แห่งหนึ่งในตัวจังหวัดเพียงคนเดียว จนกระทั่งเกิดเหตุทะเลาะกับกลุ่มวัยรุ่นที่เมาสุรา และเหมือนคราวเคราะห์ เนื่องจากเหตุการณ์ณ์บานปลาย

  ขณะนั้นหนึ่งในกลุ่มวัยรุ่นได้ชักปืนขนาด .38 ออกมายิงใส่ตัวผมจำนวน 5 นัดซ้อน ในระยะเผาขน จนเป็นเหตุให้ผมล้มฟุบลงด้วยความเจ็บ ก่อนที่วัยรุ่นกลุ่มนั้นจะแตกกระเจิงหลบหนีไปคนละทิศละทาง และจากความแรงของวิถีกระสุนทำให้ผมมีอาการเจ็บปวดระคนจุกเสียดบริเวณหน้าอกและกลางหลังเหมือนกับจะหมดสติ และนอนนิ่งกองกับพื้นหมดสติไปในที่สุด ณ ที่ตรงนั้น ชั่วอึดใจได้มีผู้คนเห็นเหตุการณ์แห่มามุงดู พอผมตั้งสติได้จึงขยับตัวพยายามลุกขึ้นยืนท่ามกลางความงุนงงของผู้คนเหล่านั้น

  เวลานั้นผมบอกอะไรไม่ถูก เหมือนคนตายแล้วเกิดใหม่และแทบไม่น่าเชื่อว่าผมจะยังมีชีวิตอยู่ ผมรอดตายมาได้ยังไง ? ด้วยมีรอยกระสุนที่ถูกยิงบริเวณหน้าอก ชายโครง และท้องน้อย 5 จุด ซึ่งมีลักษณะเป็นรอยไหม้และแผลเป็นลึกบุ๋มลงไปเล็กน้อยเท่านั้น คงเป็นอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ของพระสมเด็จปรกโพธิ์หล่อ ของหลวงปู่คำพันธ์แน่เลยที่ช่วยให้ผมรอดพ้นจากความตายมาได้อย่างน่าอัศจรรย์เพียงนี้

  ด้วยความศักดิ์สิทธิ์นี่เอง ผมจึงได้ห้อยพระสมเด็จฯ ติดตัวเป็นประจำด้วยความเคารพเลื่อมใสศรัทธาอย่างแรงกล้า และมีความมั่นใจกับพระเครื่อง ของหลวงปู่คำพันธ์ที่ท่านได้สร้างขึ้นว่า เป็นพระแท้ที่เปี่ยมด้วยพลังเมตตา แคล้วคลาดสูงสุด ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าพระปรมาจารย์ หรือพระเกจิอาจารย์องค์สำคัญใดๆ ในแผ่นดินธรรมนี้เลย
   
 5. pipat_san

  pipat_san เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 ธันวาคม 2007
  โพสต์:
  16,943
  ค่าพลัง:
  +50,794
  สมเด็จปรก 7 ชั้น ลป.คำพันธ์ ปี 42

  สมเด็จปรก 7 ชั้น ลป.คำพันธ์ ปี 42 ให้บูชา 399 ค่าส่ง 50 บาท
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • get_auc1_img.jpg
   get_auc1_img.jpg
   ขนาดไฟล์:
   11 KB
   เปิดดู:
   117
  • ๆ.jpg
   ๆ.jpg
   ขนาดไฟล์:
   9.8 KB
   เปิดดู:
   75
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 15 มกราคม 2008
 6. pipat_san

  pipat_san เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 ธันวาคม 2007
  โพสต์:
  16,943
  ค่าพลัง:
  +50,794
  ปิดตา ปลดหนี้ (นาคเกี้ยว) ลป.คำพันธ์ ปี 40 เนื้อทองขาว

  ปิดตา ปลดหนี้ (นาคเกี้ยว) ลป.คำพันธ์ ปี 40 เนื้อทองขาว ให้บูชา 499 บาทค่าส่ง 50 บาท
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • s.jpg
   s.jpg
   ขนาดไฟล์:
   23.5 KB
   เปิดดู:
   81
  • df.jpg
   df.jpg
   ขนาดไฟล์:
   26.6 KB
   เปิดดู:
   78
  • gr.jpg
   gr.jpg
   ขนาดไฟล์:
   22.1 KB
   เปิดดู:
   83
  • t.jpg
   t.jpg
   ขนาดไฟล์:
   17.5 KB
   เปิดดู:
   57
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 18 มกราคม 2008
 7. pipat_san

  pipat_san เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 ธันวาคม 2007
  โพสต์:
  16,943
  ค่าพลัง:
  +50,794
  ปิดตา ชุด 5 พิมพ์ วัดสุทัศน์ แช่น้ำมนต์ โรยผงตะไบกริ่งและเกศา ฝังตะกรุด ปี 40

  ปิดตา ชุด 5 พิมพ์ วัดสุทัศน์ แช่น้ำมนต์ โรยผงตะไบกริ่งและเกศา ฝังตะกรุด ปี 40 ให้บูชา 500 บาทค่าส่ง 50 บาทครับ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • er.jpg
   er.jpg
   ขนาดไฟล์:
   29.8 KB
   เปิดดู:
   78
  • rr.jpg
   rr.jpg
   ขนาดไฟล์:
   29.9 KB
   เปิดดู:
   72
  • tt.jpg
   tt.jpg
   ขนาดไฟล์:
   22.8 KB
   เปิดดู:
   53
 8. pipat_san

  pipat_san เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 ธันวาคม 2007
  โพสต์:
  16,943
  ค่าพลัง:
  +50,794
  ปิดตาสมเค็จพระญาณสังวร รุ่นมหาบารมี แช่น้ำมนต์ ฝังตะกรุด 84 ปี

  ปิดตาสมเค็จพระญาณสังวร รุ่นมหาบารมี แช่น้ำมนต์ ฝังตะกรุด 84 ปี ให้บูชา 499 บาทค่าส่ง 50 บาทครับ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • พ.jpg
   พ.jpg
   ขนาดไฟล์:
   15.2 KB
   เปิดดู:
   136
  • ะ.jpg
   ะ.jpg
   ขนาดไฟล์:
   15.7 KB
   เปิดดู:
   119
  • ะร.jpg
   ะร.jpg
   ขนาดไฟล์:
   15.5 KB
   เปิดดู:
   64
  • ทท.jpg
   ทท.jpg
   ขนาดไฟล์:
   18.4 KB
   เปิดดู:
   75
 9. pipat_san

  pipat_san เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 ธันวาคม 2007
  โพสต์:
  16,943
  ค่าพลัง:
  +50,794
  เสือมหาอำนาจ - คุ้มภัย ลพ.เปิ่น วัดบางพระ ปี 43 (บูชาครู)

  เสือมหาอำนาจ - คุ้มภัย ลพ.เปิ่น วัดบางพระ ปี 43 (บูชาครู) ให้บูชา 399 บาทค่าส่ง 50 บาทครับ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • ew.jpg
   ew.jpg
   ขนาดไฟล์:
   29.9 KB
   เปิดดู:
   73
  • er3.jpg
   er3.jpg
   ขนาดไฟล์:
   36.4 KB
   เปิดดู:
   63
  • ttt.jpg
   ttt.jpg
   ขนาดไฟล์:
   18.6 KB
   เปิดดู:
   58
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 18 มกราคม 2008
 10. pipat_san

  pipat_san เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 ธันวาคม 2007
  โพสต์:
  16,943
  ค่าพลัง:
  +50,794
  ลูกอมหัวเสือ ลพ.ไสว วัดปราสาทเขาพนมรุ้ง บุรีรัมย์ ปี 47(หมดครับ)

  ลูกอมหัวเสือ ลพ.ไสว วัดปราสาทเขาพนมรุ้ง บุรีรัมย์ ปี 47 ให้บูชา 399 บาทค่าส่ง 50 บาทครับ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • w.jpg
   w.jpg
   ขนาดไฟล์:
   12.3 KB
   เปิดดู:
   79
  • ert.jpg
   ert.jpg
   ขนาดไฟล์:
   15.2 KB
   เปิดดู:
   178
  • bb.jpg
   bb.jpg
   ขนาดไฟล์:
   21.4 KB
   เปิดดู:
   99
  • ,jj.jpg
   ,jj.jpg
   ขนาดไฟล์:
   17.2 KB
   เปิดดู:
   76
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 17 มกราคม 2008
 11. toomdragon

  toomdragon เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 สิงหาคม 2007
  โพสต์:
  36
  ค่าพลัง:
  +375
  สมทบทุนหล่อพระ

  ขอบูชาลูกอมพญานาคเกี้ยว..1องค์ค่ะ และขอรับพระธาตุชานหมากด้วยนะค่ะ
  ขอบคุณมาก
   
 12. pipat_san

  pipat_san เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 ธันวาคม 2007
  โพสต์:
  16,943
  ค่าพลัง:
  +50,794
  ลพ.ทวด วัดห้วยมงคล

  ลพ.ทวด วัดห้วยมงคล ให้บูชา 599 บาทค่าส่ง 50 บาท
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • hht.jpg
   hht.jpg
   ขนาดไฟล์:
   15.9 KB
   เปิดดู:
   67
  • cvf.jpg
   cvf.jpg
   ขนาดไฟล์:
   23.5 KB
   เปิดดู:
   64
  • rtf.jpg
   rtf.jpg
   ขนาดไฟล์:
   14 KB
   เปิดดู:
   79
  • bn.jpg
   bn.jpg
   ขนาดไฟล์:
   27.2 KB
   เปิดดู:
   63
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 18 มกราคม 2008
 13. pipat_san

  pipat_san เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 ธันวาคม 2007
  โพสต์:
  16,943
  ค่าพลัง:
  +50,794
  ลพ.ทวดนวล วัดตุยง รุ่น เสาร์ 5 ปี 07

  ลพ.ทวดนวล วัดตุยง รุ่น เสาร์ 5 ปี 07 ให้บูชา 500 บาทค่าส่ง 50 บาท
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • yy.jpg
   yy.jpg
   ขนาดไฟล์:
   22.5 KB
   เปิดดู:
   89
  • jjj.jpg
   jjj.jpg
   ขนาดไฟล์:
   24.5 KB
   เปิดดู:
   58
  • mm.jpg
   mm.jpg
   ขนาดไฟล์:
   14.5 KB
   เปิดดู:
   95
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 18 มกราคม 2008
 14. Shinray01

  Shinray01 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 ตุลาคม 2007
  โพสต์:
  1,718
  ค่าพลัง:
  +2,536
  ขอจอง
  ลูกอมพญานาคเกี้ยว ลป.คำพันธ์ เนื้อนวะ ให้บูชา 999 บาท 1 องค์
   
 15. Shinray01

  Shinray01 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 ตุลาคม 2007
  โพสต์:
  1,718
  ค่าพลัง:
  +2,536
  โอนเงินแล้วนะครับ 999 บาท ส่งมาพร้อมกันเลยนะครับ
  เงินหมดไปเยอะเหมือนกับครับและมีพระที่ให้โชคทางลาภยศการเงินการงานเลยหรอครับถ้าโชคดีมีลาภจะนำเงินนั้นมาทำบุญและใช้ตามกิจต่างของผมและแม่หากเหลือกินเหลือใช้ใช้มากจะนำมาทำบุญอีก
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 14 มกราคม 2008
 16. apirak_kaew

  apirak_kaew เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 มกราคม 2008
  โพสต์:
  21
  ค่าพลัง:
  +104
  โอนเรียบร้อยแล้วครับ
  รวมค่าส่ง 50.- เป็น 600 บาทนะครับ

  SCB date 14-1-08 <> time 19.12 pm
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • 0114192602.jpg
   0114192602.jpg
   ขนาดไฟล์:
   11.5 KB
   เปิดดู:
   77
 17. pipat_san

  pipat_san เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 ธันวาคม 2007
  โพสต์:
  16,943
  ค่าพลัง:
  +50,794
  รับทราบการจองครับ
   
 18. pipat_san

  pipat_san เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 ธันวาคม 2007
  โพสต์:
  16,943
  ค่าพลัง:
  +50,794
  ลูกอมพญานาคหมดแล้วครับ ต้องขอโทษด้วยครับ
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 15 มกราคม 2008
 19. pipat_san

  pipat_san เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 ธันวาคม 2007
  โพสต์:
  16,943
  ค่าพลัง:
  +50,794
  ขอประทานโทษด้วยครับ ลูกอมพญานาคเกี้ยว ลป.คำพันธ์ เนื้อนวะ หมดแล้วครับ พระสังกัจจายนะ วัดสุทัศน์ ปี 47 มีโค้ต บูชา 999 บาท แทนได้หรือเปล่าครับ มหาลาภครับ เดี๋ยวผมจะมอบเม็ดปฐวีธาตุหลวงปู่คำพันธ์ เพิ่มให้ด้วยครับผม
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • cd.jpg
   cd.jpg
   ขนาดไฟล์:
   11.7 KB
   เปิดดู:
   68
  • ds.jpg
   ds.jpg
   ขนาดไฟล์:
   11.4 KB
   เปิดดู:
   48
  • wqe.jpg
   wqe.jpg
   ขนาดไฟล์:
   17.7 KB
   เปิดดู:
   65
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 15 มกราคม 2008
 20. pipat_san

  pipat_san เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 ธันวาคม 2007
  โพสต์:
  16,943
  ค่าพลัง:
  +50,794
  ขอโมทนาด้วยครับ สนใจพระสังกัจจายนะ วัดสุทัศน์ ปี 47 มีโค้ต แทนหรือเปล่าครับ เป็นพระที่ให้โชคทางลาภยศการเงินการงานเลยหรอครับถ้าโชคดีมีลาภ
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 15 มกราคม 2008

แชร์หน้านี้

Loading...