เสียงธรรม ไฟล์เสียงอ่านพระไตรปิฎกครบทั้ง 45 เล่มครบสมบูณ์แล้ว (ดาวน์โหลดไปฟังได้)

ในห้อง 'พระไตรปิฎกและคัมภีร์' ตั้งกระทู้โดย เผยแพร่ธรรมะ, 2 เมษายน 2017.

 1. เผยแพร่ธรรมะ

  เผยแพร่ธรรมะ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 กุมภาพันธ์ 2017
  โพสต์:
  379
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +112
  ไฟล์เสียงอ่านพระไตรปิฏก พระอภิธรรมปิฏก เล่มที่ 40

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book40-01-mp3.4130459/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book40-02-mp3.4130460/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book40-03-mp3.4130462/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book40-04-mp3.4130463/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book40-05-mp3.4130464/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book40-06-mp3.4130465/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book40-07-mp3.4130466/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book40-08-mp3.4130467/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book40-09-mp3.4130468/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book40-10-mp3.4130469/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book40-11-mp3.4130474/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book40-12-mp3.4130475/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book40-13-mp3.4130476/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book40-14-mp3.4130477/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book40-15-mp3.4130478/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book40-16-mp3.4130481/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book40-17-mp3.4130483/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book40-18-mp3.4130486/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book40-19-mp3.4130487/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book40-20-mp3.4130488/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book40-21-mp3.4130491/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book40-22-mp3.4130494/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book40-23-mp3.4130496/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book40-24-mp3.4130498/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book40-25-mp3.4130499/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book40-26-mp3.4130501/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book40-27-mp3.4130502/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book40-28-mp3.4130503/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book40-29-mp3.4130504/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book40-30-mp3.4130586/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book40-31-mp3.4130588/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book40-32-mp3.4130589/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book40-33-mp3.4130590/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book40-34-mp3.4130591/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book40-35-mp3.4130592/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book40-36-mp3.4130593/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book40-37-mp3.4130596/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book40-38-mp3.4130599/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book40-39-mp3.4130603/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book40-40-mp3.4130607/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book40-41-mp3.4130608/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book40-42-mp3.4130609/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book40-43-mp3.4130610/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book40-44-mp3.4130611/][/AUDIOPLUS]
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 2. เผยแพร่ธรรมะ

  เผยแพร่ธรรมะ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 กุมภาพันธ์ 2017
  โพสต์:
  379
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +112
  เสียงอ่านพระไตรปิฏก พระอภิธรรมปิฏก เล่มที่ 41

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book41-01-mp3.4130612/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book41-02-mp3.4130613/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book41-03-mp3.4130614/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book41-04-mp3.4130615/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book41-05-mp3.4130616/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book41-06-mp3.4130620/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book41-07-mp3.4130623/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book41-08-mp3.4130629/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book41-09-mp3.4130631/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book41-10-mp3.4130634/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book41-11-mp3.4130636/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book41-12-mp3.4130641/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book41-13-mp3.4130642/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book41-14-mp3.4130643/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book41-15-mp3.4130644/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book41-16-mp3.4130645/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book41-17-mp3.4130646/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book41-18-mp3.4130649/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book41-19-mp3.4130652/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book41-20-mp3.4130654/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book41-21-mp3.4130664/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book41-22-mp3.4130665/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book41-23-mp3.4130667/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book41-24-mp3.4130668/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book41-25-mp3.4130670/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book41-26-mp3.4130673/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book41-27-mp3.4130674/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book41-28-mp3.4130678/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book41-29-mp3.4130686/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book41-30-mp3.4130695/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book41-31-mp3.4130703/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book41-32-mp3.4130708/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book41-33-mp3.4130712/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book41-34-mp3.4130713/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book41-35-mp3.4130716/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book41-36-mp3.4130719/][/AUDIOPLUS]
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 3. เผยแพร่ธรรมะ

  เผยแพร่ธรรมะ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 กุมภาพันธ์ 2017
  โพสต์:
  379
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +112
  เสียงอ่านพระไตรปิฏก พระอภิธรรมปิฏก เล่มที่ 42

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book42-01-mp3.4130923/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book42-02-mp3.4130927/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book42-03-mp3.4130928/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book42-04-mp3.4130929/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book42-05-mp3.4130930/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book42-06-mp3.4130931/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book42-07-mp3.4130932/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book42-08-mp3.4130933/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book42-09-mp3.4130934/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book42-10-mp3.4130935/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book42-11-mp3.4130941/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book42-12-mp3.4130952/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book42-13-mp3.4130953/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book42-14-mp3.4130956/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book42-15-mp3.4130957/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book42-16-mp3.4130958/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book42-17-mp3.4130960/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book42-18-mp3.4130961/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book42-19-mp3.4130964/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book42-20-mp3.4130965/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book42-21-mp3.4130966/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book42-22-mp3.4130973/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book42-23-mp3.4130974/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book42-24-mp3.4130975/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book42-25-mp3.4130980/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book42-26-mp3.4130981/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book42-27-mp3.4130984/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book42-28-mp3.4130993/][/AUDIOPLUS]
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 4. เผยแพร่ธรรมะ

  เผยแพร่ธรรมะ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 กุมภาพันธ์ 2017
  โพสต์:
  379
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +112
  เสียงอ่านพระไตรปิฏก พระอภิธรรมปิฏก เล่มที่ 43

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book43-01-mp3.4130997/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book43-02-mp3.4130998/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book43-03-mp3.4130999/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book43-04-mp3.4131000/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book43-05-mp3.4131002/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book43-06-mp3.4131004/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book43-07-mp3.4131174/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book43-08-mp3.4131175/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book43-09-mp3.4131176/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book43-10-mp3.4131177/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book43-11-mp3.4131178/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book43-12-mp3.4131179/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book43-13-mp3.4131180/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book43-14-mp3.4131181/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book43-15-mp3.4131182/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book43-16-mp3.4131183/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book43-17-mp3.4131184/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book43-18-mp3.4131185/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book43-19-mp3.4131186/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book43-20-mp3.4131187/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book43-21-mp3.4131188/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book43-22-mp3.4131189/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book43-23-mp3.4131190/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book43-24-mp3.4131191/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book43-25-mp3.4131192/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book43-26-mp3.4131193/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book43-27-mp3.4131194/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book43-28-mp3.4131195/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book43-29-mp3.4131196/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book43-30-mp3.4131197/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book43-31-mp3.4131198/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book43-32-mp3.4131199/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book43-33-mp3.4131200/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book43-34-mp3.4131201/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book43-35-mp3.4131204/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book43-36-mp3.4131205/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book43-37-mp3.4131206/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book43-38-mp3.4131207/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book43-39-mp3.4131208/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book43-40-mp3.4131210/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book43-41-mp3.4131212/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book43-42-mp3.4131213/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book43-43-mp3.4131214/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book43-44-mp3.4131215/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book43-45-mp3.4131216/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book43-46-mp3.4131217/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book43-47-mp3.4131218/][/AUDIOPLUS]
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 5. เผยแพร่ธรรมะ

  เผยแพร่ธรรมะ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 กุมภาพันธ์ 2017
  โพสต์:
  379
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +112
  ไฟล์เสียงอ่านพระไตรปิฏก พระอภิธรรมปิฏก เล่มที่ 44

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book44-01-mp3.4131219/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book44-02-mp3.4131220/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book44-03-mp3.4131221/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book44-04-mp3.4131222/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book44-05-mp3.4131223/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book44-06-mp3.4131224/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book44-07-mp3.4131225/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book44-08-mp3.4131226/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book44-09-mp3.4131227/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book44-10-mp3.4131229/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book44-11-mp3.4131231/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book44-12-mp3.4131232/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book44-13-mp3.4131235/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book44-14-mp3.4131236/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book44-15-mp3.4131237/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book44-16-mp3.4131238/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book44-17-mp3.4131239/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book44-18-mp3.4131240/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book44-19-mp3.4131241/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book44-20-mp3.4131243/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book44-21-mp3.4131244/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book44-22-mp3.4131246/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book44-23-mp3.4131247/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book44-24-mp3.4131248/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book44-25-mp3.4131249/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book44-26-mp3.4131250/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book44-27-mp3.4131251/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book44-28-mp3.4131255/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book44-29-mp3.4131257/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book44-30-mp3.4131258/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book44-31-mp3.4131259/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book44-32-mp3.4131261/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book44-33-mp3.4131262/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book44-34-mp3.4131263/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book44-35-mp3.4131267/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book44-36-mp3.4131270/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book44-37-mp3.4131271/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book44-38-mp3.4131272/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book44-39-mp3.4131273/][/AUDIOPLUS]
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 6. เผยแพร่ธรรมะ

  เผยแพร่ธรรมะ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 กุมภาพันธ์ 2017
  โพสต์:
  379
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +112
  เสียงอ่านพระไตรปิฏก พระอภิธรรมปิฏก เล่มที่ 45

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book45-01-mp3.4131345/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book45-02-mp3.4131352/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book45-03-mp3.4131354/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book45-04-mp3.4131356/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book45-05-mp3.4131357/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book45-06-mp3.4131358/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book45-07-mp3.4131359/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book45-08-mp3.4131360/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book45-09-mp3.4131363/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book45-10-mp3.4131366/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book45-11-mp3.4131367/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book45-12-mp3.4131368/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book45-13-mp3.4131369/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book45-14-mp3.4131373/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book45-15-mp3.4131374/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book45-16-mp3.4131375/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book45-17-mp3.4131378/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book45-18-mp3.4131379/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book45-19-mp3.4131382/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book45-20-mp3.4131389/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book45-21-mp3.4131391/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book45-22-mp3.4131396/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book45-23-mp3.4131401/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book45-24-mp3.4131402/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book45-25-mp3.4131403/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book45-26-mp3.4131404/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book45-27-mp3.4131405/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book45-28-mp3.4131406/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book45-29-mp3.4131407/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book45-30-mp3.4131408/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book45-31-mp3.4131410/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book45-32-mp3.4131411/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book45-33-mp3.4131413/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book45-34-mp3.4131416/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book45-35-mp3.4131417/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book45-36-mp3.4131419/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book45-37-mp3.4131420/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book45-38-mp3.4131421/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book45-39-mp3.4131422/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book45-40-mp3.4131423/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book45-41-mp3.4131425/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book45-42-mp3.4131426/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book45-43-mp3.4131429/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book45-44-mp3.4131432/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/pratripitaka-book45-45-mp3.4131435/][/AUDIOPLUS]
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

แชร์หน้านี้

Loading...