เรื่องเด่น "ไม่ให้ติดในความดี" (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)

ในห้อง 'หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต' ตั้งกระทู้โดย วิริยะ13, 17 กันยายน 2019.

 1. วิริยะ13

  วิริยะ13 สติเป็นโล่ห์ ปัญญาเป็นอาวุธ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มีนาคม 2010
  โพสต์:
  1,512
  กระทู้เรื่องเด่น:
  481
  ค่าพลัง:
  +6,886
  656565656566.PNG


  "ไม่ให้ติดในความดี"

  " .. "ทางพระสอนให้ละชั่ว ทำความดีแต่ไม่ให้ติดอยู่ในความดี ให้บำเพ็ญจิดให้ยิ่งขึ้น จนถึงไม่ติดดีติดชั่ว จึงจะพันโลกนี้ไปได้" เพราะแม้คุณงามความดีจะส่งผลให้เป็นสุข ไปเกิดในสุคติ โลกสวรรค์ เป็นเทพ อินทร์ พรหม ก็ตาม "แต่เมื่อกำลังของกุศลกรรมความดีนั้น ๆ หมดลง ก็ย่อมต้องกลับ เวียนว่ายตายเกิดอีก"

  ทางพระ จึงสอนให้ "มุ่งภาวนา ทำจิตให้รวมระวังตั้งมั่น ทำจิตให้มีปัญญา รู้ตามความเป็นจริงด้วยตนเอง จนถอดถอนอุปาทาน ความยึดมั่นถือมั่นต่าง ๆ ออกเสีย" จึงจะเป็นไปเพื่อความสิ้นภพสิ้นชาติ หมดทุกข์หมดยากไดโดยแท้จริง .."

  หลวงปู่สิม พุทธาจาโร
   

แชร์หน้านี้

Loading...