-๑- ท ะ เ ล ปิ ศ า จ (Devils Sea) -๑-...

ในห้อง 'วิทยาศาสตร์ทางจิต - ลึกลับ' ตั้งกระทู้โดย rinnn, 5 กรกฎาคม 2006.

 1. rinnn

  rinnn เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 พฤศจิกายน 2005
  โพสต์:
  7,666
  ค่าพลัง:
  +24,008
  -'๑'- ท ะ เ ล ปิ ศ า จ (Devil's Sea) -'๑'-...

  [​IMG]
  มา อีก ครั้ง

  คราว นี้ ไป ที่ ประ เทศ ญี่ ปุ่น

  ได้ ไป ค้น มา ให้ อ่าน เพิ่ม เติม

  แต่..ดู แล้ว ไม่ น่า จะ เกี่ยว กับ วิทยาศาสตร์ ทาง ใจ

  เท่า ไหร่ เลย ค่ะ

  ถ้า ไม่ เหมาะ สม ยัง ไง ให้ เวบ มาส เตอร์ ตัด ออก ได้ เลย นะ คะ<!--colorc--><!--/colorc-->

  [​IMG]


  <!--coloro:#993399-->
  <!--/coloro-->นัก วิทยาศาสตร์ ได้ ค้น คว้า และ มี ความ เชื่อ ว่า

  พื้น มหาสมุทร นั้น มี การ เคลื่อน ไหว อยู่ เสมอ

  ซึ่ง ส่วน หนึ่ง ของ ญี่ปุ่น จะ อยู่ ใกล้ กับ มหาสมุทร

  บริเวณ นี้ จะ สูง ขึ้น จาก ที่ เดิม ถึง 6,000 ฟุต

  ใน ทุก ๆ ปี จะ มี แผ่น ดิน ไหว เกิด ขึ้น ใน โลก ใบ นี้ นับ ครั้ง ไม่ ถ้วน

  ส่วน ใหญ่ จะ เป็น บริเวณ ตาม แนว สัน ภู เขา ใต้ น้ำ ใน มหาสมุทรแอตแลนติค

  และ ตาม แนว สัน ภูเขา ใต้ น้ำ แห่ง นี้

  นัก วิทยาศาสตร์ เชื่อ ว่า เป็น ที่ ตั้ง ของ เ มื อ ง แ อ ต แ ล น ติ ส โ บ ร า ณ มา ก่อน <!--colorc-->
  <!--/colorc-->

  [​IMG]

  <!--coloro:#663366-->
  <!--/coloro-->
  อา ณา จักร บริเวณ บน ท้อง ทะเล เล็กๆ

  อยู่ ทาง ทิศ ตะวันออกเฉียงใต้ ของ ประ เทศ ญี่ ปุ่น

  บริเวณ นี้ เคย เป็น ดิน แดน อาถรรพณ์ คล้าย เบอร์ มิว ด้า

  แต่ ปัจจุบัน ความ อาถรรพณ์ ของ บริเวณ นี้ เบา บาง ลง แล้ว

  จน ดู เหมือน จะ จาง หาย ไป แล้ว

  เมื่อ ปี ค.ศ. 1950 บริเวณ นี้ ได้ ถูก ขนาน นามว่า "ท ะ เ ล ปิ ศ า จ" (Devil's Sea)

  มัน เคย กลืน กิน เรือ เดิน ทะเล ขนาด ใหญ่ๆ ไป กว่า 50 ลำ<!--colorc-->
  <!--/colorc-->

  [​IMG]

  <!--coloro:#333333-->
  <!--/coloro-->ในปี ค.ศ. 1955 รัฐ บาล ญี่ ปุ่น ลง ทุน จ้าง คณะ นัก สำ รวจ สมุทร ศาสตร์

  และ นัก วิทยาศาสตร์ ผู้ เชี่ยว ชาญ พร้อม ด้วย อุปกรณ์ สำ รวจ

  ทาง วิทยาศาสตร์ อัน ทัน สมัย ที่ สุด เท่า ที่ จะ หา ได้ ใน สมัย นั้น

  เรือ สำ รวจ สมุทรศาสตร์ ขนาดยักษ์ เดิน ทาง ไป ยัง ทะเล ปิศาจ

  เพื่อ ค้น หา คำ ตอบ ของ ความ อาถรรพณ์ ลี้ ลับ ณ บ ริ เวณ นั้น

  สอง สาม วัน ต่อ มา เมื่อ เรือ ไป ถึง บ ริ เ ว ณ ท ะ เ ล ปิ ศ า จ

  รัฐ บาล ญี่ ปุ่น ก็ ต้อง พบ กับ ความ อา ถรรพณ์

  ความ งุน งง และ ความ ตก ตะลึง<!--colorc-->
  <!--/colorc-->

  [​IMG]

  <!--coloro:#333399-->
  <!--/coloro-->เมื่อ เรือ ของ คณะ นัก สำรวจ ลำ นั้น ได้ หาย สาบ สูญ ไป

  ไม่ เหลือ แม้ แต่ เงา ไม่ มี สัญญาณ วิทยุ

  ไม่ มี สัญญาณ ขอ ความ ช่วย เหลือ ไ ม่ มี อ ะ ไ ร ทั้ ง นั้ น

  หน่วย ค้น หา ถูก ส่ง ตาม ออก ไป

  ค้น หา กัน แทบ พลิก ท้อง ทะเล

  แต่...ไม่ พบ แม้ แต่ เงา

  อะไร เกิด ขึ้น ที่ แดน อาถรรพณ์???

  จะ หา คำ ตอบ ได้ ไหม กับ การ สูญ หาย อย่าง ไร้ เงา

  ของ บรรดา ผู้ เคราะห์ ร้าย ที่ หลุด เข้า ไป ใน ดิน แดน มรณะ เหล่า นั้น...

  พวก ที่ หาย สาบ สูญ ไป แล้ว ย่อม ไม่ มี โอ กาส ที่ จะ กลับ มา บอก

  ให้ คน ข้าง หลัง ได้ ทราบ ว่า เขา เผชิญ กับ อะ ไร มา<!--colorc-->
  <!--/colorc-->

  [​IMG]

  <!--coloro:#33CCFF-->
  <!--/coloro-->จาก การ ค้น คว้า อย่าง หนัก และ เอา จริง เอา จัง

  ของ นัก วิทยาศาสตร์ ที่ ต้อง การ รู้ ว่า ดิน แดน ลี้ ลับ

  ทั้ง ที่ ญี่ ปุ่น และ ที่ เบอร์ มิว ด้า มัน คือ อะไร กัน แน่

  ทำ ให้ สามารถ ค้น คว้า ได้ ข้อ มูล เพิ่ม เติม อีก

  คือ การ ถ่าย ภาพ แล้ว สามารถ เห็น การ เปลี่ยน แปลง

  และ เห็น พื้น ผิว บริเวณ ลี้ ลับ ใน ดิน แดน อาถรรพ์ ที่ ทุก คน รอ การ พิ สูจน์<!--colorc-->
  <!--/colorc-->

  <!--coloro:#FF0000--><!--/coloro-->ซึ่ง เขา คิด ว่า ได้ ค้น พบ " ม ห า น ค ร ใ ต้ ท้ อ ง ท ะ เ ล "<!--colorc--><!--/colorc-->  ภาพ ถ่าย โลก เหนือ แนว มหาสมุทร


  [​IMG]


  ลอง สัง เกต ดู เอง นะ คะ


  [​IMG]


  [​IMG]


  [​IMG]

  ภาพ ที่ จับ ได้ เป็น ลักษณะ สาม เหลี่ยม ปิ รา มิด

  [​IMG]


  [​IMG]

  และ ที่ น่า แปลก ใจ

  [​IMG]

  บ ริ เ ว ณ นี้ จ ะ เ ห็ น ว่ า มี ร อ ย แ ย ก เ ป็ น แ น ว ย า ว

  แบ่ง กั้น เขต อา ณา บริเวณ เอา ไว้

  [​IMG]

  ไม่ รู้ ว่า คือ อะ ไร เหมือน กัน ค่ะ

  หา ข้อ มูล เพิ่ม เติม ได้ ที่

  -
  http://www.ngdc.noaa.gov/mgg/image/2minsurface/1350/

  - http://www.ngdc.noaa.gov/mgg/image/2minsurface/512/

  - http://www.ngdc.noaa.gov/mgg/image/2minsurface/64/

  - http://www.cyberspaceorbit.com/pacific_anomaps.html

  รูป สาม เหลี่ยม ปิ รา มิด นี้ ย่อม มี ความ หมาย และ อา นุ ภาพ อยู่ มิ ใช่ น้อย เลย

  [​IMG]

  <!--sizec--><!--/sizec-->

  <!--sizeo:2--><!--/sizeo--><!--coloro:#FF0000--><!--/coloro-->

  ???????????????????????????????????????

  เรา ย่อม รู้ ดี ว่า ใน โลก ใบ นี้

  ไม่ ได้ เกิด มา โดด เดี่ยว แต่ เพียง ผู้ เดียว

  อาจ ย่อม มี โลก อื่น หรือ ภพ อื่น ซ่อน ตัว อยู่ เงียบ ๆ โดย ที่ เรา ไม่ รู้ ก็ เป็น ได้

  ??????????????????????????????????????? <!--colorc-->
  <!--/colorc--><!--sizec--><!--/sizec-->​


  <!--sizeo:2--><!--/sizeo--><!--coloro:#FF99FF--><!--/coloro-->เ ร า ม า ค้ น ห า ใ จ ข อ ง เ ร า ดี ก ว่ า

  <!--colorc-->
  <!--/colorc--><!--sizec--><!--/sizec-->​


  <!--sizeo:2--><!--/sizeo--><!--coloro:#FF0000--><!--/coloro-->[​IMG]

  ขอบ คุณ แหล่ง ข้อ มูล GooGle จ้า

  [​IMG]
  <!--colorc-->
  <!--/colorc--><!--sizec--><!--/sizec-->​
   

แชร์หน้านี้

Loading...