๓ วันสุดท้าย ทำบุญปิดยอดบริวารกฐินอีก ๓,๘๐๐ บาท สร้างสัตตภัณฑ์ บุษบก ถวายพระธาตุจอมเจดีย์ฯ ชร

ในห้อง 'พระพุทธรูป - วิหารทาน - สิ่งก่อสร้าง' ตั้งกระทู้โดย นพศูล, 26 เมษายน 2020.

 1. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  8,344
  ค่าพลัง:
  +5,124
  รวมสัตตภัณฑ์บุษบก.jpg 99060852_282545926255691_364068696756322304_n.jpg 68752597_491460138334650_7377379906029617152_n.jpg ขอเชิญร่วมบุญเป็นเจ้าภาพพบริวารกฐินสร้างชุดสัตตภัณฑ์พร้อมสุ่มดอกเครื่องสักการะล้านนา และบุษบกถวายบูชาพระธาตุไว้ ณ สำนักสงฆ์พระธาตุจอมเจดีย์ศรีล้านนาบนเขา หมู่ที่ ๑๑ ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย (ทางคณะร่วมจัดสร้างนำไปถวายที่วัด)
  โดยจำทำพิธีถวายพร้อมองค์กฐินในวันเสาร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

  โดยท่านสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพตามกองบุญได้ดังนี้คือ


  ๑.กองบุญสัตตภัณฑ์ เปิดรับ ๒๕๐ กองบุญ กองบุญละ ๑๐๐ บาท

  ๒.ทำบุญตามกำลังศรัทธา


  *********************************************************

  โดยท่านสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญได้โดยโอนปัจจัยสมทบเพิ่มเติ่มได้ที่

  ธนาคารกสิกรไทย สาขาโพธิ์สามต้น บัญชีออมทรัพย์

  เลขที่บัญชี 067-2-84741-9 ชื่อบัญชี พรเทพ ธำรงสมบัติ


  ท่านใดมีความประสงค์จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติ่มได้ที่ Facebook: Pornthep Thomrongsombat

  ท่านใดทำบุญรบกวนแจ้งชื่อผู้ร่วมทำบุญกลับทางผมเพื่อจะได้รวบร่วมเพื่ออนุโมทนาบุญต่อไป

  ติดต่อได้ที่ID Line.: 850600601 (พรเทพ)


  ระยะเวลาในการบอกบุญปิด : วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ถ้ากองบุญเต็มก่อนปิดก่อน

  หมายเหตุ: รูปที่แสดงนั้นเป็นรูปชุดสัตตภัณฑ์และบุษบกในการจัดสร้างในครั้งนี้(รูปจากเพจปราสาทเฟื้องและเครื่องล้านนา)
  ********************************************************************************
  “สัตตภัณฑ์” สัญลักษณ์แห่ง “สัตตบริภัณฑ์” บริวารล้อมรอบเขาพระสุเมรุ
  เมื่อเอ่ยถึงคำว่า “สัตตภัณฑ์” เชื่อว่าคนรุ่นใหม่น้อยคนนักที่จะรู้จักว่ามันคืออะไร เว้นแต่เพียงชาวล้านนารุ่นเก่า กับนักวิชาการด้านวัฒนธรรม อาจารย์-นักศึกษาที่เรียนเรื่องศิลปกรรมล้านนามาโดยตรงเท่านั้น จึงจักสามารถเชื่อมโยงได้ว่า รากศัพท์ของ “สัตตภัณฑ์” นั้น มีความเกี่ยวข้องกับคำอีกคำหนึ่งคือ “สัตตบริภัณฑ์”
  น้ำตาเทียนหรือน้ำตาสัตตภัณฑ์
  สัตตภัณฑ์ คือเชิงเทียนที่ใช้จุดดวงประทีปทั้งเจ็ดเล่ม เมื่อแรกสร้างเคยตั้งอยู่เบื้องหน้าพระประธานภายในพระวิหารหรือพระอุโบสถ นานๆ ครั้งจึงจะพบที่ลานพระธาตุ เป็นหนึ่งในเครื่องสักการะ ที่พบอย่างแพร่หลายในวัฒนธรรมกลุ่มชนชาติพันธุ์ “ไต” – “ไท” ทั้งในล้านนา ล้านช้าง สิบสองปันนา และบางส่วนของรัฐฉาน แต่ในความเป็นจริงนั้น มากกว่า ๙๐% ของวัดในล้านนา ปัจจุบันแทบไม่มีพื้นที่สำหรับจัดวางสัตตภัณฑ์อย่างสง่าผ่าเผย ณ เบื้องหน้า พระประธานอีกแล้ว
  หากไม่ไปแอบซุกซ่อนตัวอยู่ในหลืบ ซอกมืดๆ ของโบสถ์วิหาร ด้วยหมดหน้าที่ใช้สอย ถูกชุด “โต๊ะหมู่บูชา” แบบภาคกลางเบียดแซงเข้ามาแทนที่เกือบทั่วทุกพุทธอารามนั้น ก็อาจเปลี่ยนสถานะกลายเป็น “โบราณวัตถุ” นำไปเข้ากรุจัดแสดงตามพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ของกรมศิลปากร หรือตามพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นของวัดบางแห่ง เกินกว่าครึ่งของทั้งหมดถูกขายทอดตลาดเป็น Antique ของสะสมให้นักท่องเที่ยวต่างชาติ
  เมื่อถึงที่สุดแห่งความสะเทือนใจ ชาวล้านนากลุ่มหนึ่งได้ลุกขึ้นมารณรงค์ขับเคลื่อนร้องขอให้ทุกภาคส่วนช่วยกัน “ทวงคืน” สัตตภัณฑ์จากพิพิธภัณฑ์และร้านค้าของเก่าต่างๆ กลับสู่วัด และขอให้วัดในล้านนายกเลิกการใช้เครื่องโต๊ะหมู่บูชาอันแปลกปลอม
  ผลที่ได้รับ น้อยวัดที่มีการสนองตอบกลับ โดยอ้างว่า “น้ำตาเทียนของสัตตภัณฑ์” ทำความสะอาดยากกว่าการใช้โต๊ะหมู่บูชา นอกจากนี้ยังเกิดจากความคลางแคลงใจของคนล้านนารุ่นหลัง ที่เติบโตมากับ “การจุดธูปสาม-เทียนสอง” แบบภาคกลาง ว่าทำไมต้องเปลี่ยนไปจุดเทียนตั้ง เจ็ดเล่ม มีความหมายอย่างไร
  สัตตภัณฑ์ : ภาพจำลองเขาสัตตบริภัณฑ์?
  เขาสัตตบริภัณฑ์คืออะไร สัตต หรือ สัต หมายถึง ๗ บริภัณฑ์ หรือ ปริภุณฑ์ มาจากคำสองคำ ปริ/บริ แปลว่าแวดล้อม รายรอบ, ภัณฑ์/ภุณฑ์ แปลว่าสิ่งของ วัตถุ
  คำว่า “สัตตบริภัณฑ์” นี้ปรากฏอยู่ในหนังสือไตรภูมิพระร่วง หรือเตภูมิกถา ที่รจนาโดยพระญาลิไทแห่งกรุงสุโขทัย และขยายซ้ำในคัมภีร์พระพุทธศาสนาล้านนาเรื่อง “จักรวาฬทีปนี” รจนาโดยพระสิริมังคลาจารย์ ราว ๕๐๐ ปีที่แล้วอย่างละเอียด
  เอกสารทั้งสองเล่มได้กล่าวว่า โลกนี้มีเขา “พระสุเมรุ” ทำหน้าที่เป็นแกนกลางของจักรวาล ล้อมรอบด้วยเขาบริวาร ๗ ลูก เรียกโดยรวมว่า “สัตตบริภัณฑ์”
  ภูเขาทั้งเจ็ดมีชื่อประจําเป็นของตนเอง โดยจะนับจากชั้นในสุดออกมาสู่ชั้นนอกสุด มีความสูงลดหลั่นเรียงลำดับกันลงมา ดังนี้
  ๑.ยุคันธร
  ๒.อิสินธร
  ๓.กรวิก
  ๔.สุทัสนะ
  ๕.เนมินธร
  ๖.วินันตะกะ
  ๗.อัสกัณณะ
  แต่ละช่วงภูเขาจะถูกขั้นด้วยทะเลสีทันดร ทั้งหมดนี้ถูกล้อมกรอบ อยู่ใน ภูเขากําแพงจักรวาลอีกชั้นหนึ่ง และหากลากเส้นตั้งแต่แนวกําแพงจักรวาลตัดมาถึงภูเขายุคันธร เชื่อกันว่าเป็น เส้นทางเดินของพระ อาทิตย์พระจันทร์และดาวนพเคราะห์ต่างๆ ซึ่งก็แสดงว่าทั้งหมดนี้คือจักรวาล โดยมีเขาพระสุเมรุทําหน้าที่เป็นแกนกลาง ข้อสังเกตที่น่าสนใจคือ ลวดลายแกะสลักบนแผ่นสัตตภัณฑ์เหล่านี้ ล้วนแล้วแต่เป็นสัตว์ที่ปรากฏอยู่ในไตรภูมิเกือบทั้งสิ้น เช่น นาค ราหู นกหัสดีลิงค์ ช้าง เอราวัณ ครุฑ (หาใช่ชุดสัตว์ในกลุ่ม ๑๒ นักษัตรไม่ ซึ่งใช้สัตว์จริง) โดยเฉพาะลวดลายหลักที่พบเห็นบ่อยที่สุด คือพญานาคหลายตัวขดไขว้ไปมาตวัดรัดเกี้ยวกัน จัดวางแบบเต็มพื้นที่ของแผ่นสัตตภัณฑ์ บางทีมีลายเครือเถาพันธุ์พฤกษาประกอบ
  นาคสองฝ่ายที่เกี่ยวกระหวัดกันนี้ หมายถึงตัวแทนของฝ่ายเทพกับอสูร กําลังทำหน้าที่กวนเกษียรสมุทร เพื่อให้ได้นํ้าอมฤตทิพย์ เป็นภาพสะท้อนของฝ่ายความดีและความชั่วที่ต้องต่อสู้กัน โดยมีหน้ากาลหรือราหู เป็นผู้เฝ้าดูอยู่ ตรงกลางเพื่อพิทักษ์คุณธรรม
  คติความเชื่อเรื่อง
  การสร้างสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของล้านนา มักจะเชื่อมโยงกับทําเลที่ตั้งและตัวอาคารต่างๆ เข้ากับคติความเชื่อเรื่องแผนผังของเขาพระสุเมรุ ตัวอย่างเช่น วัดพระธาตุลําปางหลวงนั้นเห็นได้ชัดที่สุด ตั้งแต่การเดินขึ้นบันไดนาคด้านหน้า ก็คือการเดินขึ้นบันไดสวรรค์ไปสู่เขาพระสุเมรุ เดินมาสักระยะก็พบกับซุ้มประตูโขงอันหมายถึงป่าหิมพานต์ เนื่องจากประดับลายปูนปั้นรูปสัตว์หิมพานต์ เช่น หงส์ กินรี กิเลน นรสิงห์ คชสีห์
  ส่วนโบสถ์วิหารหรืออาคารต่างๆ ที่อยู่รายรอบองค์เจดีย์ทั้งสี่ทิศ ก็เปรียบเหมือนทวีปทั้ง ๔ ที่อยู่รายรอบเขาพระสุเมรุ และลานทรายทั้งหมดก็คือ ทะเลหรือนทีสีทันดร ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ ต้องการชี้ให้เห็นว่า “คติจักรวาลวิทยา” อันเกี่ยวเนื่องด้วยเรื่องเขาพระสุเมรุอันมีเขาสัตบริภัณฑเป็นบริวารนั้น ถือเป็นโครงสร้างจักรวาลที่ได้รับความนิยมนำมาถ่ายทอดกระจายตัวอยู่ในงานศิลปกรรมล้านนามาแล้วในบริบทต่างๆ
  หากตีความในมิติเช่นนี้ สัตตภัณฑ์ย่อมมิใช่มีคุณค่าเป็นแค่เชิงเทียนที่ใช้จุดถวายเป็นพุทธบูชากันอย่างปกติธรรมดา แต่หากเป็นความพยายามของช่างชาวล้านนา (รวมถึงล้านช้าง และวัฒนธรรมโขง-สาละวินบางส่วน) ที่ต้องการเชื่อมมิติทางโลกกับมิติแห่งทางธรรม หรือสวรรค์ชั้นทิพยวิมานต่างๆ เข้ามาไว้ด้วยกัน
  ความหมายของเลข ๗ ในพระพุทธศาสนา
  ผู้ที่ศึกษาเรื่องสัตตภัณฑ์คนแรกๆ เป็น นักวิชาการชาวต่างชาติชื่อ ดร. วอลเดมาร์ ซี. ไซเลอร์ (Dr. Waldemar C. Sailer) โดยสัมภาษณ์พระผู้ใหญ่ภายในวัดที่มีสัตตภัณฑ์ในจังหวัดเชียงใหม่ เกินกว่าครึ่งมักอธิบายว่า สัตตภัณฑ์เป็นสัญลักษณ์ของ “พุทธปรัชญาหรือหลักปฏิบัติธรรม ๗ ประการในศาสนาพุทธ”
  มีธรรมะข้อใด หรือความเชื่ออะไรบ้างในพระพุทธศาสนาที่ลงตัวด้วยการใช้เลข ๗
  ๑. บัว ๗ ดอกที่รองรับพระบาทของเจ้าชายสิทธัตถะเมื่อแรกประสูติให้เดิน ๗ ก้าว
  ๗.“สัตตมหาสถาน” สถานที่สำคัญ ๗ แห่งที่พระพุทธเจ้าเสด็จประทับเสวยวิมุตติสุข หลังจากได้ตรัสรู้ธรรมวิเศษแล้วเป็นเวลาแห่งละ ๑ สัปดาห์
  ๓.“สัตรัตน์” หรือแก้ว ๗ ประการ :- สุวรรณ-ทอง, หิรัญ-เงิน, มุกดา-แก้วสีหมอก, มณี-แก้วสีแดง, ไพฑูรย์-แก้วสีลาย, วิเชียร-แก้วมีแสงแวววับ, ประพาฬ-แก้วสีแดงอ่อน
  ๔. สมบัติจักรพรรดิ ๗ ประการ :- ช้างแก้ว ม้าแก้ว จักรแก้ว มณีแก้ว นางแก้ว ขุนพลแก้ว ขุนคลังแก้ว
  ๕. “โพชฌงค์ ๗” สิ่งที่จะทำให้บรรลุพระโพธิญาณ :- สติ-ความระลึกได้, ธัมมวิจัย-ความสอดส่องธรรม, วิริยะ-ความเพียร, ปีติ-ความอิ่มใจ, ปัสสัทธิ-ความสงบ, สมาธิ- ความตั้งมั่น, อุเบกขา- ความวางเฉย
  ๖. “สัปปุริสธรรม ๗” ธรรมของสัตบุรุษ :-ธัมมัญญุตา-รู้จักเหตุ, อัตถัญญุตา-รู้จักผล, อัตตัญญุตา-รู้จักตน, มัตตัญญุตา-รู้จักประมาณ, กาลัญญุตา-รู้จักกาลเวลา, ปริสัญญุตา-รู้จักชุมชน, บุคคลัญญุตา-รู้จักแยกแยะบุคคลดีชั่ว
  ๗. “อปวิหานิยธรรม ๗” ธรรมอันไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อม :- หมั่นประชุมอยู่เนืองนิตย์, เข้า-เลิกประชุมโดยพร้อมเพรียง, ไม่บัญญัติสิ่งที่พระพุทธเจ้ามิได้ทรงบัญญัติ, เคารพประธานสงฆ์, ไม่ลุแก่ความอยาก, ยินดีในเสนาสนะป่า, จัดการอารักขาโดยธรรมแก่ พระอริยะ ฯลฯ ซึ่งธรรมะที่เกี่ยวข้องกับเลข ๗ นั้นมีหลายประการยิ่งนัก จนยากที่จะคาดเดาได้ว่า จุดมุ่งหมายของการทำสัตตภัณฑ์เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนานั้น ควรหมายถึงธรรมะในข้อใดกันแน่? แต่นักวิชาการค่อนข้างวางน้ำหนักไปที่ “โพชฌงค์ ๗” เพราะ ขณะที่จุดเทียนทั้งเจ็ดเล่มนั้น สิ่งที่ต้องทำควบคู่กันไปคือการสำรวมจิตใจ ทำใจเป็นกลาง รำลึกถึงแนวทางที่จะน้อมนำเข้าสู่ความเป็นพุทธะ อันค่อนข้างสอดคล้องกับโพชฌงค์ ๗ มากกว่าธรรมะข้ออื่นๆ
  นัยแห่ง “อามิสบูชา” และ “เครื่องสักการะทั้ง ๗”
  อีกแนวความคิดหนึ่ง ตีความแบบตรงตัวได้ว่า สัตต หมายถึง ๗, ภัณฑ์ หมายถึง วัตถุ แปลว่าเชิงเทียนประเภทนี้ทำขึ้นเพื่อเป็นเครื่อง สักการะบูชา “วัตถุหรือสิ่งทั้ง ๗” นั่นเอง
  กอปรด้วย
  ๑.บูชาพระพุทธเจ้า (วันทามิพุทธัง)
  ๒.บูชาพระธรรมเจ้า (วันทามิธัมมัง)
  ๓.บูชาพระสังฆเจ้า (วันทามิสังฆัง)
  ๔.บูชาพระกัมมัฏฐานเจ้า (วันทามิ กัมมัฏฐานัง)
  ๕. บูชาครูอุปัชฌยาจารย์ (วันทามิ ครูปัชฌายาจริยัง)
  ๖. บูชาอารามพัทธสีมา (วันทามิ อาราเมพัทธสิมายัง)
  ๗. บูชาพระเจดีย์ (วันทามิ เจติยัง) ซึ่งหมวดนี้ยังแบ่งออกเป็น ๔ ประเภท ได้แก่
  ๗.๑ ธาตุเจดีย์-อัฐิของพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวก
  ๗.๒ บริโภคเจดีย์-สถานที่ที่พระพุทธองค์ทรงเคยใช้สอย เช่นต้นโพธิ์
  ๗.๓ อุทเทสิกเจดีย์-เครื่องหมายที่พุทธบริษัทสร้างขึ้นเพื่อเตือนให้ระลึกถึงพระรัตนตรัย เช่น พระพุทธรูป รอยพระพุทธบาทจำลอง
  ๗.๔ ธัมมเจดีย์- พระธรรมวินัยที่ทรงแสดงเก็บรวบรวมไว้เป็นพระไตรปิฎก
  โดยทฤษฎีนี้เชื่อว่า สัตตภัณฑ์นั้นทำขึ้นเพื่อใช้เป็น “อามิสบูชา” ประเภทหนึ่ง (การบูชาด้วยอามิสหรือวัตถุ) จัดอยู่ในหมวดที่ ๗ ว่าด้วยการบูชาพระเจดีย์ประเภทอุทเทสิกเจดีย์ (เครื่องหมายเพื่อเตือนให้ระลึกถึงพระไตรรัตน์) ส่วนการจุดเทียน ๗ เล่มนั้น เป็นการจุดบูชาวัตถุทั้ง ๗ ซึ่งเปรียบเสมือนแสงสว่างนำทางชีวิตให้แก่ชาวพุทธ ได้แก่ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ พระกัมมัฏฐาน ครูอุปัชฌยาจารย์ วัดวาอาราม และพระเจดีย์หรือเครื่องหมายเตือนใจ
  สรุป “สัตตภัณฑ์” เป็นการผนวกสัญลักษณ์ของเขาสัตตบริภัณฑ์ ให้เข้ากับความคิดความเชื่อเชิงนามธรรมทางพุทธศาสนา ไม่ว่าจะเป็นธรรมะข้อใดๆ ก็แล้วแต่ที่สามารถแยกย่อยได้เป็น ๗ หมวด
  และในขณะเดียวกัน ทุกครั้งที่หยิบเทียนขึ้นมา ๗ เล่ม ก็เสมือนเป็นอนุสติให้รำลึกถึง “วัตถุทั้ง ๗” ที่เป็นแสงเทียนแห่งความศรัทธาที่มีต่อพระพุทธศาสนา  เปิดดูไฟล์ 5281505 เปิดดูไฟล์ 5281506
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 13 ตุลาคม 2020
 2. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  8,344
  ค่าพลัง:
  +5,124
  รายนามผู้ร่วมเป็นเจ้าภาพตามกองบุญ
  -*-ทำบุญตามกำลังศรัทธา

  ๑.คุณปัณณพร ทองคำ พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๐.๐๑ บาท
  ๒.คุณแม่ไพรินทร์ หงษ์สุวรรณ พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑๐ บาท
  ๓.คุณจิตติมา ติ๊บโท๊ะ พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๒๐ บาท
  ๔.ท่านผู้ใช้ชื่อยูสเซอร์ว่า"ศิษย์รุ่นจิ๋ว" ร่วมทำบุญ ๒๐ บาท
  ๕.ท่านผู้ใช้ชื่อยูสเซอร์ว่า"sindhus" ร่วมทำบุญ ๑๐ บาท
  ๖.คุณจรัสฤกษ์ นิพิฐรัชนะผล พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑๐ บาท
  ๗.คุณสุรางค์ โภโค พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๒๐ บาท
  ๘.คุณผาติพร คมมี พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๕๐ บาท
  ๙.คุณนัทธพัชญ์ พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๒๐ บาท
  ๑๐.คุณฐิติ ชลแสนเจริญ พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๒๐ บาท
  ๑๑.คุณณัฐธนิสาชา สวากัน พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๒๐ บาท
  ๑๒.คุณสลิลทิพย์ ฟุ้งธรรมสาร พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๒๐ บาท
  ๑๓.ท่านผู้ใช้ชื่อยูสเซอร์ว่า"sindhus" ร่วมทำบุญ ๑๐ บาท
  ๑๔.คุณNonglak Sawan พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๒๐ บาท
  ๑๕.
  ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๓ ท่าน ร่วมทำบุญ ๐.๐๓ บาท
  ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๖ ท่าน ร่วมทำบุญ ๐.๑๒ บาท
  ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ท่าน ร่วมทำบุญ ๐.๓๐ บาท
  ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๒ ท่าน ร่วมทำบุญ ๐.๔๐ บาท
  ๑๖.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๕๗.๒๙ บาท
  ๑๗.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๘.๘๘ บาท
  ๑๘.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๑ บาท
  ๑๙.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๑ บาท
  ๒๐.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๑ บาท
  ๒๑.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๑ บาท
  ๒๒.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๑ บาท
  ๒๓.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ บาท
  ๒๔.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ บาท
  ๒๕.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ บาท
  ๒๖.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ บาท
  ๒๗.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ บาท
  ๒๘.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ บาท
  ๒๙.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ บาท
  3 1 3 1 1 1 1 3 1 5 3 3 1 3 3 3 20 1 1 5 5
  -*-กองบุญสัตตภัณฑ์ เปิดรับ ๒๕๐ กองบุญ กองบุญละ ๑๐๐ บาท
  ๑.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๒.คุณณัฐฌา กสิกรินท์ พร้อมครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๓.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๔ ท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๔-๕.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๒ กองบุญ ทำบุญ ๒๐๐ บาท
  ๖-๗.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๒ กองบุญ ทำบุญ ๒๐๐ บาท
  ๘.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๘ บาท
  ๙.นาคราช-วลัญ ช์รัช -รวี,คุณวลัญช์รัช จรัลวัชร์ชลัช,คุณรวี อาณานุการ,คณปัณฑ์ณัฐ ปมณฑ์พัณณณัฐ และคุณรัฐนันท์ กิจเปรื่อง ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๑๐.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๑๑.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๑๒.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๗ ท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๑๓-๑๔.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๒ กองบุญ ทำบุญ ๒๐๐ บาท
  ๑๕.คุณอุไร ศักดิ์คะทัศน์ พร้อมครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๑๖.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๑๗.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๑๘.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๕ ท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๑๙.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๒๐.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๑๗ บาท
  ๒๑.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๒๙ บาท
  ๒๒.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๒๓.คุณชูเกียรติ กิจบริรักษ์กุล พร้อมครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๒๔.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๗ ท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๒๕.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๒๖.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๒๘.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๒ ท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๒๙.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๑๒ ท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๓๐-๓๔.บ้านธารบุญ นำบุญโดยคุณShotiga Pankam ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๕ กองบุญ ทำบุญ ๕๕๕ บาท
  ๓๕.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๓๖.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๓๗.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๓๘.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๕ ท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๓๙.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๔๐.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๔๑.คุณวีระชัย ตันไพรัชชพันธ์ พร้อมครอบครัวและคณะเพื่อน ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๔๒.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๗ ท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๔๓.คุณนวรัตน์ราชโพธิ์ทอง พร้อมครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๔๔.คุณภวยา เส็งพานิช พร้อมครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๔๕.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๑๕ ท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๔๖-๕๐.คุณธีระนาถว์ ดอกกุหลาบ พร้อมครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๕ กองบุญ ทำบุญ ๕๐๐ บาท
  ๕๑.คุณสุชาติ เอี่ยมสุวรรณ พร้อมครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๕๒.คุณมานพ เติมพิทยาไพสิฐ พร้อมครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๕๓.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๕๔.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๓ ท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๕๕.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๕๖.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๕ ท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๕๗.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๕๘.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๕๙.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๖๐.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๖๑.ท่านผู้ใช้ชื่อยูสเซอร์ว่า"เหม่ยฮัว" พร้อมครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๖๒.คุณชาคริต สิงหเสนี พร้อมครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๖๓.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๒ ท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๖๔.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๓ ท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๖๕.คุณเฉลิมศรี พร้อมครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๖๖-๖๗.คุณสุพินดา ทองเจริญ พร้อมครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๒ กองบุญ ทำบุญ ๒๐๐ บาท
  ๖๘.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๖๙-๗๐.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๒ กองบุญ ทำบุญ ๒๐๐ บาท
  ๗๑.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๒ ท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๗๒.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๔ ท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๗๓.คุณสมปอง อินสละ พร้อมครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๗๔.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๗๕.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๔ ท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๗๖.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๗๗.คุณวราภรณ์ ธรรมวงศา พร้อมครอบครัว และคุณกฤษณะ แซ่บู๊ ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๗๘.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๗๙-๘๐.คุณสุภควดี จีระตระกูล พร้อมครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๒ กองบุญ ทำบุญ ๒๐๐ บาท
  ๘๑-๘๒.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๒ กองบุญ ทำบุญ ๒๐๐ บาท
  ๘๓.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๘๔.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๑๑ ท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๘๕.คุณพิศ เบ็ญมาศ พร้อมครอบครัว อุทิญบุญให้นายสุวรรณเบ็ญมาศ ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๘๖.คุณTri Sarana พร้อมครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๘๗.คุณพงษ์พันธุ์ คีรีแลง พร้อมครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๘๘-๑๐๒.คุณกานต์นภัส ปรียาณุพันธ์ พร้อมครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑๔ กองบุญ ทำบุญ ๑,๓๙๓.๙๗ บาท
  ๑๐๓.คุณอัครินทร์-ดร.ผจุงจิตต์-ด.ช.สิทธิ์ธนัฐ วงศ์ธีรญาณเดช ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๑๐๔.คุณแม่รัชนี พิทักษ์ภากร พร้อมครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๑๐๕.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๖ ท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๑๐๖.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๑๐๗.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๑๐๘-๑๑๐.คุณจินดารัตน์ วงศ์กิตติธรรม ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๓ กองบุญ ทำบุญ ๓๐๐ บาท
  ๑๑๑-๑๑๔.คุณบุญชัย วงศ์กิตติธรรม ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๔ กองบุญ ทำบุญ ๔๐๐ บาท
  ๑๑๕-๑๑๗.คุณถิร วงศ์กิตติธรรม ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๓ กองบุญ ทำบุญ ๓๐๐ บาท
  ๑๑๘.คุณชวลิต บุนนาค พร้อมครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๑๑๙-๑๓๒.คุณกานต์นภัส ปรียาณุพันธ์ พร้อมครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑๔ กองบุญ ทำบุญ ๑,๔๐๐ บาท
  ๑๓๓.คุณสุทธิลักษณ์-คุณปิยะพงศ์-ดช.คารวะ และดญ.กรุณา ศรีโยธา ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๑๓๔-๑๓๕.คุณอติภา กวินรัชตปรีดา พร้อมครอบครัว,คุณกชพร กวินรัชตปรีดา พร้อมครอบครัว,ด.ช.โดโนแวน เทรลแคท พร้อมครอบครัว,คุณบาสเตียน แอเนส ฌอง-มิเชล เทรลแคท,บริษัท วาย เอส ไอ เอส เอ็นเทอร์เทนเม้นท์,บริษัท วาย เอส ไอ เอส จำกัด,บริษัท เอช แอล จี (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๒ กองบุญ ทำบุญ ๒๐๐ บาท
  ๑๓๖-๑๓๗.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๒ กองบุญ ทำบุญ ๒๐๐ บาท
  ๑๓๘.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๑๓๙.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๕ ท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๑๔๐.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๑๔ ท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๑๔๑-๑๔๒.คุณสิริจิตร ชโยวณิชสีห์ พร้อมครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๒ กองบุญ ทำบุญ ๒๐๐ บาท
  ๑๔๓.คุณปรัชญา(ธรรมะ ชื่มชอบ) พร้อมครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๑๔๔.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๕ ท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๑๔๕.คุณบุรี เนตรจำนงค์ พร้อมครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๑๔๖.คุณยุภาวดี รัตนวโรภาส พร้อมครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๑๔๗-๑๔๘.คุณศิริพล สุวรรณโรจน์ พร้อมคุณพ่อ คุณแม่ และญาติมิตร ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๒ กองบุญ ทำบุญ ๒๐๐ บาท
  ๑๔๙.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๕ ท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๑๕๐.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๕๐ บาท
  ๑๕๑.คุณสุทธิ กระจ่างโพธิ์ พร้อมครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๑๕๒.คุณณัฏฐ์ หลิมไพบูลย์ พร้อมครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๑๕๓-๑๕๕.คุณณัฏฐวี-คุณอิงค์วรา-พัฐเปมิกา ทรวดทรวง ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๓ กองบุญ ทำบุญ ๓๐๐ บาท
  ๑๕๖.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๑๕๗.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๘ บาท
  ๑๕๘.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๑๓ ท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๑๕๙-๑๖๙.คุณบุณณัฏฐา-คุณชนะ-คุณอภิปรัชญ์-คุณณฐชนนท์-คุณภูมิมาณัฐ สิทธิพงศ์พิทยา ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑๐ กองบุญ ทำบุญ ๑,๐๐๐ บาท
  ๑๗๐.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๕ ท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๑๗๑.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๙๗ บาท
  ๑๗๒.คุณจิราพร เงินกระโทก พร้อมครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๑๗๓.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๕ ท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๑๗๔.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๒๐ ท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๑๗๕.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๓ ท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๑๗๖-๑๗๗.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๒ ท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๒ กองบุญ ทำบุญ ๒๐๐ บาท
  ๑๗๘-๑๗๙.คุณชิตนวัฒน์ ธวัชชัยนันท์ พร้อมครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๒ กองบุญ ทำบุญ ๒๐๐ บาท
  ๑๘๐.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๑๘๑.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๑๘๒-๑๘๕.คุณอานนท์ ศรีแก้ว พร้อมครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๔ กองบุญ ทำบุญ ๓๖๕ บาท
  ๑๘๖.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๘ ท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๑๘๗.คุณNiyom Monyuen พร้อมครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๑๘๘.คุณกิตติพล เกิดพิทักษ์ พร้อมครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๑๘๙-๑๙๙.คุณจริญญา นิลแพทย์ พร้อมครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๙ กองบุญ ทำบุญ ๙๕๐ บาท
  ๒๐๐.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๓ ท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๒๐๑.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๖ ท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๒๐๒.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๕ ท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๒๐๓.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๘ ท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๒๐๔.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๒๐๕-๒๐๘.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๓ กองบุญ ทำบุญ ๒๙๙ บาท
  ๒๐๙.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๑๑ บาท
  ๒๑๐-๒๑๒.คุณยุทธนา-คุณมาลี ธนาเพิ่มพูลผล พร้อมครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๓ กองบุญ ทำบุญ ๓๐๐ บาท
  ๒๑๓.
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 25 ตุลาคม 2020 at 00:10
 3. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  8,344
  ค่าพลัง:
  +5,124
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนาบุญกับท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพทำบุญตามกำลังศรัทธา ทำบุญปัจจัย ๓๐ บาท
  ขอกุศลศรัทธาที่ท่านได้ร่วมทำบุญสร้างชุดสัตตภัณฑ์ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาพระบรมสารีริกธาตุ ณ พระธาตุจอมเจดีย์ศรีล้านนา เชียงราย
  ขออานิสงส์แห่งบุญในกาลนี้จงเป็นดั่งประทีปส่องทางสว่างให้แก่ท่านและครอบครัวประสพแต่ความสำเร็จในทุกด้านให้สมปรารถนาในสิ่งที่ตั้งใจไว้ทุกประการด้วยเทอญ
   
 4. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  8,344
  ค่าพลัง:
  +5,124
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนาบุญกับท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพทำบุญตามกำลังศรัทธา ทำบุญปัจจัย ๕ บาท
  ขอกุศลศรัทธาที่ท่านได้ร่วมทำบุญสร้างชุดสัตตภัณฑ์ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาพระบรมสารีริกธาตุ ณ พระธาตุจอมเจดีย์ศรีล้านนา เชียงราย
  ขออานิสงส์แห่งบุญในกาลนี้จงเป็นดั่งประทีปส่องทางสว่างให้แก่ท่านและครอบครัวประสพแต่ความสำเร็จในทุกด้านให้สมปรารถนาในสิ่งที่ตั้งใจไว้ทุกประการด้วยเทอญ
   
 5. walanrat

  walanrat naga

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 กุมภาพันธ์ 2019
  โพสต์:
  427
  ค่าพลัง:
  +805
  โอนเมื่อวันที่ 1 พ.ค. 63 เวลา 08:14น. จำนวน 100 บาท ขออุทิศส่วนกุศลให้แก่
  -นาคราช-วลัญ ช์รัช -รวี
  -นางสาววลัญช์รัช จรัลวัชร์ชลัช
  -นายรวี อาณานุการ
  -นางสาวปัณฑ์ณัฐ ปมณฑ์พัณณณัฐ
  -นางสาวรัฐนันท์ กิจเปรื่อง
  ที่เหลือให้แก่
  1.นาคราช 2.เจ้ากรรมนายเวร 3.เทวาอารักษ์กาย 4.ผู้ถือบุญถือบาป 5.ศัตรูผู้คิดร้ายกับข้าพเจ้าไม่ว่าชาติไหนๆก็ตาม รู้จักก็ดี ไม่รู้จักก็ดีจำได้ก็ดีจำไม่ได้ก็ดี 6.โรคาพยาธิในร่างกายและเจ้าที่ผู้ตายซับตายซ้อน ณ.ที่บ้านและที่ทำงาน 7.ญาติพี่น้อง 9 ชั่วโคตร ขอให้พบแต่ความดี ไม่มีความทุกข์ คำว่าไม่มี ไม่ดี ไม่ได้ ไม่สำเร็จอย่าพึงมีแก่ข้าพเจ้าและครอบครัว ทุกภพทุกชาติขอให้เกิดมาในตระกูลพ่อแม่มีสัมมาทิฐิ ขอให้มีปัญญาเหมือนพระสาลีบุตร เป็นที่รักของเพื่อนมนุษย์เหมือนพระอานนท์ มีลาภผลเหมือนพระสีวลี เป็นคนดีเหมือนพระองคุลีมาร อายุยืนนานเหมือนพระพากุล
   
 6. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  8,344
  ค่าพลัง:
  +5,124
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนาบุญกับท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพทำบุญตามกำลังศรัทธา ทำบุญปัจจัย ๐.๐๑ บาท
  ขอกุศลศรัทธาที่ท่านได้ร่วมทำบุญสร้างชุดสัตตภัณฑ์ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาพระบรมสารีริกธาตุ ณ พระธาตุจอมเจดีย์ศรีล้านนา เชียงราย
  ขออานิสงส์แห่งบุญในกาลนี้จงเป็นดั่งประทีปส่องทางสว่างให้แก่ท่านและครอบครัวประสพแต่ความสำเร็จในทุกด้านให้สมปรารถนาในสิ่งที่ตั้งใจไว้ทุกประการด้วยเทอญ
   
 7. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  8,344
  ค่าพลัง:
  +5,124
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนาบุญกับท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพทำบุญตามกำลังศรัทธา ทำบุญปัจจัย ๑๐ บาท
  ขอกุศลศรัทธาที่ท่านได้ร่วมทำบุญสร้างชุดสัตตภัณฑ์ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาพระบรมสารีริกธาตุ ณ พระธาตุจอมเจดีย์ศรีล้านนา เชียงราย
  ขออานิสงส์แห่งบุญในกาลนี้จงเป็นดั่งประทีปส่องทางสว่างให้แก่ท่านและครอบครัวประสพแต่ความสำเร็จในทุกด้านให้สมปรารถนาในสิ่งที่ตั้งใจไว้ทุกประการด้วยเทอญ
   
 8. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  8,344
  ค่าพลัง:
  +5,124
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนาบุญกับท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพทำบุญกองบุญสัตตภัณฑ์ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ขอกุศลศรัทธาที่ท่านได้ร่วมทำบุญสร้างชุดสัตตภัณฑ์ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาพระบรมสารีริกธาตุ ณ พระธาตุจอมเจดีย์ศรีล้านนา เชียงราย
  ขออานิสงส์แห่งบุญในกาลนี้จงเป็นดั่งประทีปส่องทางสว่างให้แก่ท่านและครอบครัวประสพแต่ความสำเร็จในทุกด้านให้สมปรารถนาในสิ่งที่ตั้งใจไว้ทุกประการด้วยเทอญ
   
 9. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  8,344
  ค่าพลัง:
  +5,124
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนาบุญกับท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพทำบุญตามกำลังศรัทธา ทำบุญปัจจัย ๑๐ บาท
  ขอกุศลศรัทธาที่ท่านได้ร่วมทำบุญสร้างชุดสัตตภัณฑ์ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาพระบรมสารีริกธาตุ ณ พระธาตุจอมเจดีย์ศรีล้านนา เชียงราย
  ขออานิสงส์แห่งบุญในกาลนี้จงเป็นดั่งประทีปส่องทางสว่างให้แก่ท่านและครอบครัวประสพแต่ความสำเร็จในทุกด้านให้สมปรารถนาในสิ่งที่ตั้งใจไว้ทุกประการด้วยเทอญ
   
 10. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  8,344
  ค่าพลัง:
  +5,124
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนาบุญกับคุณณัฐฌา กสิกรินท์ พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพทำบุญกองบุญสัตตภัณฑ์ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ขอกุศลศรัทธาที่ท่านได้ร่วมทำบุญสร้างชุดสัตตภัณฑ์ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาพระบรมสารีริกธาตุ ณ พระธาตุจอมเจดีย์ศรีล้านนา เชียงราย
  ขออานิสงส์แห่งบุญในกาลนี้จงเป็นดั่งประทีปส่องทางสว่างให้แก่ท่านและครอบครัวประสพแต่ความสำเร็จในทุกด้านให้สมปรารถนาในสิ่งที่ตั้งใจไว้ทุกประการด้วยเทอญ
   
 11. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  8,344
  ค่าพลัง:
  +5,124
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนาบุญกับท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพทำบุญตามกำลังศรัทธา ทำบุญปัจจัย ๕๐ บาท
  ขอกุศลศรัทธาที่ท่านได้ร่วมทำบุญสร้างชุดสัตตภัณฑ์ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาพระบรมสารีริกธาตุ ณ พระธาตุจอมเจดีย์ศรีล้านนา เชียงราย
  ขออานิสงส์แห่งบุญในกาลนี้จงเป็นดั่งประทีปส่องทางสว่างให้แก่ท่านและครอบครัวประสพแต่ความสำเร็จในทุกด้านให้สมปรารถนาในสิ่งที่ตั้งใจไว้ทุกประการด้วยเทอญ
   
 12. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  8,344
  ค่าพลัง:
  +5,124
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนาบุญกับท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพทำบุญตามกำลังศรัทธา ทำบุญปัจจัย ๙ บาท
  ขอกุศลศรัทธาที่ท่านได้ร่วมทำบุญสร้างชุดสัตตภัณฑ์ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาพระบรมสารีริกธาตุ ณ พระธาตุจอมเจดีย์ศรีล้านนา เชียงราย
  ขออานิสงส์แห่งบุญในกาลนี้จงเป็นดั่งประทีปส่องทางสว่างให้แก่ท่านและครอบครัวประสพแต่ความสำเร็จในทุกด้านให้สมปรารถนาในสิ่งที่ตั้งใจไว้ทุกประการด้วยเทอญ
   
 13. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  8,344
  ค่าพลัง:
  +5,124
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนาบุญกับท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพทำบุญตามกำลังศรัทธา ทำบุญปัจจัย ๑๐ บาท
  ขอกุศลศรัทธาที่ท่านได้ร่วมทำบุญสร้างชุดสัตตภัณฑ์ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาพระบรมสารีริกธาตุ ณ พระธาตุจอมเจดีย์ศรีล้านนา เชียงราย
  ขออานิสงส์แห่งบุญในกาลนี้จงเป็นดั่งประทีปส่องทางสว่างให้แก่ท่านและครอบครัวประสพแต่ความสำเร็จในทุกด้านให้สมปรารถนาในสิ่งที่ตั้งใจไว้ทุกประการด้วยเทอญ
   
 14. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  8,344
  ค่าพลัง:
  +5,124
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนาบุญกับท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพทำบุญตามกำลังศรัทธา ทำบุญปัจจัย ๑ บาท
  ขอกุศลศรัทธาที่ท่านได้ร่วมทำบุญสร้างชุดสัตตภัณฑ์ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาพระบรมสารีริกธาตุ ณ พระธาตุจอมเจดีย์ศรีล้านนา เชียงราย
  ขออานิสงส์แห่งบุญในกาลนี้จงเป็นดั่งประทีปส่องทางสว่างให้แก่ท่านและครอบครัวประสพแต่ความสำเร็จในทุกด้านให้สมปรารถนาในสิ่งที่ตั้งใจไว้ทุกประการด้วยเทอญ
   
 15. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  8,344
  ค่าพลัง:
  +5,124
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนาบุญกับคุณปัณณพร ทองคำ พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพทำบุญตามกำลังศรัทธา ทำบุญปัจจัย ๐.๐๑ บาท
  ขอกุศลศรัทธาที่ท่านได้ร่วมทำบุญสร้างชุดสัตตภัณฑ์ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาพระบรมสารีริกธาตุ ณ พระธาตุจอมเจดีย์ศรีล้านนา เชียงราย
  ขออานิสงส์แห่งบุญในกาลนี้จงเป็นดั่งประทีปส่องทางสว่างให้แก่ท่านและครอบครัวประสพแต่ความสำเร็จในทุกด้านให้สมปรารถนาในสิ่งที่ตั้งใจไว้ทุกประการด้วยเทอญ
   
 16. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  8,344
  ค่าพลัง:
  +5,124
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนาบุญกับท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพทำบุญกองบุญสัตตภัณฑ์ ๒ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๒๐๐ บาท
  ขอกุศลศรัทธาที่ท่านได้ร่วมทำบุญสร้างชุดสัตตภัณฑ์ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาพระบรมสารีริกธาตุ ณ พระธาตุจอมเจดีย์ศรีล้านนา เชียงราย
  ขออานิสงส์แห่งบุญในกาลนี้จงเป็นดั่งประทีปส่องทางสว่างให้แก่ท่านและครอบครัวประสพแต่ความสำเร็จในทุกด้านให้สมปรารถนาในสิ่งที่ตั้งใจไว้ทุกประการด้วยเทอญ
   
 17. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  8,344
  ค่าพลัง:
  +5,124
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนาบุญกับท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพทำบุญตามกำลังศรัทธา ทำบุญปัจจัย ๑๐ บาท
  ขอกุศลศรัทธาที่ท่านได้ร่วมทำบุญสร้างชุดสัตตภัณฑ์ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาพระบรมสารีริกธาตุ ณ พระธาตุจอมเจดีย์ศรีล้านนา เชียงราย
  ขออานิสงส์แห่งบุญในกาลนี้จงเป็นดั่งประทีปส่องทางสว่างให้แก่ท่านและครอบครัวประสพแต่ความสำเร็จในทุกด้านให้สมปรารถนาในสิ่งที่ตั้งใจไว้ทุกประการด้วยเทอญ
   
 18. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  8,344
  ค่าพลัง:
  +5,124
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนาบุญกับท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพทำบุญกองบุญสัตตภัณฑ์ ๒ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๒๐๐ บาท
  ขอกุศลศรัทธาที่ท่านได้ร่วมทำบุญสร้างชุดสัตตภัณฑ์ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาพระบรมสารีริกธาตุ ณ พระธาตุจอมเจดีย์ศรีล้านนา เชียงราย
  ขออานิสงส์แห่งบุญในกาลนี้จงเป็นดั่งประทีปส่องทางสว่างให้แก่ท่านและครอบครัวประสพแต่ความสำเร็จในทุกด้านให้สมปรารถนาในสิ่งที่ตั้งใจไว้ทุกประการด้วยเทอญ
   
 19. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  8,344
  ค่าพลัง:
  +5,124
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนาบุญกับท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพทำบุญกองบุญสัตตภัณฑ์ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๘ บาท
  ขอกุศลศรัทธาที่ท่านได้ร่วมทำบุญสร้างชุดสัตตภัณฑ์ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาพระบรมสารีริกธาตุ ณ พระธาตุจอมเจดีย์ศรีล้านนา เชียงราย
  ขออานิสงส์แห่งบุญในกาลนี้จงเป็นดั่งประทีปส่องทางสว่างให้แก่ท่านและครอบครัวประสพแต่ความสำเร็จในทุกด้านให้สมปรารถนาในสิ่งที่ตั้งใจไว้ทุกประการด้วยเทอญ
   
 20. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  8,344
  ค่าพลัง:
  +5,124
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนาบุญกับท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพทำบุญตามกำลังศรัทธา ทำบุญปัจจัย ๑๐ บาท
  ขอกุศลศรัทธาที่ท่านได้ร่วมทำบุญสร้างชุดสัตตภัณฑ์ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาพระบรมสารีริกธาตุ ณ พระธาตุจอมเจดีย์ศรีล้านนา เชียงราย
  ขออานิสงส์แห่งบุญในกาลนี้จงเป็นดั่งประทีปส่องทางสว่างให้แก่ท่านและครอบครัวประสพแต่ความสำเร็จในทุกด้านให้สมปรารถนาในสิ่งที่ตั้งใจไว้ทุกประการด้วยเทอญ
   

แชร์หน้านี้

Loading...