๙๙๙๙๙๙๙๙๙....ทรงเสด็จ (วันนี้ และในอดีต).....๙๙๙๙๙๙๙๙๙

ในห้อง 'จักรวาลคู่ขนาน' ตั้งกระทู้โดย พุทโธอวโลกิเตศวร, 17 พฤศจิกายน 2013.

 1. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ทีม ธรรมทาน ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,182
  กระทู้เรื่องเด่น:
  356
  ค่าพลัง:
  +59,542
  เมื่อปี พ.ศ.2515 คราวเสด็จแปรพระราชฐานไปยังพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ วันหนึ่งได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรที่หมู่บ้านชาวเขาบนดอยปุย ขณะที่ทรงพระดำเนินไป บนยอดเขาสักพักใหญ่ ๆ ทรงเหลียวมา ปรากฏว่า ไม่มีใครตามเสด็จได้ทัน จึงประทับพักผ่อนพระราชอิริยาบถอยู่ ณ บริเวณนั้น


  ขณะนั้น เป็นเวลาบ่ายมากแล้ว ลมเย็นบนยอดเขาพัดมารวยรื่น พระอาทิตย์ทอแสงมารำไร ระหว่างที่ทอดสายพระเนตรไปรอบ ๆ บริเวณ ก็ทอดพระเนตรเห็นต้นไม้ต้นหนึ่งใบร่วงโกร๋น แต่กิ่งหนึ่งยังมีใบเหลือค้างอยู่ 4 ใบ แสงแดดส่องจ้ามาตรงนั้นพอดี ทอดพระเนตรแล้วเป็นที่สนพระราชหฤทัยยิ่งนัก จึงทรงถ่ายภาพในมุมต่างๆไว้ได้หลายภาพ มีอยู่ภาพหนึ่งที่ พระราชทานอรรถาธิบายไว้เป็นความว่า

  1. ใบไม้กิ่งนี้มี 4 ใบ สมมติได้ว่าเป็นหัวใจของคน 4 คน
  2. ใบไม้ 3 ใบแรกเรียงตรงเป็นแถวดูเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงามดี เมื่อเปรียบไปก็จะคล้ายกับคนทำดีย่อมมีแต่ความเจริญก้าวหน้า ส่วนใบที่ 4 พลิกตะแคงไม่เหมือนใคร เมื่อดูไปจะคล้ายกับคนที่ประพฤติปฏิบัติออกนอกลู่นอกทาง จึงต้องดิ้นรนผจญชีวิตไปด้วยความไม่แน่นอน
  ๓. ใบไม้ 3 ใบที่เห็นเรียบร้อยดีนั้น ถ้าลองพิจารณากันให้ใกล้ชิดอีกที ก็จะเห็นได้ว่าแต่ละใบยังมีริ้วรอยขีดข่วนด่างพร้อยอยู่บ้าง ทั้งนี้ก็ย่อมเกิดได้จากสิ่งแวดล้อมบันดาลให้เป็นไป ซึ่งจะมากน้อยประการใดก็เปรียบได้ดังหัวใจคนที่มีอันต้องผันแปรไปบ้างนั้น เรื่องนี้จึงเป็นข้อคติที่ควรคิด
  ๔. ภาพนี้จะเห็นใบไม้ทั้ง 4 ใบได้ชัดเจนมาก แต่พอมองไกลไปที่ฉากหลังจะพบแต่ความมัวพร่า ซึ่งพอจะเปรียบได้ว่า อนาคตย่อมเป็นอนิจจัง จะเอาความเที่ยงแท้แน่นอนอะไรไม่ได้

  หัวข้อสำคัญ 4 ประการจากภาพถ่ายฝีพระหัตถ์นี้ เป็นพระราชอรรถาธิบายที่ทรงไว้ซึ่งคุณประโยชน์อันล้ำค่า สมควรที่จะนำมาใช้ปฏิบัติในการดำเนินชีวิตได้ดียิ่ง

  ที่มา : ศ.พูน เกษจำรัส ,หนังสือ“ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”
  [​IMG]
   
 2. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ทีม ธรรมทาน ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,182
  กระทู้เรื่องเด่น:
  356
  ค่าพลัง:
  +59,542
  “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็น “ปรัชญา” หรือ “แนวปฏิบัติ” ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานแก่ประชาชนระดับ “รากหญ้า” โดยเฉพาะที่อยู่ในชนบท ท้องถิ่นห่างไกลกันดาร ค่อนข้างยากจน ให้เป็นแนวทางดำรงชีวิต ให้ประหยัดพึ่งพาตนเอง เป็นคนดี มีศีลธรรม เพื่อความกินดี อยู่ดี มีสุขตลอดเวลา


  "ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน"  [​IMG]
   
 3. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ทีม ธรรมทาน ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,182
  กระทู้เรื่องเด่น:
  356
  ค่าพลัง:
  +59,542
  วันนี้ในอดีต"

  เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2521 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระราชปฏิสันถารกับครูและนักเรียนโรงเรียนห้วยน้ำดัง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่


  8 February 1978. Their Majesties conversing with teachers and students of Ban Nam Dang School, Mae Taeng District, Chiang Mai Province.
  [​IMG]
   
 4. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ทีม ธรรมทาน ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,182
  กระทู้เรื่องเด่น:
  356
  ค่าพลัง:
  +59,542
  <object width="420" height="315"><param name="movie" value="//www.youtube.com/v/C9yf4eT6_es?version=3&amp;hl=th_TH&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="//www.youtube.com/v/C9yf4eT6_es?version=3&autoplay=1&amp;hl=th_TH&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="420" height="315" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>
   
 5. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ทีม ธรรมทาน ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,182
  กระทู้เรื่องเด่น:
  356
  ค่าพลัง:
  +59,542
  "วันนี้ในอดีต"

  เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2530 ทอดพระเนตรพื้นที่ป่าไม้แห้งแล้งในเรื่องนี้มีพระราชดำริให้ออกแบบสร้างฝายต้นน้ำลำธารที่มีประสิทธิภาพสูงสุดบริเวณใกล้ยอดเขาให้มากที่สุดเพื่อสามารถเก็บกักน้ำระยะสิ้นฤดูฝนเป็นปริมาณเพียงพอที่จะใช้หล่อเลี้ยงกล้าไม้ที่ปลูกแซมบนภูเขา จนกระทั่งกล้าไม้ตั้งตัวได้ในฤดูแล้ง ซึ่งจะเวียนมาอีกครั้งหนึ่ง กล้าไม้ดังกล่าวจะทำหน้าที่ขยายแนวชุ่มชื้นจากยอดเขาลงมาเบื้องล่างทีละน้อย นอกจากนั้น ในอนาคตเมื่อกล้าไม้เจริญเติบโตเต็มที่แล้ว เมล็ดพันธุ์ก็จะร่วงหล่นปลิวปรายเป็นลำดับลงมาตามความลาดชัน อันจะช่วยแพร่พันธุ์ตามวิถีทางของธรรมชาติต่อไป ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่


  9 February 1987. His Majesty the King during a visit to the Huai Hong Khrai Agricultural Research and Development Centre, Doi Saket District, Chiang Mai Province.  [​IMG]
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 6. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ทีม ธรรมทาน ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,182
  กระทู้เรื่องเด่น:
  356
  ค่าพลัง:
  +59,542
  วันนี้ในอดีต"

  เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2521 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทอดพระเนตรบริเวณหมู่บ้านและอ่างเก็บน้ำ ณ หมู่บ้านไทยน้อยที่ 1 โครงการทุ่งสมอ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์


  10 February 1978. His Majesty observing village sites, allotted farm land and reservoir, at Thai Noi I village, Thung Samo Project, Lom Sak District, Phetchabun Province.
  [​IMG]
   
 7. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ทีม ธรรมทาน ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,182
  กระทู้เรื่องเด่น:
  356
  ค่าพลัง:
  +59,542
  ทำไมต้องเหนื่อย

  ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนากล่าวถึงการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่า

  "ทรงงานหนักมาก เสด็จออกตั้งแต่ ๔ โมงเย็น ทรงงานไปจึงถึง ๓ ทุ่ม หลังจากนั้นก็พระราชทานเลี้ยงไปจนเกือบเที่ยงคืนจึงเสด็จขึ้น บางครั้งเช้ามืดไม่ใครก็ใครอาจจะต้องถูกเรียกตัว แสดงว่าหลังจากพระราชทานเลี้ยงแล้ว พระองค์ท่านทรงงานต่อ รุ่งขึ้นจึงมีการบ้านให้พวกเราทำงาน เป็นเช่นนี้ตลอดไป"

  ยามที่ทรงเรียกเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้าเฝ้า เพื่อทรงสั่งงานนั้น แม้เจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังเตรียมพระราชอาสน์ให้ประทับก็ไม่ทรงสนพระทัย กลับประทับพับเพียบกับพื้น กางแผนที่ ทรงสั่งงานด้วยพระอิริยาบถนั้นนานนับชั่วโมง บางครั้งนานถึง ๕ ชั่วไมง


  "ครั้งหนึ่งทรงชี้ไปที่พระราชอาสน์ พร้อมตรัสว่าทำไมพระเจ้าอยู่หัวต้องเหนื่อยและแบกภาระหนักอย่างนี้...ที่เราต้องเหนื่อยเช่นนี้ เพราะประชาชนไทยยังยากจน ความยากจนทำให้ขาดอิสรภาพเสรีภาพ ถ้าประชาชนยังไม่มีอิสรภาพเสรีภาพ สังคมไทยก็ยังไม่เป็นประชาธิปไตย"
  [​IMG]
   
 8. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ทีม ธรรมทาน ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,182
  กระทู้เรื่องเด่น:
  356
  ค่าพลัง:
  +59,542
  [​IMG]
  "วันนี้ในอดีต"

  เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2530 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรแปลงปลูกแม่พันธุ์ไม้ผลและแปลงขยายพันธุ์ไม้ผลโครงการดังกล่าว ประกอบด้วยกิจการเพาะเมล็ดเพื่อผลิตต้นตอ การตอนกิ่ง การปักชำกิ่ง การติดตาต่อกิ่งพันธุ์ดี นอกจากนั้น ยังได้ทอดพระเนตรพื้นที่ขยายพันธุ์ผัก งานวิจัยด้านผักเพื่อทดสอบการผลิตเมล็ดพันธุ์ ตลอดจนงานวิจัยพืชยากับพืชตระกูลถั่วบนที่สูง เพื่อส่งเสริมให้ราษฎรชาวเขาใช้ปลูกทดแทนฝิ่น โครงการทั้งหมดนี้จะมีผลทำให้เกิดการฟื้นฟูสภาพต้นน้ำลำธารและนิเวศวิทยาบนพื้นที่สูง ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโครงการหลวง ศูนย์ขยายพันธุ์พืชปางดะ ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
   
 9. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ทีม ธรรมทาน ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,182
  กระทู้เรื่องเด่น:
  356
  ค่าพลัง:
  +59,542
  "วันนี้ในอดีต"

  เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2523 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรสถานที่ฝึกสร้างฝ่ายหินทั้งฝายพื้นเมือง บ่อก๊าซซีวภาพ และการสาธิตการเพาะเชื้อเห็ดกระดุม ในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโครงการเกษตรกรรมทหารของจังหวัดทหารบก เชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

  13 February 1980. His Majesty, accompanied by Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn observing weir and Bio-gas container construction and the cultivation of mushrooms by a group of draftees under a short-term occupational training programme prior to the end of their draft period and return to civil life, at Chiang Mai Military District Agricultural Training Centre, Muang District, Chiang Mai Province.  [​IMG]
   
 10. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ทีม ธรรมทาน ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,182
  กระทู้เรื่องเด่น:
  356
  ค่าพลัง:
  +59,542
  วันนี้ (14 กุมภาพันธ์ 2557) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันมาฆบูชา ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง

  Today,14 February 2014, Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn representing His Majesty the King presiding over the Religious Rites on the Occasion of Makha Puja Day at the Royal Chapel in the Grand Palace.


  credit ภาพ : กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

  [​IMG]
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 11. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ทีม ธรรมทาน ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,182
  กระทู้เรื่องเด่น:
  356
  ค่าพลัง:
  +59,542
  "วันนี้ในอดีต"

  เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2525 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทอดพระเนตรระบบส่งน้ำแบบกังหันสูบน้ำจากริมฝั่งแม่น้ำปายในโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่สำนักงานชลประทานที่ 2 ได้ออกแบบและสร้างเพื่อสนองพระราชดำริ ในการชักน้ำมาใช้ในพื้นที่ที่มีระดับสูง โดยไม่ต้องใช้เชื้อเพลิง

  14 February 1982.His Majesty observing Floating Water Turbine Pump on the River Pai constructed by the Royal Irrigation Department under His Majesty's Instigation for the Mae Hong Son Province Royal Development Project, at Mae Hong Son Province
  .


  [​IMG]
   
 12. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ทีม ธรรมทาน ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,182
  กระทู้เรื่องเด่น:
  356
  ค่าพลัง:
  +59,542
  "วันนี้ในอดีต"

  เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2525 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดำริกับเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาในสอย โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ถึงการใช้ที่ดินในเขตศูนย์พัฒนา ฯ ซึ่งมีระบบชลประทานอย่างสมบูรณ์ให้ได้ประโยชน์สูงสุด โดยจัดพื้นที่เพื่อปลูกข้าวให้สามารถมีผลผลิตสำหรับบริโภคอย่างเพียงพอเสียก่อน แล้วจึงส่งเสริมให้ปลูกพืชเศรษฐกิจอื่น ๆ เช่น ไม้ผล เป็นต้น

  15 February 1982. His Majesty discussing with officials of Nai Soi Development Centre, Mae Hong Son Province Royal Development Project, concerning land usage in the Centre.
  [​IMG]
   
 13. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ทีม ธรรมทาน ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,182
  กระทู้เรื่องเด่น:
  356
  ค่าพลัง:
  +59,542
  ในหลวงเสด็จฯ ทอดพระเนตรมูลนิธิศูนย์รักษ์สุนัขหัวหิน
  13 กุมภาพันธ์ 2557

  [​IMG]
   
 14. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ทีม ธรรมทาน ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,182
  กระทู้เรื่องเด่น:
  356
  ค่าพลัง:
  +59,542
  ...เพื่อปวงประชา พระองค์ทรงทุ่มเท....

  [​IMG]


  ภาพพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ออกมาเป็นข่าวชั่วไม่กี่นาที มีข้อจำกัดที่ไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงการที่ทรงเดินให้แดดเผาอยู่นานนับชั่วโมง
  ไม่มีภาพที่ทรงยืนกรำฝนที่ตกลงมาอย่างหนักเป็นเวลาหลายชั่วโมง
  ไม่มีภาพที่พระองค์ประทับอยู่กลางป่าเขาท่ามกลางแสงจันทร์ ที่เต็มไปด้วยยุงริ้นไรและแมลงนานาชนิดที่มารบกวน
  ไม่มีภาพที่แสดงพระอาการเมตตาต่อแมลงที่มากัดพระองค์ โดยโบกพระหัตถ์เบาๆ เพื่อให้แมลงหนีไป
  และไม่มีภาพที่พระองค์ถูก "ทาก" กัด
  ในการเสด็จฯ เยี่ยมราษฎรของในหลวง จะมีการบันทึกไว้โดยละเอียดทุกครั้ง ตารางจะบอกสถานที่ วันเดือนปี รวมทั้งพาหนะที่ใช้ในการเสด็จฯด้วย

  อย่างในช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2525 ถึง 30 กันยายน 2526 รวม 365 วัน มีหมายกำหนดการถึง 913 ครั้ง เสด็จฯ เป็นระยะทาง 28,377.1 กิโลเมตร

  พาหนะที่ทรงใช้มีทั้ง รถยนต์ รถไฟ เครื่องบิน เรือ เฮลิคอปเตอร์ ส่วนใหญ่จะเป็นรถยนต์ ใช้อักษรย่อในตารางว่า 'ร' ....และยังมีอักษรย่ออีกคำว่า 'ว' เมื่อดูคำอธิบายด้านล่างตาราง จึงรู้ความหมายที่อธิบายไว้ว่า...

  ..."ทรงวิ่ง"...
  ***
  พ่อของแผ่นดินผู้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอย่างไม่ย่อท้อต่อความยากลำบาก เพื่อพสกนิกรของพระองค์ได้อยู่ดีมีสุขถ้วนหน้า ปวงข้าพระพุทธเจ้าร่วมกันสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคล ขอจงทรงพระสิริสวัสดิ์ ทรงพระเกษมสำราญ ปราศจากโรคาพยาธิพิบัติภัยใดมาแผ้วพาน ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นธงชัยแห่งประเทศชาติ และสถิตเป็นมิ่งขวัญแห่งอาณาประชาราษฎร์สืบไปชั่วจิรัฐติกาล กราบแทบพระบาท...

   
 15. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ทีม ธรรมทาน ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,182
  กระทู้เรื่องเด่น:
  356
  ค่าพลัง:
  +59,542
  "วันนี้ในอดีต"

  เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2525 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทอดพระเนตรบริเวณพื้นที่พัฒนาในเขตศูนย์พัฒนาปางตอง โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

  16 February 1982. His Majesty observing Pang Tong Development Centre, a Royal Initiated Development Project, Mae Hong Son Province.

  [​IMG]
   
  แก้ไขครั้งล่าสุดโดยผู้ดูแล: 16 กุมภาพันธ์ 2014
 16. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ทีม ธรรมทาน ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,182
  กระทู้เรื่องเด่น:
  356
  ค่าพลัง:
  +59,542
  "วันนี้ในอดีต"

  เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2525 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมสถานีทดลองเกษตรหลวงขุนวาง ตำบลแม่วิน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งในโอกาสนี้ได้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ คณะทูตานุทูต และผู้แทนองค์การต่าง ๆ ที่ได้ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนโครงการหลวงภาคเหนือ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท และโดยเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมกิจการของสถานี ฯ ด้วย

  18 February 1982. His Majesty, in the company of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn, greeting members of the Diplomatic Corps who were invited to visit Khun Wang Agricultural Research Station, San Pa Tong District, Chiang Mai Province.  [​IMG]
   
 17. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ทีม ธรรมทาน ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,182
  กระทู้เรื่องเด่น:
  356
  ค่าพลัง:
  +59,542
  ความรู้สึก

  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเล่าถึงเหตุผลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต้องเสด็จฯ ลงพื้นที่ทุกพื้นที่ด้วยพระองค์เอง ว่า

  "การที่เสด็จไปด้วยพระองค์เองนั้นทรงถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะฉะนั้นเวลาเสด็จไปที่ไหน จะต้องขับรถด้วยพระองค์เอง ท่านบอกว่าจะได้มีความรู้สึกต่อพื้นที่นั้น"

  "เวลาเดินทางไปด้วยพาหนะอื่น เช่น เฮลิคอปเตอร์ ท่านก็ถือโอกาสเป็นการตรวจสอบและแก้ไขแผนที่ไปในตัว ท่านจะกริ้วพวกเราอย่างมากที่พอไป ๆ ก็นอนหลับ ท่านบอกว่าการขึ้นเฮลิคอปเตอร์นั้นถือเป็นสิทธิพิเศษ และใช้เครื่องราชการ ใช้น้ำมันราชการ ก็ควรทำประโยชน์ให้ราชการให้สมบูรรณ์ ไม่ใช่ว่าขึ้นไปฟังเสียงบรื๋อ ๆ ๒-๓ นาทีก็หลับ"
  ------------------------
  ภาพ: ทรงขับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จเยี่ยมเยียนพสกนิกรชาวจังหวัดราชบุรี ประมาณก่อนปี 2500
  [​IMG]
   
 18. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ทีม ธรรมทาน ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,182
  กระทู้เรื่องเด่น:
  356
  ค่าพลัง:
  +59,542
  "วันนี้ในอดีต"

  เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2528 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทอดพระเนตรร่องน้ำขนาดเล็ก ซึ่งเกิดจากฝายเก็บกักน้ำต้นน้ำลำธาร ซึ่งสร้างเป็นลักษณะฝายน้ำล้นในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโครงการศูนย์การพัฒนาหัวยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัด เชียงใหม่

  19 February 1985. His Majesty the King observing a small irrigation ditch in the Huai Hong Khrai Agricultural Research and Development Centre, Doi saket District, Chiang Mai Province.

  [​IMG]
   
 19. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ทีม ธรรมทาน ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,182
  กระทู้เรื่องเด่น:
  356
  ค่าพลัง:
  +59,542
  "วันนี้ในอดีต"

  เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2540 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงสักการะพระบรมสารีริกธาตุจากสาธารณรัฐอินเดีย ณ พระวิหารพุทธมณฑล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

  20 February 1997. His Majesty the King paying homage to the Relics of the Lord Buddha which has been brought from the Republic of India, at Buddhamondhon, Phutthamonthon District, Nakhon Pathom Province.
  [​IMG]
   
 20. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ทีม ธรรมทาน ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,182
  กระทู้เรื่องเด่น:
  356
  ค่าพลัง:
  +59,542
  "วันนี้ในอดีต"

  เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2528 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทอดพระเนตรการทดลองปลูกมันฝรั่ง ซึ่งขยายพันธุ์มันฝรั่งปลอดเชื้อจากการเลี้ยงเนื้อเยื่อในหลอดแก้ว โดยวิธี ตัดกิ่งจากต้นแม่ของโครงการหลวงสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

  21 February 1985. His Majesty the King, accompanied by Her Royal Highness Princess Chulabhorn, observing an experimental potato plot, grown from tissue culture, at the Mae Cho Agricultural Institute of Technology's Royal Project, San Sai District, Chiang Mai Province.

  [​IMG]
   

แชร์หน้านี้

Loading...