๙๙๙๙๙๙๙๙๙....ทรงเสด็จ (วันนี้ และในอดีต).....๙๙๙๙๙๙๙๙๙

ในห้อง 'จักรวาลคู่ขนาน' ตั้งกระทู้โดย พุทโธอวโลกิเตศวร, 17 พฤศจิกายน 2013.

 1. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ทีม ธรรมทาน ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,173
  กระทู้เรื่องเด่น:
  356
  ค่าพลัง:
  +59,539
  วันนี้ในอดีต"

  วันที่ 14 พฤษภาคม 2526 วันที่ 14 พฤษภาคม 2523 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของโรงงานนมผงสวนจิตรลดา ณ บริเวณโรงโคนม สวนจิตรลดา และพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ผู้นำสหกรณ์การเกษตร สหกรณ์นิคม สหกรณ์ประมง ทั่วราชอาณาจักร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ณ ศาลาดุสิดาลัย

  14 May 1980. His Majesty, in the company of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindorn, inspecting the activities of Chitralada Dairy Plant Project and granting an audience to leaders of Agricultural Co-operative Communities and Self-help Settlements, at Dusidalai Hall of Chitralada Villa.
  [​IMG]
  https://www.facebook.com/infodivohm?fref=photo


  <object width="1" height="1"><param name="movie" value="//www.youtube.com/v/C9yf4eT6_es?version=3&amp;hl=th_TH&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="//www.youtube.com/v/C9yf4eT6_es?version=3&autoplay=1&amp;hl=th_TH&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="1" height="1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>
   
 2. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ทีม ธรรมทาน ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,173
  กระทู้เรื่องเด่น:
  356
  ค่าพลัง:
  +59,539
  "วันนี้ในอดีต"

  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 พฤษภาคม 2518 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชดำเนินประทักษิณพระบรมสารีริกธาตุ ในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา เป็นการส่วนพระองค์ ณ วัดโฆษการาม อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม และทรงพระราชปฏิสันถารอย่างใกล้ชิดกับราษฎรที่เฝ้า ฯ

  Sunday, 25 May 1975. Their Majesties during the Visakhapuja Ceremony at Wat Khosakaram, Pla Pak District, Nakhon Phanom Province, and visiting with the villagers who had come to greet Them.
  [​IMG]


  [​IMG]
   
 3. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ทีม ธรรมทาน ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,173
  กระทู้เรื่องเด่น:
  356
  ค่าพลัง:
  +59,539
  [​IMG]  [​IMG]
  วันอาทิตย์ ที่ 6 กรกฎาคม 2557 เวลา 10.18 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จลง ณ บริเวณศาลพระชัยมงคล วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทรงบวงสรวงพระชัยมงคล เป็นการส่วนพระองค์

  เมื่อคราวพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินมาประทับแรม ณ พระตำหนักปลุกกเสม สวนไกลกังวล เป็นครั้งแรกเมื่อปี 2471 คืนหนึ่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระสุบินว่า มีผู้หญิงคนหนึ่งมี 4 แขน มากราบบังคมทูลว่า ตนเองเป็นเจ้าที่ ชื่อว่า "ทับทิม" ขอปวารณาว่าจะคุ้มครองให้ทั้งสองพระองค์มีความปลอดภัยระหว่างประทับ ณ สวนไกลกังวล วันรุ่งขึ้น พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จเจ้าฟ้า กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ทรงออกแบบรูปเคารพที่ "ศาลเจ้าแม่ทับทิม" หรือ "ศาลพระชัยมงคล" ตามนัยแห่งพระสุบิน ซึ่งรูปเคารพมีลักษณะตามคติโบราณ เป็น "พระภูม" หรือ "ภูเทวี" เทพีแห่งปฐพี มี 4 กร พระหัตถ์ถือ ดอกบัวหลวง อัญมณี เมล็ดพันธุ์พืชผัก และว่านยา ประทับบนช้าง 4 ช้าง ด้านขวาปรากฏรูปงู สัญลักษณ์แทนปีพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้านซ้ายเป็นรูปเต่าบก ตามพระนามเรียกเล่นของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี คือ ท่านหญิงเต่านา แกะสลักรูปด้วยหินอ่อน ที่ฐานจารึกคาถาบาลี
  เขียนด้วยอักษรเขมร


  ครั้นเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงศาลพระชัยมงคล วังไกลกังวล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดเทียนเงิน เทียนทอง ธูป บูชาพระชัยมงคลที่โต๊ะเครื่องบวงสรวง และทรงพระสุหร่ายตุ๊กตา ช้าง ม้า ละครรำชาย-หญิง ตุ่มทอง ตุ่มเงิน และผ้าสีชมพู ถวายพระชัยมงคล แล้วเสด็จเข้า "ศาลาจุกสาคร" ซึ่งเป็นที่ประทับ ณ มณฑลพิธี จากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้โหรพราหมณ์อ่านประกาศบวงสรวง
  และนำผ้าสีชมพูไปผูกที่ศาล ฯ เสร็จแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทอดพระเนตรการแสดงละครชาตรีของคณะ พ.เทพประสิทธิ์ และละครลิง ของคณะประกิต ศิษย์พระกาฬ สมควรแก่เวลา จึงเสด็จพระราชดำเนินกลับพระตำหนักเปี่ยมสุข เมื่อเวลา 11.45 น.  https://www.facebook.com/#!/infodivohm?fref=photo
   
 4. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ทีม ธรรมทาน ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,173
  กระทู้เรื่องเด่น:
  356
  ค่าพลัง:
  +59,539
  แล้วก็ถึงวันที่ทรงเสด็จกลับ เพื่อพัก หลังจากทรงตรากตรำมาแสนนาน

  [​IMG]  [​IMG]
  ......................
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 5. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ทีม ธรรมทาน ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,173
  กระทู้เรื่องเด่น:
  356
  ค่าพลัง:
  +59,539
 6. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ทีม ธรรมทาน ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,173
  กระทู้เรื่องเด่น:
  356
  ค่าพลัง:
  +59,539

  ไฟล์ที่แนบมา:

 7. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ทีม ธรรมทาน ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,173
  กระทู้เรื่องเด่น:
  356
  ค่าพลัง:
  +59,539
  [​IMG]
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • 52-4.jpg
   52-4.jpg
   ขนาดไฟล์:
   64.9 KB
   เปิดดู:
   16
 8. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,782
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,057
  เช้านี้ประเทศไทย Fri ศุกร์ 28 ตุลาคม 2559 ช่วงที่ 2 HD

  [​IMG]
  NewsThai19;-Published on Oct 27, 2016

  Cr.ข่าว ท.ท.บ 5
   

แชร์หน้านี้

Loading...