เรื่องเด่น ‘ธรรมโอสถ’ ช่วยป้องกันโรคเครียด

ในห้อง 'จิตวิทยา & สุขภาพ' ตั้งกระทู้โดย โพธิสัตว์ ชาวพุทธ, 30 ตุลาคม 2017.

 1. โพธิสัตว์ ชาวพุทธ

  โพธิสัตว์ ชาวพุทธ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กรกฎาคม 2017
  โพสต์:
  1,528
  กระทู้เรื่องเด่น:
  840
  ค่าพลัง:
  +2,619
  1148.jpg

  ขึ้นชื่อว่าฟังธรรมะย่อมดีต่อสุขภาพ เพราะนั่นเท่ากับเป็นการให้ยาป้องกันโรคภัยไข้เจ็บทั้งด้านร่างกายและจิตใจ “โรงพยาบาลหัวเฉียว” ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการฟังเทศน์ฟังธรรม จึงได้จัดโครงการธรรมโอสถให้กับผู้ที่สนใจมาตลอดเวลา 8 ปี ครั้งนี้ได้เชิญ พระครูสิริวิหารการ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร มาร่วมบรรยายในหัวข้อ “สติ…ก้าวแรกของความสุข” และให้ข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์ของการเรียนรู้ธรรมะต่อกับผู้ปฏิบัติทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะคุณตาคุณยายหลายคนที่หันมาดูแลสุขภาพด้วยฟังธรรมและการเจริญสติ เพื่อป้องกันโรคทางกายและจิตควบคู่กันไป

  พระครูสิริวิหารการ อธิบายว่า “การฟังธรรมะ” มีประโยชน์กับทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะผู้สูงอายุ เพราะคนสูงวัยมักประสบปัญหาทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต เช่น ความกังวลต่อลูกหลาน หน้าที่การงาน และเครือญาติ ซึ่งหลักของ “ธรรมะ” นั่นคือการพูดถึงความจริง ซึ่งการที่เราเป็นทุกข์เนื่องจากว่าเราไม่ตระหนักถึงความจริงของชีวิต จึงทำให้จิตของเรายึดโยงในสิ่งที่ผิด แต่ถ้าผู้สูงอายุได้ฟังธรรมะที่พระบรรยาย เช่น จากเรื่องเล่าในอดีตของ “พระนางปฏาจาราเถรี” ที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ให้สติเพื่อหลุดพ้นจากความทุกข์ ที่พระนางได้สูญเสียสามีและลูก โดยการไปขอเมล็ดผักกาดในบ้านที่ไม่มีคนตาย กระทั่งได้สติและตระหนักถึงความจริงว่า “เกิด แก่ เจ็บ ตาย” เป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์ทุกคน จนหายจากอาการคลุ้มคลั่ง

  สิ่งเหล่านี้จะสะท้อนให้เห็นความจริงเมื่อผู้ฟังฟังแล้วเข้าใจ อีกทั้งนำไปปฏิบัติก็จะทำให้จิตผ่อนคลาย นั่นก็จะทำให้ความกังวลในเรื่องต่างๆ ของผู้สูงอายุลดน้อยลง ที่สำคัญจะทำให้ท่านปฏิบัติต่อลูกหลานได้ถูกต้อง สามารถที่จะกลับมารับประทานอาหารอร่อย นอนหลับได้ดีขึ้น ซึ่งมาจากการเครียดและความกังวลนั่นเอง และยังทำให้พูดในสิ่งที่ควรพูด คิดในสิ่งที่ควรคิด และปล่อยวางในสิ่งที่ควรวาง ที่สำคัญคนฟังธรรมะจะไม่กังวลในสิ่งที่แก้ไขไม่ได้

  และยิ่งผู้สูงวัย “เจริญสติ” มากๆ (การฝึกจิตให้รู้ตัวทุกขณะ และไม่หลงไปกับอารมณ์รัก โลภ โกรธ หลง ซึ่งไม่จำกัดอิริยาบถในการฝึก นั่งสมาธิ ยืน เดิน) เขาจะไม่หลง จิตใจแจ่มใส สุขภาพจะดีตาม เห็นได้จากพระบางรูปที่ฝึกเจริญสติเป็นเวลานานๆ กระทั่งเมื่อท่านอายุ 80 ปีแล้วก็ยังมีความจำที่ดี อีกทั้งเมื่อคุณตาคุณยายเจริญสติด้วยการนั่งสมาธิ ก็จะช่วยป้องกันโรคทางร่างกาย หรือประคองอาการของโรคที่เกิดขึ้น เนื่องจากเมื่ออายุมาก ร่างกายของท่านก็จะเสื่อมลงเป็นธรรมดา เช่น อาการปวดขา ปวดเข่า ปวดแขน ได้ค่อนข้างดี เพราะเมื่อใดก็ตามที่เรามีสติ จะทำให้การลุก การเดิน เป็นไปอย่างค่อยๆ และระมัดระวัง อีกทั้งยังช่วยให้ท่านรู้ตัวว่าการวางมือ การวางเท้าจะต้องทำอย่างไร รวมทั้งเวลาที่เดินไปทางไหน จะต้องทำอย่างพิจารณา ลองสังเกตง่ายๆ ว่าคนแก่ที่มีอารมณ์ขี้หงุดหงิดหรือโกรธง่าย มักจะย่างก้าวด้วยอาการลุกลนและล้ม ลุกคลุกคลาน ขณะที่ผู้สูงอายุที่ฝึกจิตกระทั่งเกิดสตินั้นจะประคองร่างกายได้

  อย่างถูกต้อง อาการเจ็บป่วยทางร่างกายก็จะลดน้อยลง หรือจะไม่ทวีความรุนแรงขึ้น

  ระยะเวลาในการฟังธรรมะและการฝึกเจริญสตินั้น จริงๆ แล้วไม่ควรกำหนด แต่ขอให้ใช้หลักที่ว่า “ยิ่งฟังมากยิ่งเตือนตัวเองได้มาก” เพราะ หลักธรรมะคือการฟังความจริง ซึ่งเหมือนกินอาหารเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิต แต่ถ้าฟังมากเกินไปก็ไม่ได้ เพราะจะเกิดเป็นความหลง หรือฟังแล้วนำไปข่มผู้อื่นก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งการฟังธรรมที่ถูกต้อง ให้สังเกตว่าเมื่อฟังแล้วเกิดความชอบ ที่สำคัญสามารถนำแก่นของพระธรรมไปปฏิบัติได้ ตรงนี้เป็นการเรียนรู้ธรรมะได้อย่างเหมาะสม”

  พระครูสิริวิหารการ ทิ้งท้ายว่า “การสวดมนต์ไหว้พระสม่ำเสมอ เป็นสิ่งที่เหมาะกับผู้สูงอายุมากเช่นกัน เพราะหากจิตอยู่กับสิ่งดีๆ หรืออยู่กับบทสวดมนต์ที่ตัวเองรู้ความหมาย มันจะทำให้เกิดสมาธิ ทำบ่อยๆ จิตก็สบาย และส่งผลมายังร่างกายเช่นเดียวกัน สำหรับบทสวดมนต์ที่เหมาะกับผู้สูงวัยคือ “บทสวดมนต์โพชฌังคปริตร” ซึ่งเป็นบทสวดมนต์ที่พระพุทธเจ้าทรงสวดเพื่อตรัสรู้ และช่วยปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บได้ดี”.

  บรรยายใต้ภาพ

  “การเจริญสติ” จะทำให้ผู้ฝึกประคองร่างกายได้ถูกต้อง จะช่วยลดอาการปวดขา ปวดแขน ปวดเข่าได้

  “การฟังธรรมะ” จะช่วยลดความเครียด ความกังวล ทำให้ผู้สูงอายุเจริญอาหารและนอนหลับได้ดี

  พระครูสิริวิหารการ

  ขอขอบคุณที่มา
  http://www.ryt9.com/s/tpd/2730829
   
  แก้ไขครั้งล่าสุดโดยผู้ดูแล: 30 ตุลาคม 2017
 2. น้องนกลาบ ชื่อนี้สีชมพู

  น้องนกลาบ ชื่อนี้สีชมพู ค ว า ม ต า ย คื อ ก า ร เ ริ่ ม ต้ น ข อ งชี วิ ต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 เมษายน 2017
  โพสต์:
  180
  ค่าพลัง:
  +149
  ธรรมะ ทำให้สมองเบา และใจนิ่ง :)
   
 3. minigirlzaa

  minigirlzaa สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 มกราคม 2018
  โพสต์:
  5
  ค่าพลัง:
  +1
  ยารักษาจิตใจที่ดีที่สุดคือ ธรรมะ แต่จิตใจที่ดีก็ต้องตามมาพร้อมร่างกายที่แข็งแรงด้วย เครื่องออกกําลังกาย หากเรากายและใจแข็งแรง โรคเครียดไม่ถามหาแน่นอน
   
Loading...
กระทู้ที่คล้ายกัน - ‘ธรรมโอสถ’ ช่วยป้องกันโรคเครียด
 1. SiTa
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  2,233
 2. วิริยะ13
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  665
 3. เพื่อนร่วมวงการ
  ตอบ:
  45
  เปิดดู:
  941
 4. วิญญาณนิพพาน
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  283

แชร์หน้านี้

Loading...