เรื่องเด่น ‘สมเด็จพระราชาคณะ-พระราชาคณะ’ เฝ้าถวายสักการะสมเด็จพระสังฆราช

ในห้อง 'ข่าวพุทธศาสนา' ตั้งกระทู้โดย โพธิสัตว์ ชาวพุทธ, 30 กรกฎาคม 2019.

 1. โพธิสัตว์ ชาวพุทธ

  โพธิสัตว์ ชาวพุทธ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กรกฎาคม 2017
  โพสต์:
  3,461
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1,626
  ค่าพลัง:
  +5,945
  0b89ee0b8a3e0b8b0e0b8a3e0b8b2e0b88ae0b8b2e0b884e0b893e0b8b0-e0b89ee0b8a3e0b8b0e0b8a3e0b8b2e0b88a.jpg
  เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลงพระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ประทานพระวโรกาสให้สมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดสถาปนา ตั้ง และเลื่อนสมณศักดิ์ เฝ้าถวายสักการะและรับประทานพระโอวาท

  โอกาสนี้ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระโอวาท ความว่า

  “ท่านทั้งหลายได้รับพระราชทานพระมหากรุณาจากสมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ผู้ทรงเป็นพุทธศาสนูปถัมภก ยังให้ได้รับเกียรติยศสมฐานันดร เป็นพระราชาคณะและสมเด็จพระราชาคณะ ขอท่านทั้งหลายตั้งดวงจิต ถวายพระพรชัยมงคลให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  เกียรติยศเป็นอุปกรณ์สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ เป็นเครื่องช่วยให้การทำงานเพื่อพระพุทธศาสนาและการคณะสงฆ์เป็นไปอย่างสะดวกราบรื่นขึ้น ท่านทั้งหลายพึงตระหนักถึงหน้าที่ของตนๆ ตามที่ได้รับพระราชทานอาราธนามาแล้ว อย่าให้เกิดข้อผิดพลาดบกพร่อง หรือมีการดำเนินการใดๆ อย่างไม่สุจริตโดยเด็ดขาด อีกทั้งคุณธรรมใดที่ท่านมีอยู่แล้วขอจงเร่งเพิ่มพูนให้มากขึ้นอย่าได้เสื่อมถอย จริยาข้อวัตรปฏิบัติใดๆ ที่ยังสามารถพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นกว่านี้ก็ขอจงพากเพียรอบรมเพิ่มพูนให้เกิดมีขึ้นให้จงได้[​IMG] [​IMG]

  ขออาราธนาให้ท่านเจ้าประคุณและท่านเจ้าคุณ เป็นกำลังของการคณะสงฆ์ ช่วยรักษาและจรรโลงพระสัทธรรมให้งอกงามไพบูลย์อยู่บนแผ่นดินไทยและในโลกนี้ตลอดกาลนาน ถ้าท่านทำได้เช่นนี้ เกียรติยศที่ได้รับพระราชทานก็จะเป็นเครื่องนำพาความสำเร็จกิจสูงสุดในพระบวรพุทธศาสนา มาสู่ท่านแต่ละรูปได้ในเบื้องปลาย

  ขอถวายมุทิตาและขอท่านทั้งหลายเจริญงอกงามในพระบวรพุทธศาสนายิ่งๆ ขึ้นไปเทอญ”
  89ee0b8a3e0b8b0e0b8a3e0b8b2e0b88ae0b8b2e0b884e0b893e0b8b0-e0b89ee0b8a3e0b8b0e0b8a3e0b8b2e0b88a-1.jpg
  89ee0b8a3e0b8b0e0b8a3e0b8b2e0b88ae0b8b2e0b884e0b893e0b8b0-e0b89ee0b8a3e0b8b0e0b8a3e0b8b2e0b88a-2.jpg
  89ee0b8a3e0b8b0e0b8a3e0b8b2e0b88ae0b8b2e0b884e0b893e0b8b0-e0b89ee0b8a3e0b8b0e0b8a3e0b8b2e0b88a-3.jpg
  89ee0b8a3e0b8b0e0b8a3e0b8b2e0b88ae0b8b2e0b884e0b893e0b8b0-e0b89ee0b8a3e0b8b0e0b8a3e0b8b2e0b88a-4.jpg
  89ee0b8a3e0b8b0e0b8a3e0b8b2e0b88ae0b8b2e0b884e0b893e0b8b0-e0b89ee0b8a3e0b8b0e0b8a3e0b8b2e0b88a-5.jpg

  ขอขอบคุณที่มา
  https://www.matichon.co.th/education/news_1604241
   

แชร์หน้านี้

Loading...