“พระราชปฏิภาณโกศล” ปรับทัพ มมร

ในห้อง 'ข่าวพุทธศาสนา' ตั้งกระทู้โดย โพธิสัตว์ ชาวพุทธ, 27 กรกฎาคม 2019.

 1. โพธิสัตว์ ชาวพุทธ

  โพธิสัตว์ ชาวพุทธ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กรกฎาคม 2017
  โพสต์:
  3,487
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1,632
  ค่าพลัง:
  +5,962
  0b8b2e0b88ae0b89be0b88fe0b8b4e0b8a0e0b8b2e0b893e0b982e0b881e0b8a8e0b8a5-e0b89be0b8a3e0b8b1e0b89a.jpg

  ย้ำภารกิจจัดการศึกษาสัมพันธ์หลักคำสอน รักษาอัตลักษณ์-รากเหง้า


  พระราชปฏิภาณโกศล (สมคิด จินฺตามโย) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธฯ ในฐานะอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร.) กล่าวในงานถวายสักการะอธิการบดี มมร. ที่ มมร. ศาลายา จ.นครปฐม ว่า โอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มมร. ลำดับที่ 6 เกิดความรู้สึกยินดีเป็นที่สุด เพราะมีโอกาสเข้ามาสนองงาน มมร. ที่นับว่าเป็นองค์การที่สำคัญต่อการจัดการศึกษาสมัยใหม่ของคณะสงฆ์ไทย ฝ่ายธรรมยุต การขับเคลื่อน มมร.จะให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล คือ เป็นองค์การแห่งคุณภาพคู่คุณธรรมได้นั้น ต้องอาศัยความร่วมใจ ร่วมมือ ร่วมแรง จากบุคลากร ทุกรูป ทุกคน และหากมีข้อเสนอแนะดีๆ เพื่อทำให้ก้าวหน้าในวงการศึกษา ให้รีบบอกกล่าวกัน การบริหารจัดการ มมร.มีทั้งภารกิจหลัก และภารกิจทั่วไป โดยภารกิจหลัก มมร.ต้องดำเนินงานการศึกษาให้มีคุณภาพทั้งปริญญาตรี โท และเอก ส่วนภารกิจทั่วไป มมร.ต้องจัดการศึกษาให้สอดคล้อง และไปด้วยกันได้กับงานต่างๆของคณะสงฆ์ ตลอดถึงสาขาวิชาที่เปิดสอน ก็ต้องมีความเกี่ยวข้อง สัมพันธ์กับหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วย สืบเนื่อง

  จากว่า อัตลักษณ์องค์การแห่งนี้มีรากเหง้ามาจากการที่ต้องการพัฒนาพระภิกษุสามเณรในพระพุทธศาสนา พร้อมทั้งเป็นองค์การแห่งการศึกษาวิทยาการสมัยใหม่ และเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปในตัวด้วย จึงขอฝากแนวทางนี้ให้เข้าใจร่วมกัน

  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พระราชปฏิภาณโกศล ได้แต่งตั้งรองอธิการบดีชุดใหม่ประกอบด้วย พระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ พระครูปลัดณัฐพงศ์ ยโส รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พระมงคลธรรมวิธาน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการคณะสงฆ์ พระกิตติสารสุธี รองอธิการบดีวิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย พระปริยัติธรรมเมธี รองอธิการบดีวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย พระครูสุธีจริยวัฒน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน พระครูสุนทรมหาเจติยา-นุรักษ์ รองอธิการบดีวิทยาเขตล้านนา พระครูสิริธรรมาภิรัต รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช พระครูวิจิตรปัญญาภรณ์ รองอธิการบดีวิทยาเขตร้อยเอ็ด และพระมหาวิเชียร ธมฺมวชิโร รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีล้านช้าง.


  อ่านเพิ่มเติม…

  ขอขอบคุณที่มา
  https://www.thairath.co.th/news/local/1624078
   

แชร์หน้านี้

Loading...