“มจร-คณะสงฆ์ พศจ. เขตการศึกษา เมืองเพชร” จับมือพัฒนาคุณภาพชีวิตครูเบิกบานทำงานเป็นสุข

ในห้อง 'ข่าวพุทธศาสนา' ตั้งกระทู้โดย โพธิสัตว์ ชาวพุทธ, 30 กันยายน 2019.

 1. โพธิสัตว์ ชาวพุทธ

  โพธิสัตว์ ชาวพุทธ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กรกฎาคม 2017
  โพสต์:
  4,012
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1,727
  ค่าพลัง:
  +6,462
  “มจร-คณะสงฆ์ พศจ. เขตการศึกษา เมืองเพชร” จับมือพัฒนาคุณภาพชีวิตครูเบิกบานทำงานเป็นสุข

  มหาจุฬาฯร่วมกับคณะสงฆ์เพชรบุรีสำนักงานพุทธและเขตพื้นที่การศึกษา พัฒนาคุณภาพครูให้มีชีวิตเบิกบานทำงานเป็นสุข รองเจ้าคณะเพชรบุรีแนะพระสงฆ์นักเผยแผ่ต้องยึดหลักโอวาทปาติโมกข์ในการสอน

  วันที่ 30 กันยายน 2562 ที่โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี พระปราโมทย์ วาทโกวิโท,ดร. พระวิทยากรธรรมโอดี เปิดเผยว่า ได้เป็นพระวิทยากรกระบวนการฝึกอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและเสริมสร้างองค์กร หลักสูตรชีวิตเบิกบานการทำงานเป็นสุข ฝึกอบรม ที่โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี มีครูผู้บริหารเข้าร่วม 156 คน ในระยะเวลา 2 วัน ซึ่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ร่วมกับคณะสงฆ์เพชรบุรี สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเพชรบุรีร่วมมือกันจัดกิจกรรมในครั้งนี้
  b0e0b8aae0b887e0b886e0b98c-e0b89ee0b8a8e0b888-e0b980e0b882e0b895e0b881e0b8b2e0b8a3e0b8a8e0b8b6-1.jpg

  โดยได้รับความเมตตาจากพระพิพิธพัชโรดม รองเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน กล่าวว่า เป็นการพัฒนาชีวิตให้คุณภาพสุขภาพ รวมถึงการพัฒนาด้านอบรมจริยธรรมของครูผู้บริหารทุกคน ซึ่งพระสงฆ์ที่เป็นนักเผยแผ่หรือวิทยากรฝึกอบรมจะต้องยึดหลักโอวาทปาติโมกข์ ด้วยการไม่พูดร้ายไม่ทำร้ายแต่ต้องไปแนะนำด้วยกัลยาณมิตรยกจิตให้สูงขึ้น

  ทั้งนี้รองเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรีในนามคณะสงฆ์ เน้นย้ำว่า ครู ผู้บริหาร และพระสงฆ์ต้องเป็นต้นแบบด้านคุณธรรม ในการฝึกอบรมครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระมหาหรรษา ธมฺมหาโส รศ.ดร.ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มจร ในฐานะรองประธานการปฏิรูปการสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)

  ขอขอบคุณที่มา
  https://www.banmuang.co.th/news/education/164805
   

แชร์หน้านี้

Loading...