เรื่องเด่น “รองอธิการบดี มจร”แนะเทคนิคภาษาอังกฤษพระธรรมทูต

ในห้อง 'ข่าวพุทธศาสนา' ตั้งกระทู้โดย โพธิสัตว์ ชาวพุทธ, 11 มีนาคม 2018.

 1. โพธิสัตว์ ชาวพุทธ

  โพธิสัตว์ ชาวพุทธ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กรกฎาคม 2017
  โพสต์:
  2,341
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1,240
  ค่าพลัง:
  +4,359
  “รองอธิการบดี มจร”แนะเทคนิคภาษาอังกฤษพระธรรมทูต
  เพิ่มทักษะสื่อสารธรรมสู่สังคมอาเซียนและทั่วโลก


  วันที่ 11 มี.ค.2561 ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา พระราชวรมุนี,ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และรก.ผู้อำนวยการสถาบันภาษา มจร เจ้าของผลงาน “มหาพาเรียนอังกฤษ” เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง“ภาษาอังกฤษสำหรับพระธรรมทูต” เสริมภาษาพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 24 มจร

  พระราชวรมุนี กล่าวว่า ตามที่ประเทศไทยได้เข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในส่วนของมหาจุฬาฯได้เชื่อมสัมพันธ์กับชาวพุทธทั่วโลก ที่สำคัญการที่ทุกท่านอบรมเพื่อความเป็นพระธรรมทูต ต้องออกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ จึงเห็นว่า ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสำคัญที่จะใช้ในการสื่อสารระหว่างกัน โดยเฉพาะการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

  พระราชวรมุนีได้แนะนำเทคนิคและวิธีการใช้ Tenses ทั้ง 24 เพื่อเสริมภาษาอังกฤษใน 4 ทักษะ คือ พูด ฟัง อ่าน และเขียน และให้กำลังใจในช่วงท้ายว่า อยากให้ทุกท่านได้ตั้งเป้าหมายว่าจากนี้ไป จะพยายามฝึกฝนและสื่อสารภาษาอังกฤษให้ได้ เพื่อใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่สากล ที่สำคัญขอให้คิดว่าหากเราสามารถสื่อสารได้ก็จะเป็นการสื่อความเป็นไทย หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สู่การรับรู้ของชาวต่างชาติก็จะเป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา

  0b8b4e0b881e0b8b2e0b8a3e0b89ae0b894e0b8b5-e0b8a1e0b888e0b8a3e0b981e0b899e0b8b0e0b980e0b897e0b884.jpg

  ขณะที่พระมหาชาตรี เหมพนฺโธ เจ้าอาวาสวัดพุทธปัญญา พะธรรมทูตไทยในประเทศรัสเซีย ได้บรรยายประสบการณ์การเผยแผ่งานในรัสเซียและยุโรป แก่พระธรรมทูตรุ่นที่ 24 ความว่า ข้าพเจ้าเองเรียนจบปริญญาเอกและเป็นอาจารย์ทางด้านการทูตแล้วจึงมาอบรมเป็นพระธรรมทูตรุ่นที่ 12 โดยวิสัยทัศน์พระธรรมทูตต้องปรับเปลี่ยน การเอาคนร้อยกว่าชีวิตมาอบรมพร้อมกัน อยู่ด้วยกัน กินด้วยกัน ทำกิจกรรมร่วมกัน ความรู้ต่างกัน เป็นสิ่งที่ยาก ขอกราบคารวะในความอดทนอดกลั้นของพระธรรมทูตเองและพระโสภณวชิรภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ ในฐานะประธานโครงการเป็นอย่างยิ่งที่พยายามต่อสู้ฝ่าฟันเป็นเวลาสามเดือนรุ่นแล้วรุ่นเล่า

  “พระธรรมทูตทำงานต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพัน ไม่ใช่เอาชีวิตไปตาย พระธรรมทูตยุคใหม่ต้องไม่หลงในลาภยศ ต้องเอาชีวิตเป็นทาสของพระพุทธเจ้า เวลาเพียงชั่วโมงครึ่งอาจจะไม่เพียงพอที่จะเปลี่ยนปรับ แต่อย่างไรก็ได้มาพูดคุยและรู้จักกัน” พระมหาชาตรี ระบุ

  ขอขอบคุณที่มา
  http://www.banmuang.co.th/news/education/105124
   

แชร์หน้านี้

Loading...