เรื่องเด่น “วาติกัน-วัดโพธิ์ มิตรภาพระหว่างศาสนา”

ในห้อง 'ข่าวพุทธศาสนา' ตั้งกระทู้โดย โพธิสัตว์ ชาวพุทธ, 30 ตุลาคม 2019.

 1. โพธิสัตว์ ชาวพุทธ

  โพธิสัตว์ ชาวพุทธ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กรกฎาคม 2017
  โพสต์:
  3,599
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1,654
  ค่าพลัง:
  +6,076
  วัดโพธิ์ จัดทำหนังสือประวัติศาสตร์เชื่อมสายสัมพันธ์ถวาย “โป๊บฟรานซิส”


  นับถอยหลังอีก 21 วัน ถือเป็นโอกาสสำคัญและเป็นมงคลของประเทศไทยอีกครั้ง

  เมื่อ “สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส” ประมุขแห่งคริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิก และพระประมุขแห่งนครรัฐวาติกัน จะเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 20-23 พ.ย.2562 ตามคำเชิญของรัฐบาลไทยและสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย

  b8b1e0b899-e0b8a7e0b8b1e0b894e0b982e0b89ee0b898e0b8b4e0b98c-e0b8a1e0b8b4e0b895e0b8a3e0b8a0e0b8b2.jpg
  ถือเป็นการเยือนประเทศไทยเป็นครั้งแรกในสมณสมัยของพระองค์ และนับเป็นการเสด็จเยือนประเทศไทยของสมเด็จพระสันตะปาปา ครั้งที่ 2 โดยครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อปี 2527 หรือเมื่อ 35 ปีที่แล้ว สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 เสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะพระราชอาคันตุกะ

  เป้าหมายของการมาเยือนของโป๊บฟรานซิสคือ เพื่อจาริกสันติภาพ และฉลองครบ 50 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-วาติกัน

  ที่สำคัญยังทรงร่วมยินดีในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของในหลวงรัชกาลที่ 10 อีกด้วย

  ขณะที่ในส่วนของพระพุทธศาสนา ในนามของคณะสงฆ์ไทยก็รอต้อนรับการเยือนของ โป๊บฟรานซิส เพราะระหว่าง 2 ศาสนา
  มีความสัมพันธ์อันดีมาแต่อดีตอันยาวนาน ตั้งแต่ครั้งที่ สมเด็จพระวันรัต (ปุ่น ปุณณสิริมหาเถร) เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน-วิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) ซึ่งต่อมาได้รับโปรดเกล้าฯ สถาปนาเป็น “สมเด็จพระสังฆราช” องค์ที่ 17 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ได้เดินทางไปเยือนสำนักวาติกัน ตามคำอาราธนาของ สมเด็จพระสันตะปาปาปอลที่ 6 ประมุขแห่งคริสตจักรโรมันคาทอลิก เมื่อวันที่ 5 มิ.ย.2515 หรือเมื่อ 47 ปีที่แล้ว ซึ่งนับเป็นปรากฏการณ์ครั้งสำคัญและเป็นครั้งแรกของพระภิกษุชาวไทย

  ทั้งนี้ สำนักวาติกันได้บันทึกภาพการพบกันครั้งนั้นด้วยภาพวาดสีน้ำมันขนาดใหญ่ ติดตั้งไว้ ณ กระทรวงว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างศาสนา นครรัฐ วาติกัน จนถึงปัจจุบัน

  b1e0b899-e0b8a7e0b8b1e0b894e0b982e0b89ee0b898e0b8b4e0b98c-e0b8a1e0b8b4e0b895e0b8a3e0b8a0e0b8b2-1.jpg
  “เมื่อคณะสงฆ์วัดพระเชตุพนฯทราบข่าวการเสด็จเยือนประเทศไทยของ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ต่างรู้สึกปีติยินดียิ่ง เพราะที่ผ่านมามิตรภาพระหว่าง นครรัฐวาติกันกับวัดโพธิ์ ถือว่ามีมาอย่างยาวนาน นอกจากการเยือนของ สมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนฯแล้ว คณะสงฆ์วัดโพธิ์ยังได้รับพระเมตตาให้ปริวรรต (แปล) คัมภีร์พระมาลัย ซึ่งเป็นของที่ระลึกที่ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ถวาย สมเด็จพระสันตะปาปาปิอุสที่ 11 เมื่อครั้งเสด็จประพาสยุโรปเมื่อปี 2477 และนำไปถวายแด่ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส เมื่อกลางปี 2561 ปัจจุบันคัมภีร์พระมาลัยได้มีการแปลอีก 7 ภาษา รวมภาษาไทยเป็น 8 ภาษา ถูกนำไปเปิดแสดงที่พิพิธภัณฑ์แห่งนครรัฐวาติกันให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกได้ชม” พระราชปริยัติมุนี (เทียบ สิริญาโณ ป.ธ.9) ผช.เจ้าอาวาสวัดพระ เชตุพนวิมลมังคลาราม หรือวัดโพธิ์ เปิดเผยถึงความสัมพันธ์ระหว่างพุทธศาสนากับคริสตจักร

  ถัดจากนั้นเมื่อวัดโพธิ์จัดงาน “สมโภชพระอาราม230 ปี” สำนักวาติกันก็ได้มอบผู้แทนและคณะเดินทางมาร่วมงานสมโภชวัด และหลังจากนั้นไม่นาน คณะสงฆ์วัดโพธิ์ก็ได้รับนิมนต์ให้เข้าร่วมประชุม เรื่อง “ศาสนากับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)” ที่นครรัฐวาติกันร่วมกับองค์การสหประชาชาติจัดขึ้น เมื่อวันที่ 7-9 มี.ค. 2562 ถัดมาวันที่ 17 มี.ค. 2562 คณะสงฆ์วัดโพธิ์ได้ร่วมแสดงมุทิตาในพิธีฉลองครบรอบปีที่ 6 แห่งสมณสมัยของ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ

  และนั่นแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความสัมพันธ์ระหว่างวัดโพธิ์กับวาติกันที่มีมาอย่างต่อเนื่อง

  b1e0b899-e0b8a7e0b8b1e0b894e0b982e0b89ee0b898e0b8b4e0b98c-e0b8a1e0b8b4e0b895e0b8a3e0b8a0e0b8b2-2.jpg
  “การเยือนประเทศไทยของโป๊บฟรานซิส คณะสงฆ์วัดโพธิ์ได้รับโอกาสให้เข้าเฝ้าในช่วงเสด็จไปทรงเยี่ยมสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดราชบพิธฯ ดังนั้น พระธรรมรัตนากร เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ ได้มอบหมายให้พระราชรัตนสุนทร (วินัย) และคณะสงฆ์วัดโพธิ์ จัดทำหนังสือที่ระลึก “วาติกัน-วัดโพธิ์ มิตรภาพระหว่างศาสนา” เพื่อถวายแด่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส และมอบให้แก่คณะผู้ติดตาม หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างวาติกัน-วัดโพธิ์ เริ่มตั้งแต่ที่สมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนฯ เยือนสำนักวาติกัน ในขณะที่ท่านเดินทาง ท่านได้บันทึกรายละเอียดไว้ ชื่อ “สู่สำนักวาติกัน” บันทึกการเดินทางครั้งนั้น ถือว่าเป็นข้อมูลสำคัญที่ทำให้ทราบเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้น ณ สำนักวาติกัน ย้อนหลังไปเมื่อ 47 ปีที่แล้ว นับว่าเป็นบันทึกที่มีคุณค่ายิ่ง เพราะมีเรื่องราวที่สืบเนื่องมาถึงปัจจุบัน” พระราชปริยัติมุนี ระบุ

  ในหนังสือ “วาติกัน-วัดโพธิ์ มิตรภาพระหว่างศาสนา” จัดพิมพ์เป็น 3 ภาษาคือ ไทย-อังกฤษ-อิตาลี รวมอยู่ในเล่มเดียวกัน ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากศูนย์การแปลและการล่าม มหาวิทยาลัยมหิดล จัดเรียบเรียงข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษและภาษาอิตาลี

  การพิมพ์หนังสือเล่มนี้นับเป็นครั้งพิเศษในโอกาสอันเป็นมิ่งมงคล ที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสเสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ เพื่อสันติภาพและมิตรภาพระหว่างศาสนา

  “ทีมข่าวศาสนา” มองว่านี่คือโอกาสสำคัญยิ่งของประเทศไทย ที่มีผู้นำทางศาสนาระดับโลกมาเยือน

  เพราะสิ่งสำคัญที่สุดในการมาเยือนของโป๊บฟรานซิส นอกจาก ตอกย้ำความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับคริสตจักร ที่มีมายาวนานกว่า 475 ปีแล้ว

  ยังเป็นเสมือน “สาส์น” ที่พระองค์จะสื่อสารถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่าง 2 ศาสนาที่จะมั่นคงและยั่งยืนสืบไป.

  ขอขอบคุณที่มา
  https://www.thairath.co.th/news/local/1692676
   

แชร์หน้านี้

Loading...