เรื่องเด่น “ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร”สอนภาษาสอนธรรมแรงงานเมียนมา

ในห้อง 'ข่าวพุทธศาสนา' ตั้งกระทู้โดย โพธิสัตว์ ชาวพุทธ, 3 กันยายน 2018.

 1. โพธิสัตว์ ชาวพุทธ

  โพธิสัตว์ ชาวพุทธ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กรกฎาคม 2017
  โพสต์:
  2,975
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1,469
  ค่าพลัง:
  +5,306
  “ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร”สอนภาษาสอนธรรมแรงงานเมียนมา
  เรียนรู้พหุวัฒนธรรมลดความท้าทายด้านสังคมวัฒนธรรม


  วันที่ 3 ก.ย.2561 พระปลัดอภิเชษฐ์ สุภทฺรวาที ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) เปิดเผยว่า ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร ร่วมกับเครือข่ายนิสิตอาเซียนจัดอบรมหลักสูตรภาษาไทยพื้นฐานและสอนธรรมะวันอาทิตย์ ( Dhamma On Sunday) ให้แก่แรงงานชาวเมียนมาเพื่อส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เข้าถึงระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ ส่งเสริมให้นิสิตเรียนรู้พหุวัฒนธรรม ลดความท้าทายด้านสังคมวัฒนธรรมให้ทุกประเทศมีความภูมิใจในการเป็นพลเมืองอาเซียน (ASEAN Citizenship) ซึ่งสนองวิสัยทัศน์อาเซียนด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community :ASCC) ที่ต้องมุ่งลดช่องว่างการพัฒนา

  0b8ade0b8b2e0b980e0b88be0b8b5e0b8a2e0b899e0b8a8e0b8b6e0b881e0b8a9e0b8b2-e0b8a1e0b888e0b8a3e0b8aa.jpg

  พระธนผล วรสีหพโล นิสิตปฏิบัติศาสนกิจที่ลงพื้นที่ กล่าวว่า ตนเองเป็นนิสิตปฏิบัติศาสนกิจของ มจร ปฏิบัติงานที่ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร ร่วมกับเพื่อนๆอีก 3 รูป/คน แต่ละคนได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานที่ต่างกันตามความถนัดและความสนใจ ซึ่งตนเองได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษาให้เป็นผู้ประสานงานกับเครือข่ายนิสิตซึ่งมีมากถึง 10 เครือข่ายจากประเทศใน CLMV การทำงานร่วมกับกลุ่มเครือข่ายนิสิตได้ทำให้เรียนรู้พหุวัฒนธรรมจากหน่วยเล็กๆ แม้จะไม่ใช่ทั้งหมดแต่การรักษาอัตลักษณ์ตัวตนในอีกพื้นที่หนึ่งซึ่งไม่ใช่ homeland หรือถิ่นฐานบ้านเกิดเป็นสิ่งที่น่าชื่นชม เช่น การทำบุญในพระพุทธศาสนาของชาวปะโอ ในด้านพิธีกรรมได้เห็นความตั้งใจอย่างมั่นคงของชาวบ้านที่ไม่มีสิ่งใดผสม มันคือความงดงามที่ได้สัมผัส และท่านยังสอนธรรมะทั้งพุทธประวัติ ธรรมะ คล้ายๆกับโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ของไทย

  ส่วนนางสาวสุมาลี คงคา นิสิตคณะพุทธศาสตร์สาขาวิชาปรัชญา มจร เป็นนักศึกษาที่โอนหน่วยกิตจากวิทยาลัยอาชีวจุลมณีศรีษะเกษ ปัจจุบันเป็นนิสิตปี 3 ของ มจร กล่าวว่า ตนเองฝึกงานในศูนย์อาเซียนศึกษามา 2 ปีโดยอาจารย์แม่ชีระเบียบ ถิรญาณีแนะนำให้มาช่วยงานด้านเอกสาร และเป็นผู้ช่วยพระอาจารย์ในการบันทึกการประชุม กระทั่งปีนี้พระอาจารย์มอบหมายให้ช่วยสอนภาษาไทยเบื้องต้นให้กับพระนิสิต จนได้ร่วมลงพื้นที่กับพระอาจารย์ธนผล วรสีหพโล ทำให้ตนเองได้ฝึกฝนและเรียนรู้เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก ในช่วงแรกรู้สึกว่าลำบากแต่พอผ่านไปได้ระยะหนึ่ง ได้เห็นความตั้งใจของกลุ่มชาวแรงงาน มาเรียนไม่ขาด และมีความมุ่งมั่นมากๆ ตรงนี้ทำให้เราต้องเตรียมตัวเองด้วย ตนเองหวังว่าสิ่งเล็กๆที่ทำจะส่งผลและประโยชน์ในอนาคตต่อไป

  ทั้งนี้นิสิตทั้งสองกล่าวว่า โครงการปฏิบัติศาสนกิจของนิสิต มจร ซึ่งดำเนินการโดยกองกิจการนิสิต เป็นโครงการที่ดีที่จะช่วยให้นิสิตได้ฝึกประสบการณ์ใหม่ๆ และขอบคุณศูนย์อาเซียนศึกษาที่สนับสนุนให้นิสิตได้ทำกิจกรรมดีๆเช่นนี้

  ขอขอบคุณที่มา
  http://www.banmuang.co.th/news/education/123822
   

แชร์หน้านี้

Loading...