เรื่องเด่น “สมเด็จพระมหาธีราจารย์” ลงพื้นที่ช่วย “พระ-เณร-ชาวร้อยเอ็ด” ประสบภัยน้ำท่วม

ในห้อง 'ข่าวพุทธศาสนา' ตั้งกระทู้โดย โพธิสัตว์ ชาวพุทธ, 6 กันยายน 2019.

 1. โพธิสัตว์ ชาวพุทธ

  โพธิสัตว์ ชาวพุทธ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กรกฎาคม 2017
  โพสต์:
  3,860
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1,703
  ค่าพลัง:
  +6,296
  0b8b2e0b898e0b8b5e0b8a3e0b8b2e0b888e0b8b2e0b8a3e0b8a2e0b98c-e0b8a5e0b887e0b89ee0b8b7e0b989e0b899.jpg
  “สมเด็จพระมหาธีราจารย์” นำคณะพระสงฆ์ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ได้รับความเดือดร้อนใน จ.ร้อยเอ็ด โดยมีหน่วยงานจังหวัด หน่วยทหาร เข้าให้การช่วยเหลือและเร่งเยียวยา นอกจากนี้ยังมอบปัจจัยให้เจ้าอาวาส 27 วัด พร้อมเผย “ยามปกติญาติโยมไม่ทิ้งพระเณร ยามวิกฤติพระเณรคงทิ้งญาติโยมไม่ได้ หากไม่มีทานคือการให้ โลกนี้ย่อมอยู่ลำบาก เราต่างเกื้อกูลกัน”

  เมื่อวันที่ 5 ก.ย.62 ที่ จ.ร้อยเอ็ด เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม ในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ของมหาเถรสมาคม และพระพรหมเสนาบดี ประธานขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ” หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ” พร้อมคณะสงฆ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) โดยศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด โดย พระโสภณพัฒนคุณ ประธานมูลนิธิเศรษฐีเรือทอง ศิษย์หลวงปู่แบน พระวิสิฐคณาภรณ์ ในนามคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี พระครูวาปีจันทคุณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด พร้อมด้วยพระราชพรหมจริยคุณ เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ดเดินทางลงพื้นที่ประสบอุทกภัย จ.ร้อยเอ็ด โดยมีนายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมพระเถรานุเถระ ข้าราชการ ถวายการต้อนรับ เดินทางลงพื้นที่อำเภอทุ่งเขาหลวง เพื่อร่วมกับศูนย์การสาธารณสงเคราะห์ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) หน่วยทหาร ประกอบด้วย กองทัพภาคที่ 2 หน่วยทหารพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งให้การช่วยเหลือถวายเครื่องสมณบริโภคแก่พระภิกษุสามเณร และมอบเครื่องบริโภคแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย เพื่อเร่งเยียวยาช่วยเหลือวัดและประชาชน
  8b2e0b898e0b8b5e0b8a3e0b8b2e0b888e0b8b2e0b8a3e0b8a2e0b98c-e0b8a5e0b887e0b89ee0b8b7e0b989e0b899-1.jpg

  โดยคณะได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตตำบลวังหลวง ตำบลนางาม บ้านสำโรง บ้านโพธิ์ชัน บ้านกุดเรือ บ้านโพธิ์ตาก อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
  8b2e0b898e0b8b5e0b8a3e0b8b2e0b888e0b8b2e0b8a3e0b8a2e0b98c-e0b8a5e0b887e0b89ee0b8b7e0b989e0b899-2.jpg

  พระเมธีธรรมาจารย์ (ประสาร จนฺทสาโร) รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มจร กล่าวว่า เบื้องต้นได้มอบถวายปัจจัยเจ้าอาวาส 27 วัดๆ ละ 5,000 บาท และมอบสิ่งของเครื่องสมณบริโภค เครื่องอุปโภคบริโภคให้กับชาวบ้านที่กำลังเดือดร้อนอยู่ในขณะนี้ สำหรับวัดสำราญรมย์ บ้านสำโรงโดยพระครูภัททจิตตาภิรมย์ เจ้าอาวาส และคณะสงฆ์ มจร ได้ช่วยกันประกอบอาหารสดๆ ร้อนๆ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านได้รับประทานทันที เพื่อที่จะได้ช่วยแบ่งเบาภาระของชาวบ้านในภาวะที่น้ำท่วมหนัก นอกจากนั้นยังได้มอบอาหาร ผักสดและสิ่งของอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับบริโภคไว้กับโรงครัวของวัดเพื่อเป็นแหล่งปรุงอาหารสดแล้วนำไปแจกจ่ายญาติโยมอีกด้วย
  8b2e0b898e0b8b5e0b8a3e0b8b2e0b888e0b8b2e0b8a3e0b8a2e0b98c-e0b8a5e0b887e0b89ee0b8b7e0b989e0b899-3.jpg

  “สถานการณ์น้ำท่วมในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด หลายหมู่บ้านยังคงวิกฤต น้ำชี น้ำยัง ยังคงหนุนสูงขึ้นเรื่อยๆ ในขณะที่ฝนก็ยังตกต่อเนื่องไม่ขาดสาย ชาวบ้านในเขตพื้นที่บอกว่าข้าว พืชไร่ที่ปลูกไว้เสียหายหมดแล้ว บ้านน้ำก็ท่วมหนัก บางหมู่บ้านการคมนาคมถูกตัดขาด เช่นบ้านกุดเรือ บ้านโพธิ์ตาก อ.เสลภูมิ ถนนถูกตัดขาดจะสัญจรได้ก็เฉพาะทางเรือเท่านั้น คณะสงฆ์และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงเร่งระดมออกช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้นก่อน โดยให้วัดและวิทยาลัยสงฆ์ของมหาจุฬาฯเป็นศูนย์กลางในการติดต่อ ช่วยเหลือและเป็นโรงครัวทำอาหารออกแจกจ่ายชาวบ้านในแต่ละวันด้วย แม้ว่าหลายวัดจะถูกน้ำท่วมอย่างหนัก เช่น วัดโพธิ์ ตาก น้ำท่วมสูง ถึง 2 เมตร แต่พระสงฆ์ ก็ยินดีจะช่วยเหลือ ชาวบ้าน เพราะเมื่อชาวบ้าน เดือดร้อน พระ สงฆ์ ก็ต้องออกมาช่วย”พระเมธีธรรมาจารย์กล่าว
  8b2e0b898e0b8b5e0b8a3e0b8b2e0b888e0b8b2e0b8a3e0b8a2e0b98c-e0b8a5e0b887e0b89ee0b8b7e0b989e0b899-4.jpg

  นอกจากนี้ เจ้าประคุณสมเด็จพระเมธีธรรมาจารย์ ยังกล่าวพรธรรมะประคองใจความตอนหนึ่งว่า “ยามปกติญาติโยมไม่ทิ้งพระเณร ยามวิกฤติพระเณรคงทิ้งญาติโยมไม่ได้ หากไม่มีทานคือการให้ โลกนี้ย่อมอยู่ลำบาก เราต่างเกื้อกูลกัน”
  8b2e0b898e0b8b5e0b8a3e0b8b2e0b888e0b8b2e0b8a3e0b8a2e0b98c-e0b8a5e0b887e0b89ee0b8b7e0b989e0b899-5.jpg

  ขอขอบคุณที่มา
  https://www.thairath.co.th/news/local/northeast/1654376
   
 2. โพธิสัตว์ ชาวพุทธ

  โพธิสัตว์ ชาวพุทธ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กรกฎาคม 2017
  โพสต์:
  3,860
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1,703
  ค่าพลัง:
  +6,296
  จากกรณีวานนี้(5ก.ย.) เฟซบุ๊ก ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม ได้โพสต์ข้อความพร้อมภาพ ถึงการเดินทางเข้าช่วยเหลือญาติโยมผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคอีสานของของพระภิกษุสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่ที่ลงพื้นที่มอบสิ่งของและปัจจัยคือเงินจำนวนหนึ่งให้เพื่อไว้ใช้จ่ายยามนี้ว่า มหาเถรสมาคม ลงพื้นที่เยียวยาอุทกภัย จังหวัดร้อยเอ็ด

  เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม ในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ของมหาเถรสมาคม และพระพรหมเสนาบดี ประธานขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ” หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ” พร้อมคณะ เดินทางลงพื้นที่ประสบอุทกภัย จ.ร้อยเอ็ด โดยมี พระราชพรหมจริยคุณ เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมพระเถรานุเถระ ข้าราชการ ถวายการต้อนรับ และเดินทางลงพื้นที่อำเภอทุ่งเขาหลวง เพื่อร่วมกับศูนย์การสาธารณสงเคราะห์ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด
  0b89ee0b8a3e0b8b0e0b8a1e0b8abe0b8b2e0b898e0b8b5e0b8a3e0b8b2e0b888e0b8b2e0b8a3e0b8a2e0b98c-e0b881.jpg

  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) หน่วยงานทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งให้การช่วยเหลือถวายเครื่องสมณบริโภคแก่พระภิกษุสามเณร และมอบเครื่องบริโภคแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย เพื่อเร่งเยียวยาช่วยเหลือวัดและประชาชน
  89ee0b8a3e0b8b0e0b8a1e0b8abe0b8b2e0b898e0b8b5e0b8a3e0b8b2e0b888e0b8b2e0b8a3e0b8a2e0b98c-e0b881-1.jpg

  เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา ในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ของมหาเถรสมาคม พร้อมคณะ เดินทางลงพื้นที่ประสบอุทกภัย จ.ยโสธร โดยมี พระเทพวงศาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดยโสธร พร้อมพระเถรานุเถระ ข้าราชการ ถวายการต้อนรับ ในการเดินทางมาลงพื้นที่ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร เพื่อร่วมกับศูนย์การสาธารณสงเคราะห์ประจำจังหวัดยโสธร กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ข้าราชการทหารค่ายบดินทร์เดชา ร.๑๖ พัน ๒ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งประสานให้การช่วยเหลือเยียวยาถวายเครื่องสมณบริโภคแก่พระภิกษุสามเณร และมอบเครื่องบริโภคแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จ.ยโสธร
  89ee0b8a3e0b8b0e0b8a1e0b8abe0b8b2e0b898e0b8b5e0b8a3e0b8b2e0b888e0b8b2e0b8a3e0b8a2e0b98c-e0b881-2.jpg

  เจ้าประคุณสมเด็จฯ กล่าวพรธรรมะประคองใจ ความตอนหนึ่งว่า ” ยามปกติญาติโยมไม่ทิ้งพระเณร ยามวิกฤตพระเณรคงทิ้งญาติโยมไม่ได้ หากไม่มีทานคือการให้ โลกนี้ย่อมอยู่ลำบาก เราต้องเกื้อกูลกัน “

  สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม ในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ของมหาเถรสมาคม และพระพรหมเสนาบดี ประธานขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ” หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ” พร้อมคณะ เดินทางลงพื้นที่ประสบอุทกภัย จ.ร้อยเอ็ด โดยมี พระราชพรหมจริยคุณ เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมพระเถรานุเถระ ข้าราชการ ถวายการต้อนรับ
  89ee0b8a3e0b8b0e0b8a1e0b8abe0b8b2e0b898e0b8b5e0b8a3e0b8b2e0b888e0b8b2e0b8a3e0b8a2e0b98c-e0b881-3.jpg

  เดินทางลงพื้นที่อำเภอทุ่งเขาหลวง เพื่อร่วมกับศูนย์การสาธารณสงเคราะห์ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) หน่วยงานทหาร มทบ.๒๗ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งให้การช่วยเหลือถวายเครื่องสมณบริโภคแก่พระภิกษุสามเณร และมอบเครื่องบริโภคแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย เพื่อเร่งเยียวยาช่วยเหลือวัดและประชาชน
  89ee0b8a3e0b8b0e0b8a1e0b8abe0b8b2e0b898e0b8b5e0b8a3e0b8b2e0b888e0b8b2e0b8a3e0b8a2e0b98c-e0b881-4.jpg

  ขอขอบคุณที่มา
  https://www.tnews.co.th/social/519089/สมเด็จพระมหาธีราจารย์-กก.มหาเถรฯลงเรือนำสิ่งของ-ปัจจัยช่วยน้ำท่วม
   

แชร์หน้านี้

Loading...