เรื่องเด่น “สังฆราช” มีพระดำรัสถวายพระพรราชินี 85 พรรษา

ในห้อง 'ข่าวพุทธศาสนา' ตั้งกระทู้โดย โพธิสัตว์ ชาวพุทธ, 12 สิงหาคม 2017.

 1. โพธิสัตว์ ชาวพุทธ

  โพธิสัตว์ ชาวพุทธ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กรกฎาคม 2017
  โพสต์:
  1,129
  กระทู้เรื่องเด่น:
  609
  ค่าพลัง:
  +1,815
  วันนี้(11 ส.ค.) สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก(อมฺพรมหาเถร) ทรงมีพระดำรัสถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560 ความตอนหนึ่งว่า ขอถวายพระพร เจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล พระชนมสุขทุกประการ จงมีแต่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ อภิลักขิตสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา ไว้เวียนมาบรรจบ อาตมภาพในนามคณะสงฆ์ จึงขอตั้งกัลยาณจิต ร่วมกับปวงชนชาวไทย สำแดงความชื่นชมยินดี ที่ทรงเจริญพระชนมพรรษามาโดยสวัสดี เป็นหลักชัยของพสกนิกรผู้อยู่ใต้พระบารมีนับถึงวันนี้ได้ 85 พรรษาบริบูรณ์
  สมเด็จพระบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า ทรงเปี่ยมด้วยน้ำพระราชหฤทัยอันงามบริสุทธิ์ ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะ เคียงข้างพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่ออำนวยประโยชน์สุขแก่อาณาประชาราษฎรตลอดมา ดุจมารดาแห่งประชาชาติ บันดาลความเจริญสุขสวัสดีแก่ชาวไทยถ้วนหน้า ทั้งยังแผ่อาณาประโยชน์แห่งมนุษยธรรมไปถึงมวลมนุษยชาติทั่วไปอย่างไม่เลือกที่รักผลักที่ชัง

  0b8b2e0b88a-e0b8a1e0b8b5e0b89ee0b8a3e0b8b0e0b894e0b8b3e0b8a3e0b8b1e0b8aae0b896e0b8a7e0b8b2e0b8a2.jpg

  สมเด็จพระบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า เป็นสมเด็จพระบรมราชชนนี ผู้พระราชทานพระราชโอรส พระราชธิดา มาปกป้องคุ้มครองทวยราษฎร์ บัดนี้ พระราชปิโยรส ของพระองค์ได้เสด็จขึ้นทรงราชย์เป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้ว ย่อมจักได้พระราชทานอารักขาแก่ข้าแผ่นดิน ตามพระราชปณิธาณให้เป็นที่อบอุ่นใจของปวงชนชาวไทยสืบไป ณ อุดมมงคลชัย คล้ายวันพระราชสมภพ อาตมภาพขออัญเชิญ พระพุทธสุภาษิต มากล่าวอ้างเป็นสัจจวาจาว่า “มาตา มิตฺตํ สเก ฆเรฯ” แปลความว่า “มารดาเป็นมิตรในเรือนตน” ขอประชาราษฎร์ทั้งปวง จงปรองดองร่วมใจกัน ประพฤติตนเป็นลูกที่ดี มีเมตตากรุณาต่อกัน เว้นวางการวิวาทบาดหมางกัน มุ่งบำเพ็ญอภัยทาน หยุดห้ำหั่นประทุษร้ายทำลายกัน มองเพื่อนร่วมชาติประดุจพี่น้องร่วมมารดาเดียวกัน เพื่อแม่แห่งชาติ คือ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ยอดมารดา อัครมหามิตร ผู้ทรงโอบอุ้มคุ้มครองเราทุกคนในเรือนหลังใหญ่ที่มีชื่อว่า ไทยมาเนิ่นนาน จักได้ทรงพระเกษมสำราญ ทรงเบาพระราชหฤทัยว่า ลูกไทยของพระองค์ สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติด้วยความสมัครสมานสามัคคี

  8b2e0b88a-e0b8a1e0b8b5e0b89ee0b8a3e0b8b0e0b894e0b8b3e0b8a3e0b8b1e0b8aae0b896e0b8a7e0b8b2e0b8a2-1.jpg

  ในวันเดียวกันที่พระอุโบสถวัดเทพศิรินทราวาส สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อมฺพรมหาเถร) สด็จเป็นประธานในพิธีคณะสงฆ์ธรรมยุต เจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ เสริมสิริมงคลวันพระราชสมภพ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชรมพรรษา 12 ส.ค. 2560 โดยมีพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวน 99 รูป ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ขณะที่ที่วัดกะพังสุรินทร์ จ.ตรัง คณะสงฆ์หนใต้ ก็มีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ดังกล่าวเช่นกัน ทั้งนี้การจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ดังกล่าว เป็นไปตามมติมหาเถรสมาคม(มส.) ที่ให้คณะสงฆ์ในแต่ละหน จัดขึ้น เพื่อถวายพระพรชัยมงคล และถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยก่อนหน้านี้วันที่ 8 ส.ค. คณะสงฆ์หนกลาง จัดพิธีที่วัดพิชยญาติการาม จากนั้นวันที่ 9 ส.ค. คณะสงฆ์หนเหนือ จัดพิธีที่วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว จ.เพชรบูรณ์ และคณะสงฆ์หนตะวันออก จัดพิธีที่วัดไตรมิตรวิทยาราม


  ขอขอบคุณที่มา
  https://www.dailynews.co.th/education/591293
   
 2. SiTa

  SiTa เป็นที่รู้จักกันดี ทีม ธรรมทาน

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มิถุนายน 2006
  โพสต์:
  9,391
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1,012
  ค่าพลัง:
  +30,014
  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
  ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

  เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ
  สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
  มีพระดำรัสถวายพระพร ในนามคณะสงฆ์
  และพุทธบริษัทชาวไทย ดังต่อไปนี้

  "ขอถวายพระพร เจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการ จงมีแด่ สมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ

  อภิลักขิตสมัยเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่ง อาตมภาพในนามคณะสงฆ์ จึงขอตั้งกัลยาณจิต ร่วมกับปวงชนชาวไทย สำแดงความชื่นชมยินดี ที่ทรงเจริญพระชนมพรรษามาโดยสวัสดี เป็นหลักชัยของพสกนิกรผู้อยู่ใต้พระบารมี นับถึงวันนี้ได้ ๘๕ พรรษาบริบูรณ์

  สมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า ทรงเปี่ยมด้วยน้ำพระราชหฤทัยอันงามบริสุทธิ์ ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระวิริยอุตสาหะ เคียงข้างพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่ออำนวยประโยชน์สุขแก่อาณาประชาราษฎรตลอดมา แม้บัดนี้ จักทรงเจริญพระชนมายุลุล่วงไป แต่น้ำพระราชหฤทัยอันเลิศล้ำ ประดุจมารดาแห่งประชาชาติ ก็ยังคงใสสะอาดไม่เปลี่ยนแปลง ผลแห่งพระราชกรณียกิจที่ทรงประกอบไว้ด้วยดี ยังบันดาลความเจริญสุขสวัสดีแก่ชาวไทยถ้วนหน้า ทั้งยังแผ่อาณาประโยชน์แห่งมนุษยธรรม ไปถึงมวลมนุษยชาติทั่วไปอย่างไม่เลือกที่รักผลักที่ชัง

  สมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า เป็นสมเด็จพระราชชนนี ผู้พระราชทานพระราชโอรส พระราชธิดา มาปกป้องคุ้มครองทวยราษฎร์ บัดนี้ พระราชปิโยรสของพระองค์ได้เสด็จขึ้นทรงราชย์เป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้ว ย่อมจักได้พระราชทานอารักขาแก่ข้าแผ่นดิน ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระราชชนนี ให้เป็นที่อบอุ่นใจของปวงชนชาวไทยสืบไป

  ณ อุดมมงคลสมัย คล้ายวันพระราชสมภพมาบรรจบถึง อาตมภาพจึงขออัญเชิญพระพุทธภาษิต มากล่าวอ้างเป็นสัจจวาจา ว่า 'มาตา มิตฺตํ สเก ฆเร ฯ' แปลความว่า 'มารดาเป็นมิตรในเรือนตน'

  ด้วยเดชะแห่งสัจจวาจานี้ ขอประชาราษฎร์ทั้งปวงจงปรองดองร่วมใจกัน ในอันที่จะประพฤติตนเป็นเสมือนลูกที่ดี มีเมตตากรุณาต่อกัน เว้นวางการวิวาทบาดหมางกัน มุ่งมั่นบำเพ็ญอภัยทาน หยุดการห้ำหั่นประทุษร้ายทำลายกัน มองเพื่อนร่วมชาติประดุจพี่น้องร่วมมารดาเดียวกัน เพื่อ 'แม่แห่งชาติ' คือสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ยอดมารดา อัครมหามิตร ผู้ทรงโอบอุ้มคุ้มครองเราทุกคนใน 'เรือน' หลังใหญ่ที่ชื่อว่า 'ไทย' มาเนิ่นนาน จักได้ทรงพระเกษมสำราญ ทรงเบาพระราชหฤทัยว่าลูกไทยของพระองค์ สามารถอยู่ร่วมเรือนกันได้อย่างสันติ ด้วยความสมัครสมานสามัคคี

  ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและพระราชกุศลธรรมจริยาที่ทรงบำเพ็ญไว้ด้วยดี จงอภิบาลรักษาสมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ให้ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย เสด็จสถิตเป็นมิ่งขวัญหลักชัยของชาติสืบไปตราบกาลนาน เทอญ.

  ขอถวายพระพร"

  20664629_1826725110971718_2477696559753143979_n.jpg

  -----------------
  ขอบคุณที่มา facebook
  สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช
   
Loading...
กระทู้ที่คล้ายกัน - “สังฆราช” มีพระดำรัสถวายพระพรราชินี พรรษา
 1. โพธิสัตว์ ชาวพุทธ
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  5,728
 2. SiTa
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  1,089
 3. SiTa
  ตอบ:
  3
  เปิดดู:
  1,861
 4. SiTa
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  508

แชร์หน้านี้

Loading...