“เทศกาลคเณศจตุรถี” บูชาพระพิฆเนศ เพื่อความเป็นสิริมงคล

ในห้อง 'ท่องวัดและศาสนสถาน' ตั้งกระทู้โดย โพธิสัตว์ ชาวพุทธ, 2 กันยายน 2017.

 1. โพธิสัตว์ ชาวพุทธ

  โพธิสัตว์ ชาวพุทธ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กรกฎาคม 2017
  โพสต์:
  1,146
  กระทู้เรื่องเด่น:
  615
  ค่าพลัง:
  +1,832
  “เทศกาลคเณศจตุรถี” ถือเป็นเทศกาลยิ่งใหญ่ที่สุดของการประกอบพิธีบูชาพระพิฆเนศที่ยืดถือมาช้านาน เป็นวันประสูติของพระพิฆเนศ เชื่อกันว่าพระพิฆเนศจะเสด็จลงมาเพื่อประทานพรแก่ผู้บูชา และเสด็จลงมาสู่โลกมนุษย์เพื่อรับทราบเรื่องราวร้องทุกข์ของผู้ศรัทธาเลื่อมใส โดยจะกระทำในวันแรม 4 ค่ำ เดือน 9 และวันแรม 4 ค่ำ เดือน 10  0b8a5e0b884e0b980e0b893e0b8a8e0b888e0b895e0b8b8e0b8a3e0b896e0b8b5-e0b89ae0b8b9e0b88ae0b8b2e0b89e.jpg

  สำหรับปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน นับเป็นครั้งที่ 10 มีการจัดงานที่ลานอเนกประสงค์ หน้าอาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน โดยจะมีพิธีบูชาสถาปนาองค์พระพิฆเนศ ขนาดสูง 12 ฟุต ปั้นโดยฝีมือช่างอินเดีย ทำจากไม้และดิน ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม มีพิธีบูชาสถาปนาองค์พระพิฆเนศ (Ganesha Sthapna Pujan), การถวายเครื่องสังเวย 56 อย่างตามศาสนาฮินดู (56 Bhog Presentation), พิธีบูชาไฟหรืออารตี (Aarti) และรับของถวายจากองค์พระพิฆเนศเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต (Ganesha Prasad)

  8a5e0b884e0b980e0b893e0b8a8e0b888e0b895e0b8b8e0b8a3e0b896e0b8b5-e0b89ae0b8b9e0b88ae0b8b2e0b89e-1.jpg
  8a5e0b884e0b980e0b893e0b8a8e0b888e0b895e0b8b8e0b8a3e0b896e0b8b5-e0b89ae0b8b9e0b88ae0b8b2e0b89e-2.jpg

  พิธีบูชาสถาปนาองค์พระพิฆเนศจะเริ่มกระทำเป็นพิธีแรก เริ่มจากการสถาปนาหม้อกลัศ ที่ใส่พวกของมีค่าศักดิ์สิทธิ์, เพชรนิลจินดา, หินมงคล, ทราย, ดินแม่น้ำ, ทองคำ, ทองเหลือง, ทองแดง, โลหะต่างๆ, เหรียญ, น้ำมนต์ โดยมีพราหมณ์คอยกำกับเพื่ออัญเชิญเทวานุภาพแห่งองค์พระพิฆเนศมาสถิต จากนั้นทำการสวดสรวโตภัทรปีฐ เป็นการสร้างอาสนะเพื่อต้อนรับเทพเจ้าที่สร้างขึ้นจากอักษัต หรือเมล็ดข้าวสารย้อมสีเรียงเป็นตาราง โดยจะสวดมนตรากำกับเมล็ดต่อเมล็ด และวางดอกไม้และขนมในช่องของภัทรปีฐเพื่อถวายแด่เทวดา จากนั้นจะบูชาพระพิฆเนศด้วยพิธีอุปจาระทั้ง 16 ขั้นตอน (คณปติ โษฑโศปจาร ลฆฺปูชาวิถี) ได้แก่ การถวายอาสนะ, การล้างพระบาท, การล้างพระหัตถ์, การบ้วนพระโอษฐ์, การสรงสนาน, การสรงเครื่องหอม, การอภิเษก, การถวายเครื่องทรง, การถวายสายยัชโญปวีต, การจุลเจิม, การถวายดอกไม้มาลัย, การถวายธูปและประทีบ, การถวายอาหาร หมากพลู และการทำอารตี ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้าย ถือเป็นการถวายแสงประทีปแด่องค์เทวรูป แสงไฟที่ลุกขึ้นในถาดจะเผาผลาญสิ่งอัปมงคลให้มลายหายสิ้น พระองค์จะประทานแสงสว่างทางปัญญาให้เกิดแก่ผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธา โดยผู้บูชาจะเอาฝ่ามืออังเปลวไฟที่เสร็จพิธีมาแตะหน้าผาก ถือเป็นการรับเอาสิ่งอันเป็นมงคลสู่ตัวเสมือนได้รับพรจากเทพโดยตรง

  8a5e0b884e0b980e0b893e0b8a8e0b888e0b895e0b8b8e0b8a3e0b896e0b8b5-e0b89ae0b8b9e0b88ae0b8b2e0b89e-3.jpg
  8a5e0b884e0b980e0b893e0b8a8e0b888e0b895e0b8b8e0b8a3e0b896e0b8b5-e0b89ae0b8b9e0b88ae0b8b2e0b89e-4.jpg

  อุปกรณ์ที่ใช้การบูชาพระพิฆเนศ ได้แก่ ธูป 16 ดอก, ดอกดาวเรือง (ความเจริญรุ่งเรือง), น้ำสะอาด, นมสดรสจืด, ผลไม้ เช่น กล้วย (ทำสิ่งใดก็ประสบความสำเร็จโดยง่ายดาย) อ้อย (ความหวาน สดชื่น) มะพร้าว (ความเจริญรุ่งเรือง ความบริสุทธิ์), ขนมหวาน (ต้องไม่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์) เมื่อเตรียมของเสร็จแล้วให้ทำจิตสงบนิ่งและเริ่มสวดบูชา โดยคาถาที่นิยม คือ โอม ศรี คะเนศา ยะนะมะฮา ให้ทำสมาธิด้วยการสวดมนต์ วนไปเรื่อยๆ หรือจะเป็น 108 จบก็ดี หลังจากนั้นทำ อารตี และขอพรตามประสงค์ โดยกล่าว โอม ศานติ…ศานติ…ศานติ เพื่อขอความสันติให้บังเกิดเป็นอันเสร็จสิ้นพิธี

  8a5e0b884e0b980e0b893e0b8a8e0b888e0b895e0b8b8e0b8a3e0b896e0b8b5-e0b89ae0b8b9e0b88ae0b8b2e0b89e-5.jpg
  8a5e0b884e0b980e0b893e0b8a8e0b888e0b895e0b8b8e0b8a3e0b896e0b8b5-e0b89ae0b8b9e0b88ae0b8b2e0b89e-6.jpg

  ตามความเชื่อนั้นพลังศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระพิฆเนศสามารถประทานพรสุดวิเศษแก่ผู้บูชาสักการะ ไม่ว่าจะเป็น ยศฐาบรรดาศักดิ์, อำนาจวาสนา, ธุรกิจการงาน, ความมั่งคั่งร่ำรวย, สติปัญญา, ศิลปวิทยาการทุกแขนง, สุขภาพร่างกายและจิตใจ, ขจัดปัญหาและความหายนะ รวมไปถึงการนำความสุขสถาพรนิรันดร์

  8a5e0b884e0b980e0b893e0b8a8e0b888e0b895e0b8b8e0b8a3e0b896e0b8b5-e0b89ae0b8b9e0b88ae0b8b2e0b89e-7.jpg
  8a5e0b884e0b980e0b893e0b8a8e0b888e0b895e0b8b8e0b8a3e0b896e0b8b5-e0b89ae0b8b9e0b88ae0b8b2e0b89e-8.jpg
  8a5e0b884e0b980e0b893e0b8a8e0b888e0b895e0b8b8e0b8a3e0b896e0b8b5-e0b89ae0b8b9e0b88ae0b8b2e0b89e-9.jpg
  a5e0b884e0b980e0b893e0b8a8e0b888e0b895e0b8b8e0b8a3e0b896e0b8b5-e0b89ae0b8b9e0b88ae0b8b2e0b89e-10.jpg
  a5e0b884e0b980e0b893e0b8a8e0b888e0b895e0b8b8e0b8a3e0b896e0b8b5-e0b89ae0b8b9e0b88ae0b8b2e0b89e-11.jpg
  a5e0b884e0b980e0b893e0b8a8e0b888e0b895e0b8b8e0b8a3e0b896e0b8b5-e0b89ae0b8b9e0b88ae0b8b2e0b89e-12.jpg
  a5e0b884e0b980e0b893e0b8a8e0b888e0b895e0b8b8e0b8a3e0b896e0b8b5-e0b89ae0b8b9e0b88ae0b8b2e0b89e-13.jpg
  a5e0b884e0b980e0b893e0b8a8e0b888e0b895e0b8b8e0b8a3e0b896e0b8b5-e0b89ae0b8b9e0b88ae0b8b2e0b89e-14.jpg
  a5e0b884e0b980e0b893e0b8a8e0b888e0b895e0b8b8e0b8a3e0b896e0b8b5-e0b89ae0b8b9e0b88ae0b8b2e0b89e-15.jpg
  a5e0b884e0b980e0b893e0b8a8e0b888e0b895e0b8b8e0b8a3e0b896e0b8b5-e0b89ae0b8b9e0b88ae0b8b2e0b89e-16.jpg
  a5e0b884e0b980e0b893e0b8a8e0b888e0b895e0b8b8e0b8a3e0b896e0b8b5-e0b89ae0b8b9e0b88ae0b8b2e0b89e-17.jpg
  a5e0b884e0b980e0b893e0b8a8e0b888e0b895e0b8b8e0b8a3e0b896e0b8b5-e0b89ae0b8b9e0b88ae0b8b2e0b89e-18.jpg
  a5e0b884e0b980e0b893e0b8a8e0b888e0b895e0b8b8e0b8a3e0b896e0b8b5-e0b89ae0b8b9e0b88ae0b8b2e0b89e-19.jpg

  ขอขอบคุณที่มา
  http://www.nationtv.tv/main/content/social/378566488/
   
Loading...

แชร์หน้านี้

Loading...