“โลกย่อมเป็นไปเพราะกรรม”

ในห้อง 'พุทธศาสนา และ ธรรมะ' ตั้งกระทู้โดย เพชรฉลูกัน, 3 พฤศจิกายน 2018.

 1. เพชรฉลูกัน

  เพชรฉลูกัน เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 พฤศจิกายน 2007
  โพสต์:
  18,037
  กระทู้เรื่องเด่น:
  24
  ค่าพลัง:
  +22,888
  ขอกราบนอบน้อมพระรัตนตรัย

  “โลกย่อมเป็นไปเพราะกรรม”

  เป็นพราหมณ์เพราะกรรม
  เป็นชาวนาเพราะกรรม
  เป็นศิลปินเพราะกรรม
  เป็นพ่อค้าเพราะกรรม
  เป็นคนรับใช้เพราะกรรม
  เป็นโจรก็เพราะกรรม
  เป็นทหารก็เพราะกรรม
  เป็นปุโรหิตเพราะกรรม
  เป็นพระราชาก็เพราะกรรม

  บัณฑิตทั้งหลายมีปกติ เห็นปฏิจจสมุปบาท ฉลาดในกรรมและวิบาก ย่อมเห็นกรรม นั้นแจ้งชัดตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่า โลกย่อมเป็นไปเพราะ กรรม หมู่สัตว์ย่อมเป็นไปเพราะกรรม สัตว์ทั้งหลายถูกผูกไว้ ในกรรม เหมือนลิ่มสลักของรถที่กำลังแล่นไปฉะนั้น

  พระไตรปิฎก ไทย (ฉบับหลวง) เล่มที่ ๑๓ หน้าที่ ๔๘๙
  ....หากเข้าในในกรรมแล้วเราจะทุกข์น้อยกว่าคนอื่นครับ.....

  พึงพิจารณาเนืองๆ ว่า เราเป็นผู้มีกรรมเป็นของตน เป็นทายาทของกรรม
  มีกรรมเป็นกำเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย
  เราจักทำกรรมใดดีหรือชั่วก็ตาม เราจักต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น....แล
   

แชร์หน้านี้

Loading...