เรื่องเด่น “ในหลวง” จะประทับเรือยนต์พระที่นั่ง เสด็จฯ ไปถวายผ้าพระกฐิณ ณ วัดอรุณราชวราราม

ในห้อง 'ข่าวพุทธศาสนา' ตั้งกระทู้โดย โพธิสัตว์ ชาวพุทธ, 9 ตุลาคม 2017.

 1. โพธิสัตว์ ชาวพุทธ

  โพธิสัตว์ ชาวพุทธ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กรกฎาคม 2017
  โพสต์:
  3,467
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1,626
  ค่าพลัง:
  +5,945
  0b8a7e0b887-e0b888e0b8b0e0b89be0b8a3e0b8b0e0b897e0b8b1e0b89ae0b980e0b8a3e0b8b7e0b8ade0b8a2e0b899.jpg

  วันที่ 9 ต.ค. ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่หมายกําหนดการ พระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน พุทธศักราช 2560 ความว่า เลขาธิการพระราชวัง รับพระราชโองการเหนือเกล้า ฯ สั่งว่า การพระราชพิธี ทรงบําเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ปีนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้กําหนดดังรายการต่อไปนี้

  วันอาทิตย์ ที่ 15 ตุลาคม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดําเนิน ไปทรงบําเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน

  เวลา 16 นาฬิกา เสด็จพระราชดําเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังวัดราชบพิธ สถิตมหาสีมาราม
  เสด็จพระราชดําเนินเข้าพระอุโบสถ ถวายผ้าพระกฐินเป็นวัดที่ 1 แล้ว เสด็จพระราชดําเนิน ไปยัง
  วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เสด็จพระราชดําเนินเข้าพระอุโบสถ ถวายผ้าพระกฐินเป็นวัดที่ 2 เสร็จแล้วเสด็จพระราชดําเนินกลับ

  แต่งกายเครื่องแบบเต็มยศ ไว้ทุกข์ สายสะพายมหาจักรี

  วันจันทร์ ที่ 16 ตุลาคม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดําเนินไปทรงบําเพ็ญพระราชกุศล
  ถวายผ้าพระกฐิน
  เวลา 16 นาฬิกา เสด็จพระราชดําเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังวัดเทพศิรินทราวาส
  เสด็จพระราชดําเนินเข้าพระอุโบสถ ถวายผ้าพระกฐิน เป็นวัดที่ 1 แล้ว เสด็จพระราชดําเนิน ไปยัง
  วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม เสด็จพระราชดําเนินเข้าพระอุโบสถ ถวายผ้าพระกฐิน เป็นวัดที่ 2
  เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดําเนินกลับ

  แต่งกายเครื่องแบบเต็มยศ ไว้ทุกข์ สายสะพายมหาจักรีหรือช้างเผือก

  วันอังคาร ที่ 17 ตุลาคม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดําเนินไปทรงบําเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน

  เวลา 16 นาฬิกา เสด็จพระราชดําเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังวัดบวรนิเวศวิหาร
  เสด็จพระราชดําเนินเข้าพระอุโบสถ ถวายผ้าพระกฐิน เป็นวัดที่ 1 แล้ว เสด็จพระราชดําเนิน
  ไปประทับเรือยนต์พระที่นั่งที่ท่าราชวรดิฐ ไปยังวัดอรุณราชวราราม เสด็จพระราชดําเนิน เข้าพระอุโบสถ ถวายผ้าพระกฐินเป็นวัดที่ 2 เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดําเนินกลับ

  แต่งกายเครื่องแบบเต็มยศ ไว้ทุกข์ สายสะพายนพรัตน ฯ หรือช้างเผือก

  วันพุธ ที่ 18 ตุลาคม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ในการ ทรงบําเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน

  เวลา 14 นาฬิกา เสด็จพระราชดําเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังวัดราชาธิวาส เสด็จพระราชดําเนิน
  เข้าพระอุโบสถ ถวายผ้าพระกฐินเป็นวัดที่ 1 แล้ว เสด็จพระราชดําเนินไปยังวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เสด็จพระราชดําเนินเข้าพระอุโบสถ ถวายผ้าพระกฐิน เป็นวัดที่ 2 เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดําเนนกลับ

  แต่งกายเครื่องแบบเต็มยศ ไว้ทุกข์ สายสะพายมหาจักรีหรือมงกุฎไทย

  วันจันทร์ ที่ 30 ตุลาคม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
  เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ ในการทรงบําเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน

  เวลา 17 นาฬิกา เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังวัดราชโอรสาราม เสด็จเข้าพระอุโบสถ
  ถวายผ้าพระกฐิน เสร็จแล้ว เสด็จกลับ

  แต่งกายเครื่องแบบเต็มยศ สายสะพายมหาจักรี

  วันศุกร์ ที่ 20 ตุลาคม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ
  พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค์ในการ ทรงบําเพ็ญพระราชกุศล
  ถวายผ้าพระกฐิน

  เวลา 16 นาฬิกา เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่งไปยังวัดมกุฏกษัตริยาราม เสด็จเข้าพระอุโบสถถวายผ้าพระกฐิน เป็นวัดที่ 1 แล้ว เสด็จไปยังวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์ิ เสด็จเข้าพระอุโบสถ
  ถวายผ้าพระกฐิน เป็นวัดที่ 2 เสร็จแล้ว เสด็จกลับ

  แต่งกายเครื่องแบบเต็มยศ ไว้ทุกข์ สายสะพายมหาจักรีหรือช้างเผือก

  ขอขอบคุณที่มา
  https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_560014
   
  แก้ไขครั้งล่าสุดโดยผู้ดูแล: 10 ตุลาคม 2017

แชร์หน้านี้

Loading...