“ พระพุทธเจ้า ”

ในห้อง 'พุทธภูมิ - พระโพธิสัตว์' ตั้งกระทู้โดย colt, 26 สิงหาคม 2016.

 1. colt

  colt สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 สิงหาคม 2016
  โพสต์:
  6
  ค่าพลัง:
  +22
  [​IMG]

  “ พระพุทธเจ้าท่านเจริญเมตตาเสมอ ไปทิศไหนก็ข้าวเต็มบาตร ยังประโยชน์ให้แก่คนและสัตว์ เหมือนต้นไทร ย่อมเป็นที่อาศัยร่มเย็นแก่ งูเห่า จิ้งจก ตุ๊กแก ชะมด เม่น นกสาริกา นกเค้าแมว ฯลฯ

  ลูกไทรสุกก็เป็นอาหารของนกทั้งหลาย ให้กินแล้วก็บอกว่า...

  พวกท่านเองก็อย่าเบียดเบียนกัน แบ่งกันกิน แบ่งกันเกาะ เมื่ออิ่มแล้วก็ไปเถิด คาบไปให้ลูกเมีย แล้วก็จงบอกข่าวให้มาที่ต้นนี้เถิด มีอาหารสมบูรณ์ดี

  เมื่อสัตว์ต่างๆ หนีไปแล้ว ก็แผ่ให้ถึงชาวบ้านและฝูงโจรต่อไปอีก ไม่เลือกหน้า ให้เป็นสุขทั่วๆ กัน ”

  พระพุทธเจ้ามี ๓ ประเภท ๙ ระดับปกติ และ ๓ ระดับพิเศษ

  พระพุทธเจ้ามี ๓ ประเภทคือ
  – ปัญญาธิกะ
  – สัทธาธิกะ
  – วิริยาธิกะ

  มีระดับอยู่ ๙ ระดับดังนี้

  ปัญญาธิกะที่ ๑ มีอายุ ๑๐,๐๐๐ ปี
  ปัญญาธิกะที่ ๒ มีอายุ ๕,๐๐๐ ปี
  ปัญญาธิกะที่ ๓ มีอายุ ๑๐๐ ปี
  สัทธาธิกะที่ ๑ มีอายุ ๔๐,๐๐๐ ปี
  สัทธาธิกะที่ ๒ มีอายุ ๓๐,๐๐๐ ปี
  สัทธาธิกะที่ ๓ มีอายุ ๒๐,๐๐๐ ปี
  วิริยาธิกะที่ ๑ มีอายุ ๑๐๐,๐๐๐ ปี
  วิริยาธิกะที่ ๒ มีอายุ ๙๐,๐๐๐ ปี
  วิริยาธิกะที่ ๓ มีอายุ ๘๐,๐๐๐ ปี

  ส่วนพระพุทธเจ้าแบบพิเศษ มีอยู่ ๓ ระดับ

  ชั้นตรี ๒๕ พระองค์ มีได้ ๑ พระองค์ ที่ทำให้โลกสว่าง
  ชั้นโท ๓๖ พระองค์ มีได้ ๑ พระองค์ หมดเดียรถีย์
  ชั้นเอก ๕๐ พระองค์ มีได้ ๑ พระองค์ (กุฏีนิมิต,กุฏินิรมิต) ไปในอากาศ และหมดเดียรถีย์ (พระปิยะมหาราช ร.๕ พระจุลจอมเกล้า)

  เรื่องราวของจำนวนสาวกขององค์พุทธะ
  ตามคำบอกเล่าขององค์หลวงปู่จาม มหาปุญโญ จากหนังสือเล่มเดียวกัน มีดังนี้

  ปัญญาธิกะที่ ๓ จำนวนสาวก ๒๐ ล้าน ๘ แสน ๕ หมื่น องค์
  ปัญญาธิกะที่ ๒ จำนวนสาวก ๒๕ ล้าน ๘ แสน ๕ หมื่น องค์
  ปัญญาธิกะที่ ๑ จำนวนสาวก ๓๐ ล้าน ๘ แสน ๕ หมื่น องค์
  สัทธาธิกะที่ ๓ จำนวนสาวก ๓๕ ล้าน ๘ แสน ๕ หมื่น องค์
  สัทธาธิกะที่ ๒ จำนวนสาวก ๔๐ ล้าน ๘ แสน ๕ หมื่น องค์
  สัทธาธิกะที่ ๑ จำนวนสาวก ๔๕ ล้าน ๘ แสน ๕ หมื่น องค์
  วิริยาธิกะที่ ๓ จำนวนสาวก ๙๐๐ ล้าน ๘ แสน ๕ หมื่น องค์
  วิริยาธิกะที่ ๒ จำนวนสาวก ๑,๐๐๓ ล้าน ๘ แสน ๕ หมื่น องค์
  วิริยาธิกะที่ ๑ จำนวนสาวก ๑,๐๐๖ ล้าน ๘ แสน ๕ หมื่น องค์

  องค์พุทธะที่มีจำนวนภิกษุสงฆ์มากกว่าภิกษุณีสงฆ์
  ตามคำบอกเล่าขององค์หลวงปู่จาม มหาปุญโญ จากหนังสือเล่มเดียวกัน มีดังนี้
  ในอดีตวงศ์องค์พุทธะ
  ๑. พระพุทธเจ้าสุมังคโล
  ๒. พระพุทธเจ้าสุมโน
  ๓. พระพุทธเจ้าปทุมมุตตโร
  ๔. พระพุทธเจ้าธมฺมทสฺสี
  ๕. พระพุทธเจ้าวิปสฺสี
  ๖. พระพุทธเจ้ากกุสันโธ
  ๗. พระพุทธเจ้ากัสสปะ

  ในอนาคตวงศ์องค์พุทธะ
  ๑. พระโพธิสัตว์องค์ที่ ๘ (พระพุทธเจ้าเตยยะ หรือ นรสีหพุทธะ)
  ๒. พระโพธิสัตว์องค์ที่ ๑๐ (สุมังคโลพุทธะ, พระปาลิไลยโย, ช้างป่าลิไลยกะ ครูบาศรีวิชัยเจ้า)
  ๓. พระโพธิสัตว์องค์ที่ ๑๕ (พระราชเถรโพธินันโพธิสัตว์)
  ๔. พระโพธิสัตว์องค์ที่ ๑๖ (พระปิยะมหาราช ร.๕ พระจุลจอมเกล้า)
  ๕. พระโพธิสัตว์องค์ที่ ๒๑ (พระพุทธเจ้าลงมาตรัสรู้พระองค์เดียวในกัปนั้น)

  องค์พุทธะที่มีจำนวนพระอรหันต์มากกว่าพระอริยะ ๓ ชั้นต้น
  ตามคำบอกเล่าของหลวงปู่จาม มหาปุญโญ จากหนังสือเล่มเดียวกัน มีดังนี้

  ในอดีตวงศ์องค์พุทธะ
  ๑. พระพุทธเจ้าสุมังคโล
  ๒. พระพุทธเจ้าธัมมทัสสี
  ๓. พระพุทธเจ้าวิปัสสี
  ๔. พระพุทธเจ้ากกุสันโธ

  ในอนาคตวงศ์
  ๑. พระโพธิสัตว์องค์ที่ ๘ (พระพุทธเจ้าเตยยะ หรือ นรสีหพุทธะ)
  ๒. พระโพธิสัตว์องค์ที่ ๑๕ (พระราชเถรโพธินันโพธิสัตว์)
  ๓. พระโพธิสัตว์องค์ที่ ๑๖ (พระปิยะมหาราช ร.๕ พระจุลจอมเกล้า)
  ๔. พระโพธิสัตว์องค์ที่ ๒๑ (พระพุทธเจ้าลงมาตรัสรู้พระองค์เดียวในกัปนั้น)

  และเรื่องราวของผู้ชายเกิดมากกว่าผู้หญิง ในสมัยขององค์พุทธะที่จะมาตรัสในอนาคต
  ๑. พระโพธิสัตว์องค์ที่ ๘ (พระพุทธเจ้าเตยยะ หรือ นรสีหพุทธะ)
  ๒. พระโพธิสัตว์องค์ที่ ๑๐ (สุมังคโลพุทธะ, พระปาลิไลยโย, ช้างป่าลิไลยกะ ครูบาศรีวิชัยเจ้า)
  ๓. พระโพธิสัตว์องค์ที่ ๑๕ (พระราชเถรโพธินันโพธิสัตว์)
  ๔. พระโพธิสัตว์องค์ที่ ๑๖ (พระปิยะมหาราช ร.๕ พระจุลจอมเกล้า)
  ๕. พระโพธิสัตว์องค์ที่ ๑๗ (พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ผู้ปกครองราชอาณาจักรล้านช้าง เมืองเวียงจันทร์ และล้านนา เมืองเชียงใหม่)
  ๖. พระโพธิสัตว์องค์ที่ ๒๑ (พระพุทธเจ้าลงมาตรัสรู้พระองค์เดียวในกัปนั้น)

  ****************************

  จำนวนพระปัจเจกพุทธเจ้า จะมาตรัสรู้ในอนาคต ตามยุคสมัยกัปก่อนที่พระพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้ มีดังนี้

  พระโพธิสัตว์องค์ที่ ๑ พระพุทธเจ้าแบบวิริยะกะที่ ๓ อายุยืน ๘๐,๐๐๐ ปี มาตรัสรู้อยู่อินเดีย จะมีพระปัจเจกพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้ก่อน จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ พระองค์ (นับองค์ที่ ๑ คือพระศรีอาริยเมตไตรย์)

  พระโพธิสัตว์องค์ที่ ๒ พระรามจะพุทธะ เป็นพระพุทธเจ้าแบบวิริยะกะที่ ๑ อายุ ๑๐๐,๐๐๐ ปี ตรัสรู้อยู่หนองแส มีรัศมีครอบโลก จะมีพระปัจเจกพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้ก่อน จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ พระองค์

  พระโพธิสัตว์องค์ที่ ๓ พระมาราธิราช, พญามารวัสวดีมาราธิราช อยู่ในเทวโลกชั้นปรนิมมิตวสวัตตี (พระธรรมสามีพุทธะ) พระพุทธเจ้าแบบวิริยะกะที่ ๒ ตรัสรู้อยู่เวียงจันทร์ อายุ ๙๐,๐๐๐ ปี จะมีพระปัจเจกพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้ก่อน จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ พระองค์

  พระโพธิสัตว์องค์ที่ ๔ พระยาปเสนทิโกศล(พระธรรมราชาพุทธะ) พระพุทธเจ้าแบบศรัทธาธิกะที่ ๑ อายุ ๔๐,๐๐๐ ปี ตรัสรู้อยู่อินเดีย จะมีพระปัจเจกพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้ก่อน จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ พระองค์

  พระโพธิสัตว์องค์ที่ ๕ พระอินทราธิราช หรือ พระนารโทพุทธะ เป็นพระพุทธเจ้าแบบศรัทธาธิกะที่ ๓ อายุ ๒๐,๐๐๐ ปี ตรัสรู้อยู่อินเดีย ผู้เป็นสิริคุตต์อำมาตย์ในยุคสมัยพระพุทธเจ้ากัสสปะ จะมีพระปัจเจกพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้ก่อน จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ พระองค์

  พระโพธิสัตว์องค์ที่ ๖ พระสุภะ(รังสีมุนีพุทธะ) พระพุทธเจ้าแบบวิริยะธิกะที่ ๓ อายุ ๘๐,๐๐๐ ปี ตรัสรู้อยู่เวียงจันทร์ จะมีพระปัจเจกพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้ก่อน จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ พระองค์

  พระโพธิสัตว์องค์ที่ ๗ พระโสณะ(พระเทวเทพ) พระพุทธเจ้าแบบปัญญาธิกะที่ ๓ อายุ ๑๐๐ ปี อย่างเดียวกันกับ องค์พระพุทธเจ้าโคตมะของพวกเรา ตรัสรู้อยู่ คุนหมิง ประเทศจีน อายุศาสนา ๕,๐๐๐ ปี จะมีพระปัจเจกพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้ก่อน จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ พระองค์

  พระโพธิสัตว์องค์ที่ ๘ พระพุทธเจ้าเตยยะ หรือ นรสีหพุทธะ พระพุทธเจ้าแบบวิริยะธิกะที่๑ อายุ ๑๐๐,๐๐๐ ปี ผู้เป็นเสนาบดี ถวายข้าว ๓ ห่อ แด่พระพุทธเจ้ากัสสปะ ตรัสรู้อยู่อินเดีย จะมีพระปัจเจกพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้ก่อน จำนวน ๗๐๐,๐๐๐ พระองค์

  พระโพธิสัตว์องค์ที่ ๙ พระนาฬาคิลิงค์, ครูบาขาวปี วัดพระบาทผาหนาม (พระติสสะพุทธะ) พระพุทธเจ้าแบบวิริยะธิกะที่ ๑ อายุ ๑๐๐,๐๐๐ ปี ตรัสรู้อยู่เมืองพาราณสี ตั้งสุญญกัปป์ ๑๑๕,๐๐๐ กัป จะมีพระปัจเจกพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้ก่อน จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ พระองค์

  พระโพธิสัตว์องค์ที่ ๑๐ ครูบาศรีวิชัย (สุมังคโลพุทธะ) ตรัสรู้อยู่เชียงใหม่ พระพุทธเจ้าแบบวิริยะธิกะที่ ๑ จะมีพระปัจเจกพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้ก่อน จำนวน ๙๕๐,๐๐๐ พระองค์

  พระโพธิสัตว์องค์ที่ ๑๑ เกิดเป็นโคสุภราช อยู่วัดจอมทองวรวิหาร อำเภอจอมทอง เมืองเชียงใหม่ จะมีพระปัจเจกพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้ก่อน จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ พระองค์

  พระโพธิสัตว์องค์ที่ ๑๒ ตอนนี้ยังตกนรกอยู่ จะลงมาตรัสต่อจากองค์ที่ ๑๑ ในกัปนั้นจะมีพุทธเจ้าลงมาตรัสรู้แค่ ๒ พระองค์ จะมีพระปัจเจกพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้ก่อน จำนวน ๗๕๐,๐๐๐ พระองค์

  พระโพธิสัตว์องค์ที่ ๑๓ เกิดเป็น มหาตมา คานธี ผู้นำประท้วงปลดปล่อยอินเดียออกจากการปกครองของอังกฤษ จะมีพระปัจเจกพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้ก่อน จำนวน ๕๐,๐๐๐ พระองค์

  พระโพธิสัตว์องค์ที่ ๑๔ สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ หรือ สมเด็จพระราเมศวรบรมไตรโลกนาถบพิตร หรือ สมเด็จพระราเมศวร ที่เพิ่นได้เสวยราชสมบัติเป็นกษัตริย์ไทยในอดีต จักได้ลงมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าต่อจากมหาตมา คานธี ในภัทรกัปนั้นมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้เพียง ๒ พระองค์ จะมีพระปัจเจกพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้ก่อน จำนวน ๕๐,๐๐๐ พระองค์

  พระโพธิสัตว์องค์ที่ ๑๕ พระราชเถรโพธินัน จะได้ลงมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า มีพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวในภัทรกัปนั้น จะมีพระปัจเจกพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้ก่อน จำนวน ๖๐,๐๐๐ พระองค์

  พระโพธิสัตว์องค์ที่ ๑๖ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยะมหาราช รัชกาลที่ ๕ จักได้ลงมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า องค์ที่ ๑๖ มีพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวในภัทรกัปนั้น จะมีพระปัจเจกพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้ก่อน จำนวน ๑,๑๕๐,๐๐๐ พระองค์

  พระโพธิสัตว์องค์ที่ ๑๗ พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ผู้ปกครองราชอาณาจักรล้านช้าง เมืองเวียงจันทร์ ได้สถาปนาพระธาตุหลวงเวียงจันทร์ ได้สร้างพระพุทธรูปพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ ตอนนี้อยู่วัดศรีชมภูองค์ตื้อ ตำบลน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย จะมีพระปัจเจกพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้ก่อน จำนวน ๒๕,๐๐๐ พระองค์

  พระโพธิสัตว์องค์ที่ ๑๘ หลวงปู่ดี ฉันโน วัดภูเขาแก้ว ต.พิบูล อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ท่านเป็นศิษย์ของหลวงปู่ใหญ่เสาร์ กนฺตสีโล และหลวงปู่ใหญ่มั่น ภูริทตฺโต จักได้ลงมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ในภัทรกัปนั้นมีพระพุทธเจ้า ๒ พระองค์ คือ องค์ที่ ๑๗ กับ องค์ที่ ๑๘ จะมีพระปัจเจกพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้ก่อน จำนวน ๓๕,๐๐๐ พระองค์

  พระโพธิสัตว์องค์ที่ ๑๙ จะมีพระปัจเจกพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้ก่อน จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ พระองค์

  พระโพธิสัตว์องค์ที่ ๒๐ ในภัทรกัปนั้นมีพระพุทธเจ้า ๒ พระองค์ คือ พระโพธิสัตว์องค์ที่ ๑๙ กับ พระโพธิสัตว์องค์ที่ ๒๐ จะมีพระปัจเจกพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้ก่อน จำนวน ๒๕๐,๐๐๐ พระองค์

  พระโพธิสัตว์องค์ที่ ๒๑ ในภัทรกัปนั้นมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้พระองค์เดียว จะมีพระปัจเจกพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้ก่อน จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ องค์

  พระโพธิสัตว์องค์ที่ ๒๒ กับ พระโพธิสัตว์องค์ที่ ๒๓ เป็นประเภทปัญญาธิกะที่ ๒ กับปัญญาธิกะที่ ๓ จักได้ลงมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ในภัทรกัปนั้นมีพระพุทธเจ้า ๒ พระองค์

  พระโพธิสัตว์องค์ที่ ๒๔ จึงจะได้ลงตรัสรู้ มีพระพุทธเจ้า ๑ พระองค์ ในภัทรกัปนั้น

  พระโพธิสัตว์องค์ที่ ๒๕ กับ พระโพธิสัตว์องค์ที่ ๒๖ จึงจะได้ลงตรัสรู้ มีพระพุทธเจ้า ๒ พระองค์ในภัทรกัปนั้น

  พระโพธิสัตว์องค์ที่ ๒๗ กับ พระโพธิสัตว์องค์ที่ ๒๘ จึงจะได้ลงตรัสรู้ มีพระพุทธเจ้า ๒ พระองค์ในภัทรกัปนั้น

  พระโพธิสัตว์องค์ที่ ๒๙ กับ พระโพธิสัตว์องค์ที่ ๓๐ เจ้าคุณเมืองนครพนม ท่านเจ้าคุณจันทร์ เขมิโย วัดศรีเทพประดิษฐาราม อ.เมือง จ.นครพนม จะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า แบบพระวิริยะธิกะที่ ๑ อายุ ๑๐๐,๐๐๐ ปี เพิ่นเป็นอาจารย์ของอุปัชฌาย์ผู้ข้าฯ เจ้าคุณธรรมเจดีย์ ท่านเจ้าคุณจูม พันธุโล วัดโพธิสมภรณ์ เมืองอุดร ในภัทรกัปนั้น มีพระพุทธเจ้า ๒ พระองค์ จักลงมาตรัสรู้

  พระพุทธเจ้านั้นมีอยู่ ๓ ประเภท ๙ ระดับปกติ และ ๓ ระดับพิเศษขององค์หลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ

  ธรรมะประวัติองค์หลวงปู่จาม มหาปุญโญ ผู้มากมีบุญ วัดป่าวิเวกวัฒนาราม ตอนที่ ๑๙๑
  (วัดป่าบ้านห้วยทราย) บ้านห้วยทราย ต.คำชะอี อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
  ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙  https://www.facebook.com/KxngthaphThrrm/
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 26 สิงหาคม 2016

แชร์หน้านี้

Loading...