“ อดีตชาติหลวงปู่จาม มหาปุญโญ

ในห้อง 'หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต' ตั้งกระทู้โดย HONGTAY, 1 สิงหาคม 2016.

 1. HONGTAY

  HONGTAY ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 กุมภาพันธ์ 2007
  โพสต์:
  36,549
  กระทู้เรื่องเด่น:
  146
  ค่าพลัง:
  +147,529
  “ อดีตชาติหลวงปู่จาม มหาปุญโญ ”


  [​IMG]

  “ มนุษย์มีเกิดมีตาย สัตว์เดรัจฉานมีเกิดมีตาย เทวดามีเกิดมีตาย พรหมมีเกิดมีตาย รวมแล้วโลกอันนี้มีเกิดมีตาย ไม่มีเต็ม เวียนว่ายตายเกิดอยู่ตลอดไป เป็นทุกข์อยู่ตลอดไป เป็นภพเป็นชาติยืดยาวด้วยเชื้อเกิดเชื้อตาย
  ภาวนาแล้ววิชชาเกิด พอรู้จักได้การเกิดตายของเจ้าของ เห็นโทษเห็นภัยของการท่องเที่ยวเกิด แก่ เจ็บตาย เป็นภพเป็นชาติ เกิดแล้วตาย เกิดแล้วตาย ไม่มีอะไรจะยั่งยืนถาวร ”

  “ เกิดตายมาของผู้ข้าฯ จะนับตั้งแต่ชาติชีวิตที่เคยได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ์.......

  - เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ์ ๗ ชาติ อยู่เพชรบูรณ์ก่อนพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันมาตรัส ๓ หมื่นปี

  - มาเกิดเชียงใหม่

  - ไปเกิดอยู่สิบสองปันนาสิบสองจุไทย ก่อนศาสนา ๒๘,๐๐๐ ปี

  - มาเกิดอยู่มุกดาหาร เป็นกษัตริย์ ๗ ชาติ ราษฎร ๕ ชาติ ก่อนศาสนา ๑๓,๐๐๐ ปี

  - เกิดปราจีนบุรี เป็นเจ้านาย ๔ ชีวิต ก่อนศาสนา ๖,๕๐๐ ปี

  - เกิดอยู่ลพบุรี เป็นราษฎร ๓ ชีวิต

  - เป็นกษัตริย์ ๕ ชีวิต ก่อนศาสนา ๓,๐๐๐ ปี

  - ไปเกิดอยู่พาราณสี

  - เกิดอยู่กรุงกบิลพัสดุ์ เป็นเจ้าสีหนุราช

  - เกิดกุสินารา เป็นพันธุละเสนาบดีของพระเจ้าปเสนทิโกศล

  - เกิดอยู่เนปาล บวชเป็น ฤาษี มีหมู่ ๕๐๐ ฤาษิณี ๒๕๐ ตน ฤาษี ๒๕๐ ตน... มีพระเถรเจ้าจากอินเดียธุดงค์ไปโปรดขณะนั้นอยู่ ๑๘ ปี พวกฤาษีสาวก ๕๐๐ เขาได้สำเร็จธรรมะหมด เหลือแต่เราคนเดียว

  - เกิดอยู่เวียงจันทร์ ฟังธรรมพระมหากัจจายนะ อายุ ๑๔ ปี เป็นลูกคู่แฝดกับย่าแก้ว (คุณแม่ชีแก้ว เสียงล้ำ)

  - เกิด เวสาลี อายุ ๑๘ ปี สังคยานาครั้งที่ ๒ อายุ ๓๑ ปีตาย แล้วเกิดอีกบวชเป็นพระ อายุ ๔๐ ปี ตาย

  - เกิด ภูฎาน อาฬวี สร้างวัดใหญ่ที่สุด อายุ ๕๕ ปีตาย ได้พระบรมสารีริกธาตุ ๓ บาตรและพระธาตุสาวกอีกมากมาย

  - เกิดเมืองลังกา เป็นกษัตริย์ เทวนัมปิยะ ทำสังคายนา อายุ ๕๐ ปีตาย

  - เกิดนครวัด เป็นนายทหาร อายุ ๗๓ ปี

  - เกิดอุทุมพร เป็นลูกเศรษฐี อายุ ๕๕ ปี

  - เกิดนครวัดแล้วมา สร้างพนมรุ้ง อายุ ๖๓ ปี

  - เกิดเป็นลูกเจ้าเมืองสุรินทร์ ๔ ชีวิต แต่ละชีวิตอายุได้ ๓๓ ปี ตายทุกชีวิต...โทษสมัยฆ่าเขา ๕๐๐ คน เมืองกุสินารา

  - เกิดพิษณุโลก อายุ ๓๐ ปีตาย

  - เกิดเมืองเชียงแสน

  - เกิดเมืองลังกา เป็นกษัติย์องค์ที่ ๕ อายุ ๕๕ ปี

  - เกิดพิษณุโลก สร้างวัดเขาสมอแครง อายุ ๕๓ ปี

  - เกิดเมืองเชียงแสน เป็นพรหมราช สร้างพระธาตุจอมกิตติ

  - เกิดลำพูน เป็นลูกชายเจ้าแม่จามเทวี อายุ ๙๐ ปี

  - เกิดเชียงใหม่ บ้านหนองอุกนาหวาย สร้างวัด ๖ วัด อายุ ๕๕ ปี

  - เกิดแม่ทะ เป็นนายบัณฑิต เทศน์ธรรมสอนผู้คน อายุ ๕๕ ปี

  - เกิดเมืองซัวเถา เป็นเศรษฐี อายุ ๕๕ ปี ตายมาเป็นกษัตริย์ อายุ ๖๓ ปี ตายมาเป็นฮ่องเต้ อายุ ๖๓ ปี

  - เกิดเชียงแสน เป็นพญาเม็งราย บูรณะเมืองเชียงใหม่

  - เกิดจังหวัดตาก อำเภอสามเงา เป็นคนเผาถ่าน อายุ ๔๑ ปี

  - เกิดแม่สอด เป็นคนเลี้ยงโค ๓๐๐ ตัว อายุ ๕๕ ปี

  - เกิดจังหวัดตาก บวชอยู่วัด สีตลาราม อายุ ๔๑ ปีตาย

  - เกิดเชียงแสน เป็นพระเจ้าแสนภูมิ อายุ ๕๕ ปี

  - เกิด เมืองเว้ เป็นกษัตริย์ อายุ ๔๐ ปี

  - เกิดเชียงใหม่ เป็นพระเจ้ากือนา ฟ้าผ่ากลางเวียง สร้างวัดหล่อพระมากหลายร้อย

  - เกิดกรุงศรีอยุธยาทำสงครามกับพม่าตาขาว

  - เกิดลพบุรี เป็นไก่ ๕ ชีวิต เป็นตาผ้าขาวอายุได้ ๓๓ ปีตาย

  - เกิดกรุงเทพ เป็นราชโอรสของพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔

  - เกิดบ้านห้วยทราย (หลวงปู่จาม) ” มุกดาหาร

  " มนุษย์มีเกิดมีตาย สัตว์เดรัจฉานมีเกิดมีตาย เทวดามีเกิดมีตาย พรหมมีเกิดมีตาย รวมแล้วโลกอันนี้มีเกิดมีตายไม่มีเต็ม เวียนว่ายตายเกิดอยู่ตลอดไป เป็นทุกข์อยู่ตลอดไป เป็นภพเป็นชาติ ยืดยาวด้วยเชื้อเกิดเชื้อตาย ภาวนา แล้ววิชชาเกิด พอรู้จัก ได้การเกิดการตายของเจ้าของ เห็นโทษ เห็นภัยของการท่องเที่ยวเกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นภพ เป็นชาติ เกิดแล้วตาย ตายแล้วเกิด ไม่มีอะไรจะยั่งยืนถาวร "

  “เกิดมาเป็นคนทุกข์

  กินให้กินอย่างคนทุกข์

  ใช้ให้ใช้อย่างคนทุกข์

  อยู่ให้อยู่อย่างคนทุกข์

  คิดอ่านอย่างคนทุกข์

  อย่าไปอวดดิบอวดดีอวดมั่งอวดมีอวดรู้อวดฉลาดแก่ใคร ๆ เขา

  อย่าไปทำความคุ้นเคยกับคนร่ำรวยเจ้าฟ้าเจ้านาย มันมิใช่แนว

  มันมิแม่นเรื่องของเราคนทุกข์ ให้รู้จักฐานฐานะ วรรณะของตน

  ให้คำนึงถึงชาติตระกูลของตนเองให้มาก ”………..

  ธรรมะประวัติองค์หลวงปู่จาม มหาปุญโญ ผู้มากมีบุญ วัดป่าวิเวกวัฒนาราม ตอนที่ ๑๔๔

  (วัดป่าบ้านห้วยทราย) บ้านห้วยทราย ต.คำชะอี อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร

  ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙

  กราบขอบพระคุณและขออนุโมทนาบุญท่านเจ้าของผู้ถ่ายภาพนี้ พร้อมทั้งผู้ที่มีส่วนร่วมในการเผยแผ่โอวาทธรรมนี้ ทุกๆท่านครับ
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 2 สิงหาคม 2016

แชร์หน้านี้

Loading...