เรื่องเด่น ” ยามขัดข้อง พระโพธิสัตว์ท่านนึกถึงบุญบารมี ”

ในห้อง 'พุทธภูมิ - พระโพธิสัตว์' ตั้งกระทู้โดย SiTa, 2 มกราคม 2018.

 1. SiTa

  SiTa เป็นที่รู้จักกันดี ทีม ธรรมทาน

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มิถุนายน 2006
  โพสต์:
  9,450
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1,062
  ค่าพลัง:
  +30,412
  lp-rean-jpg.jpg

  ” ยามขัดข้อง พระโพธิสัตว์ท่านนึกถึงบุญบารมี ”


  พระโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลาย ตามตำราท่านแสดงไว้ เวลาท่านไปเกิดอุปสรรคความขัดข้องขึ้นในชีวิตอย่างใดอย่างหนึ่ง ครั้งใดครั้งหนึ่งอย่างนี้ ท่านจะอธิษฐานใจถึงบุญญาบารมีที่ท่านได้สร้างสมอบรมมาเลย ท่านไม่ได้อธิษฐานนึกถึงพระอินทร์ พระพรหม พระยมบาล อะไรต่ออะไรให้มาช่วยเหลือตนน่ะท่านไม่ได้นึกหรอก ท่านนึกถึง “บุญบารมี” นู่น

  แล้วบุญบารมีนั้นหากไปเตือนใจพระอินทร์พระพรหม ให้มองด้วยทิพยเนตรลงมาเห็นพระองค์ท่านกำลังได้ประสบอุปสรรคความขัดข้องอย่างนั้นๆ นั่นแหละพญาอินทร์ถึงจะลงมาช่วย ให้เข้าใจอย่างนั้น

  คนส่วนมากมันไม่เข้าใจอย่างว่านี่นะ พอตนได้ประสบความอุปสรรคขัดข้องภัยพิบัติอะไรมาแล้ว ไปนึกถึงอินทร์ถึงพรหมนู่นทันทีเลย นึกถึงเทวดา อินทร์ พรหมนู่น นั่นแหละแทนที่จะมานึกถึงบุญกุศลความดีที่ตนได้กระทำมา หรือว่านึกถึงคุณพระพุทธเจ้า คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์ ที่ตนได้นับถือเลื่อมใสเคารพกราบไหว้บูชาอยู่เรื่อยมาอย่างนี้….ไม่ ไม่นึกแล้ว

  อันนี้ให้พึงพากันรู้ไว้ นึกอย่างนั้นไม่ถูกทางหรอก พญาอินทร์ก็ไม่รู้นะ พญาอินทร์ไม่รู้หรอกนึกเพียงแค่นั้นน่ะ ต่อเมื่อพญาอินทร์จะรู้ได้ผู้นั้นมานึกถึงบุญถึงกุศลที่ตนได้บำเพ็ญมา ถ้าบุญกุศลของตนมันมากพอ มันก็จะไปทำให้แท่นบัณฑุกัมพลศิลาอาสน์ของพญาอินทร์นั้นแข็งกระด้างขึ้น แล้วบัดนั้นพญาอินทร์ก็รู้ได้เลยว่า เอ๊ะ !!! มันต้องมีเหตุอันหนึ่งในมนุษย์โลกนี้ อย่างนี้นะ ก็เล็งทิพยเนตรลงมา ก็เห็นเลย ผู้ใดมีบุญวาสนาซึ่งไปเกี่ยวข้องกับพญาอินทร์แล้ว พญาอินทร์ก็รู้ได้เลย เป็นอย่างนั้น เมื่อพญาอินทร์รู้ได้อย่างนั้นแล้ว พญาอินทร์ก็ลงมาช่วย อันนี้นับว่าเป็นสิ่งที่บุคคลมองเห็นได้ยาก

  แต่ที่นำมาพูดนี่ก็เพราะเหตุว่า คนทั้งหลายนั้นมักจะมีสติฟั่นเฟือน หลงละเมอนึกถึงแต่เทวดาอินทร์พรหมเมื่อเวลาได้ประสบภัยพิบัติต่างๆมา เหตุนั้นจึงได้ยกเอามาแสดงเรื่องมันน่ะ แต่บางคนผู้ที่เชื่อมั่นอยู่ในบุญในคุณพระรัตนตรัยอย่างมั่นคงในใจแล้วก็ยกไว้ เมื่อเวลาถึงภัยพิบัติมาก็จะนึกถึงเข้าแต่บุญแต่คุณ

  ผู้ที่ท่านเจริญสมถะวิปัสสนาอย่างชำนิชำนาญมา ท่านก็จะนึกถึงสังขารร่างกายนี้น่ะ จะต้องพิจารณาความจริงของร่างกายอันนี้ มันเป็นของไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา ไตรลักษณญาณก็จะปรากฏแก่ท่านผู้เจริญวิปัสสนาญาณอย่างนั้น เมื่อญาณสามนี้ปรากฏในจิตใของท่านแล้ว ท่านก็ไม่หวั่นไหวต่อทุกขเวทนาอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละ ท่านก็ไม่หลงไม่ลืมตัว จิตใจก็ตั้งมั่นอยู่ได้ พอเห็นว่าสังขารร่างกายทุกส่วนไม่ใช่ของเรานี่ แล้วจะไปหวั่นไหวกับมันทำไม ก็เมื่อเห็นแจ้งด้วยพระญาณอย่างว่านี้แล้ว มันก็ไม่หวั่นไหวจิตใจน่ะ ไม่เศร้าโศก ไม่สะดุ้งหวาดกลัว ย่อมกล้าหาญเต็มที่เลย ตั้งมั่นเป็นปกติอยู่ได้

  -:- หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ -:-
  วัดอรัญญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย  ที่มา พระกรรมฐาน สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
   
 2. madeaw23

  madeaw23 สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 ตุลาคม 2017
  โพสต์:
  137
  ค่าพลัง:
  +90
  กราบสาธุครับ
   
 3. Apinya Smabut

  Apinya Smabut นิพพานังสุขัง นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มิถุนายน 2014
  โพสต์:
  665
  กระทู้เรื่องเด่น:
  19
  ค่าพลัง:
  +1,015
  สาธุ สาธุ สาธุ ครับ
   
 4. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร เป็นที่รู้จักกันดี ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  14,149
  กระทู้เรื่องเด่น:
  208
  ค่าพลัง:
  +56,337
  ถ้าสิกขาในคัมภีร์เก่าๆ และแม้แต่พระไตรปิฎก พระชาดกต่างๆ ก็จะพบว่า เมื่อยามพระโพธิสัตว์หรือนรชนคนดีทั้งหลาย และแม้กระทั่่งสามัญชนคนทั่วไป เผชิญกับสถานการณ์คับขัน ก็จะอ้างถึงสัจจะ(ความจริง) อันเป็นกรรมดีที่ตนได้เคยกระทำมา ด้วยความเชื่อมั่นอันแรงกล้าในกรรมดีที่ทำไว้แล้วนั้น ....แล้วตั้งสัจจะ-อธิษฐานให้เกิดปรากฏการณ์เพื่อการเฉพาะหน้าที่เผชิญได้ ....
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 11 มกราคม 2018
 5. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร เป็นที่รู้จักกันดี ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  14,149
  กระทู้เรื่องเด่น:
  208
  ค่าพลัง:
  +56,337
  ในหลักวิชชาธรรมกายที่หลวงพ่อวัดปากน้ำ(สด จันทสโร) ได้สอนสั่งไว้นั้น
  ตรงประเด็นนัก

  ตรงกลางกำเนิดธาตุ-ธรรมเดิม หรือ ศูนย์กลางกายฐานที่7 ของรูปกายนั้น
  มีดวงธรรมที่ทำให้เกิดกายมนุษย์ตั้งอยู่
  และ ณ ศูนย์กลางดวงธรรมนั้น ละเอียดเรื่อยไปตามลำดับ การถอดถอนอกุศลกรรมและการเพิ่มพูนกุศลกรรม เมื่อจรดใจตรงนั้น ก็จะเป็นทางเชื่อมธรรมอันเป็นกุศลตั้งแต่มนุษย์ ทิพย์ พรหม อรูปพรหม ธรรมกายโคตรภู ธรรมกายโสดาฯ สกิทาคาฯ อนาคาฯ อรหัตต์ ถอดถอนสังโยชน์เครื่องกั้นทางพ้นทุกข์ออกก็จะถึงซึ่งพระนิพพาน และ เป็นทางเชื่อมต่อที่ภาคผู้เลี้ยงทั้งในระดับมนุษย์ ทิพย์ พรหม อรูปพรหม ไปจนถึงพระนิพพาน ส่งมาหล่อเลี้ยงชีวิตในภพต่างๆ

  ท่านสอนเสมอว่า ทะเลบุญอยู่ตรงนั้น

  ผู้ที่ได้เข้าถึง จึงทราบว่า จริงขนาดไหน

  ดวงบุญ ดวงบารมี ทั้งสิบทัศน์ สามสิบทัศน์ ก็ซ้อนกันตรงกลางนั้น

  เป็นที่พึ่งของชีวิตทั้งหลายผู้เป็นเจ้าของ
   
 6. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร เป็นที่รู้จักกันดี ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  14,149
  กระทู้เรื่องเด่น:
  208
  ค่าพลัง:
  +56,337
  26196208_1949309235082579_8722985685048532205_n.jpg
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

Loading...

แชร์หน้านี้

Loading...