′ในหลวง′พระราชทานเครื่องราชฯเป็นกรณีพิเศษ

ในห้อง 'ข่าวในพระราชสำนัก' ตั้งกระทู้โดย คือ~ว่างเปล่า!, 16 ธันวาคม 2008.

 1. คือ~ว่างเปล่า!

  คือ~ว่างเปล่า! เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 เมษายน 2008
  โพสต์:
  1,647
  ค่าพลัง:
  +472
  ′ในหลวง′ พระราชทานเครื่องราชฯเป็นกรณีพิเศษ

  ในหลวง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก และชั้นมหาวชิรมงกุฎ12 พระองค์

  ผู้สื่อข่าว"ประชาชาติธุรกิจ" รายงานว่า เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม ได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย


  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่ 5 ธันวาคม 2551 เป็นกรณีพิเศษ แก่พระบรมวงศานุวงศ์ 12 องค์ และแก่พระธิดาและพระนัดดาในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์จำนวน 2 ราย ดังนี้

  ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก

  1 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์
  2 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์

  ชั้นมหาวชิรมงกุฎ

  1 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
  2 คุณพลอยไพลิน เจนเสน
  3 คุณสิริกิตติยา เจนเสน
  4 หม่อมเจ้ากรณิกา จิตรพงศ์
  5 พลตรี หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล
  6 พลตรี หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล
  7 หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล
  8 หม่อมเจ้าฑิฆัมพร ยุคล
  9 เรืออากาศโท หม่อมเจ้าภูริพันธ์ ยุคล
  10 หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล
  11 ท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม
  12 ร้อยเอก จิทัศ ศรสงคราม

  ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
  ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
  ชวรัตน์ ชาญวีรกูล
  รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่แทน
  นายกรัฐมนตรี  ----------------------------
  [​IMG]
  http://www.matichon.co.th/prachachat/news_title.php?id=7507
   
 2. คือ~ว่างเปล่า!

  คือ~ว่างเปล่า! เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 เมษายน 2008
  โพสต์:
  1,647
  ค่าพลัง:
  +472
  โปรดเกล้าฯ"ร.อ.จิทัศ ศรสงคราม"พระนัดดาสมเด็จพระพี่นางฯกลับเข้ารับราชการเป็นนายทหารพิเศษมหาดเล็ก


  [​IMG]

  ท่านผู้หญิงทัศนาวลัย และร.อ.จิทัศ ศรสงคราม  "ในหลวง" ทรงโปรดเกล้าฯ ร.อ.จิทัศ ศรสงคราม กลับเข้ารับราชการเป็นนายทหารพิเศษ สังกัดมหาดเล็กรักษาพระองค์ และโปรดเกล้าฯ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้างเผือก-ชั้นมงกุฎไทยแก่พระนัดดา 2 พระองค์ และพระบรมวงศานุวงศ์ 12 ราย

  <STYLE> P { margin: 0px; } </STYLE>ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2551 ได้ออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง แต่งตั้งนายทหารพิเศษ โดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง ร้อยเอก จิทัศ ศรสงคราม นายทหารนอกราชการสังกัดกองทัพบก เป็นนายทหารพิเศษ ประจำกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2551 ประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ สมชาย วงศ์สวัสดิ์ นายกรัฐมนตรี  ทั้งนี้ ร้อยเอก จิทัศ ศรสงคราม เกิดวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2517 เป็นบุตรชายคนเดียวของ ท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม กับนายสินธู ศรสงคราม อดีตเอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงเบิร์น สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จากนั้นศึกษาต่อจนจบปริญญาโทด้านสถาปัตยกรรมผังเมือง จากมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย เข้ารับราชการทหารสังกัดกองทัพบก ในสำนักงานโยธาธิการกลาโหม ขณะนี้ทำงานเป็นสถาปนิก เปิดบริษัทชื่อ Design Plus Studio จนออกที่เป็นที่รู้จักกันอย่างร้านภูฟ้า สาขาบองมาร์เช่ ในปัจจุบัน


  [​IMG]

  พระประยูรญาติ ผู้อัญเชิญเครื่องราชอิสริยาภรณ์


  โดย ร.อ.จิทัศ เป็นพระนัดดา (หลานยาย) ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องจาก ท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ผู้เป็นมารดา เป็นพระธิดาองค์เดียวของ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ปัจจุบันเป็น กรรมการมูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ล่าสุด ร.อ.จิทัศ เป็นผู้ออกแบบตกแต่งภายใน ร้านภูฟ้า สาขาบอง มาร์เช่  สำหรับผลงานการออกแบบของร้อยเอก จิทัศ เช่น งานออกแบบภายในกระทรวงกลาโหม ปรับปรุงตึกแถวเก่าแก่ย่านอัมพวา โรงเรียนวิชาชีพจิตรลดา ฯลฯ และเป็นคณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุ สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุ การบูรณปฏิรูปสังขรณ์ราชรถ และพระยานมาศ ในงานพระราชทานพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  [​IMG]

  นอกจากนี้ ราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2551 ได้ออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2551 เป็นกรณีพิเศษ แก่พระบรมวงศานุวงศ์ 12 องค์ และแก่พระธิดาและพระนัดดาในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์จำนวน 2 ราย ดังนี้


  ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก : พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ และ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์


  ชั้นมหาวชิรมงกุฎ  1.พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ 2.คุณพลอยไพลิน เจนเสน 3.คุณสิริกิตติยา เจนเสน 4.หม่อมเจ้ากรณิกา จิตรพงศ์ 5. พลตรี หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล  6.พลตรี หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล 7.หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล 8.หม่อมเจ้าฑิฆัมพร ยุคล 9.เรืออากาศโท หม่อมเจ้าภูริพันธ์ ยุคล 10. หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล  11. ท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม และ 12. ร้อยเอก จิทัศ ศรสงคราม  ประกาศ ณ วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ ชวรัตน์ ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี


  สำหรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นมหาวชิรมงกุฎ พระราชทานแก่พระประยูรญาติผู้อัญเชิญเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเครื่องพระอิสริยยศ ประกอบริ้วขบวนเชิญพระโกศ ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ ประกอบด้วย ร.อ.จิทัศ ศรสงคราม อัญเชิญเครื่องทองน้อย เป็นเครื่องสักการะพระอัฐิ ประกอบด้วย เชิงเทียน 1 ที่ เชิงธูป 1 เชิง สำหรับปักธูปไม้ระกำ กรวยปักดอกไม้ 3 กรวย ตั้งในพานทองลงยาราชาวดี หรือพานรอง


  พล.ต.ม.จ.เฉลิมศึก ยุคล พระโอรสพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมพลฑิฆัมพร พระปนัดดาในจอมพล สมเด็จพระราชปิตุลา บรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช หรือสมเด็จวังบูรพา องค์ต้นราชสกุลภาณุพันธุ์ ปัจจุบันเป็นข้าราชการกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก และอาจารย์หัวหน้าแผนกวิชารังสีและนิวเคลียร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์ทหารบก อัญเชิญเครื่องพระอิสริยยศ ปฐมจุลจอมเกล้า เครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฐมจุลจอมเกล้า (ฝ่ายใน) สถาปนาขึ้นในรัชกาลที่ 5 มอบแก่พระบรมวงศานุวงศ์ และข้าราชการทั้งปวง


  พล.ต.ม.จ.จุลเจิม ยุคล พระโอรสองค์ที่ 4 ในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ และหม่อมอุบล ยุคล ณ อยุธยา ทรงเป็นพระเชษฐาของม.จ.มาลินีมงคล อมาตยกุล ม.จ.ปัทมนรังษี เสนาณรงค์ ม.จ.ชาตรีเฉลิม ยุคล และมีม.จ.นภดลเฉลิมศรี ยุคล เป็นพระขนิษฐา ทรงเป็นอดีตราชองครักษ์ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ และทรงเป็นประธานสโมสรฟุตบอลราชวิถีด้วย อัญเชิญเครื่องพระอิสริยยศ นพรัตนราชวราภรณ์ เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตนราชวราภรณ์ (ฝ่ายใน) อักษรย่อ คือ น.ร. ที่สืบมาแต่สมัยอยุธยา ต่อมารัชกาลที่ 4 ให้สร้างดารานพรัตน ขึ้นสำหรับใช้ประดับที่เสื้อ เรียกว่า เครื่องประดับสำหรับยศ ยังมีแหวนนพรัตนสำหรับพระราชทานแก่พระราชวงศ์ฝ่ายหน้าและฝ่ายใน ตลอดจนข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ซึ่งเป็นพุทธมามกะ ต่อมารัชกาลที่ 5 ให้สร้างดวงตรามหานพรัตน สำหรับห้อยสายสะพายขึ้นครั้งแรกของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย


  ม.จ.ชาตรีเฉลิม ยุคล พระโอรสในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ และหม่อมอุบล ยุคล ณ อยุธยา ปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการผลิตภาพยนตร์ ทรงสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยยูซีแอลเอ เอกสาขาธรณีวิทยา และโทสาขาภาพยนตร์ อัญเชิญเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาจักรีบรมราชวงศ์ เครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์ อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์(ฝ่ายใน) หรือ ตรามหาจักรีบรมราชวงศ์ เป็น เครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุด ที่พระราชวงศ์จะได้รับพระราชทาน โดยรัชกาลที่ 5 สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติยศรัชกาลที่ 1 มีไว้สำหรับพระราชทานแก่พระบรมวงศานุวงศ์ ที่สืบเนื่องโดยตรงในปฐมบรมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี

  ----------

  [​IMG]
  http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1229349048&grpid=00&catid=42
   

แชร์หน้านี้

Loading...