♥ มาแต่งกลอนแก้เหงากันนะ ♥

ในห้อง 'จักรวาลคู่ขนาน' ตั้งกระทู้โดย kib_jang, 21 มีนาคม 2008.

 1. ขุนวัง

  ขุนวัง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 มกราคม 2015
  โพสต์:
  258
  ค่าพลัง:
  +726
  บรรเลงบันลือล้วน.................บรรเจิด
  กลอนกล่าวกลัดกลุ้มเกิด........ใจเจ้า
  ตริตรองตลบเตลิด..................ออกอื่น ตนนา
  ยามหยุดเย็นอยู่เหย้า..............ที่แท้ ใจตน

  เวียนวังวนว่ายเวิ้ง...................นที
  จ้องจุดจบวารี.........................ว่าร้าย
  ฝึกฝนฝ่ามากมี.......................พละ พลัง
  อินทรีย์ทบทั่งท้าย..................พบพ้น เพิ่มเพียร

  ....................................................................

  พละ ๕ (อินทรีย์พละ ๕)

  หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี วัดหินหมากเป้ง จ.หนองคาย

  วันนี้จะเทศน์เรื่อง “ กำลัง ” กำลังมี ๒ อย่างคือ กำลังกายเราบำรุงให้เจริญแข็งแรงได้ด้วยบำรุงสุขภาพพลานามัยดี ส่วนกำลังใจเป็นของมองเห็นได้ยาก มันต้องมีสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นกำลังที่เรียกว่า “ พละ๕ ” สำหรับบำรุงใจ พละ๕ นั้นมิใช่เป็นตัวกำลังทีเดียว มันเป็นเครื่องทำให้ใจมีกำลัง บำรุงด้วยพละ คือ “ ศรัทธาพละ ” ความเชื่อ เป็นกำลังใหญ่โต “ วิริยพละ ” ความเพียร ก็เป็นกำลังอันหนึ่ง “ สติพละ สมาธิพละ ปัญญาพละ ” ก็เป็นกำลังของใจแต่ละอย่าง ธรรมทั้ง ๕ อย่างนี้ประกอบกันเข้าแล้วทำให้ใจมีพลังแก่กล้า สามารถที่จะทำให้มรรคผลนิพพานลุล่วงไปได้เหมือนกัน ถ้าหากว่ามีครบบริบูรณ์แล้ว เชื่อได้เลยว่าเป็นอันสำเร็จประโยชน์ตามที่ต้องการ ที่พูดกันว่า บารมีไม่พอ บุญวาสนาน้อย บารมีน้อย ก็เกิดจากพละนี่เอง คือพละนี่แหละน้อย

  ศรัทธาพละ ความเชื่อ เชื่อแน่วแน่ในคุณงามความดีว่าทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว ไม่มีใครคนอื่นรับแทนได้ ตนทำตนต้องได้รับผลนั้นแน่นอน “ ท่าน ” มีพลังเต็มที่ สามารถที่จะสละสิ่งของของตนที่มีอยู่ให้ “ จาคะ ” บริจาคไปได้ ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นของมากของน้อยย่อมสละได้ เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้ว จงบำรุงรักษาให้เจริญงอกงาม ยินดีพอใจกับการทำทานนั้นให้แก่กล้าเสียก่อน ให้มันกำลังเต็มที่เสียก่อน เราจะเอาศรัทธานั้นไปใช้ในทางอื่นอีกต่อไป คนประมาทดูถูกศรัทธาเลยไม่กล้าทำความดีต่อไป ทีหลังศรัทธาที่จะเกิดในศีล สมาธิ ปัญญาก็เลยหมดไป ครั้นศรัทธาในการที่จาคะบริจาคไม่มีแล้ว บุญอันนั้นก็หมดไปเหมือนกัน

  ศรัทธาในการรักษาศีลก็ให้แน่วแน่ เต็มที่ในการรักษาไม่ว่าจะเป็นศีล ๕ ศีล ๘ กรรมบถ ๑๐ อะไรต่าง ๆ อย่าไปหวังศีล ๒๒๗ อย่างพระภิกษุเลย ถึงศีล ๒๒๗ ก็ตามเถิด ถ้าศรัทธาไม่แน่วแน่เต็มที่แล้ว ก็ไม่มีประโยชน์อะไร สมาธิก็เหมือนกัน ถ้าหากได้สมาธิ ขณิกะ อุปจาระ อะไรต่าง ๆ นิด ๆ หน่อย ๆ ก็ไม่ยินดีพอใจ ก็เลยทำสมาธิไม่ได้ทีหลัง เมื่อสมาธิมีเล็กน้อยก็พอใจยินดีกับสมาธินั้นแหละ ตั้งใจขยันหมั่นเพียรในสมาธินั้นให้เต็มที่มันจึงค่อยเลื่อนไหลขึ้นไปเอง ปัญญาก็เหมือนกัน ถ้าหากว่าเราเกิดอุบายปัญญาอะไรขึ้นมานิด ๆ หน่อย ๆ ถ้าไม่ตั้งใจพิจารณาอันนั้น ไม่ประกอบศรัทธาอันนั้นให้แก่กล้า มันก็ไม่มีประโยชน์อีกเหมือนกัน

  การที่ทำอะไรหละหลวมก็เพราะเหตุไม่มีศรัทธา และทำอะไรไม่แน่วแน่เต็มที่ก็เพราะไม่มีศรัทธาเหมือนกันเรา พลั้ง ๆ เผลอ ๆ หลง ๆ ลืม ๆ นั่นคือศรัทธาของเราไม่เต็มที่ ศรัทธามันขาดตรงนี้แหละ เหตุนั้นจงพากันบำรุงศรัทธาให้แก่กล้าเป็นขั้นตอน ให้ศรัทธางอกงามเสียก่อน เจริญเต็มที่เสียก่อน เมื่อศรัทธามีแล้ว วิริยะความเพียร มันวิ่งเข้ามาสนับสนุน ช่วยเหลือเป็นกำลังเลยขยันหมั่นเพียรประกอบกิจต่างๆเช่น ทำบุญสุนทานขยันหมั่นเพียรแสวงหาสิ่งที่จะต้องนำมาทำบุญทำทานหามาได้ก็คิดถึงการทำทาน หามาได้เท่าไรไม่ว่าของเล็กของน้อยของมากก็คิดถึงการทำทาน นี่ศรัทธามันสนับสนุนช่วยเหลืออย่างนี้

  วิริยพละ เพียรพยายามอยู่ตลอดเวลา ในเมื่อมีศีลก็พยายามรักษาศีลไม่ให้ขาด ทีแรกก็รักษาได้เป็นครั้งคราวเพียรพยายามนานเข้าให้มันชินให้มันคุ้นเคยกับศีล มันก็เป็นศีลบริบูรณ์ขึ้นมาให้คิดถึงเรื่องศีลของตน ว่าข้อไหนบกพร่อง ข้อไหนบริบูรณ์ ผู้ไม่คิดถึงศีลเลย มีของดีแล้วได้ของดีแล้วแต่ไม่เห็นความของของดีนั้น ก็อย่างโบราณท่านว่าเหมือนลิงได้แก้ว เหมือนไก่ได้พลอย ขอให้พยายามให้เห็นคุณค่าของศีล คุณค่าของปัญญา คุณค่าของสมาธิก็เหมือนกัน เราทำสมาธิได้นิด ๆ หน่อย ๆก็ดีอักโขแล้วคิดถึงเรื่องเก่าที่เราไม่เคยทำสมาธิไม่เคยมีสมาธิเลย อายุขนาดนี่แล้วได้สมาธิครั้งหนึ่งสองครั้ง ก็ยังดีที่เราเห็นตัวสมาธิ พวกที่ไม่ได้นั้นมากมายเหลือหลาย การเห็นสมาธิทำให้เกิดความเพียรพยายาม พยายามทำอยู่นั้นแหละวันหนึ่งต้องได้แน่นอน พละมันเป็นกำลังให้เกิดได้ทีเดียว

  สติพละ สติจดจ่อตั้งมั่นอยู่ในเรื่องนั้น ๆ มีศรัทธาวิริยะแล้วอาจที่จะหลงไปได้เชื่อในสิ่งที่ไม่ถูกก็มี เพียรพยายามในสิ่งที่ผิดก็มี ถ้าหากสติไม่ควบคุมไว้ว่าสิ่งนั้นควรหรือไม่ควรสิ่งนั้นผิดหรือถูก ถูกต้องตามธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือไม่ ฟังคำครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนตักเตือนมันตรงกันหรือไม่ สิ่งเหล่านี้ต้องมีสติควบคุมระวัง จึงจะเดินถูกทาง ส่วนมากมีแต่ศรัทธา มีศรัทธาก็ต้องมีวิริยะวิ่งเข้ามาสนับสนุน มากทีเดียวที่เห็นผิด ๆ ทำผิดแล้วคนอื่นก็ไม่สามารถที่จะตักเตือนได้เสียด้วย ความถือรั้นว่าตนทำถูก คนอื่นไม่ถูก ไม่เหมือนกับตน เพราะศรัทธามั่นแรง วิริยะก็มาก แต่ผู้มีสติเดินเสมอภาคไม่เอนเอียงข้างโน้นข้างนี้ เรียกว่า “ มัชฌิมาปฏิปทา ” ธรรมดาผู้ที่มีสติแล้วไม่ถือตนว่าดีทั้งนั้น คนเรามันไม่ดีทั้งหมดหรอกเหตุนั้นจึงต้องระมัดระวังคอยสังเกตคอยฟังคนอื่นตักเตือนแนะนำสั่งสอน อาตมาจึงพูดอยู่เสมอว่า “ คนใดว่าตนดี คนนั้นยังไม่ดี ใครว่าตนวิเศษวิโสหรือฉลาดเฉียบแหลม คนนั้นคือคนโง่ ”

  สมาธิพละ เป็นหลักใหญ่ที่สุด ศรัทธา วิริยะ สติ มันต้องรวมมาเป็นสมาธิเสียก่อน ถ้าไม่รวมเป็นสมาธิมันเตลิดเปิดเปิงไปใหญ่โต พระพุทธศาสนาสอนไปไหนก็สอนเถอะ ถ้าไม่เข้ามาถึงใจแล้วไม่ถึงพระพุทธศาสนา สอนไปไหนก็สอนเถอะ ถ้าไม่เข้ามาถึงใจแล้วไม่ถึงพระพุทธศาสนา มันต้องรวมเข้ามาถึงใจ สิ่งทั้งหลายทั้งปวงในโลกนี้ ต้องมีที่รวมเป็นจุดเหมือนกัน การทำมาหากินทุกสิ่งทุกประการ ค้าขาย ทำราชการบ้านเมืองอะไรต่าง ๆ จุดรวมก็คือมาเลี้ยงตัว จุดรวมก็คือหาเงิน หาเงินแล้วก็รวมเอาเงินเข้ามาใส่ถุงไว้ ทำไร่ทำนา อย่างข้าวก็ต้องขนมารวมที่ลานข้าวแล้วยังต้องเอามารวมกันขึ้นยุ้ง เอาไปสี ไปซ้อม เอามาหุงมาต้ม เอามารวมลงในปากในท้อง นั่นแหละหมดเรื่องพระพุทธศาสนาสอนกว้างขวาง ถ้าหากไม่รวมลงเป็นสมาธิมันก็ไม่ถึงแก่นศาสนา อาตมาจึงพูดอยู่เสมอว่า “ พระพุทธศาสนานี้สอนมีจุดที่รวมได้ มีที่สุด หมดสิ้นสงสัย หมดเรื่อง ไม่เหมือนวิชาชีพอื่นเขาสอนไม่มีที่สิ้นสุด ” อย่างธรรมทั้งหลายรวม ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ รวมลงที่ “ ความไม่ประมาท ” อันเดียว มรรค คือ ทางดำเนินไปให้ถึงมรรคผลนิพพานก็มารวมลงที่ “ มรรคสมังคี ” อันเดียว จึงว่าพระพุทธศาสนาสอนถึงที่สุด แต่บุคคลผู้ทำตามนั้นทำไม่ถึงที่สุด

  ปัญญาพละ ปัญญาพิจารณาเห็นสังขารร่างกายของตน เห็นอะไร เอากระจกมาส่องดูก็ได้ หน้าตาของเรานี่ล่ะมันเห็นของแก่ของเฒ่าของชำรุดทรุดโทรม เหี่ยวแห้งอันนี้เป็น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เห็นเท่านี้ไม่ต้องเห็นอื่นไกลพยายามให้เห็นอยู่อย่างนั้นเสมอ เพราะเหตุที่คนจะเห็นความแก่ความชำรุดทรุมโทรม ความเสื่อมความสิ้นของสังขารไม่ใช่ของง่าย ๆ บางทีจนหนุ่มจนสาว จนเฒ่าจนแก่ก็ไม่เคยเห็นเลย แก่จะตายแล้วก็ยังมัวเมาอยู่ว่าเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่ร่ำไป ผู้ที่มองเห็นความแก่ ความชรา ความชำรุดทรุดโทรมนั้นนับว่าดีที่สุด เป็นหนทางที่จะหลุดพ้นได้ทางเดียวเท่านั้น

  ถ้าไม่มีปัญญาไม่เกิดสมาธิ ถ้าไม่มีปัญญาไม่มีศรัทธาไม่มีวิริยะ ศรัทธาขั้นนั้นไม่ใช่ศรัทธาวิเศษวิโสอะไรหรอกปัญญาในขั้นทำทาน มีอุบายปัญญาที่จะแสวงหาของมาทำบุญทำทานเรียกว่าปัญญา ความเพียรพยายามในการทำบุญเรียกว่าปัญญาเหมือนกัน จิตจะรวมได้ก็เพราะปัญญา จะเป็นสมาธิได้เพราะปัญญา ปัญญาพวกนั้นยังอ่อน รวมทั้งหมดเรียกว่าปัญญาทั้งนั้นแหละถ้าปัญญาชั้นสูงเป็น “ วิปัสสนาปัญญา ”

  พละ ๕ นี้แหละบำรุงให้ใจมีกำลังเข้มแข็งกล้าหาญสามารถที่จะทำสมาธิ สามารถที่จะให้เกิดปัญญาอุบายอันยิ่งใหญ่ และสามารถทำให้ลุล่วงมรรคผลนิพพานได้

  จากหนังสือ ธรรมลีลา ฉบับที่ 47 ตุลาคม 2547

  ผู้พิมพ์ สุวิภา กลิ่นสุวรรณ์

  http://www.kanlayanatam.com/sara/sara72.htm
   
 2. ขุนวัง

  ขุนวัง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 มกราคม 2015
  โพสต์:
  258
  ค่าพลัง:
  +726
  หลวงปู่เทส เทสรังสี_สติ.jpg
   
 3. ขุนวัง

  ขุนวัง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 มกราคม 2015
  โพสต์:
  258
  ค่าพลัง:
  +726
  60 - 1.gif

  อย่าล้อเล่นน่าเค้า..............ยิ่งกลัว:eek:
  สนิทเงาตามตัว.................ยิ่งกลุ้ม:D
  มาเกาะกลุ่มพันพัว.............เพราะเหตุ ถูกคอ:oops:
  เป็นเพราะบุญโอบอุ้ม........บาปแท้ ยากเดา:D

  ดีใจเราท่านล้วน...............ต่างเดิน กลับพบ:eek:
  จะเป็นเหตุบังเอิญ.............บ่ได้o_O
  วาสนากล่าวอาจเกิน.........ยากทราบ คาดเดาo_O
  สุขอุราฮาไว้.....................ชีพยั้ง ยืนนาน.;)
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 26 กันยายน 2017
 4. ล้อเล่น

  ล้อเล่น เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  20 ตุลาคม 2007
  โพสต์:
  4,910
  ค่าพลัง:
  +18,628

  คงเป็นบาปเก่ามั้ง...............ปางก่อน:p
  สติมิให้ถอน.......................คงแน่น:rolleyes:
  ท่านขุนคิดถูกตอน..............แน่แท้ แม่นเฮย:p
  เตือนตัวกลัววิ่งแจ้น.............ที่ลี้ หลบภัย...:D:D:D:D:D
   
 5. torphak

  torphak Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 มิถุนายน 2008
  โพสต์:
  87
  ค่าพลัง:
  +89
  ความรักนั้นเที่ยงแท้ สิ่งแน่วแน่คือความรัก
  รักแท้นั้นประจักษ์ เมื่อตระหนักรักหมดใจ
  ความรักสนองรัก รักนั้นจักสัมผัสได้
  รักไม่เหินห่างไกล เพียงเมื่อได้รักจากเธอ

  บางตอนอาจฟังตลก ๆ แต่งตอนอายุ 14 ตั้งแต่ยังไม่เคยรู้จักความรักเลย
   
 6. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,667
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,049
  วัยรุ่นวุ่นวายใน ความรัก :D
  มัวเมาเห็นกงจักร หลอกให้
  ว่าเป็นดอกบัวบาน ย่ามใจ นานนา
  วัยแก่มาเยี่ยมเยือนจึ่งได้ เห็นธรรม:)
   
 7. torphak

  torphak Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 มิถุนายน 2008
  โพสต์:
  87
  ค่าพลัง:
  +89
 8. ล้อเล่น

  ล้อเล่น เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  20 ตุลาคม 2007
  โพสต์:
  4,910
  ค่าพลัง:
  +18,628

  คงทบทวนวันวาน.............ว่ายังหวานวัยสิบสี่:eek:
  อยากทราบเพลานี้............อายุเจ้าเท่าใดจร้า:p
  กลอนรักแสนหวานแว๋ว......เล่นอ่านแล้วเขียนไม่มา:rolleyes:
  ตลกและโปกฮา................สำนวนหนาเจ้าประจำ:D:D:D:D:D:D
   
 9. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,667
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,049
 10. ล้อเล่น

  ล้อเล่น เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  20 ตุลาคม 2007
  โพสต์:
  4,910
  ค่าพลัง:
  +18,628
  ความตายแขวนคออยู่..........ทุกก้าว เดินย่าง
  มิประมาทสร้างขาว..............ดีธรรม
  สมเด็จพ่อก่อยาว.................ทั่วถิ่น ดูแล
  ปวงชนเปรียบลูกค้ำ.............ส่งล้น ตามรอย...
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 26 ตุลาคม 2017
 11. ขุนวัง

  ขุนวัง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 มกราคม 2015
  โพสต์:
  258
  ค่าพลัง:
  +726
  @ธ เสด็จกลับสู่ฟ้า................สวรร คาลัย
  ชลเนตรนองจาบัลย์...............ทั่วหล้า
  ความดี ธ เสกสรร..................คงอยู่ ใจนา
  กราบส่ง ธ เสด็จฟ้า...............สุขทิพย์ เสวย

  L_7h7ebebhgeajeedag55ka.jpg
  @กุศลดีใดหนึ่งข้าฯ..............ทำมา
  ยังสุขประโยชน์พา................ชื่นให้
  ทูลเกล้าถวายบุญญา.............ทรงโปรด รับเฮย
  ขอพระองค์ทรงได้.................เลิศล้วน สุขสม.

  ...................................................................
  @หลักคิดหลักทำพ่อให้........นำพา
  พูนเพิ่มพอเพียงมา................อยู่ได้
  ปรับพอเหมาะกายา...............ตามแต่ ละคน
  หมดทุกข์สดชื่นไซร้..............ทั่วทั้ง สยาม
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 28 ตุลาคม 2017
 12. torphak

  torphak Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 มิถุนายน 2008
  โพสต์:
  87
  ค่าพลัง:
  +89
  แม้กายพ่อ ไม่อยู่ ลูกคลายเศร้า
  ลูกเห็นเงา พ่ออยู่ ทุกถิ่นที่
  พ่อสร้างทำ ทางให้ไว้ นานหลายปี
  จวบวันนี้ 70 ปี ที่พ่อทำ
  นับจากนี้ ลูกจะจำ คำพ่อไว้
  ให้ขึ้นใจ ยามเหนื่อยยาก สุดโศกศัลย์
  เพียงลูก นึกถึงพ่อ ขึ้นมาครัน
  ความจาบัลย์ พลันสลาย หายไปเอย

  แต่งกลอนเป็นแบบนี้ แต่ความจริงแค่เช้ามามองไม่เห็นรูปพ่อ ณ ที่ๆ เคยอยู่เดิม แค่นี้ก็น้ำตาคลอ
   
 13. ล้อเล่น

  ล้อเล่น เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  20 ตุลาคม 2007
  โพสต์:
  4,910
  ค่าพลัง:
  +18,628
  ประทีปเดือนสิบสอง.........เต็มดวง
  อาบน้ำเพ็ญแผ่ช่วง..........โอบล้อม
  เมตตานิยมพ่วง...............เสริมดวง
  แผ่รับพลังอ้อม................คืนนี้ ด้วยกัน
   
 14. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,667
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,049
 15. ขุนวัง

  ขุนวัง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 มกราคม 2015
  โพสต์:
  258
  ค่าพลัง:
  +726
  download.jpg
  กระทงที่นี่นั้น..................ขายแพง:confused:
  ดูกระเป๋าอ่อนแรง............เหนื่อยล้า:(
  ราคาเริ่มขายแสดง..........โห!หลัก ล้านนา:eek:
  รีบกลับบ้านหลบหน้า......ฝากไว้ จำเนียร:D:D:D
  *************************************************
  funny-gif-men-in-black-glasses-fat-guy-fail.gif
   
 16. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,667
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,049
  Oho iya.jpg
   
 17. ล้อเล่น

  ล้อเล่น เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  20 ตุลาคม 2007
  โพสต์:
  4,910
  ค่าพลัง:
  +18,628
  กระทงเศรษฐีนั้น..........บ้านท่าน ขุนวัง:D
  เศรษฐกิจเบิกบาน........เงินฟ่อน:rolleyes:
  แค่ลอยตามน้ำปาน......คอนโด ราคา:eek:
  สมควรรีบกลับนอน.......อย่าฟุ้ง ไปลอย;)
   
 18. ขุนวัง

  ขุนวัง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 มกราคม 2015
  โพสต์:
  258
  ค่าพลัง:
  +726
  สวัสดีปีใหม่ให้..............สมสุข
  ให้ชื่นสดใสสนุก...........เพื่อนพ้อง
  ให้เริงรื่นตลอดสุด.........แสนวิ เศษเฮย
  ให้สิ่งดีรายล้อม............สุขล้ำ เลิศพร.
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 4 มกราคม 2018
 19. ขุนวัง

  ขุนวัง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 มกราคม 2015
  โพสต์:
  258
  ค่าพลัง:
  +726
  ปีใหม่.jpg
   
 20. ขุนวัง

  ขุนวัง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 มกราคม 2015
  โพสต์:
  258
  ค่าพลัง:
  +726
  ปีใหม่เก่าค่ำแจ้ง..............เวลา
  ละชั่วทำดีพา...................เปลี่ยนร้าย
  น้ำใสอุปมา.....................ดีใส่ เติมตน
  ทุกข์ร้อนจางเย็นท้าย.......สุขได้ พรดี
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 4 มกราคม 2018

แชร์หน้านี้

Loading...