10 อันดับวัดสวยที่สุดในโลก

ในห้อง 'พุทธศาสนา และ ธรรมะ' ตั้งกระทู้โดย nondanun, 24 ตุลาคม 2009.

 1. nondanun

  nondanun เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 ธันวาคม 2005
  โพสต์:
  5,980
  กระทู้เรื่องเด่น:
  7
  ค่าพลัง:
  +32,560
  1 - Tiger's Nest Monastery, Phutan

  [​IMG]

  ถือเป็นวัดที่มีชื่อเสียงที่สุด ของภูฐาน ตั้งอยู่บนหน้าผาสูง 700 เมตร
  จากพื้นล่างในหุบเขาปาโร และด้วยระดับความสูง 3,120 เมตร
  จากระดับน้ำทะเล ฉายาว่า “รังเสือ” ของวัดนี้ ได้มาจากตำนานเก่า
  ที่เล่าว่า พระรินโปเช (Padmasambhava - Guru Rinpoche)
  ซึ่งเป็นผู้เผยแพร่นิกายมหายานในภูฐาน ได้เหาะมาที่นี่บนหลังเสือ
  และได้เข้าไปนั่งวิปัสสนากรรมฐานอยู่ในถ้ำ เป็นเวลาถึง 3 เดือน
  หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2227 จึงเริ่มมีการสร้างวัดขึ้น

  2 - Wat Rong Khun in Chiang Rai

  [​IMG]

  วัดร่องขุ่น (Wat Rong Khun) ออกแบบและก่อสร้างโดย
  อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ซึ่งปรารถนาจะสร้างวัด
  ให้เหมือนเมืองสวรรค์ที่มนุษย์สัมผัสได้ เริ่มสร้างตั้งแต่ พ.ศ. 2540
  จากเดิมมีเนื้อที่ 3 ไร่ ได้ซื้อที่ดินเพิ่มและมีผู้บริจาคคือ
  คุณวันชัย วิชญชาคร จนปัจจุบันมีเนื้อที่ 9 ไร่

  3 - Prambanan : Hindu temple, Indonesia

  [​IMG]

  วัดฮินดูพรัมบานัน : Prambanan Temple
  พรัมบานันเป็นวัดฮินดูที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอินโดนีเซียหรือจะเรียกว่า
  ใหญ่ที่สุดในเอเซียอาคเนย์เลยก็ได้ ตั้งอยู่ที่เมืองพรัมบานัน
  ตอนกลางของเกาะชวา และอยู่ไม่ไกลจากยอกยากาตาร์มากนัก
  วัดถูกสร้างขึ้นเมื่อราวปี พ.ศ. 1340 โดยสันนิษฐานว่า
  น่าจะสร้างขึ้นในสมัยของกษัตริย์ Rakai Pikatan
  จากราชวงศ์ Mataram ที่ 2 หรืออาจะสร้างในสมัยกษัตริย์
  Balitung Maha Samba จากราชวงศ์ Sanjaya
  ได้รับความเสียหายมากในช่วงปี 2006 เพราะเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ที่นี่

  4 - The Shwedagon Paya (or Pagoda), Myanmar

  [​IMG]

  พระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากอง ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาเชียงกุตระ
  เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า เชื่อกันว่าเป็นมหาเจดีย์ที่บรรจุ
  พระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจำนวน 8 เส้น
  ตามตำนาน เจดีย์ชเวดากองนั้นสร้างเมื่อง 2,500 ปีที่แล้ว
  แต่นักโบราณคดีเชื่อกันว่าสร้างระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 6-10
  สร้างโดยชาวมอญ ตามตำนานนั้นเริ่มจากว่า มีสองพี่น้อง
  พ่อค้า 2 คน ได้ไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้ามา พระองค์จึง
  ประทานพระเกศามา 8 เส้น พระเจดีย์ได้ถูกทิ้งร้าง
  จนมาถึงคริสต์ศตวรรษที่ 14 รัชสมัยพระเจ้าพินยาอู
  ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระเจดีย์ใหม่สูง 18 เมตร
  พระเจดีย์ได้ถูกซ่อมแซมมาเรื่อยมา จนมามีความสูง 98 เมตรในปัจจุบัน
  บนยอดสุดของพระเจดีย์ มีเพชรอยู่ 5,448 เม็ด โดยเฉพาะ
  ชั้นข้างบนสุดมีเพชรเม็ดใหญ่อยู่ 72 กะรัต และทับทิม 2,317 เม็ด

  5 - Temple of Heaven : a Taoist temple in Beijing

  [​IMG]

  หอฟ้าเทียนถานเป็นสถานบวงสรวงเทพยดาที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง
  ซึ่งยังคงรักษาไว้ในจีน ประกอบด้วยตําหนักฉีเหนียนเตี้ยน ตําหนักหวงฉงอี่
  และลานหยวนชิว เป็นต้น เทียนถานตั้งอยู่ทางทิศใต้ของกรุงปักกิ่ง
  มีเนื้อที่ทั้งหมด ๒๗๓ เฮกต้าร์ เป็นสถานซึ่งจักรพรรดิแห่งราชวงศ์หมิง
  และราชวงศ์ชิงใช้เป็นที่บวงสรวงเทพยดา ในระยะย่างเข้าฤดูหนาว
  ถึงเดือนอ้ายตามจันทรคติทุกปี พระจักรพรรดิจะเสด็จไปประกอบ
  พระราชพิธีบวงสรวงที่นั่นเพื่อให้การเก็บเกี่ยวได้ผลอุดม


   
 2. nondanun

  nondanun เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 ธันวาคม 2005
  โพสต์:
  5,980
  กระทู้เรื่องเด่น:
  7
  ค่าพลัง:
  +32,560
  6 - Chion-in Temple : Kyoto, Japan

  [​IMG]

  วัดจิออนอิน (Chion-in temple) พื้นที่ของวัดนั้ใหญ่โตอลังการ
  แทรกตัวอยู่ในเขาเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่ร่มรื่นมาก
  วัดนี้สร้างในปี ค.ศ. 1234 เพื่อเป็นเกียรติให้กับผู้ก่อตั้ง
  ศาสนาพุทธนิกายโจโด เป็นนักบวช ชื่อว่า Honen

  7 - Borobudur, Indonesia

  [​IMG]

  บุโรพุทโธ ( Borobudur ) พุทธสถานอันศักดิ์สิทธิ์
  ที่สร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 8-9 โดยกษัตริย์ราชวงศ์ไศเลนทร
  ตั้งอยู่บนเนินสูงของเกาะชวาภาคกลาง ห่างจากเมือง
  ยอกยากาตาร์ ( Yogyakata ) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
  ประมาณ 40 กิโลเมตร ถือเป็นโบราณสถาานขนาดใหญ่
  และเป็นศูนย์รวมแห่งความภาคภูมิใจของชาวอินโดนิเซีย
  และชาวพุทธทุกคน ซึ่งหวังจะไปแสวงบุญสักครั้งในชีวิต
  เจดีย์บุโรพุทโธรูปทรงดอกบัวนี้ก่อสร้างตามแบบศิลปะฮินดู-ชวา
  หรือศิลปะชวาภาคกลางที่ผสมผสาานระหว่างอินเดียและอินโดนีเซีย
  ได้อย่างกลมกลืนที่สุด บุโรพุทโธเปรียบเป็นศูนย์กลางของจักรวาล

  8 - The Harmandir Sahib : the Golden Temple in Punjab

  [​IMG]

  วิหารฮัรมันดิร ซาฮิบ หรือ วิหารทองคำ เป็นวิหารที่สำคัญที่สุด
  ในศาสนาซิก ตั้งอยู่ที่เมืองอัมริตสาร์ เมืองหลวงของ
  แคว้นปัญจาบ ทางภาคเหนือของประเทศอินเดีย

  9 - The Temple of Srirangam
  ( Sri Ranganathaswamy Temple)


  [​IMG]

  วัดนี้อยู่ในประเทศอินเดีย เมือง Tiruchirapalli
  หรือ Trichy เป็นวัดของศาสนาฮินดูที่ใหญ่ที่สุดในโลก

  10 - Ankor Wat : the largest temple in history

  [​IMG]

  ปราสาทนครวัด (Angkor Wat) เป็นเทวสถานฮินดูลัทธิไวษณพนิกาย
  ที่นับถือพระวิษณุเป็นเทพเจ้าสูงสุด สร้างโดยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2
  เมื่อช่วงครึ่งแรกคริสต์ศตวรรษที่ 12 เพื่ออุทิศถวาย
  แด่องค์พระวิษณุที่พระองค์เชื่อว่า เป็นร่างของพระองค์เอง
  ในขณะที่ยังมีพระชนม์ชีพอยู่ และหลังจากสิ้นพระชนม์ไปแล้ว
  ศาสนสถานแห่งนี้ ก็จะเป็นพระราชสุสานที่พระองค์
  จะหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับองค์พระวิษณุ  ที่มา รูป 10 Most Wonderful Temples of the World
   
 3. AddWassana

  AddWassana เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 ตุลาคม 2007
  โพสต์:
  11,698
  ค่าพลัง:
  +21,110
  อนุโมทนา...กับจิตศรัทธาของทุกท่านที่สร้างไว้ให้คนรุ่นหลังได้ชื่นชม
   
 4. ANUWART

  ANUWART เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 มกราคม 2008
  โพสต์:
  2,669
  ค่าพลัง:
  +14,313
 5. ธัชกร

  ธัชกร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 กรกฎาคม 2009
  โพสต์:
  267
  ค่าพลัง:
  +3,033
  งดงามมากครับ !

  [​IMG]
   
 6. Phanudet

  Phanudet เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  20 พฤษภาคม 2008
  โพสต์:
  8,441
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +15,636
  ไทยเราติดอันดับด้วยครับ.....ขอบคุณสำหรับบทความดีๆ.....

  รูปที่ผมชอบที่สุดก็คือ

  [​IMG]

  สถานที่เอื้อต่อการปฏิบัติดี...ตอนกลางคือคงจะเงียบ..
   
 7. hellqoo

  hellqoo เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  97
  ค่าพลัง:
  +685
  + สวยทุกวัด สมกับที่ได้รับการจัดอันดับเลยฮะ

  + แต่ที่ประทับใจ คือมีวัดไทยอยู่ด้วย ^^ ( เจ๋งนะเนี่ย )

  + ขออนุโมทนาด้วยฮะ
   
 8. อู๋ใช้

  อู๋ใช้ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 กุมภาพันธ์ 2008
  โพสต์:
  388
  ค่าพลัง:
  +509
  วัดสวยงามจัง เกิดจากมีจิตใจที่สวยงาม
  อนุโมทนาบุญครับ
   
 9. killer_q13

  killer_q13 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 เมษายน 2008
  โพสต์:
  19
  ค่าพลัง:
  +103
  ผมว่าวัดท่าซุงสวยที่สุดในโลกคับ ไมไม่มีติดอันดับ
   
 10. เฒ่ายิ้มแย้ม

  เฒ่ายิ้มแย้ม Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 สิงหาคม 2007
  โพสต์:
  53
  ค่าพลัง:
  +37
  สวยงามมากครับ


  ขออนุโมทนาด้วยครับ
   
 11. naraiyana

  naraiyana เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 มิถุนายน 2007
  โพสต์:
  398
  ค่าพลัง:
  +625
  โบราณสถานเป็นที่ยึดเหนี่ยวของจิตใจ
  ความสวยงามเป็นเพียงเปลือกนอก ย่อมสูญสลายไปตามกาลเวลา
  มุ่งหาความสุขที่แท้จริงในใจของเราเถอะ เป็นสิ่งจีรังแน่นอนที่สุด
   
 12. Sugas

  Sugas Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 เมษายน 2009
  โพสต์:
  11
  ค่าพลัง:
  +27
  เพิ่งไปวัดร่องขุ่นที่เชียงรายมาค่ะ สมควรแล้วที่ติดอันดับ เพราะงดงามมาก
  ปล. ได้เจอ อ.เฉลิมชัยตัวจริง เสียงจริงด้วยค่ะ
   
 13. ธัชกร

  ธัชกร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 กรกฎาคม 2009
  โพสต์:
  267
  ค่าพลัง:
  +3,033

  คุณ Phanudet ไปปฏิบัติกับผมเปล่า แถบหิมาลัยนี่

  ดั่งกับดินแดนต้องมนต์!
   
 14. อนุญฺญา

  อนุญฺญา เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  20 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  139
  ค่าพลัง:
  +130
  สวยทุกรูปเลยค่ะ
  วัดที่ภูฐาน น่าไปจัง


  นี่แหละ..แรงศรัทธา
  อนุโมทนา
   
 15. Komodo

  Komodo หัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์ ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 สิงหาคม 2006
  โพสต์:
  11,629
  กระทู้เรื่องเด่น:
  142
  ค่าพลัง:
  +104,491
  ถ้าย้อนไปเมื่อ 15 ปีที่แล้ว ผมว่า วัดท่าซุงน่าจะติด 1 ใน 5 นะครับ ชมตัวอย่างภาพได้

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  นี่เฉพาะภาพที่ปราสาททองคำนะครับ

  ขอบคุณภาพจาก www.pixthai.com/webboard/showmsg.php?id=3497
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 25 ตุลาคม 2009
 16. สี่จุด

  สี่จุด เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  705
  ค่าพลัง:
  +3,664
  สวยๆทุกวัดเลย เราไปมาแล้ว 4 แห่งใน 10
  ก่อนตายจะได้ไปครบ 10 หรือเปล่าหนอ
  ไป 1. ชเวดากอง 2. หอฟ้าเทียนถาน 3. วัดจิออนอิน เกียวโต 4. ปราสาทนครวัต
  อยากไปให้ครบทุกแห่ง โดยเฉพาะ วัดร่องขุ่น --" คนไทยแท้ๆ ยังไปไม่ถึงเลย
  ภูฏานก็สวยจับจิต พรัมบานันก็สวยยังกะอยู่ในอ้อมกอดสวรรค์เลย
  The temple of Srirangam ก็งามซะ
  อินเดียน่าจะเป็นสถานีต่อไป ถ้ามีคนยอมไปกับเราด้วย
   
 17. ลุงชาลี

  ลุงชาลี เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 มีนาคม 2008
  โพสต์:
  2,961
  ค่าพลัง:
  +4,758
  <TABLE class=tborder id=post2535473 cellSpacing=0 cellPadding=6 width="100%" align=center border=0><TBODY><TR vAlign=top><TD class=alt2 style="BORDER-RIGHT: #ffffff 1px solid; BORDER-TOP: #ffffff 0px solid; BORDER-LEFT: #ffffff 1px solid; BORDER-BOTTOM: #ffffff 0px solid" width=175></TD><TD class=alt1 id=td_post_2535473 style="BORDER-RIGHT: #ffffff 1px solid"><!-- google_ad_section_start -->สาธุ สาธุ ขอโมทนา
  อิทัง ปุญญพลัง อิมินา ปุญญะกัมเมนะ


  ด้วยเดชะบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาแล้วด้วยดี
  ตั้งแต่ปฐมชาติ อดีตชาติ ปัจจุบันวันนี้
  ข้าพเจ้าขอตั้งจิตกุศลนี้เป็น มหาธรรมทาน
  เพื่ออบรมหนทางความดับ
  ไม่มีเหลือเชื้อแห่งอาวสะกิเลสตน แด่ผู้ใฝ่ในธรรม
  และผู้เคารพเลื่อมใสองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
  <O:p</O:p
  ขอส่งผลบุญกุศล อันเกิดจากการนี้
  อุทิศให้ ครูอุปัชฌาย์อาจารย์สืบๆ ต่อกันมา
  พ่อเกิดแม่เกิด ผู้มีคุณผู้สูงชาติ
  ผู้สงเคราะห์โลกพิทักษ์ธรรม ตลอดจน
  เจ้าบุญนายคุณ เจ้าบ่าวนายใช้ เจ้ากรรมนายเวร
  เจ้าเกณฑ์ชะตา เจ้าการบัญชี ทั้งหลายในทุกภพทุกชาติ
  ที่ข้าพเจ้าได้เคยสบประมาทล่วงเกิน และมีสัมพันธ์เกี่ยวข้อง
  ขอจงได้รับขมากรรม อโหสิกรรม และอนุโมทนาบุญให้แก่ข้าพเจ้า
  และกรรมอันใดที่ท่านทั้งหลาย ได้ทำไว้กับข้าพเจ้าทุกภพทุกชาตินั้น
  ข้าพเจ้าขอปวารณาให้เป็นอโหสิกรรมเช่นกัน
  พร้อมนี้ขอให้ท่านทั้งหลายพึงปราศจากทุกข์และมีสุข
  เกิดปัญญาญาณยิ่งๆ ขึ้นไป เช่นเดียวกับที่ข้าพเจ้าได้รับ
  ณ กาลบัดเดี่ยวนี้ด้วยเทอญ
  <O:p</O:p
  สาธุ สาธุ สาธุ นะ โม พุท ธา ยะ
  นิพพานัง ปะระมัง สุขขัง
  ขอเชิญร่วมสร้างพระอุปคุต หลวงปู่ทวด วัดนาอุดม อุบลฯ (รับของดีหลายครูบาอาจารย์)<!-- google_ad_section_end --><!-- google_ad_section_end --><!-- google_ad_section_end --><!-- google_ad_section_end --><!-- google_ad_section_end --><!-- google_ad_section_end -->
  </TD></TR></TBODY></TABLE>
   
 18. ยายทองประสา

  ยายทองประสา เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 สิงหาคม 2005
  โพสต์:
  812
  ค่าพลัง:
  +3,067
  จะขึ้นไปยังไงล่ะเนี่ย เหาะไม่เป็น _*_

  [​IMG]

  ดูเหมือนไม่เห็นทางขึ้น ถ้ามีคงต้องเดินกันขาลากแน่
  แต่สวยจริงๆ เหมือนในฝัน ขึ้นไปแล้วคงขี้เกียจลงมาแน่เลย 555
   
 19. Specialized

  Specialized ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  21 กุมภาพันธ์ 2006
  โพสต์:
  19,910
  กระทู้เรื่องเด่น:
  8
  ค่าพลัง:
  +83,023
  โห วัดร่องขุ่นอันดับ 2 เชียวหรือนี่ น่าภูมิใจๆ
   
 20. Phanudet

  Phanudet เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  20 พฤษภาคม 2008
  โพสต์:
  8,441
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +15,636
  ไอ่ที่พูดไปนี่กลัวคนชวนมันจะไม่จริงนะสิ.....เอาฝั่งธิเบตนะ....ไม่เอาฝั่งเนปาล....

   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 25 ตุลาคม 2009

แชร์หน้านี้

Loading...