15 ลักษณะกุศลแห่งผู้พร่ำภาวนามหากรุณาธารณีสูตร

ในห้อง 'พุทธภูมิ - พระโพธิสัตว์' ตั้งกระทู้โดย พุทโธอวโลกิเตศวร, 12 ตุลาคม 2019.

 1. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ทีม ธรรมทาน ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,135
  กระทู้เรื่องเด่น:
  356
  ค่าพลัง:
  +59,474
  ?temp_hash=20b4388d0e82fc0baa5640657879354d.jpg

  ?temp_hash=20b4388d0e82fc0baa5640657879354d.jpg
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 2. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ทีม ธรรมทาน ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,135
  กระทู้เรื่องเด่น:
  356
  ค่าพลัง:
  +59,474
  คลังลับแห่งมหากรุณาธารณีสูตร

  พึงทราบเถิดว่าผู้จดจำไว้ได้นี้
  ย่อมได้รับกุศลานิสงค์เป็นอจินไตยคาดคิดมิได้
  ผู้สาธยายธารณีนี้สำเนียงต่างๆที่เปล่งจากปาก
  มิว่าจะดีฤาชั่ว บรรดาเทวมาร เดียรถีร์ เทพ นาค ปีศาจ
  จะสดับเป็นเสียงแห่งพระสัทธรรมที่บริสุทธิ์
  ต่างเกิดจิตคารวะยำเกรงบุคคลนั้น
  ประดุจว่าเป็นพระสัมพุทธเจ้านั่นทีเดียว

  ผู้สาธยายธารณีนี้
  พึงทราบเถิดว่าบุคคลนั้นก็คือ พุทธกายครรภ์
  เหตุเพราะเป็นที่เอ็นดูของพระพุทธเจ้าจำนวนเท่ากับเม็ดทรายในคงคานที 99 โกฏิสายรวมกัน

  พึงทราบเถิดว่าบุคคลนั้นก็คือ รัศมีประภาครรภ์
  เหตุเพราะพระตถาคตทั้งหลายทรงฉายรัศมีต้องกายผู้นั้น

  พึงทราบเถิดว่าบุคคลนั้นก็คือ เมตตากรุณาครรภ์
  เหตุเพราะเป็นผู้ใช้ธารณีช่วยเหลือสรรพสัตว์

  พึงทราบเถิดว่าบุคคลนั้นก็คือ สัทธรรมครรภ์
  เหตุเพราะเป็นผู้รวบรวมซึ่งธารณีมนตร์ทั้งปวง

  พึงทราบเถิดว่าบุคคลนั้นก็คือ สมาธิฌานครรภ์
  เหตุเพราะสมาธิร้อยพันประการปรากฏอยู่เบื้องหน้าอยู่เป็นนิจ

  พึงทราบเถิดว่าบุคคลนั้นก็คือ อากาศครรภ์
  เหตุเพราะใช้ศูนยตาญาณพิจารณาสรรพสัตว์อยู่เป็นนิจ

  พึงทราบเถิดว่าบุคคลนั้นก็คือ อเภตริครรภ์
  เหตุเพราะเทพเจ้าและนาคราชอารักขาอยู่เสมอ

  พึงทราบเถิดว่าบุคคลนั้นก็คือ สุภาษิตครรภ์
  เหตุเพราะมีเสียงแห่งธารณีออกจากปากมิขาดสาย

  พึงทราบเถิดว่าบุคคลนั้นก็คือ นิตยสถิตครรถ์
  เหตุเพราะตรีภยานในอบายกัลป์มิอาจทำลาย

  พึงทราบเถิดว่าบุคคลนั้นก็คือ วิมุตติครรภ์
  เหตุเพราะเทวมารเดียรถีร์มิอาจฉุดรั้งได้

  พึงทราบเถิดว่าบุคคลนั้นก็คือ ไภษัชยราชครรภ์
  เหตุเพราะใช้ธารณีเยียวยาโรคภัยของสรรพสัตว์

  พึงทราบเถิดว่าบุคคลนั้นก็คือ อภิญญาครรภ์
  เหตุเพราะท่องเที่ยวไปในพุทธเกษตรต่างๆ
  โดยอิสระอันบุญญาธิการของบุคคลนั้นสรรเสริญมิรู้อวสานเลย

  คัดบางส่วนจาก
  สหัสรภุชสหัสรเนตรอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์
  มหากรุณาจิตรธารณีสูตร
  พระภควัทธรรมมหาเถระตรีปิฎกธราจารย์
  ชาวอินเดีย แปลจาก สันสกฤตพากย์ สู่จีนพากย์
  ในสมัยราชวงศ์ถัง ประเทศจีน

  พระอาจารย์วิศวภัทร
  แปลจากจีนพากย์ สู่ไทยพากย์ เมื่อปี 2547

  c_oc=AQl1DsTd31PKRR2uXZWkZpdjDhg0xAlUqOKlUovwLOyexH0KSAAmk_61ExuQkfiWbbs&_nc_ht=scontent.fcnx3-1.jpg
   

แชร์หน้านี้

Loading...