เรื่องเด่น 4ต้นแบบผู้พัฒนา”ตน-มนุษย์”สมบูรณ์รั้ว”มจร”

ในห้อง 'ข่าวพุทธศาสนา' ตั้งกระทู้โดย โพธิสัตว์ ชาวพุทธ, 13 พฤษภาคม 2018.

 1. โพธิสัตว์ ชาวพุทธ

  โพธิสัตว์ ชาวพุทธ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กรกฎาคม 2017
  โพสต์:
  2,066
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1,103
  ค่าพลัง:
  +3,776
  4ต้นแบบผู้พัฒนา”ตน-มนุษย์”สมบูรณ์รั้ว”มจร”


  ทั้งพระไทย-เมียนมา รวมถึงแม่ชีระเบียบ ถิรญาณี ผู้บริหารวิทยาลัยจุลมณีศรีสะเกษ วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิถีพุทธ ให้เป็นต้นแบบวิทยาลัยอาชีวพัฒนามนุษย์ที่สมบูรณ์ เพียรเรียนจนจบดอกเตอร์

  ระหว่างวันที่ 12- 13 พฤษภาคม พ.ศ.2561 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อัมพโร) เสด็จประทานปริญญาบัตรในพิธีประสาทปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต ประจําปี 2561 ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) แบ่งเป็นบรรพชิต 2,706 รูป และคฤหัสถ์ 2,215 คน รวมทั้งหมด 4,921 รูป/คน ที่อาคาร มวก. 48 พรรษา มจร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

  0b89ae0b89ce0b8b9e0b989e0b89ee0b8b1e0b892e0b899e0b8b2e0b895e0b899-e0b8a1e0b899e0b8b8e0b8a9e0b8a2.jpg

  ในการนี้ พระอาจารย์ปราโมทย์ วาทโกวิโท นิสิตปริญญาเอก สาขาสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) ในฐานะศิษย์เก่าทั้งระดับปริญญาตรีและโท แสดงความรู้สึกว่า แสดงความยินดีกับกัลยาณมิตรในการจบการศึกษาระดับพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต ถือว่าเป็นความสำเร็จในชีวิตในระดับหนึ่งของมนุษย์ การศึกษาที่แท้จริงเป็นการศึกษานำมาซึ่งคุณธรรม 2 ประการ คือ”เกิดสติและการเกิดปัญญา” 1)การเกิดสติ เป็นการเกิดตื่นรู้ขึ้นมาจากภายใน เพราะในทางพระพุทธศาสนานิยามการศึกษาไว้ว่า ” สยํ อิกฺขตีติ สิกฺขาคือการหยั่งเห็นตนเองชื่อว่าการศึกษา” ซึ่งการศึกษาชนิดใดที่ไม่ได้ทำให้เรารู้จักตัวเอง นั่นยังไม่ใช่การศึกษาที่แท้ในทัศนะของพระพุทธศาสนา แต่การศึกษาใดที่ทำให้ใครคนหนึ่งหยั่งเห็นตนเอง และรู้จักตนเองอย่างลึกซึ้ง นั่นคือ”เขากำลังได้รับการศึกษา” ต้องดูตัวเองออก บอกตัวเองได้ใช้ตัวเองเป็นเห็นตัวเองชัดการศึกษาที่แท้คือการศึกษาที่ทำให้เราเห็นตัวเองชัด เป็นการเห็นซึ่งตัวเอง

  2)การเกิดปัญญา ทำให้เราสามารถบริหารจัดการกิเลสได้และทำให้เรามีกรุณาในหัวใจ คือ มีความรักแผ่ไพศาล ก้าวข้ามมายาคติทั้งปวง มองไปทางไหนสามารถรักได้ทุกคน ไม่แบ่งแยกเผ่าพันธุ์สีสัน รักคนทั้งโลกได้อย่างไม่มีเงื่อนไข นั่นคือปัญญาที่แท้จริง การศึกษาอย่าเพียงแค่หัวสมอง แต่ต้องไปให้ถึงหัวใจเพราะในปัจจุบันคนมีการศึกษาแต่การศึกษานั้นไปได้แค่หัวสมองแต่ยังไม่ถึงหัวใจ แต่นิสิตมหาจุฬาพัฒนาทั้งสมองและหัวใจ หัวใจที่มุ่งทำเพื่อเพื่อนมนุษย์

  89ae0b89ce0b8b9e0b989e0b89ee0b8b1e0b892e0b899e0b8b2e0b895e0b899-e0b8a1e0b899e0b8b8e0b8a9e0b8a2-1.jpg

  การศึกษาจึงต้องทำให้คนตื่นรู้ มากกว่าเป็นผู้หลับใหล ใช้ทั้งหัวสมองและใช้หัวใจ จะเห็นว่าในบรรดาสิ่งที่เกิดขึ้นมาพระพุทธองค์ทรงยกย่องสรรเสริญอยู่ ๒ อย่างว่ามีประโยชน์โสตถิผลมาก คือ”ปัญญา และสติ”มหาตมะคานธีกล่าวว่า”อารยธรรมไม่ใช่เรื่องของเสื้อผ้าไม่ใช่เรื่องของการมีรสนิยมวิไลในการกินหรือการศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นนำแต่อารยธรรมหมายถึงระดับความสูงต่ำของคุณธรรมในหัวใจคน”มหาจุฬาจึงสอนให้คนมุ่งสู่ความดีและความเก่งเรียนทั้งพระพุทธศาสนาและศาสตร์สมัยใหม่เพื่อการบูรณาการอยู่ในโลกใบนี้ให้เกิดความสมดุล

  ดังนั้น จึงถือโอกาสแสดงความยินดีกับบัณฑิตมหาบัณฑิตและดุษฏีบัณฑิตในการจบการศึกษาซึ่งมี 1)พระมหาอภิชาติ จบพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาพระพุทธศาสนา 2) พระหนุ่มแลง จากเมียนมา จบดุษฏีบัณฑิต สาขาพัฒนาสังคม 3)พระศรีรัตน์จบดุษฏีบัณฑิต สาขาพุทธบริหารการศึกษา 4)คุณแม่ชีระเบียบ ถิรญาณี จบดุษฏีบัณฑิต สาขาพุทธบริหารการศึกษา

  89ae0b89ce0b8b9e0b989e0b89ee0b8b1e0b892e0b899e0b8b2e0b895e0b899-e0b8a1e0b899e0b8b8e0b8a9e0b8a2-2.jpg

  “คุณแม่ชีระเบียบถือว่าเป็นต้นแบบและเป็นผู้มีจิตวิญญาณแห่งการพัฒนามนุษย์ที่สมบูรณ์ด้วยการให้โอกาสเด็กเยาวชนมาศึกษาพัฒนาตนเป็นคนดีคนเก่ง มีทั้งวิชาการ วิชาชีพ และวิชาชีวิต ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ ซึ่งเป็นวิทยาลัยอาชีววิถีพุทธต้นแบบและวิถีพุทธพระราชทาน จึงเป็นสถาบันการศึกษาด้านอาชีพที่ปั้นดินให้ดาวมิใช่เพียงแค่ให้วิชาชีพเท่านั้น แต่วิทยาลัยอาชีวจุลมณีให้วิชาชีวิต ด้วยการใช้วิถีพุทธเป็นเครื่องมือในการพัฒนามนุษย์ให้สมบูรณ์ 4 ด้านคือ “ด้านกาย ด้านจิตใจ ด้านสังคม และด้านปัญญา” และสิ่งหนึ่งที่ประทับใจมากคือ ความเป็นจิตอาสาของนักศึกษาอาชีวศึกษาจุลมณี มาช่วยงานช่วยบริการในงานรับปริญญาของมหาในครั้งนี้ ถือว่าต้นแบบของเยาวชนที่มีจิตอาสาและนักศึกษาได้แรงบันดาลใจในการพัฒนาตนต่อไป” พระอาจารย์ปราโมทย์ ระบุ

  89ae0b89ce0b8b9e0b989e0b89ee0b8b1e0b892e0b899e0b8b2e0b895e0b899-e0b8a1e0b899e0b8b8e0b8a9e0b8a2-3.jpg


  ขอขอบคุณที่มา
  http://www.banmuang.co.th/news/education/111515
   
  แก้ไขครั้งล่าสุดโดยผู้ดูแล: 14 พฤษภาคม 2018

แชร์หน้านี้

Loading...