45กก.ตรวจต้นฉบับพระไตรปิฎก ฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปี

ในห้อง 'พระไตรปิฎก' ตั้งกระทู้โดย NoOTa, 18 ธันวาคม 2005.

 1. NoOTa

  NoOTa Super Moderator ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 มิถุนายน 2005
  โพสต์:
  19,971
  กระทู้เรื่องเด่น:
  255
  ค่าพลัง:
  +63,418  ในการประชุมมหาเถรสมาคม เมื่อเร็วๆ นี้ สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานที่ประชุมคณะกรรมการมหาเถรสมาคม ได้แจ้งว่า คณะสงฆ์ได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเกี่ยวกับการพิจารณากิจกรรมร่วมงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  โดยกิจกรรมที่คณะสงฆ์จะดำเนินการร่วมกับรัฐบาล เพื่อร่วมงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เป็นกรณีพิเศษ และที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณากิจกรรมรวมทั้งสิ้น 8 กิจกรรม

  การจัดพิมพ์พระไตรปิฎก ฉบับภาษาบาลีและฉบับภาษาไทย เป็นกิจกรรมหนึ่งที่มหาเถรสมาคม มีมติเห็นชอบให้นำพระไตรปิฎกของไทยเป็นแม่แบบมาตรฐานในการจัดพิมพ์ โดยถวายสมเด็จพระพุฒาจารย์ เป็นประธานกรรมการ พระพรหมเวที เป็นรองประธานกรรมการ พิจารณาตรวจต้นฉบับและจัดพิมพ์พระไตรปิฎก

  ทั้งนี้ ได้มอบให้ พระพรหมสุธีและพระธรรมวรเมธี พิจารณารายนามคณะกรรมการ ก่อนนำไปปรึกษาสมเด็จพระมหาธีราจารย์ วัดชนะสงคราม, สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วัดปากน้ำ, สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ วัดสัมพันธวงศ์ และพระพรหมมุนี วัดบวรนิเวศวิหาร ดำเนินการตรวจและจัดพิมพ์พระไตรปิฎก ฉบับภาษาบาลีและฉบับภาษาไทย เพื่อร่วมฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

  บัดนี้ พระพรหมสุธีและพระธรรมวรเมธี ได้รวบรวมรายนามกรรมการเสร็จเรียบร้อย และผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมมหาเถรสมาคมแล้ว

  รายนามคณะกรรมการพิจารณาตรวจต้นฉบับและจัดพิมพ์พระไตรปิฎก ฉบับภาษาบาลีและฉบับภาษาไทย เพื่อร่วมฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี รวม 45 รูป/คน ดังนี้

  ประธานกรรมการ
  1.สมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดสระเกศ

  รองประธานกรรมการ
  2.พระพรหมมุนี วัดบวรนิเวศวิหาร
  3.พระพรหมเวที วัดไตรมิตรวิทยาราม

  กรรมการ ประกอบด้วย 4.พระพรหมเมธาจารย์ วัดบุรณศิริมาตยาราม 5.พระพรหมโมลี วัดพิชยญาติการาม 6.พระธรรมกิตติวงศ์ วัดราชโอรสาราม 7.พระธรรมธีรราชมหามุนี วัดปากน้ำ 8.พระธรรมเจดีย์ วัดกัลยาณมิตร 9.พระธรรมปัญญาภรณ์ วัดปากน้ำ 10.พระธรรมคุณาภรณ์ วัดสามพระยา

  11.พระเทพมงคลสุธี วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม 12.พระเทพวิมลโมลี วัดสุทัศนเทพวราราม 13. พระเทพปริยัติสุธี วัดบพิตรพิมุข 14.พระเทพปริยัติเมธี วัดชลประทานรังสฤษฏ์ จ.นนทบุรี 15.พระเทพเวที วัดอนงคาราม 16.พระเทพปริยัติมุนี วัดทองนพคุณ 17.พระราชปัญญาเมธี วัดไตรมิตรวิทยาราม 18.พระราชวิสุทธิดิลก วัดหงส์รัตนาราม 19.พระราชวชิราภรณ์ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 20.พระราชรัตนสุธี วัดอรุณราชวราราม

  21.พระราชวชิรโมลี วัดสวนพลู 22.พระราชสุตาภรณ์ วัดราชบุรณะ 23.พระราชปริยัติดิลก วัดประยุรวงศาวาส 24.พระราชเมธี วัดราชนัดดาราม 25.พระราชโมลี วัดจักวรรดิราชาวาส 26.พระราชวรมุนี วัดดุสิดาราม 27.พระราชวิสุทธิโมลี วัดมหาธาตุฯ 28.พระราชวรเมธี วัดเทพธิดาราม 29.พระราชกิตติโสภณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม 30.พระศรีวิสุทธิมุนี วัดสุทัศนเทพวราราม

  31.พระเมธีวรญาณ วัดราชโอรสาราม 32.พระปริยัติโมลี วัดนรนาถสุนทริการาม 33.พระเมธีวราลงกรณ์ วัดชนะสงคราม 34.พระศรีวิสุทธาภรณ์ วัดบรมนิวาส 35.พระมหารังษี เขมวีโร วัดพระศรีมหาธาตุ 36.พระมหาวินัย ถิรวินโย วัดราชาธิวาสวิหาร 37.พระมหาสุภาพ สุภาโว วัดปทุมวนาราม กรรมการและเลขานุการ 38.พระราชสุธี วัดเทวราชกุญชร

  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 39.พระปริยัติกวี วัดปากน้ำ 40.พระศรีรัชมงคลเมธี วัดอาวุธกสิตาราม 41. พระมหาจิรกิตติ์ อภิจิรกิตติ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม 42.นายวิชัย ธรรมเจริญ นักวิชาการศาสนา 7 ว 43.นายบุญสืบ อินสาร นักวิชาการศาสนา 6 ว 44.นายบุญเชิด กิตติธรางกูร นักวิชาการศาสนา 6 ว 45.นายแก้ว ชิดตะขบ นักวิชาการศาสนา 6 ว

  อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการชุดดังกล่าว จะดำเนินการตรวจทานต้นฉบับและจัดพิมพ์พระไตรปิฎกด้วยความละเอียดรอบคอบ เพื่อความถูกต้อง เป็นคุณูปการแก่วงการพระพุทธศาสนาและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสมหามงคล ครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
  ที่มา : ข่าวสด
   

แชร์หน้านี้

Loading...