5หนังสือ..."ในหลวง" ที่คนไทยควรอ่าน!!

ในห้อง 'ข่าวทั่วไป' ตั้งกระทู้โดย vacharaphol, 5 กรกฎาคม 2006.

 1. vacharaphol

  vacharaphol เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 ตุลาคม 2005
  โพสต์:
  8,849
  ค่าพลัง:
  +27,137
  เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อุทยานการเรียนรู้ หรือทีเค ปาร์ค จึงขอแนะนำหนังสืออันทรงคุณค่า และน่าอ่านสำหรับเยาวชนและผู้สนใจ จำนวน 5 เล่ม ซึ่งหาอ่านได้ทุกวันที่ ทีเค ปาร์ค ชั้น 8 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวิลด์ โซน ดี


  [​IMG]

  หนังสือเล่มแรกที่แนะนำ ชื่อว่า "การเสด็จขึ้นครองราชย์ พระราชพิธี คติ ความหมาย และสัญลักษณ์แห่งสมมติเทวราช" โดย นภาพร เล้าสินวัฒนา ผู้อ่านจะได้รับความรู้เกี่ยวกับพระราชพิธีสำคัญพร้อมภาพประกอบ และภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังตั้งแต่ 60 ปี ก่อนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติต่อจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ในปี 2489 ซึ่งตามโบราณราชประเพณีต้องมีการกระทำพระราชพิธีบรมราชาภิเษก แต่ขณะนั้นยังอยู่ระหว่างพิธีบรมศพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ก่อน ดังนั้น การพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในรัชกาลปัจจุบันจึงจัดขึ้นในอีก 4 ปีถัดไปคือ วันที่ 5 พฤษภาคม 2493 หรือวันฉัตรมงคล ที่หมู่พระมหามณเฑียรในพระบรมมหาราชวัง โดยมีพระที่นั่งไพศาลทักษิณเป็นสถานที่สำคัญสูงสุด
  <TABLE style="BORDER-RIGHT: #ffffff 1px dotted; BORDER-TOP: #ffffff 1px dotted; BORDER-LEFT: #ffffff 1px dotted; BORDER-BOTTOM: #ffffff 1px dotted" cellSpacing=5 cellPadding=1 width="20%" align=right border=1><TBODY><TR bgColor=#ffe9ff><TD>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE>
  [​IMG]

  หนังสือเล่มที่สอง "ธ ร่มเกล้าชาวสยาม : พระมหากษัตริย์ที่ครองราชย์นานที่สุดในโลก" โดย อำภา เกิดหาญ เล่าถึง คำอวยพร หรือ ส.ค.ส.สิ่งที่พระองค์ได้พระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทยเป็นประจำทุกปี ในวันขึ้นปีใหม่ โดยข้อความใน ส.ค.ส.ของแต่ละปี พระองค์ทรงนำเหตุการณ์บ้านเมืองที่เกิดขึ้นในประเทศมาประมวลลงใน ส.ค.ส.โดยออกแบบในเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนพระองค์


  [​IMG]

  เล่มที่สามคือ "หนึ่งในโลก จอมกษัตริย์ มหาราชผู้ยิ่งใหญ่" โดย อัครวัฒน์ โอสถานุเคราะห์ ซึ่งเป็นชุดเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี การครองสิริราชสมบัติ รวบรวมคำสัมภาษณ์ของบุคคลสำคัญที่ได้ถวายรายงานใกล้เบื้องพระยุคลบาท ที่เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ พระราชจริยวัตรส่วนพระองค์ โดยรวมการสัมภาษณ์ตั้งแต่ปี 2516 อาทิ มจ.จักรพันธ์เพ็ญศิริ จักรพันธ์ ศ.สัญญา ธรรมศักดิ์ ม.ล.ทวีสันต์ ลดาวัลย์ ฯลฯ


  [​IMG]

  หนังสือเล่มที่สี่ "ทำเป็นธรรม" โดย ท่านผู้หญิงเกนหลง สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ซึ่งเป็นหนังสือที่ทรงคุณค่า ที่จัดทำเนื่องในวันมหามงคลที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ในปี 2539 โดยเนื้อหาแสดงให้เห็นว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทั้งสองพระหัตถ์ของพระองค์ท่านได้ประกอบคุณประโยชน์อย่างมหาศาล


  [​IMG]

  และเล่มสุดท้าย "หลักธรรม ทำตามรอยพระยุคลบาท" โดย สุเมธ ตันติเวชกุล เนื้อหาประกอบด้วยหลักปฏิบัติหรือหลักทำ เพื่อความดีงามอันจะบังเกิดขึ้นในชีวิต มีหลัก 10 ประการ ตามรอยพระยุคลบาท ตัด 5 อธรรมออก ได้แก่ โลภ โกรธ หลง โง่ โกง และใส่ธรรมทั้ง 5 ได้แก่ 1.สร้างความพอดีให้แก่จิตใจ 2.ความพอดีด้านสังคม 3.ความพอดีด้านเศรษฐกิจ 4.ความพอดีด้านเทคโนโลยี และ 5.ความพอดีด้านทรัพยากรธรรมชาติ

  นอกจากหนังสือทั้ง 5 เล่ม จะน่าอ่านแล้ว ยังเป็นหนังสือที่ควรค่าแก่การครอบครองอีกด้วย!!  ที่มา มติชน
  รูปประกอบจาก http://www.tkpark.or.th/library_detail.php?id=278&grp_id=2
   

แชร์หน้านี้

Loading...