เรื่องเด่น 5 วัด ‘อยุธยา’ ต้องไปไหว้พระเสริมมงคลวันหยุดยาว

ในห้อง 'ท่องวัดและศาสนสถาน' ตั้งกระทู้โดย โพธิสัตว์ ชาวพุทธ, 29 กรกฎาคม 2018.

 1. โพธิสัตว์ ชาวพุทธ

  โพธิสัตว์ ชาวพุทธ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กรกฎาคม 2017
  โพสต์:
  2,614
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1,350
  ค่าพลัง:
  +4,826
  0b8b8e0b898e0b8a2e0b8b2-e0b895e0b989e0b8ade0b887e0b984e0b89be0b984e0b8abe0b8a7e0b989e0b89ee0b8a3.jpg

  วันหยุดยาวแบบนี้ หลายคนอาจไม่ได้ไปเที่ยวต่างประเทศ หรือไปต่างจังหวัด ไลฟ์สไตล์ไทยรัฐ เชื่อว่าคนที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร ก็มีไม่น้อย วันนี้จึงจะพาทุกคนไปไหว้พระที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเอง หรือใครจะชักชวนครอบครัว ญาติพี่น้อง คนรักไปด้วย ก็เห็นจะดีงาม

  ไปค่ะ…ไปดู 5 วัดต้องไปไหว้พระวันหยุดยาว ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมกัน

  1. วัดพนัญเชิงวรวิหาร

  สวยงามมากๆ พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร แบบมหานิกาย วัดนี้ก่อสร้างก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยา และไม่ปรากฏหลักฐานที่แน่ชัดว่าใครเป็นผู้สร้าง

  8b8e0b898e0b8a2e0b8b2-e0b895e0b989e0b8ade0b887e0b984e0b89be0b984e0b8abe0b8a7e0b989e0b89ee0b8a3-1.jpg

  จุดเด่น : พระพุทธไตรรัตนนายก หรือหลวงพ่อซำปอกง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพระนครศรีอยุธยา หน้าตักกว้าง 20 เมตรเศษ สูง 19 เมตร เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัย

  ที่ตั้ง : หมู่ 2 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา

  2. วัดใหญ่ชัยมงคล

  ไปอยุธยาแล้ว คุณจะต้องไปวัดนี้ เล่าให้ฟังคร่าวๆ เดิมวัดนี้มีชื่อว่า “วัดป่าแก้ว” หรือ “วัดเจ้าไท” ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะพระนคร

  8b8e0b898e0b8a2e0b8b2-e0b895e0b989e0b8ade0b887e0b984e0b89be0b984e0b8abe0b8a7e0b989e0b89ee0b8a3-2.jpg

  จุดเด่น : เจดีย์องค์ใหญ่ เชื่อกันว่า ได้รับการปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ภายในได้มีการค้นพบชัยมงคลคาถาบรรจุอยู่ภายในพระอุโบสถ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธชัยมงคล พระประธานที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของวัด

  ที่ตั้ง : 40/3 หมู่ที่ 3 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา

  3. วัดมหาธาตุ

  วัดมหาธาตุเป็นวัดที่เก่าแก่ และมีประวัติที่ไม่แน่ชัด บ้างบอกปี พ.ศ.1917 บ้างบอกปี พ.ศ.1927 อย่างไรก็ตาม ได้ใช้เวลาก่อสร้างไปเป็นจำนวนมาก สำหรับวัดนี้เป็นวัดที่ประดิษฐานพระบรมธาตุใจกลางพระนคร และเป็นที่พำนักของสมเด็จพระสังฆราชฝ่ายคามวาสีอีกด้วย วัดแห่งนี้จึงได้รับการก่อสร้างและดูแลตลอดเวลาจวบจนถูกทำลายลงหลังเสียกรุงครั้งที่ 2

  8b8e0b898e0b8a2e0b8b2-e0b895e0b989e0b8ade0b887e0b984e0b89be0b984e0b8abe0b8a7e0b989e0b89ee0b8a3-3.jpg

  จุดเด่น : พระปรางค์ขนาดใหญ่ ที่พังทลายลงมาหมด แต่ยังพอให้เห็นสัตว์ในป่าหิมพานต์ที่รายล้อมอยู่เชิงเขาพระสุเมรุ ซึ่งเป็นแกนกลางของจักรวาล และวิหารเล็ก ที่มีรากไม้แผ่รากขึ้นเกาะเต็มผนัง รากไม้ส่วนหนึ่งได้ล้อมเศียรพระพุทธรูปไว้ด้วย

  ที่ตั้ง : ต.ท่าวาสุกรี อ.พระนครศรีอยุธยา

  4. วัดไชยวัฒนาราม

  วัดไชยวัฒนาราม หรือวัดชัยวัฒนาราม เป็นวัดเก่าแก่สมัยอยุธยาตอนปลาย สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง พ.ศ.2173 เดิมบริเวณที่ตั้งของวัดนี้ เคยเป็นที่อยู่ของพระราชมารดาที่ได้สิ้นพระชนม์ไป ก่อนที่พระเจ้าปราสาททองได้เสวยราชสมบัติเป็นกษัตริย์ เมื่อพระองค์ได้เสวยราชสมบัติ พระองค์จึงได้สร้างวัดไชยวัฒนารามขึ้น เพื่ออุทิศผลบุญนี้ให้กับพระราชมารดาของพระองค์ และอีกประการหนึ่งวัดนี้อาจถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะเหนือเขมรด้วย จึงทำให้มีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมส่วนหนึ่งมาจากปราสาทนครวัด

  8b8e0b898e0b8a2e0b8b2-e0b895e0b989e0b8ade0b887e0b984e0b89be0b984e0b8abe0b8a7e0b989e0b89ee0b8a3-4.jpg

  จุดเด่น : ปรางค์ประธานและปรางค์มุมอยู่บนฐานเดียวกัน รอบพระปรางค์ใหญ่ล้อมรอบไปด้วยระเบียงคตที่เดิมนั้นมีหลังคา ภายในระเบียงคตประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัยที่เคยลงรักปิดทองจำนวน 120 องค์ เป็นเสมือนกำแพงเขตศักดิ์สิทธิ์ และเมรุทิศเมรุราย ตั้งล้อมรอบพระปรางค์อยู่ทั้งสิ้น 8 องค์

  ที่ตั้ง : ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา

  5. วัดธรรมิกราช

  เดิมชื่อ “วัดมุขราช” เป็นอดีตพระอารามหลวงในสมัยกรุงศรีอยุธยา สร้างขึ้นโดย พระยาธรรมิกราชโอรสของพระเจ้าสายน้ำผึ้ง จึงสันนิษฐานว่าคงสร้างขึ้นก่อนที่จะสถาปนากรุงศรีอยุธยา ปัจจุบันยังเป็นวัดที่มีพระภิกษุสงฆ์จำพรรษาและปฏิบัติธรรมอยู่ โดยมีพระครูสมุห์ธรรมภณเป็นเจ้าอาวาส

  8b8e0b898e0b8a2e0b8b2-e0b895e0b989e0b8ade0b887e0b984e0b89be0b984e0b8abe0b8a7e0b989e0b89ee0b8a3-5.jpg

  จุดเด่น : วิหารเก้าห้อง พระนอนในวิหาร เจดีย์สิงห์ล้อม ที่มีสิงห์ปูนปั้นอิทธิพลเขมร ตั้งล้อมรอบเจดีย์ประธาน และปิดท้ายด้วยสิ่งที่สำคัญที่สุดของวัดนี้ “เศียรพระพุทธรูปหล่อสำฤทธิ์” เป็นศิลปะสมัยอู่ทอง เดิมอยู่ในวิหารหลวงมีความศักดิ์สิทธิ์มาก กล่าวว่า ผู้ใดเป็นคดีความกันมาสาบานต่อหน้าพระพักตร์ คนผิดต้องตายหรือมีอันเป็นไปทุกคน แต่ตอนนี้เศียร์พระพุทธรูปนี้ ตั้งอยู่ที่พิพิธภัณฑ์เจ้าสามพระยาแล้ว

  ที่ตั้ง : ต.ท่าวาสุกรี อ.พระนครศรีอยุธยา

  ขอขอบคุณที่มา
  https://www.thairath.co.th/content/1342329
   

แชร์หน้านี้

Loading...