เรื่องเด่น เสียงธรรม 8 วิธีเข้าฌาน 4 ภายในครึ่งชั่วโมง : พระอาจารย์ฑิจถากร

ในห้อง 'สมาธิ - พระกรรมฐาน' ตั้งกระทู้โดย supatorn, 13 กันยายน 2017.

 1. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  18,123
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +27,301
  เจริญพร พระคุณเจ้า และญาติโยมทุกคน...มีญาติโยมหลายคน
  เคยสนทนาธรรมกับอาตมาว่า ทำบุญใส่บาตร ถวายของมาก็เยอะ แต่ทำไม ไม่เห็นอะไรดีขึ้นเลย...แต่ก่อนที่อาตมาจะตอบ ก็ขอให้ญาติโยมได้รู้ ระดับของบุญที่เราทำก่อน ว่าบุญชนิดใด ได้ผลบุญมากที่สุด...
  การทำบุญที่ได้ผลมาก (ลำดับของบุญจากมากไปน้อย)
  1.การบรรลุพระอรหันต์ = ต้องตัดกิเลสหรือสังโยชน์ 10 ตัวได้, ตัดโกรธโลภหลง, มีศีล 8 ขึ้นไป (บุญมากสุด)
  2.การบรรลุพระอนาคามี = ต้องตัดกิเลสหรือสังโยชน์ 5 ตัวได้, ตัดโกรธโลภหลง, มีศีล 8 ขึ้นไป
  3.การบรรลุพระสกทาคามี = ต้องตัดกิเลสหรือสังโยชน์ 3 ตัวได้, โกรธโลภหลงเบาบาง, มีศีล 5 ขึ้นไป
  4.การบรรลุพระโสดาบัน = ต้องตัดกิเลสหรือสังโยชน์ 3 ตัวได้, มีศีล 5 ขึ้นไป
  5.การบรรลุฌาน 4
  6.การบรรลุฌาน 3
  7.การบรรลุฌาน 2
  8.การบรรลุฌาน 1
  9.ถือศีล 10/
  10.ถือศีล 8/
  11.ถือศีล 5
  12. นับถือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นที่พึ่ง (เรียกว่า ไตรสรณคมน์)
  13.ธรรมทาน (เช่น แสดงธรรม แจกหนังสือธรรมะ บอกให้พ่อแม่หรือเพื่อนถือศีล)
  14.วิหารทาน (เช่น ร่วมสร้าง กุฎี โบสถ์ วิหาร --กี่บาทก็ได้--)
  15.ถวายสังฆทาน หรือถวายอาหารให้พระอาพาธ (พระป่วย)
  16.ถวายของพระ (เช่น ใส่บาตร ถวายอาหาร ถวายหลอดไฟ เป็นต้น) บุญน้อยสุด
  ...เพราะฉะนั้น ถ้าอยากได้บุญมาก ก็ไม่ยาก คือเวลาให้ทาน เราก็ต้องเคารพ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์(เช่นนึกถึงพระพุทธรูปหรือพระพุทธเจ้าเวลาใส่บาตร หรือตอนทำบุญต่างๆ ได้ทั้งพุทธานุสติ และได้สมาธิ จิตจะได้ไม่วอกแวก),ถือศีล 5 ขึ้นไป และตั้งใจในเวลาให้ทาน(ความตั้งใจคือสมาธิฌาน 1)...บุญที่เราจะได้ก็คือ ไตรสรณคมน์+ทาน+ศีล+สมาธิ รวมได้บุญ 4 อย่าง เพียงแค่นี้ บุญที่เราให้ทาน ก็จะคูณเป็นแสนเป็นล้านได้ คือทรัพย์ภายนอก และทรัพย์ภายในหรืออริยทรัพย์ที่ได้ ก็คือ ปัญญา ที่จะทำให้เข้าใจธรรมหรือเรื่องนิพพานได้ง่ายขึ้น และบรรลุพระอรหันต์ในที่สุด นั่นเอง...โชคดี เจริญพร โชคดี
  ---สังโยชน์ คือ กิเลสที่ผูกมัดใจสัตว์, ธรรมที่มัดสัตว์ไว้กับทุกข์ หรือกิเลสเครื่องร้อยรัดจิตใจให้จมในวัฏฏะ มี 10 อย่าง คือ
  1. สักกายทิฏฐิ - มีความเห็นว่าร่างกายนี้เป็นของเรา มีความยึดมั่นถือมั่นในความเห็นของตน
  2. วิจิกิจฉา - มีความสงสัยในคุณของพระรัตนตรัย คือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
  3. สีลัพพตปรามาส - ความถือมั่นศีลโดยสักว่าทำตามๆ กันไปอย่างงมงาย ไม่ได้ถือเพื่อหวังนิพพาน
  4. กามราคะ - มีความติดใจในกามคุณ
  5. ปฏิฆะ - มีความกระทบกระทั่งในใจ เช่น มีคนติ นินทา ก็ไม่สบายใจ
  6. รูปราคะ - มีความติดใจในวัตถุหรือรูปฌาน
  7. อรูปราคะ - มีความติดใจในอรูปฌานหรือความพอใจในนามธรรมทั้งหลาย
  8. มานะ - มีความยึดมั่นถือมั่นในตัวตน ว่าสูงกว่า ต่ำกว่า หรือน้อยกว่าเขา
  9. อุทธัจจะ - มีความฟุ้งซ่าน
  10. อวิชชา - มีความไม่รู้จริง ใน อริยสัจจ 4

  ---อ้างอิง พระไตรปิฎก ฉบับมหาจุฬาฯ (ภาษาไทย เล่มสีน้ำเงิน) เล่มที่ 9 สุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค หน้าที่ 143 ถึง 148

  พระมหาฑิจถากร อาจิตปุญฺโญ
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 21 ตุลาคม 2018
 2. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  18,123
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +27,301
 3. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  18,123
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +27,301
 4. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  18,123
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +27,301
  lushFire.jpg
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

แชร์หน้านี้

Loading...