Anatta and the Sense of Self by Ajahn Jayasaro

ในห้อง 'Buddhist Meditation' ตั้งกระทู้โดย supatorn, 24 ธันวาคม 2017.

 1. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,618
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,068
  200px-พระฌอน_ชยสาโร.jpg
  ธรรมะ โดย พระอาจารย์ชยสาโร/ Dhamma by Ajahn Jayasaro

  Why meditate?
  Human beings want to be happy and do not want to suffer. Meditation is the most effective means of cultivating the inner causes of happiness and of eradicating the inner causes of suffering.

  Meditation has numerous physical benefits. New technologies such as MRI, for example, has revealed that regular meditation over many years has positive effects on both brain structure and function. Meditation reduces stress and by so doing strengthens the immune system, leading to a decrease in the number and intensity of illnesses. The training of the mind develops the ability to let go of toxic mental states, thus reducing the psychosomatic factors involved in physical illness. When meditator are ill, their ability to calm the mind means they are able to deal skillfully with feelings such as depression, anxiety and fear. Such skill reduces the mental suffering attendant upon physical illness and accelerates the healing process. At the end of life meditator are able to leave the world in peace.

  The first task for meditator is learn how to sustain attention on an object. By doing so they expose the normal untrained behavior of the mind. They learn how to identify and deal with toxic mental states and how to cultivate nourishing mental states. A valuable ability learnt at this stage of meditation is impulse control, one of the most significant predictors of success in all walks of life. The calm and sense of wellbeing that arises through meditation leads to an inner self-sufficiency. As a result, the urge to seek pleasure through the senses is much diminished, and harmful behaviours such as drug use are abandoned without regret. Noble thoughts of generosity and kindness arise in the mind naturally and with increasing frequency.

  The mind that has been well trained in meditation possesses sufficient clarity and strength to perceive the ‘way things are’ as a direct experience, and by so doing learn to eradicate the mistaken assumptions and attachments which are the root cause of human suffering. Ultimately meditation leads to awakening and a complete liberation from suffering and its causes, a mind pure and unimpeded, full of wisdom and compassion.
  ............................ RoseUnderline.gif
  :- https://www.jayasaro.panyaprateep.org/
  Facebook :- https://www.facebook.com/jayasaro.panyaprateep.org
  Dhamma - https://www.youtube.com/user/ThawsiSchool
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 24 ธันวาคม 2017
 2. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,618
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,068
  Web link Buddhist meditation retreats

  (รวมเว็บปฏิบัติธรรมภาวนาวิถีพุทธ)
  Meditation Retreats inThailand http://www.tatnews.org/emagazine/5250.asp
  Revelations in Meditation : The Path to Inner Wellness http://www.tatnews.org/emagazine/5175.asp
  A Good Dose of Dhamma for Meditators When They AreIll http://www.vipassanadhura.com/GoodDoseofDhamma.html
  Forest Dhamma Books, a non-commercial service that gives away Buddhist books free of charge all over the world http://www.forestdhammabooks.com/
  Venerable Acariya Maha Boowa Nanasampanno The forest monastery of Baan Taad http://www.luangta.com/English/
  หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด http://www.luangta.com
  Vipassana Meditation As Taught By S.N. Goenka in the tradition of Sayagyi U Ba Khinศูนย์วิปัสสนาตามแนวทางอาจารย์โกเอ็นก้า http://www.dhamma.org/
  Meditation Study andRetreatCenter, Wat Mahadhat Yuwarach Rangsarit,Bangkok
  วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ http://www.meditation-watmahadhat.com/English-Language.html
  The International Buddhist Meditation Centre (I.B.M.C.), Wat Mahadhat http://www.mcu.ac.th/IBMC/
  Wat Nong Pah Pong http://www.watnongpahpong.org/indexe.php
  วัดหนองป่าพง พระอาจารย์ชา สุภทฺโท http://www.watnongpahpong.org/index.php
  The Young Buddhists Association ofThailandUnder The Royal Patronage (YBAT), Bangkok Thailand. email:ybatoffice@ybat.org http://www.ybat.org/v4/download.asp
  ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพฯ http://www.ybat.org/v4/samanen.asp
  Mae Chee Sansanee Sthirasuta, Sathira-dhammasathan http://www.sathira-dhammasathan.org/index.php?topgroupid= 1 &groupid= 18
  แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต เสถียรธรรมสถาน http://www.sdsweb.org/
  หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์ กรุงเทพฯ) http://www.bia.or.th/
  วัดป่าเชิงเลน บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร http://www.watpachoenglane.com/
  หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร สถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดธรรมมงคล กรุงเทพมหานคร http://www.samathi.com/
  Phra Paisal Visalo http://www.visalo.org/englishArticles/index.htm
  รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล http://www.visalo.org/
  English Dharmma Talk, The first Saturday of every month 09.30 – 11.30 am. By Pha Ajahn Ponpol Pasonno At BaanAree http://www.baanaree.net/index.php?option=com_content&view=category&id=62&Itemid=170
  หลวงพ่อชาญชัย อธิปญฺโญ ร่มอารามธรรมสถาน หนองเสือ จังหวัดปทุมธานี http://romaram.org/default.asp
  วัดปัญญานันทาราม หลวงพ่อปัญญานันทะ http://www.watpanya.com/home/
  หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม วัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรี http://www.jarun.org/v6/th/dhamma-course.html
  พระครูสมุห์จิรยุทธ์ อธิฉนฺโท วัดตาลเอน อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา http://www.wattanen.org/med.php
  วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ E-mail: mindsparama9@gmail.com http://www.rama9temple.org/
  พระอาจารย์มานพ อุปสโม, ศูนย์ปฏิบัติธรรม เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ราชนครินทร์ (เขาดินหนองแสง) อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี E-mail : kdns88@gmail.com http://www.nhongsang.com/
  Wat Sanamnai, Ampher Bangkruay, Nonthaburi http://en.watsanamnai.org/
  The instruction of Luang Por Teean “Self-Awareness” email : watsanamnai@yahoo.com http://en.watsanamnai.org/index.php?lay=show&ac=article&Ntype=10&Id=539158057
  วัดสนามใน ปฏิบัติธรรมตามแนวทางของ หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ LuangporTeean http://www.watsanamnai.org/
  พระอาจารย์ธมฺมทีโป ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ บ้านวังเมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา http://www.thammatipo.com/
  The meditation retreats at the
  International Dhamma Hermitage of Wat Suan Mokkh, Ampoe Chaiya, Surat Thani http://www.suanmokkh-idh.org/
  พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก วัดสุนันทวนาราม, ต.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี http://www.watpahsunan.org/
  Wat Pah Nanachat (WPN) The International Forest Monastery, Ubon Rachathani,Thailand http://www.watpahnanachat.org/
  Dipabhāvan Meditation Center, Koh Samui Thailand http://dipabhavan.weebly.com/
  Bhikkhu P.A. Payutto Wat Nyanavesakavan
  พระพรหมคุณาภรณ์ วัดญาณเวศกวัน อ.สามพราน จังหวัดนครปฐม http://www.watnyanaves.net/th/home
  วัดมเหยงคณ์ พระนครศรีอยุธยา http://www.mahaeyong.org/Site/Welcome.html
  พระอาจารย์อัครเดช (ตั๋น) ถิรจิตโต วัดบุญญาวาส อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี http://www.watboonyawad.com/
  พระอาจารย์สมชาติ ธมฺมโชโต สำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต อ.หนองแค จ.สระบุรี http://www.sangdhamsongchevit.com/contact.html
  ธรรมนิพนธ์ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต) http://www.watnyanaves.net/th/book_search
  Buddhist Digital Library http://www.buddhist-elibrary.org/
  Buddhist Meditation Online http://www.buddhanet.net/meditation.htm
  Mahachulalongkornrajavidyalaya University
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา http://www.mcu.ac.th/En/index.php
  Royal Thai Monastery Lumbini, Lumbini, Nepal
  วัดไทยลุมพินี มหาวิหาร ประเทศเนปาล
  E-mail : lumbini979@gmail.com http://www.watthailumbini-th.org/
  Wat Thai Buddhagaya-India (Royal Thai Monastery) Bodh-Gaya, Bihar INDIA
  วัดไทยพุทธคยา-อินเดีย ตำบลโพธิ์คยา อำเภอคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย
  E-mail: watthai_b@yahoo.com http://www.royalthai.org/
  Wat Thai Kusinarachalermraj, Kushinagar (U.P.) INDIA
  วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ เมืองกุสินารา รัฐอุตตรประเทศ สาธารณรัฐอินเดีย พระราชรัตนรังสี (ว.ป. วีรยุทโธ)
  E-mail : kusinara980@gmail.com http://www.watthaikusinara-th.org
  Wat Thai Chetavan Mahavihar Sravasti, (U.P) India.
  วัดไทยเชตวันมหาวิหาร นครสาวัตถี ประเทศอินเดีย
  E-mail : chetavan980@gmail.com http://www.watthaichetavan.org/
  AjahnBrahmavamso Mahathera, Western Australia http://www.ajahnbrahm.org/about.html
  Abhayagiri BuddhistMonastery,CA USA http://www.abhayagiri.org/
  Cloud Mountain Retreat Center, CastleRock,WA USA http://cloudmountain.org/index.php?page=about-us
  Sati Center for Buddhist Studies,Redwood City,CA USA http://www.sati.org/
  Buddhist Peace Fellowship (occasional trainings & workshops) http://www.bpf.org/
  The International Network of Engaged Buddhists (INEB) http://www.inebnetwork.org/
  Comunidade Buddhista Nalanda, Brazil http://nalanda.org.br/
  Bhavana Society, WV USA http://www.bhavanasociety.org/
  Vimutti Monastery, New Zealand http://www.vimutti.org.nz/
  Bodhinyanarama Monastery, New Zealand http://www.bodhinyanarama.net.nz/
  DhammagiriForestHermitage, Australia http://www.dhammagiri.org.au/
  Tisarana BuddhistMonastery, Canada http://www.tisarana.ca/
  Buddhistisches Waldkloster Muttodaya, Stammbach Germany http://www.muttodaya.org/
  Dhammapala Buddhistisches Kloster, Kandersteg Switzerland http://www.dhammapala.org/
  Santacittarama, Frasso Sabino (Rieti) Italy http://santacittarama.altervista.org/welcome.htm
  Amaravati Buddhist Monastery, Hertfordshire, United Kingdom http://www.amaravati.org/abmnew/index.php
  Aruna Ratanagiri Harnham Buddhist Monastery, Northumberland, United Kingdom http://www.ratanagiri.org.uk/
  Cittaviveka Chithurst Buddhist Monastery, Petersfield, Hampshire United Kingdom http://www.cittaviveka.org/
  Hartridge Buddhist Monastery, Devon, United Kingdom http://www.hartridgemonastery.org/
  Wat Pah Santidhamma The Forest Hermitage, Warwickshire, United Kingdom http://foresthermitage.org.uk/
  The Middle WayRetreat, Wat Phra Dhammakaya, Thailand http://www.themiddlewaymeditation.org/th/retreat
  A guide to meditation centers in Thailand, http://www.dhammathai.org http://www.dhammathai.org/e/meditation/page1.php
  The World Fellowship of Buddhists (The WFB) Sukhumvit 24, Bangkok
  องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก http://wfbhq.org/index.php/meditation/62-meditation-practice-in-thailand
  ท่านติช นัท ฮันห์ “หมู่บ้านพลัม” http://www.thaiplumvillage.org/
  Plum Village Meditation Practice Center by Venerable Thich Nhat Hanh (Thây) http://www.plumvillage.org/
  *********************************
  :- https://ascannotdo.wordpress.com/2011/06/02/web-link-buddhist-meditation-retreats/
   
 3. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,618
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,068
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 17 มีนาคม 2018
 4. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,618
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,068
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 28 มีนาคม 2018
 5. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,618
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,068
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 17 มีนาคม 2018
 6. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,618
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,068
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 17 กุมภาพันธ์ 2018
 7. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,618
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,068
  Cultivating Love For Sila And Khanti By Ajahn Jayasaro

  Culture Exchange Blog
  Published on Nov 11, 2017
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 28 มีนาคม 2018
 8. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,618
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,068
  Talk on happiness Ven. Ajahn Jayasaro

  photo.jpg
  Tuyube69
  Published on Nov 10, 2011
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 20 กุมภาพันธ์ 2018
 9. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,618
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,068
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 28 มีนาคม 2018
 10. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,618
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,068
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 28 มีนาคม 2018
 11. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,618
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,068
 12. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,618
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,068
  Reflections on Karma: Taking Responsibility for Your Life by Venerable Ajahn Jayasaro

  Panyaden International School
  Published on Feb 12, 2016

  A Dhamma talk by Panyaden School's spiritual advisor, Venerable Ajahn Jayasaro, January 22, 2016
   
 13. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,618
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,068
 14. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,618
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,068
 15. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,618
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,068
  The Body By Ajahn Jayasaro

  1983dukkha
  Published on Jan 24, 2013

   
 16. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,618
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,068
 17. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,618
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,068
 18. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,618
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,068
  Sensuality By Ajahn Jayasaro

  Come and see and test it out, by Ajahn Jayasaro

  1983dukkha

  Published on Apr 15, 2013
   
 19. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,618
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,068
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 17 มีนาคม 2018
 20. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,618
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,068
  'Anxious Times' by Venerable Ajahn Jayasaro
  November 21, 2016


  Panyaden International School
  Published on Nov 27, 2016

  A Dhamma Talk by Panyaden International School's spiritual advisor, Ajahn Jayasaro
   

แชร์หน้านี้

Loading...