Buddhismens tre tillflykter och fem levnadsregler

ในห้อง 'ทวีป ยุโรป' ตั้งกระทู้โดย gurka, 4 กุมภาพันธ์ 2007.

 1. gurka

  gurka เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 มกราคม 2006
  โพสต์:
  134
  ค่าพลัง:
  +816
  Buddhismens tre tillflykter och fem levnadsregler
  <O:p</O:p

  Den oftast utförda religiösa handlingen i buddhismen är framsägandet av heliga ord. Många reciterar dagligen för sig själva, och framsägandet av dessa ord in leder de flesta buddhistiska ceremonier och ritualer. I theravadabuddhismen på Sri Lanka och i Sydöstasien äger recitationen rum på det indisk språket pali, och i denna tradition är det följande rader som läses:
  <O:p</O:p
  <O:p

  <TABLE class=MsoTableGrid style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none; BORDER-COLLAPSE: collapse; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-yfti-tbllook: 480; mso-padding-alt: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-border-insideh: .5pt solid windowtext; mso-border-insidev: .5pt solid windowtext" cellSpacing=0 cellPadding=0 border=1><TBODY><TR style="mso-yfti-irow: 0"><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 221.4pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=295><O:p</O:p

  1. Namo tassa bhagavato arahato <O:p</O:p
  samma sambuddhassa<O:p</O:p


  </TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 221.4pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=295>
  Hyllning till mästaren, arhaten, den fullkomligt uppvakande<O:p</O:p
  <O:p</O:p


  </TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 1"><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 221.4pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=295><O:p</O:p

  2. Buddham saranam gacchami
  <O:p</O:p
  Dhammam saranam gacchami
  <O:p</O:p
  Sangham saranam gacchami<O:p</O:p


  </TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 221.4pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=295><O:p</O:p

  Jag tar min tillflykt till Buddha
  <O:p</O:p
  Jag tar min tillflykt till läran
  <O:p</O:p
  Jag tar min tillflykt till munk<O:p</O:p
  Och nunnegemenskapen<O:p</O:p
  <O:p</O:p


  </TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 2; mso-yfti-lastrow: yes"><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 221.4pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=295><O:p</O:p

  3. Panatipata veramani <O:p</O:p
  sikkhapadam samadiyami

  <O:p</O:p
  <O:p</O:p
  Adinanadana veramani<O:p</O:p
  sikkhapadam samadiyami
  <O:p</O:p
  <O:p</O:p

  Kamesu micchacara veramani<O:p</O:p
  sikkhapadam samddiyami
  <O:p</O:p
  <O:p</O:p
  <O:p</O:p

  Musavada veramai<O:p</O:p
  sikkhapadam samadiyami
  <O:p</O:p
  <O:p</O:p

  Surameraya majjappamadtthana<O:p</O:p
  veramani sikkhapadam<O:p</O:p
  samadiyami<O:p</O:p
  <O:p</O:p


  </TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 221.4pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=295><O:p</O:p

  Jag ålägger mig levnadsregeln att avstå från att ta liv
  <O:p</O:p
  <O:p</O:p

  Jag ålägger mig levnadsregeln att avstå från att ta något som inte givits till mig
  <O:p</O:p
  <O:p</O:p

  Jag ålägger mig levnad regeln att avstå från olämpligt beteende knutet till sexuellt begär
  <O:p</O:p
  <O:p</O:p

  Jag ålägger mig levnadsregeln att avstå från att ljuga
  <O:p</O:p
  <O:p</O:p

  Jag ålägger mig levnadsregelln att avstå från rusdrycker som ger upphov till lättsinne<O:p</O:p
  <O:p</O:p


  </TD></TR></TBODY></TABLE>

  <O:p</O:p

  Den första av dessa tre heliga formler är en hyllning till Buddha. I den andra söks det tillflykt till buddhismens tre ädelstenar, tritatna: Buddha, läran och munk och nunnegemenskapen. I den tredje uttalas ett löfte om att iaktta buddhismens fem moralföreskrifter.<O:p</O:p
  <O:p</O:p

  I början av en ritual reciteras dessa rader ofta av en munk, och de lekmän som är närvarande upprepar dem. Många buddhister i theravada-länder kan raderna utantill. På Sri Lanka läses de ofta av skolbarn vid skoldagens början. Samma tre heliga yttranden, jämte ett yttrande om fem extra föreskrifter (celibat, inte äta efter klockan tolv, avstå från världslig underhållning och grannlåt. Sova på en matta och inte ta emot guld eller silver), reciteras även när munkar och nunnor invigs i buddhismens klosterliv.<O:p</O:p
  <O:p</O:p

  En människa som reciterar dessa rader, accepterar de tre tillflykterna och åtar sig att försöka iaktta de fem moralföreskriftern har blivit buddhist. Det kävs ingen ritual utöver detta, som dop eller liknande. De fem moralföreskriftern kan emellertid med fördel reciteras varje dag och bör alltid iakttas. I dessa rader kommer därför essensen i den buddhistiska läran och praktiken till uttryck: Buddha, hans lära(dharma), den munk och nunnegemenskp han grundlade (sangha) och viljan till etisk livsföring som en förutsättning för andlig utveckling.<O:p</O:p
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 12 กุมภาพันธ์ 2007
 2. gurka

  gurka เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 มกราคม 2006
  โพสต์:
  134
  ค่าพลัง:
  +816
  Med Buddha menas i buddhismen inte bara den historiske Buddha, utan ocks&aring; det f&ouml;rflutnas och framtidens buddhor och principen om uppvaknande. I olika buddhistiska riktningar betonar man olika aspekter av Buddha och olika buddhor. I &ouml;stbuddhismens s&aring; kallade rena land-inriktning tar man sin tillflykt till Amitabha Buddha. I zenbuddhismen, som ocks&aring; tillh&ouml;r &ouml;stbuddhismen, &auml;r det Buddha som heroiskt exempel och m&auml;nniskans inneboende s&aring; kallade buddhanatur man tar sin tillflykt till. Dharma betyder generellt den heliga v&auml;gen, men mera specifikt inneb&ouml;r det l&auml;ran, ut&ouml;vandet och f&ouml;rverkligandet av de olika stadierna p&aring; v&auml;gen mot niravana(nirvana). Sanghan &auml;r munk- och nunnegemenskapen och best&aring;r av m&auml;nnijskor som &auml;r v&auml;rdiga att ta emot g&aring;vor och som det ur religi&ouml;s synvinkel &auml;r f&ouml;rdelaktigt att ge g&aring;vor till.<O:p</O:p
  <O:p</O:p

  Tillit till Buddha, l&auml;ran och klostergemenskapen samt ett antagande av f&ouml;reskrifterna ger inte i sig n&aring;gon befrielse. V&auml;gen fr&aring;n att acceptera tillflykterna och f&ouml;reskrifterna till att uppn&aring; buddhismens slutliga m&aring;l, nirvana, kan vara l&aring;ng. Tillit och accepterande kan naturligtvis bidra till att man uppn&aring;r en b&auml;ttre &aring;terf&ouml;delse, men framf&ouml;r den som har f&ouml;resatt sig att uppn&aring; nirvana ligger en ytterst invecklad tr&auml;ning med ett omst&auml;ndligt ut&ouml;vande av olika former av meditation och t&auml;nkande. Munkar och nunnor anses vara b&auml;st rustade f&ouml;r att uppn&aring; nirvana, &auml;ven om det ocks&aring;, s&auml;rskilt inom mah&auml;yanariktningen, har intr&auml;ffat att m&auml;nniskor utanf&ouml;r klosterlivet har f&ouml;rverkligat detta ml&aring;l.

  Att man i v&aring;r tid inviger munkar och nunnor &auml;r kanske det starkaste beviset f&ouml;r buddhismens &ouml;verlevnadsform&aring;ga. Det &auml;r f&ouml;rmodligen munkarna och nunnorna som i st&ouml;rst utstr&auml;ckning praktiserar den buddhistiska l&auml;ran. Buddhismens funktion &auml;r att skapa s&aring; gynnsamma villkor f&ouml;r de enskilda individerna att de kan meditera, utvecklas och n&aring; det yttersta m&aring;let, det vill s&auml;ga utsl&auml;ckandet av beg&auml;r, hat och f&ouml;rblindelse och d&auml;rmed en upplevelse av frihet och omedelbarhet, Det &auml;r munkarna och nunnorna som genom sin klostertillvaro &auml;ger de b&auml;sta f&ouml;ruts&auml;ttningarna f&ouml;r att n&aring; detta m&aring;l. I klostret f&aring;r de m&ouml;jlighet att g&ouml;ra meditationen till en heltidssyssels&auml;ttning och Buddhas verklighetsbeskrivning till sin egen.

  Buddhismen &auml;r en religion som ofta kombinerats med andra religioner. Den har ofta f&aring;tt plats i nya kulturer genom att anpassa sig efter de gamla religionerna. Ofta har den gamla religionen och buddhismen kompletterat varandra p&aring; s&aring; s&auml;tt att de haft olika funktioner. F&aring; eller inga som tagit del av den buddhistisk l&auml;ran f&ouml;rblir ober&ouml;rda, och det kan man kalla en invigning. Ingen som har l&auml;st n&aring;gon av buddhismens paliskrifter kan undg&aring; att f&ouml;rtrollas av den vishet som f&ouml;rmedlas av Buddha, en av de st&ouml;rsta religi&ouml;sa t&auml;nkare som m&auml;nskligheten frambragt.<O:p</O:p
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 12 กุมภาพันธ์ 2007
 3. DevilBitch

  DevilBitch เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2005
  โพสต์:
  9,779
  ค่าพลัง:
  +36,901
  Hej' Gurka (น้องแตงกวา เป็นน้องสาวแตงโมหรือเปล่าเนี่ย)

  Oh; och sa en kvinna (ว๊าย...หาตัว โอ วงกลมๆ บน a ไม่มีที่เครื่องยาย)


  BRA JOB
   
 4. DevilBitch

  DevilBitch เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2005
  โพสต์:
  9,779
  ค่าพลัง:
  +36,901
  tre tillflykter หมายถึง พระรัตนตรัย องค์สามแห่งพุทธะ

  och

  fem levnadsregler ศีลห้าของการประคองตน

  ยายเคยอ่านตำราที่เพื่อนชาวสวีดิชเขาเรียนเรื่องศาสนาพุทธและเขาจะสอบ เขามาหายายและให้ยายสอนเขา ในตำราเขาอิงทางพุทธสายทิเบต แต่ที่เน้นให้รู้ก็คือข้างต้นนี่ล่ะค่ะ

  เขาบอกว่า เขานับถือพุทธไม่ได้หรอก เพราะทุกข้อเขาทำไม่ได้สักอย่าง โดยเฉพาะห้ามกินเหล่า และห้ามเจ้าชู้นี่ล่ะคือปัญหาของเขา
   
 5. ยายผีกองกอย

  ยายผีกองกอย Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 สิงหาคม 2007
  โพสต์:
  20
  ค่าพลัง:
  +41
  SATHU
   

แชร์หน้านี้

Loading...