Dhamma daily

ในห้อง 'แปลธรรมะเป็นภาษาอื่นๆ' ตั้งกระทู้โดย supatorn, 13 มีนาคม 2018.

 1. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  11,679
  กระทู้เรื่องเด่น:
  151
  ค่าพลัง:
  +25,649
  Buddhateaching.jpg
  Dhamma daily
  (๑๓๓) อาการที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน ๓ (ลักษณะการสอนของพระพุทธเจ้า ที่ทำให้คำสอนของพระองค์ ควรแก่การประพฤติปฏิบัติตาม และทำให้เหล่าสาวกเกิดความมั่นใจเคารพเลื่อมใสในพระองค์อย่างแท้จริง — the Three Aspects of the Buddha’s Teaching; the Buddha’s manners of teaching)

  ๑. อภิญญายธัมมเทสนา (ทรงแสดงธรรมด้วยความรู้ยิ่ง, ทรงรู้ยิ่งเห็นจริงเองแล้ว จึงทรงสอนผู้อื่น เพื่อให้รู้ยิ่งเห็นจริงตาม ในธรรมที่ควรรู้ยิ่งเห็นจริง — Having himself fully comprehended, he teaches others for the full comprehending of what should be fully comprehended; teaching with full comprehension)

  ๒. สนิทานธัมมเทสนา (ทรงแสดงธรรมมีเหตุผล, ทรงสั่งสอนชี้แจงให้เห็นเหตุผล ไม่เลื่อนลอย — He teaches the doctrine that has a causal bias; teaching in terms of or with reference to causality)

  ๓. สัปปาฏิหาริยธัมมเทสนา (ทรงแสดงธรรมให้เห็นจริงได้ผลเป็นอัศจรรย์, ทรงสั่งสอนให้มองเห็นชัดเจนสมจริงจนต้องยอมรับ และนำไปปฏิบัติได้ผลจริงเป็นอัศจรรย์ — He teaches the doctrine that is wondrous as to its convincing power and practicality; teaching in such a way as to be convincing and practical)

  ข้อ ๑ บางท่านแปลว่า ทรงแสดงธรรมเพื่อความรู้ยิ่ง

  M.II.9; A.I.276. ม.ม.๑๓/๓๓๐/๓๒๒; องฺ.ติก.๒๐/๕๖๕/๓๕๖.
  :- http://www.dhammathai.org/dhamma/group03.php?#100
   
 2. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  11,679
  กระทู้เรื่องเด่น:
  151
  ค่าพลัง:
  +25,649
  ถวายพรพระ (อิติปิ โส)
  ถวายพรพระ (อิติปิ โส)
  อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสานัง พุทโธ ภะคะวาติ (พุทธคุณ)

  สะวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติ (อ่านว่า วิญญูฮีติ) (ธรรมคุณ)

  สุปะฎิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
  อุชุปะฎิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
  สามีจิปะฎิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
  ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฎฐะปุริสะ ปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณีโฆ อะนุตะรัง ปัญญักเขตตัง โลกัสสาติ (สังฆคุณ)
  Buddha Vandana

  Iti pi so Bhagavâ-Araham Sammâ-sambuddho.
  Vijjâ-carana sampanno Sugato Lokavidû Anuttarro
  Purisa-damma-sârathi Satthâ deva-manussânam
  Buddho Bhagavâti

  Translation - Homage to the Buddha
  Thus indeed, is that Blessed One: He is the Holy One, fully enlightened, endowed with clear vision and virtuous conduct, sublime, the Knower of the worlds, the incomparable leader of men to be tamed, the teacher of gods and men, enlightened and blessed.

  Dhamma Vandana

  Svâkkhato Bhagavatâ Dhammo Sanditthiko Akâliko Ehi-passiko Opanâyiko Paccattam
  veditabbo viññuhiti.

  Translation - Homage to the Teachings
  The Dhamma of the Blessed One is perfectly expounded; to be seen here and how; not delayed in
  time; inviting one to come and see; onward leading (to Nibbana); to be known by the wise, each for himself.

  Sangha Vandana

  Supati-panno Bhagavato sâvaka sangho, Ujupati-panno Bhagavato sâvaka sangho.
  Ñâya-patipanno Bhagavato sâvaka sangho. Sâmici-patipanno Bhagavato sâvaka sangho
  Yadidam cattâri purisa yugâni attha-purisa-puggalâ Esa Bhagavato sâvaka sangho.
  Âhu-neyyo, pâhu-neyyo, Dakkhi-neyyo,añjalikaraniyo, anuttaram puññakkhetam lokassâti

  Translation - Homage to the Disciples of the Buddha
  The Sangha of the Blessed One's disciples has entered on the good way; the Sangha of the Blessed One's disciples has entered on the straight way; the Sangha of the Blessed One's disciples has entered on the proper way, that is to say; the Four Pairs of Men, the Eight Types of Persons; the Sangha of the Blessed One's disciples is fit for gifts, fit for hospitality, fit for offerings, and fit for reverential salutation, as the incomparable field of merit for the world.
  :- http://www.buddhanet.net/pali_chant.htm
   
 3. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  11,679
  กระทู้เรื่องเด่น:
  151
  ค่าพลัง:
  +25,649
  คาถาแผ่ส่วนกุศล (Pattidana) - Transference of Merits
  อิทัง เม มาตาปิตูนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ มาตาปิตะโร
  (ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดา บิดาของข้าพเจ้า ขอให้มารดา บิดาของข้าพเจ้ามีความสุข)
  Idang me mātāpitūnang hotu sukhitā hontu mātāpitaro
  May this merit share with my parents
  , may they be happy

  อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย
  (ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า ขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุข)
  Idang me nātinang hotu sukhitā hontu nātayo
  May this merit share with my relatives
  , may they be happy

  อิทัง เม คุรูปัชฌายาจริยานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ คุรูปัชฌายาจริยา
  (ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพ เจ้า ขอให้ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุข)
  Idang me gurū-pajjhāyā cariyānang hotu sukhitā hontu gurū-pajjhāyā cariyā
  May this merit share with my teachers and preceptors
  , may they be happy

  อิทัง สัพพะเทวะตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพเทวา
  (ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข)
  Idang sabba devānang hotu sukhitā hontu sabbe devā
  May this merit share with all divide beings
  , may they be happy

  อิทัง สัพพะเปตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เปตา
  (ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข)
  Idang sabba petānang hotu sukhitā hontu sabbe petā
  May this merit share with all hungry ghosts
  , may they be happy

  อิทัง สัพพะเวรีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพเวรี
  (ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้ง ปวง ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข)
  Idang sabba verīnang hotu sukhitā hontu sabbe verī
  May this merit share with all enemies
  , may they be happy

  อิทัง สัพพะสัตตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ สัตตา
  (ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้ากันเทอญ)
  Idang sabba sattānang hotu sukhitā hontu sabbe sattā
  May this merit share with all beings
  , may they be happy

  ………………………………………………………………………..
  :- http://chanting-book-for-buddha.blogspot.com/2013/04/pattidana-transference-of-merits.html
   
 4. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  11,679
  กระทู้เรื่องเด่น:
  151
  ค่าพลัง:
  +25,649

  กรวดน้ำย่อ (Patti Dāna) - Transference of Merits to Departed Relatives
  อิทัง เม ญาตินัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย
  (ขอผลบุญกุศลนี้จงสำเร็จประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายของข ้าพเจ้า ขอญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด)

  Idam me nātinam hotu-sukhitā hontu nātayo
  May my relatives share these merits and may they be happy
  ......................................................................................................................
   
 5. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  11,679
  กระทู้เรื่องเด่น:
  151
  ค่าพลัง:
  +25,649
  eightfold-path.gif
  Eightfold Path
  The Noble Eightfold Path consists of;

  1. Right view (samma-ditthi),
  2. Right resolve (samma-sankappa),
  3. Right speech (samma-vaca),
  4. Right action (samma-kammanta),
  5. Right livelihood (samma-ajiva),
  6. Right effort (samma-vayama).
  7. Right mindfulness (samma-sati),
  8. Right concentration (samma-samadhi)
  The Eightfold Path is well known in all Buddhist traditions and is the basis of the Buddhist practice. This having been said, it is not often clear as to how one should apply oneself to practicing and realizing the eightfold path as a manifest practice, constantly present in one’s daily life. This i feel is due to the fact that the eight classes of treading the path are listed, but rarely explained in the context of what consists of the practicing of each facet of the path.
  For example; Right view (samma-ditthi) – it is easy to say that one should practice having the right view, but this suggestion is useless unless it is explained to the disciple what is meant by “right view” – “wrong view” should also be explained, in order for the practitioner to be able to differentiate between the two.

  “Right View” (Samma Dhitthi) in the eightfold path, means that one is conscious and convinced of the truth of the concept of the “Four Noble Truths” – (Dhukka, Samutaya, Nirodha and Maggha).

  Right effort (samma-vayama), means to practice and maintain the 4 Sammaphadana (leaving behind past negative actions, culturing future auspicious actions, avoiding further negative actions, and maintaining the merits of previous positive actions)
  For those who wish to study the complete analysis of what consists of correctly applying the practice of the 8 fold path, i shall be publishing an article on this matter on the Dhamma blog here on the Dharmathai portal. This particular blog section of dharmathai dot com is for beginners Buddhism and therefore should not go into too much further detail on this matter here.
  :- http://www.dharmathai.com/dhamma-blog/eightfold-path/
   
 6. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  11,679
  กระทู้เรื่องเด่น:
  151
  ค่าพลัง:
  +25,649
  มโนปุพฺพงฺคมา ธมฺมา มโนเสฎฺฐา มโนมยา
  อ่านว่า (มะ-โน-ปุบ-พัง-คะ-มา-ทำ-มา-มะ-โน-เสด-ถา-มะ-โน-มะ-ยา)
  ธรรมทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่ มีใจเป็นประธาน สำเร็จลงแล้วด้วยใจ

  คนจะดี จะชั่ว ก็อยู่ที่ "ใจ" ตัวเดียวครับ ไม่ว่าสิ่งแวดล้อมรอบตัวจะชั่ว แต่ถ้า "ใจ" ไม่ชั่ว บุคคลนั้นย่อมเป็นคนดี

  เช่นเดียวกัน แม้สิ่งแวดล้อมรอบตัวจะดี แต่ถ้า "ใจ" ชั่ว บุคคลนั้นย่อมเป็นคนชั่ว

  " ทุกสิ่งนั้นให้ดูที่เจตนาของใจ มิใช่ผลที่ได้ออกมา "
   
 7. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  11,679
  กระทู้เรื่องเด่น:
  151
  ค่าพลัง:
  +25,649
  Dhammapīti sukhaṃ seti
  vippasannena cetasā.
  Ariyappavedite dhamme
  sadā ramati paṇḍito.
  Listen: http://host.pariyatti.org/dwob/dhammapada_6_79.mp3
  One who drinks deep the Dhamma
  lives happily with a tranquil mind.
  The wise one ever delights in the Dhamma
  made known by the Noble One (the Buddha).
   
 8. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  11,679
  กระทู้เรื่องเด่น:
  151
  ค่าพลัง:
  +25,649
  อาราธนาศีล 5 (Aradhana Tisarana PancaSila) – Request for the Three Refuges and the Five Precepts from Bhikku.
  นมัสการพระพุทธเจ้า (Buddhābhivādanā) – Homage to the Buddha
  นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (3 จบ)
  (ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์นั้น ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง)
  Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa (repeat three times)
  Homage to the Blessed One, the Worthy One, the Perfectly Self-awakened One
  …………………………………………………………………………………………………….
  ไตรสรณคมน์ (Tisarana) - The Three Refuges usually recited prior the Five Precepts.

  พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ - (ข้าพเจ้าขอถือเอา พระพุทธ เป็นที่พึ่งที่ระลึก)
  Buddham saranam gacchami - I go to the Buddha for refuge.

  ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ - (ข้าพเจ้าขอถือเอา พระธรรม เป็นที่พึ่งที่ระลึก)
  Dhammam saranam gacchami - I go to the Dhamma for refuge.

  สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ - (ข้าพเจ้าขอถือเอา พระสงฆ์ เป็นที่พึ่งที่ระลึก)
  Sangham saranam gacchami - I go to the Sangha for refuge.

  ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ - (ข้าพเจ้าขอถือเอา พระพุทธ เป็นที่พึ่งที่ระลึกเป็นครั้งที่สอง)
  Dutiyampi Buddham saranam gacchami - For a second time, I go to the Buddha for refuge.

  ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ - (ข้าพเจ้าขอถือเอา พระธรรม เป็นที่พึ่งที่ระลึกเป็นครั้งที่สอง)
  Dutiyampi Dhammam saranam gacchami - For a second time, I go to the Dhamma for refuge.

  ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ - (ข้าพเจ้าขอถือเอา พระสงฆ์ เป็นที่พึ่งที่ระลึกเป็นครั้งที่สอง)
  Dutiyampi Sangham saranam gacchami - For a second time, I go to the Sangha for refuge.

  ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ - (ข้าพเจ้าขอถือเอา พระพุทธ เป็นที่พึ่งที่ระลึกเป็นครั้งที่สาม)
  Tatiyampi Buddham saranam gacchami - For a third time, I go to the Buddha for refuge.

  ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ - (ข้าพเจ้าขอถือเอา พระธรรม เป็นที่พึ่งที่ระลึกเป็นครั้งที่สาม)
  Tatiyampi Dhammam saranam gacchami - For a third time, I go to the Dhamma for refuge.

  ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ - (ข้าพเจ้าขอถือเอา พระสงฆ์ เป็นที่พึ่งที่ระลึกเป็นครั้งที่สาม)
  Tatiyampi Sangham saranam gacchami - For a third time, I go to the Sangha for refuge
  …………………………………………………………………………………………………..
  ศีล 5 (panca-sila) - The Five Precepts
  1. ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ - (เว้นจากทำลายชีวิต)
  Panatipata veramani sikkhapadam samadiyami
  I undertake the precept to refrain from destroying living beings, prohibits killing, hurting and torturing.
  2. อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ - (เว้นจากถือเอาของที่เขามิได้ให้)
  Adinnadana veramani sikkhapadam samadiyami
  I undertake the precept to refrain from taking that which is not given, stealing, actions supporting stealing.
  3. กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ - (เว้นจากประพฤติผิดในกาม)
  Kamesu micchacara veramani sikkhapadam samadiyami
  I undertake the precept to refrain from sexual misconduct, infidelity in marriage life.
  4. มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ - (เว้นจากพูดเท็จ)
  Musavada veramani sikkhapadam samadiyami
  I undertake the precept to refrain from false speech, lies.
  5. สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ - (เว้นจากของเมา คือ สุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท)
  Suramerayamajja pamadatthana veramani sikkhapadam samadiyami
  I undertake the precept to refrain from intoxicating drinks and drugs which lead to carelessness.
  ……………………………………………………………………………..
  อาราธนาศีล 5 (Aradhana Tisarana PancaSila) – Request for the Three Refuges and the Five Precepts from Bhikku.
  (Individual request: change Mayam to Aham, and Yaacaama to Yaacaami)
  มะยัง ภันเต ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ
  (ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอศีล ๕ ข้อ เพื่อจะรักษาไว้ทีละข้อ พร้อมทั้งพระรัตนตรัย)

  Mayam (Aham) bhante, ti-saranena saha panca sīlāni yācāma (yācāmi).

  Venerable Sir, we (I) request the Three Refuges and the Five Precepts.
  May we (I), Venerable Sir, observe the Five Precepts together with the Three Refuges.

  ทุติยัมปิ มะยัง ภันเต ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ
  (แม้ครั้งที่สอง ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอศีล ๕ ข้อ เพื่อจะรักษาไว้ทีละข้อ พร้อมทั้งพระรัตนตรัย)
  Dutiyampi mayam bhante, ti-saranena saha panca sīlāni yācāma
  Venerable Sir, for the second time, we request the Three Refuges and the Five Precepts
  For the second time, May we, O Venerable Sir, observe the Five Precepts together with the Three Refuges.

  ตะติยัมปิ มะยัง ภันเต ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ
  (แม้ครั้งที่สาม ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอศีล ๕ ข้อ เพื่อจะรักษาไว้ที่ละข้อๆ พร้อมทั้งพระรัตนตรัย)

  Tatiyampi mayam bhante, ti-saranena saha panca sīlāni yācāma
  Venerable Sir, for the third time, we request the Three Refuges and the Five Precepts
  For the third time, May we, O Venerable Sir, observe the Five Precepts together with the Three Refuges.
  Repeat after Bhikku 3 times:
  นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)
  (ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์นั้น ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง)
  Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa (repeat three times)
  Homage to the Blessed One, the Worthy One, the Rightly Self-Awakened One

  Repeat after Bhikku:

  พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ - (ข้าพเจ้าขอถือเอา พระพุทธ เป็นที่พึ่งที่ระลึก)
  Buddham saranam gacchami - I go to the Buddha for refuge.

  ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ - (ข้าพเจ้าขอถือเอา พระธรรม เป็นที่พึ่งที่ระลึก)
  Dhammam saranam gacchami - I go to the Dhamma for refuge.

  สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ - (ข้าพเจ้าขอถือเอา พระสงฆ์ เป็นที่พึ่งที่ระลึก)
  Sangham saranam gacchami - I go to the Sangha for refuge.

  ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ - (ข้าพเจ้าขอถือเอา พระพุทธ เป็นที่พึ่งที่ระลึกเป็นครั้งที่สอง)
  Dutiyampi Buddham saranam gacchami - For a second time, I go to the Buddha for refuge.

  ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ - (ข้าพเจ้าขอถือเอา พระธรรม เป็นที่พึ่งที่ระลึกเป็นครั้งที่สอง)
  Dutiyampi Dhammam saranam gacchami - For a second time, I go to the Dhamma for refuge.

  ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ - (ข้าพเจ้าขอถือเอา พระสงฆ์ เป็นที่พึ่งที่ระลึกเป็นครั้งที่สอง)
  Dutiyampi Sangham saranam gacchami - For a second time, I go to the Sangha for refuge.

  ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ - (ข้าพเจ้าขอถือเอา พระพุทธ เป็นที่พึ่งที่ระลึกเป็นครั้งที่สาม)
  Tatiyampi Buddham saranam gacchami - For a third time, I go to the Buddha for refuge.

  ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ - (ข้าพเจ้าขอถือเอา พระธรรม เป็นที่พึ่งที่ระลึกเป็นครั้งที่สาม)
  Tatiyampi Dhammam saranam gacchami - For a third time, I go to the Dhamma for refuge.

  ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ - (ข้าพเจ้าขอถือเอา พระสงฆ์ เป็นที่พึ่งที่ระลึกเป็นครั้งที่สาม)
  Tatiyampi Sangham saranam gacchami - For a third time, I go to the Sangha for refuge

  Bhikku:
  ติสะระณะคะมะนัง นิฏฐิตัง
  Ti-sarana-gamanam nitthitam. - This ends the going for refuge.

  All:

  อามะ ภันเต
  Āma bhante. - Yes, Venerable Sir.
  ……………………………………………………………………………………………………………

  คำสมาทานศีล 5 – Acceptance of the Five Precepts, repeat each precept after Bhikku:

  1. ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

  (ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท คือเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นจากการฆ่า การเบียดเบียน การทำร้ายร่างกายคนและสัตว์
  แล้วมีจิตใจประกอบด้วยเมตตากรุณา มีความปรารถนาดี และสงสารเห็นอกเห็นใจผู้อื่นสัตว์อื่น)

  Pānātipātā veramanī sikkhā-padam samādiyāmi
  I undertake the training rule to refrain from taking life.

  2. อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

  (ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท คือเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้ าของไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งขโมยหรือโจร อันได้แก่ ลัก ฉก ชิง วิ่งราว ขู่กรรโชก ขู่เข็ญ ปล้น จี้ ตู่ ฉ้อโกง หลอก ลวง ปลอม ตระบัด เบียดบัง สับเปลี่ยน ลักลอบ ยักยอก และรับสินบน
  แล้วเป็นผู้มีความขยันประกอบสัมมาชีพ บริจาคทาน และเคารพในกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของผู้อื่น)

  Adinnādānā veramanī sikkhā-padam samādiyāmi

  I undertake the training rule to refrain from stealing.
  3. กาเมสุ มิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
  (ข้าพเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบท คือ เจตนาเป็นเครื่องงดเว้น เว้นจากการประพฤติผิดในกาม)

  Kāmesu micchācārā veramanī sikkhā-padam samādiyāmi
  I undertake the training rule to refrain from sexual misconduct.
  4. มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
  (ข้าพเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบท คือ เจตนาเป็นเครื่องงดเว้นจากมุสาวาท เว้นจากการพูดเท็จ คำไม่เป็นจริง และคำล่อลวง อำพรางผู้อื่น)

  Musāvādā veramanī sikkhā-padam samādiyāmi
  I undertake the training rule to refrain from telling lies.
  5. สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

  (ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท คือเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นจากการดื่มน้ำเมาอันเป็นที ่ตั้งแห่งความประมาท อันได้แก่ น้ำสุรา เมรัย เครื่องดื่มมึนเมาอื่น ๆ และการเสพยาเสพติดอื่นๆ เช่น ฝิ่น เฮโรอีน กัญชา ยาบ้า ฯลฯ)

  Surā-meraya-majja-pamādatthānā veramanī sikkhā-padam samādiyāmi
  I undertake the training rule to refrain from intoxicating liquors and drugs that lead to carelessness.
  Bhikku:
  อิมานิ ปัญจะสิกขาปะทานิ
  Imāni panca sikkhā-padāni: - These are the five training rules.

  สีเลนะ สุคะติง ยันติ – (ศีล นั้นจักเป็นเหตุให้ถึงความสุข)
  Sīlena sugatim yanti. - Through Precepts people go for happiness.

  สีเลนะ โภคะสัมปะทา - (ศีล นั้นจักเป็นเหตุให้ได้มาซึ่ง โภคทรัพย์)
  Sīlena bhoga-sampadā. - Through Precepts people go for good fortune.

  สีเลนะ นิพพุติง ยันติ - (และศีลนั้นยัง จะเป็นเหตุให้ได้ไปถึง นิพพาน คือความดับเย็นจากกิเลศ เครื่องเศร้าหมอง ทั้งปวง)
  Sīlena nibbutim yanti. - Through Precepts people attain the extinction of passion.

  ตัสฺมา สีลัง วิโสธะเย - (ศีล จึงเป็นสิ่งที่วิเศษนักที่เธอทั้งหลายพึงยึดถือเป็นห ลัก ประจำชีวิต ประจำจิตใจ ปฏิบัติ ให้ได้ ดังนี้ แล)
  Tasmā sīlam visodhaye. - Therefore let they purify their Precepts.

  All:

  สาธุ ภันเต
  Sadhu bhante - Well said, Venerable sir

  กราบ 3 ครั้ง (prostrate 3 times)
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 6 พฤษภาคม 2018
 9. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  11,679
  กระทู้เรื่องเด่น:
  151
  ค่าพลัง:
  +25,649
  คมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี ตอน หลักชาวพุทธ ๑๑ (ศาสนาแห่งความเพียร)

  Media Studio
  Published on Jan 10, 2018
   
 10. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  11,679
  กระทู้เรื่องเด่น:
  151
  ค่าพลัง:
  +25,649
  รักด้วยสมองและหัวใจ(Subtitle English) : คมธรรมประจำวัน โดย ท่าน ว.วชิรเมธี

  เมฆหมอกของชีวิต(Subtitle English) : คมธรรมประจำวัน โดย ท่าน ว.วชิรเมธี

  เป็นสุขในทุกวัน (Subtitle English) : คมธรรมประจำวัน โดย ท่าน ว.วชิรเมธี

  ว.วชิรเมธี v.vajiramedhi
  Published on Mar 19, 2012


   
 11. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  11,679
  กระทู้เรื่องเด่น:
  151
  ค่าพลัง:
  +25,649
  ผู้หญิงกับนิพพาน(Subtitle English) : คมธรรมประจำวัน โดย ท่าน ว.วชิรเมธี

  นิทานชาล้นถ้วย(Subtitle English) : คมธรรมประจำวัน โดย ท่าน ว.วชิรเมธี

  คน 4 ประเภท(Subtitle English) : คมธรรมประจำวัน โดย ท่าน ว.วชิรเมธี


  ว.วชิรเมธี v.vajiramedhi
  Published on Mar 28, 2012

   
Loading...

แชร์หน้านี้

Loading...