Dhamma daily

ในห้อง 'แปลธรรมะเป็นภาษาอื่นๆ' ตั้งกระทู้โดย supatorn, 13 มีนาคม 2018.

 1. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,753
  กระทู้เรื่องเด่น:
  165
  ค่าพลัง:
  +27,141
  อกฺขาตาโร ตถาคตา

  อ่านว่า "อัก-ขา-ตา-โร-ตะ-ถา-คะ-ตา"

  ตถาคต(พระพุทธเจ้า)เป็นแต่เพียงผู้บอกเท่านั้น (มรรค-ผล ทั้งหลายท่านจะได้มาก็จากความเพียรของท่านเอง)
  :- http://gigcomputer.net/board/index.php/topic,257.0.html
   
 2. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,753
  กระทู้เรื่องเด่น:
  165
  ค่าพลัง:
  +27,141
  For December 3, 2018

  "Yathā ahaṃ tathā ete;
  yathā ete tathā ahaṃ."
  Attānaṃ upamaṃ katvā,
  na haneyya na ghātaye.
  Listen

  "As I am, so are others;
  as others are, so am I."
  Having thus identified self and others,
  harm no one nor have them harmed.

  Sutta Nipāta 3.710
   
 3. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,753
  กระทู้เรื่องเด่น:
  165
  ค่าพลัง:
  +27,141
  พุทธศาสนสุภาษิต
  หมวดที่ ๑๗ เกื้อกูลสังคม

  ธนํ จเช องฺควรสฺส เหตุ

  พึงสละทรัพย์ เพื่อรักษาอวัยวะ

  องฺคํ จเช ชีวิตํ รกฺขมาโน

  พึงสละอวัยวะ เพื่อรักษาชีวิต

  องฺคํ ธนํ ชีวิตญจฺาปิ สพฺพํ จเช นโร ธมฺมมนุสฺสรนฺโต

  พึงสละอวัยวะ ทรัพย์ และ แม้ชีวิต เพื่อรักษาความถูกต้อง

  จเช มตฺตาสุขํ ธีโร

  ผู้ฉลาดควรสละสุขเล็กน้อย เพื่อสุขยิ่งใหญ่ของส่วนรวม

  {O}องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สมเด็จพระบรมมหาศาสดา{O}

  ทรงตรัสสอนเหล่าเวไนยสัตว์เอาไว้ว่า

  จเช ธนํ องฺควรสฺส เหตุ องฺคํ จเช ชีวิตํ รกฺขมาโน
  องฺคํ ธนํ ชีวิตญฺจาปิ สพฺพํ จเช นโร ธมฺมมนุสฺสรนฺโต


  พึงสละทรัพย์ เพื่อรักษาอวัยวะ พึงสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิต
  เมื่อเล็งเห็นประโยชน์สูงสุด พึงสละทั้งอวัยวะ และชีวิต เพื่อรักษาธรรมไว้
  .....................
   
 4. เสขะปฎิสัมภิทา

  เสขะปฎิสัมภิทา ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเรา ตถาคต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 สิงหาคม 2014
  โพสต์:
  2,485
  ค่าพลัง:
  +3,042
   
 5. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,753
  กระทู้เรื่องเด่น:
  165
  ค่าพลัง:
  +27,141
  พระในบ้านเป็นเนื้อนาบุญของครอบครัว
  Virtuous parents are the family’s merit field.

  พระในตัวเป็นเนื้อนาบุญของเรา
  The Dhammakaya within us is our personal merit field.
   
 6. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,753
  กระทู้เรื่องเด่น:
  165
  ค่าพลัง:
  +27,141
 7. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,753
  กระทู้เรื่องเด่น:
  165
  ค่าพลัง:
  +27,141
 8. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,753
  กระทู้เรื่องเด่น:
  165
  ค่าพลัง:
  +27,141
 9. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,753
  กระทู้เรื่องเด่น:
  165
  ค่าพลัง:
  +27,141
  วิสาขบูชา วันสำคัญสากลโลก

  dmc tv
  Published on Apr 16, 2011
   
 10. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,753
  กระทู้เรื่องเด่น:
  165
  ค่าพลัง:
  +27,141
  NEW YOU พระอาจารย์ชยสาโร

  THE STANDARD
  Published on Dec 31, 2018
   
 11. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,753
  กระทู้เรื่องเด่น:
  165
  ค่าพลัง:
  +27,141
  in a nutshell : Purpose of life by Ajahn Jayasaro

  ธรรมะ โดย พระอาจารย์ชยสาโร/ Dhamma by Ajahn Jayasaro
  Published on Aug 5, 2019
  อะไรคือเป้าหมายของชีวิต? ในฐานะชาวพุทธ เราไม่เชื่อว่าชีวิตนั้นถูกกำหนดเอาไว้แล้วโดยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ในฐานะมนุษย์ เราเกิดมาบนโลกนี้ ในภพภูมินี้ เนื่องด้วยผลแห่งกรรมจากการกระทำทางกาย วาจา และใจในอดีตชาติ เพราะฉะนั้นจริงๆ แล้ว คำถามที่สำคัญ คือ เราจะทำชีวิตนี้ให้ดีที่สุดได้อย่างไร หรือเราจะทำอย่างไรเพื่อให้ชีวิตนี้มีความหมายและเป้าหมายอย่างดีที่สุด ดังนั้นมันไม่ใช่การพยายามแสวงหาเป้าหมาย หรือความหมายของชีวิตจากสิ่งภายนอก แต่เป็นการย้อนกลับมาพิจารณาว่า ชีวิตนี่คืออะไร และจะใช้ชีวิตนี้ให้ดีที่สุดได้อย่างไร ชาวพุทธเราเชื่อว่า การเกิดเป็นมนุษย์เป็นโอกาสอันยิ่งใหญ่ เพราะเรามีความสามารถหรือศักยภาพพิเศษที่จะละบาป บำเพ็ญกุศล และชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ ถึงแม้ว่าเราทั้งหลายจะมีความเอนเอียงหรือมีนิสัยที่จะโลภ เห็นแก่ตัว โกรธ อิจฉา และต่างๆ นานา สิ่งเหล่านั้นก็เป็นเพียงแค่ความเคยชิน มันไม่ใช่โชคชะตาของเรา และเราสามารถเรียนรู้ที่จะทำให้ตัวเราเป็นอิสระจากความเคยชินเหล่านั้นได้ และนอกจากนี้ยังมีคุณธรรมต่างๆ เช่น ความเมตตา ความกรุณา ความอดทน และอื่นๆ ซึ่งคุณธรรมที่สูงส่งเหล่านี้ เราสามารถเห็นประจักษ์ได้ในบางบุคคล และสามารถพัฒนาให้เกิดขึ้นได้ในตัวเราทุกคน โดยเนื้อแท้แล้ว ชีวิตที่ดี ชีวิตที่มีความหมายและเป้าหมาย คือ ชีวิตที่ให้ความสำคัญกับมิติทางด้านจิตใจมากกว่าวัตถุภายนอก ซึ่งในที่นี้หมายถึงการฝึกตนเองให้ละสิ่งทั้งหลายที่เป็นอกุศล เช่น เห็นแก่ตัว ความหยาบกระด้าง เป็นต้น และพัฒนาสิ่งดีงามทั้งหลายให้เกิดขึ้น พระอาจารย์ชยสาโร
   
 12. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,753
  กระทู้เรื่องเด่น:
  165
  ค่าพลัง:
  +27,141
 13. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,753
  กระทู้เรื่องเด่น:
  165
  ค่าพลัง:
  +27,141
  100 Quotes by Gautama Buddha

  Relax and Learn
  Apr 13, 2018
  Gautama Buddha (Author), Katie Haigh (Narrator) Gautama Buddha is also known as Siddharta Gautama, or simply the Buddha, which means "Awakened" or "Enlightened". Born a prince, he chose a path of ascetism only to realize that it was as profound an illusion as self-indulgence. He achieved Enlightenment after 49 days of meditation; his awakening led him to discover the cause of suffering and the ways to eliminate it. These discoveries founded Buddhism, and his Four Noble Truths still form the heart of its teachings.

   
 14. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,753
  กระทู้เรื่องเด่น:
  165
  ค่าพลัง:
  +27,141
 15. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,753
  กระทู้เรื่องเด่น:
  165
  ค่าพลัง:
  +27,141
 16. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,753
  กระทู้เรื่องเด่น:
  165
  ค่าพลัง:
  +27,141
 17. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,753
  กระทู้เรื่องเด่น:
  165
  ค่าพลัง:
  +27,141
 18. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,753
  กระทู้เรื่องเด่น:
  165
  ค่าพลัง:
  +27,141
  New Heart New World 2 : พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี

  New Heart New World
  Mar 5, 2014
   
 19. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,753
  กระทู้เรื่องเด่น:
  165
  ค่าพลัง:
  +27,141
  นิทานธรรมะกับ ว วชิรเมธี1.wmv

  JchaiJane
  Sep 29, 2012
  มัจฉชาดก ไฟราคะ

  watintaram
  Dec 14, 2010

   
 20. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,753
  กระทู้เรื่องเด่น:
  165
  ค่าพลัง:
  +27,141
  Perspective EP.14 : พระอาจารย์ชาคิโน - อดีตช่างภาพสู่พระสายปฎิบัติสายพระอาจารย์ [21 เม.ย 62]

  JSL Global Media
  Apr 21, 2019
   

แชร์หน้านี้

Loading...