"IBSCมจร"เปิดหลักสูตรปั้นพระสอนสมาธิสู่อินเตอร์

ในห้อง 'ข่าวพุทธศาสนา' ตั้งกระทู้โดย SiTa, 12 กุมภาพันธ์ 2018.

 1. SiTa

  SiTa ทีม ธรรมทาน ทีม ธรรมทาน

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มิถุนายน 2006
  โพสต์:
  9,983
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1,225
  ค่าพลัง:
  +33,551
  102691_th.jpg

  "IBSCมจร"เปิดหลักสูตรปั้นพระสอนสมาธิสู่อินเตอร์

  วันที่ 12 ก.พ.2561 ตามที่มีการประชุมโครงการอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ของคณะกรรมการอำนวยการและดำเนินงานโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ 24/2561 เมื่อวันที่ 5 ก.พ.2561 ที่วัดมหาธาตุฯ กรุงเทพมหานครที่ผ่านมา มีประเด็นก็คือว่ามีความต้องการพระธรรมทูตที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ เพราะจะอำนวยประโยชน์ในการเผยแผ่ได้มากนั้น

  พระมหาหรรษา ธัมมหาโส ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ (IBSC) และหลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) เปิดเผยว่า ด้วยปัญหาที่สะท้อนผ่านจากพระธรรมทูตที่ทำหน้าที่เผยแผ่ธรรมแก่ชาวต่างชาติในทวีปยุโรปและอเมริกาที่ว่า พระสงฆ์ไทย รวมถึงฆราวาสที่ทำหน้าที่สอนกรรมฐานแก่ชาวต่างชาติมักจะประสบปัญหาการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร จนทำให้การสอนกรรมฐานไม่บรรลุผล และทำให้การเผยแผ่เข้าไม่ถึงความต้องการที่แท้จริงของชาวต่างประเทศที่ต้องการศึกษาและพัฒนาสติกับสมาธิอย่างลึกซึ้ง

  "อาศัยเหตุผลและตัวแปรดังกล่าว จึงทำให้คณะกรรมการประจำวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2561 วันที่ 9 ก.พ.2561 ได้พิจารณาอนุมัติให้วิทยาลัยร่วมกับสถาบันวิปัสสนาธุระเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิปัสสนาจารย์ หรือครูสมาธิ โดยใช่เวลาเรียน 1 ปี 24 หน่วยกิต หรือ 2 ภาคการศึกษาเท่านั้น สาระสำคัญของหลักสูตรจะเน้นการพัฒนาเทคนิค ทักษะการสอน เทคนิคการสอบอารมณ์ การออกแบบ และการพัฒนาสถานปฏิบัติธรรม รวมถึงจรรยาบรรณของวิปัสสนาจารย์" พระมหาหรรษา กล่าวและว่า

  เป้าหมายสำคัญของการพัฒนาหลักสูตรนี้ คือ ครูสมาธิสามารถใช้ภาษาอังกฤษสอนสมาธิได้อย่างคล่องแคล้ว ครูสมาธิสามารถมีเทคนิคและมีทักษะการสอนได้อย่างมีจรรยาบรรณ และเมื่อจบแล้ว สามารถจัดตั้งสำนักปฏิบัติ หรือพัฒนาสำนักปฏิบัติให้สามารถรองรับชาวไทยและชาวต่างประเทศ รวมถึงเดินทางไปสอนธรรมในต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิผล

  "ทั้งนี้ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาจะเน้นผู้ที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติสมาธิมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงผู้ที่กำลังทำหน้าที่เป็นครูสอนสมาธิ ซึ่งเมื่อจบแล้ว หรือยังไม่จบ จะสามารถนำแนวทางดังกล่าวไปปรับใช้สอนกรรมฐานต่อไป พร้อมกันนี้ ผู้เข้าศึกษาต้องผ่านฝึกสอนกรรมฐานแก่ชาวต่างชาติ 380 ชั่วโมง จึงจะมีสิทธิ์รับประกาศนียบัตรจากวิทยาลัย" ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติและหลักสูตรสันติศึกษา กล่าว

  ขอบคุณที่มา
  http://www.banmuang.co.th/news/education/102691
   

แชร์หน้านี้

Loading...