NEW ! NEW AGE PLUS + พลังงานใหม่ พลังงานอิสระ .. GRAND NATURE

ในห้อง 'วิทยาศาสตร์ทางจิต - ลึกลับ' ตั้งกระทู้โดย JINTAWADEE, 2 เมษายน 2020.

สถานะของกระทู้:
กระทู้ถูกปิด ไม่สามารถโพสต์ตอบกลับได้
 1. Little Duck

  Little Duck เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 พฤษภาคม 2008
  โพสต์:
  1,020
  ค่าพลัง:
  +1,981
  GRAND NATURE = Survival Of The Fittest ? หลักการดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม
  การอยู่รอดของผู้เหมาะสม, กระบวนการคัดเลือกโดยธรรมชาติ .


  GRAND = 7+18+1+14+4+14 = 44 DD
  NATURE = 14+1+20+21+18+5 = 79 GRAND INTELLIGENCE
  44 + 79 = 123 AVAILABLE WORLD
  12+3 = 15 OPENING
  1+23 = 24 BEGINING DATA
  1+2+3 = 6 FUNCTION ..


  หากดูผลลัพธ์ของ GRAND = 7+18+1+14+4+14 = 44 DD แสดงให้เห็นถึง ความสำคัญ ความยิ่งใหญ่ การรวบรวมผู้มีความรู้ องค์ความรู้ ภูมิปัญญา

  และเมื่อดูผลลัพธ์ของ NATURE = 14+1+20+21+18+5 = 79 GRAND INTELLIGENCE แสดงให้เห็นถึง การการรวบรวมสติปัญญาครั้งสำคัญ ในการปรับดุลยภาพให้เกิดขึ้นแก่ธรรมชาติ และ สรรพสิ่ง

  หากนำผลลัพธ์มารวมกัน GRAND + NATURE = 44 + 79 = 123 AVAILABLE WORLD และยังหมายถึง LOVE CONECTING และยังหมายถึง 12+3 = 15 OPENING และ 1+23 = 24 BEGINING DATA และ 1+2+3 = 6 FUNCTION ..แสดงให้เห็นถึง การเริ่มต้นการเชื่อมต่อข้อมูลคร้ังสำคัญที่สุด โดยการรวบรวมผู้มีความรู้ ภูมิปัญญา องค์ความรู้ ครั้งสำคัญที่สุด อันเป็นภาระ หน้าที่ครั้งสำคัญที่สุด โดยการเชื่อมต่อพลังงานรักอันปราศจากเงือนไข โดยมี AVAILABLE WORLD อันหมายถึง จักรวาล การเกิดประโยชน์สูงสุดแก่จักรวาล

  ดังนั้น GRAND NATURE = Survival Of The Fittest ? หลักการดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม การอยู่รอดของผู้เหมาะสม, กระบวนการคัดเลือกโดยธรรมชาติ แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของ AVAILABLE WORLD อันหมายถึง จักรวาลการเกิดประโยชน์สูงสุดแก่จักรวาล และสรรพสิ่ง จึงไม่ใช่เหตุบังเอิญอย่างแน่นอน

  NEW ! NEW AGE PLUS + พลังงานใหม่ พลังงานอิสระ .. GRAND NATURE
   
 2. JINTAWADEE

  JINTAWADEE เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  30 กันยายน 2007
  โพสต์:
  1,581
  ค่าพลัง:
  +4,741
  วันนี้มีคำถามว่า ใคร คือ 444 หลังจากที่ข้าพเจ้าได้เข้ามาดูในกระทู้แล้ว ข้าพเจ้าก็พบ 444 โดยทันที

  โดยอ้างอิงจาก โพสต์ Little duct ข้าพเจ้านั้นมีนิสัยที่ไม่ดีอย่างนึง คือชอบเถียงหมอ เวลาหมอให้กินยาอะไรก็ไม่ค่อยทาน คือทานบ้างไม่ทานบ้าง ชอบเถียงมากกว่า ซึ่งหมอก็คือผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะทางคือผู้ทรงภูมิปัญญา คือองค์ความรู้ หรือ DD หรือ 44 นั่นเอง

  วันนี้ข้าพเจ้าพบแล้วว่า มันเป็นการไม่สมควรที่เราจะไม่ฟังผู้เชี่ยวชาญ เพราะท่านมีความรู้ความสามารถ และท่านศึกษามานานกว่าเรา เราซึ่งเป็นเด็กกว่า ด้อยประสบการณ์กว่า ย่อมสมควรต้องรับฟังและให้เกียรติท่านเสมอ

  วันนี้ข้าพเจ้ามีความโชคดี ได้พบ DD หรือผู้ทรงภูมิปัญญา ผู้ทรงภูมิความรู้ ได้เข้ามาพูดแนะนำในเรื่องเดียวกัน ได้แก่ ท่านหนุมาน ผู้นำสาร ท่านเพลงพรายพิณ ท่านไร้กรอบ ซึ่งท่านทั้งสาม คือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง คือผู้ทรงภูมิปัญญา คือผู้ทรงความรู้ ที่ให้คำแนะนำ ชี้แนะ และตักเตือนในเรื่องเดียวกัน มีข้อความที่อ้างอิง และสนับสนุนซึ่งกันและกันว่าเชื้อไวรัส covid นั้นมาเพื่อทำการคัดคน และคัดเลือกคนที่เหมาะสม ที่ปฏิบัติตน ที่ทำหน้าที่หล่อเลี้ยง และมีสายสัมพันธ์อันดีกับธรรมชาติเท่านั้น อันนี้ข้าพเจ้าต้องกราบขออภัยอาจารย์ทั้ง 3 ท่านไว้ ณ ที่นี้เป็นอย่างสูง

  กราบขอขมา
   
 3. วสุธรรม

  วสุธรรม พลังรักอมตะ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 พฤศจิกายน 2008
  โพสต์:
  2,325
  ค่าพลัง:
  +8,214
  COVID-19 กับวิธีกินอาหารเพื่อบำรุงภูมิคุ้มกัน

  covid19%2Blung%2Bct.jpg
  ซีที.ปอดของผู้ป่วยโควิด19 มีปอดบวมกระจายที่ชายปอดสองข้าง
  สมัยผมหนุ่มๆเป็นเด็กบ้านนอกมากรุงเทพขึ้นรถเมลหลงสายหลงทิศเป็นประจำ คนบ้านนอกสมัยนั้นมีหลักว่าถ้าหลงทางก็ "กลับไปตั้งต้นที่สนามหลวง" เพราะสมัยนั้นรถเมลเกือบทุกสายวิ่งผ่านสนามหลวง

  โควิด19 เป็นโรคอุบัติใหม่ ไม่มียาที่ปราบมันได้สนิท ไม่มีวัคซีน การรับมือกับโควิด19 จึงต้องถอยกลับไปตั้งต้นที่สนามหลวง นั่นคือระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ซึ่งเป็นปราการที่แน่นอนที่สุดในการรับมือกับโรคภัยเกือบทุกชนิด

  ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย (Immunity System) มีกลไกการทำงานเป็นสองชั้น คือชั้นแรกเป็นระบบภูมิคุ้มกันแบบไม่เจาะจง ชั้นที่สองเป็นแบบเจาะจง วันนี้เราคุยกันแต่เรื่องของชั้นแรกที่ว่าเป็นแบบไม่เจาะจง (Innate immune system) ก่อน มันหมายถึงกลไกสกัดเชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอมแบบครอบจักรวาลไม่ว่าจะเป็นเชื้อโรคจะเป็นใครมาจากไหนเคยมาแล้วหรือหน้าใหม่ก็สกัดได้หมด ซึ่งยังแยกย่อยออกไปได้เป็นอีกหลายระบบย่อย ได้แก่

  1. ปราการด่านนอก (External barrier) เช่นผิวหนัง แต่ผิวหนังเองไม่ได้ห่อหุ้มและแยกร่างกายออกจากสิ่งแวดล้อมได้ถึง 100% เพราะยังมีจุดเปิดหลายจุด เช่นทางเดินลมหายใจที่พาเอาอากาศจากภายนอกลงไปได้ถึงเนื้อปอด ทางเดินอาหารที่นำอาหารจากภายนอกเข้าสู่ร่างกายและเดินทางลงไปได้ถึงลำไส้ก่อนที่จะออกไปทางทวารหนัก แก้วตาที่ต้องเปิดผิวหนังออกเพื่อให้มองสิ่งแวดล้อมเห็น ทางเดินปัสสาวะที่แม้จะเป็นช่องที่มีไว้เปิดขับน้ำปัสสาวะออกเป็นทางเดียวแต่ก็เป็นทางเปิดที่ไม่มีฝาปิดจึงมีโอกาสที่เชื้อโรคจะเดินทางย้อนเข้าไปได้ อวัยวะสืบพันธ์ที่เปิดรับเชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอมเข้ามาขณะมีเพศสัมพันธ์ เป็นต้น ร่างกายมีจึงกลไกอย่างง่ายเพื่อลดโอกาสที่เชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอมจะเข้าสู่ร่างกายผ่านจุดเปิดเหล่านี้ เช่น ปากทางเข้าที่จำเป็นต้องเปิดไว้ตลอดเวลาเช่นรูจมูก หรืออวัยวะเพศหญิงก็มีขนคอยดักฝุ่นและสิ่งแปลกปลอมไว้ มีกลไกการไอ และจาม เพื่อขับไล่เอาเชื้อโรค ฝุ่นละออง และเสมหะ ออกมาจากทางเดินลมหายใจ มีขนพัดโบกของเซลล์เยื่อบุหลอดลมช่วยพัดโบกขับหยดเสมหะให้ออกมาขณะไอ มีกลไกการปล่อยน้ำตาให้ไหลผ่านแก้วตาเพื่อคอยชะล้างเชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอมตลอดเวลาที่ตื่นอยู่ มีกลไกสร้างเสมหะออกมาเคลือบทางเดินลมหายใจเพื่อหุ้มห่อเชื้อโรคให้อยู่ในสภาพที่ร่างกายขับออกไปได้โดยง่าย มีกลไกสร้างเมือกออกมาเคลือบเยื่อบุผิวลำไส้เพื่อดักจับและพาเอาเชื้อโรคออกไปทางทวารหนัก ขณะเดียวกันร่างกายก็สร้างสารเคมีทำลายเชื้อโรคใส่ไว้ตามจุดต่างๆเช่นสารดีเฟนซิน (defensins) ที่ผิวหนัง น้ำย่อยไลโซไซม์ที่เจือปนไว้ในน้ำลาย สารต้านบักเตรีในน้ำนม เป็นต้น นอกจากนี้ร่างกายยังมีวิธีปล่อยให้บักเตรีที่เป็นมิตรได้มีโอกาสเติบโตภายในร่างกายเพื่อเอาไว้ถ่วงดุลไม่ให้เชื้อโรคที่มีพิษเติบโตจนก่อโรคต่อร่างกาย เช่นปล่อยให้มีบักเตรีโดเดอรีนเติบโตตั้งบ้านเรือนอยู่ในช่องคลอด ปล่อยให้มีบักเตรีแล็คโตบาซิลลัสตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ลำไส้ เป็นต้น

  เพื่อที่จะช่วยการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันในส่วนนี้เราใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) เช่นหน้ากาก ถุงมือ เสื้อแขนยาวหรือเอี้ยมพลาสติก และฝึกนิสัยไม่แคะแกะเกาจมูกไว้เป็นด่านปราการชั้นนอกไว้อีกชั้นหนึ่ง

  2. กลไกการอักเสบ (Inflammation)
  หากปราการชั้้นนอกล้มเหลว เชื้อโรคบุกเข้ามาชั้นในได้ ร่างกายก็อาศัยการก่อปฏิกริยาการอักเสบเป็นตัวทำลายเชื้อโรค ตั้งต้นจากเซลล์พิเศษที่มีแทรกอยู่ในเนื้อเยื่อทั่วไปเช่นเซลล์มาโครฟาจ (macrophage) เซลล์พวกนี้มีความสามารถพิเศษที่แยกแยะหน้าตาของเชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอมได้ว่าแตกต่างจากเซลล์ร่างกายอย่างไร เมื่อมันพบเชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอม มันจะปล่อยสารก่อการอักเสบออกมาหลายชนิด สารเหล่านี้บางตัวเช่นพรอสตาแกลนดินจะทำให้หลอดเลือดบริเวณนั้นขยายตัวและมีอาการเป็นไข้ บางตัวเช่นเลียวโคเทรนจะเป็นตัวดึงเอาเม็ดเลือดขาวเข้ามาเก็บกินเชื้อโรค บางตัวเช่นอินเตอร์เฟียรอนมีคุณสมบัติช่วยต้านไวรัสและเซลล์มะเร็งด้วยกลไกที่ค่อนข้างสลับซับซ้อน ทั้งหมดนี้มีเป้าหมายสุดท้ายคือขจัดเชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอมให้หมดไปจากร่างกาย

  3. ปราการระดับเซลล์ (Cellular barrier)

  ด่านนี้คือเซลล์เม็ดเลือดขาวซึ่งมีหลากหลายชนิด แต่ละตัวทำหน้าที่ค้นหาและจับกินเชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอมได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องรอใครมาช่วยเหลือหรือสั่งการ ปกติเม็ดเลือดขาวจะลาดตระเวนไปทั่วร่างกาย แต่หากได้รับสัญญาณว่ามีการปล่อยสารก่อการอักเสบออกมาที่ไหน เม็ดเลือดขาวจำนวนมากก็จะเฮโลไปออกันที่นั่น

  ระบบของร่างกายมีเม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งชื่อ “เซลล์นักฆ่าโดยธรรมชาติ” (natural killer cell หรือ NK) มันทำงานด้วยตัวเองตัวเดียวโดดๆแบบนักสู้ผู้รักชาติไม่ต้องรอรับคำสั่งจากใคร โดยวิธีเที่ยวลาดตระเวนมองหาว่าเซลล์ร่างกายเซลล์ไหนที่มีลักษณะไม่สมประกอบหรือถูกเชื้อโรคเจาะเข้าไปอยู่ข้างใน เมื่อพบเซลล์อย่างนั้นก็จับกินทำลายเซลล์นั้นเสีย

  4. ระบบช่วยฆ่า (Compliment system)

  ระบบนี้ประกอบด้วยโมเลกุลวัตถุดิบ (pro-protein) ที่ผลิตออกมาจากตับและมีล่องลอยอยู่ในกระแสเลือดอยู่ตลอดเวลาก่อนแล้วเป็นจำนวนสามสิบกว่าชนิด ทันทีที่ถูกกระตุ้นโดยเชื้อโรค หรือโดยปฏิกิริยาระหว่างเชื้อโรคกับภูมิคุ้มกันของร่างกาย โมเลกุลวัตถุดิบตัวแรกจะถูกกระตุ้นให้กลายเป็นโปรตีนที่ออกฤทธิ์ได้เองและไปกระตุ้นโมเลกุลวัตถุดิบตัวที่สอง ตัวที่สองกระตุ้นตัวที่สามเป็นทอดๆไปอีกหลายทอด แล้วโมเลกุลที่ออกฤทธิ์ได้ทุกตัวจะมารุมเคลือบผิวเซลล์ของเชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอม ด้านหนึ่งช่วยกันเจาะให้เซลล์แตก อีกด้านหนึ่งก็ทำตัวเป็นกาวเชื่อมผิวเซลล์เชื้อโรคเข้ากับเซลล์เม็ดเลือดขาวและโมเลกุลภูมิคุ้มกันของร่างกายเพื่อให้การจับทำลายเซลล์เชื้อโรคทำได้ง่ายขึ้น (กาวเชื่อมนี้จะไม่เวอร์คถ้าบรรยากาศรอบๆมีไขมันมาก นั่นอาจจะเป็นเหตุผลว่าทำไมคนที่ไขมันในเลือดสูงและคนอ้วนภูมิคุ้มกันโรคถึงไม่ดี)
  การทำงานของระบบช่วยฆ่าเป็นสงครามระดับล้างผลาญ เหตุการณ์เกิดขึ้นที่อวัยวะไหนอวัยวะนั้นก็อ่วมอรทัย ในกรณีของโควิด19 เหตุการณ์เกิดที่ปอด ผมเอาภาพซีที.ปอดของผู้ป่วยที่หวู่ฮั่นมาให้ดูจะเห็นว่าเกิดปอดบวมรุนแรงกระจายไปทั่วชายปอดทั้งสองข้าง ทั้งหมดนี้เป็นผลจากสงครามที่ระบบช่วยฆ่าก่อขึ้น แพ้หรือชนะก็ตัดสินกันที่สนามรบที่ปอดนี่แหละ

  เราจะช่วยระบบภูมิคุ้มกันของเราให้ชนะได้อย่างไร

  ระบบภูมิคุ้มกันทำงานด้วยตนเองอย่างอิสระก็จริง แต่แท้จริงแล้วมันอยู่ภายใต้อิทธิพลของระบบอื่นของร่างกายและวิธีที่เราใช้ชีวิต ซึ่งนอกจากการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนตัวแล้ว ยังมีอย่างอื่นที่เราจะช่วยระบบภูมิคุ้มกันได้ กล่าวคือ

  (1) สมอง ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันทำงานมากขึ้นหรือน้อยลงได้โดยสมองส่งโมเลกุลข่าวสาร (cytokines) ซึ่งเป็นข่าวสารที่ส่งถึงเม็ดเลือดขาวได้โดยตรงผ่านไปทางกระแสเลือดโดยไม่ต้องอาศัยเส้นประสาทใดๆ เหมือนเราเขียนข่าวสารในรูปอีเมลปล่อยเข้าอินเตอร์เน็ท โมเลกุลที่ผลิตออกมานี้มีสองชนิด ยามใดที่จิตใจร่าเริงแจ่มใสมีชีวิตชีวาสมองก็จะผลิตไซโตไคน์ชนิดที่สั่งให้เซลล์เม็ดเลือดขาวทำงานมากขึ้น แต่ยามใดที่จิตใจหดหู่ซึมเศร้าก็จะผลิตไซโตไคน์ชนิดที่สั่งให้เม็ดเลือดขาวทำงานน้อยลง ดังนั้นในยุคโควิด19 ต้องวางความคิดลบใดๆลงไปเสีย หากจะติดให้คิดแต่ทางบวก แจ่มใส ไม่หดหู่

  (2) การออกกำลังกาย เพิ่มภูมิคุ้มกันผ่านการผลิตสารเอ็นดอร์ฟิน ซึ่งทำให้ให้จิตใจร่าเริง

  (3) การนอนหลับ งานวิจัยพบว่าการผลิตโมเลกุลข่าวสารเกี่ยวกับการอักเสบชนิดสั่งให้เม็ดเลือดขาวทำงานมากขึ้นจะผลิตได้ดีช่วงนอนหลับฝัน ดังนั้นการอดนอนจึงทำให้ภูมิคุ้มกันโรคลดลง การอดนอนนอกจากจะทำให้ภูมิคุ้มก้นลดลงแล้วยังทำให้ป่วยเป็นโรครุนแรงได้หลายโรคเช่นโรคสมองเสื่อม โรคหัวใจ โรคอ้วน เป็นต้น งานวิจัยชิ้นหนึ่งพบว่าคนที่นอนน้อยกว่าวันละ 5 ชั่วโมงจะเป็นหวัดบ่อยกว่าคนที่นอนมากกว่าวันละห้าชั่วโมง

  ในกรณีที่นอนหลับยาก นอกจากการฝึกสมาธิ วางความคิดให้หมดเกลี้ยงก่อนนอนแล้ว ลองเปลี่ยนอาหารโดยเพิ่มปริมาณผลไม้ ผัก ธัญพืชไม่ขัดสี ถั่ว ให้มากขึ้น เพราะงานวิจัยหนึ่งพบว่าอาหารที่มีกากมากโดยมีไขมันต่ำเหล่านี้ทำให้หลับได้ลึกขึ้น

  (4) ระวังฮอร์โมนกลูโคคอร์ติคอย (สะเตียรอยด์) ซึ่งผลิตจากต่อมหมวกไตในภาวะเครียด มันมีฤทธิ์กดหรือระงับการทำงานเซลล์เม็ดเลือดขาวและระบบภูมิคุ้มกันโดยรวมโดยตรง ทำให้ติดเชื้อง่าย ฮอร์โมนนี้ออกมาในภาวะเครียด ดังนั้นช่วงนี้อย่าเครียด มิฉะนั้นจะติดเชื้อง่าย

  (5) แสงแดดและวิตามินดี. เม็ดเลือดขาวชนิดที.เซลล์จะทำงานได้ต้องอาศัยวิตามิน ดี. ซึ่งมักจะมีระดับต่ำกว่าปกติในผู้สูงอายุ การขาดวิตามิน ดี.ทำให้ภูมิคุ้มกันโรคลดลง งานวิจัยพบว่าการกินวิตามินดี.เสริมอาจช่วยลดการติดเชื้อไวรัสและติดเชื้อทางเดินลมหายใจส่วนบนโดยการลดการผลิตสาร pro-inflammatory compound ทำให้การอักเสบลดลง [1,2] งานวิจัยที่ผมทำด้วยตัวเองกับผู้ใหญ่คนไทยที่มีสุขภาพดี 211 คนและตีพิมพ์ไว้ในวารสาร Bangkok Medical Journal [3] พบว่าคนไทยวัยผู้ใหญ่ประมาณหนึ่งในสามขาดวิตามินดี. เนื่องจากวิตามินดี.มีน้อยในอาหารธรรมชาติแต่ร่างกายได้มาจากแสงแดด ดังนั้นช่วงนี้ต้องขยันออกแดด เปิดแขนเปิดขาอ้าซ่ารับพลังงานจากแสงอาทิตย์ทุกวัน ถ้าไม่มีแดดให้ออกก็ควรกินวิตามินดี.ทดแทน วันละ 1000 - 2000 IU หรือกินเม็ดโต (วิตามินดี.2 ขนาด 20,000 IU ต่อสัปดาห์

  (ุ6) อาหารบำรุงภูมิคุ้มกัน เพราะมีหลักฐานวิจัยเหลือเฟือที่บ่งชี้ว่าอาหารดีทำให้ระบบภูมิคุ้มกันทำงานดีขึ้นได้ ดังนั้นท่านผู้อ่านควรจะต้องรู้ว่านับถึงวันนี้วิทยาศาสตร์รู้อะไรบ้างเกี่ยวกับอาหารบำรุงภูมิคุ้มกัน คือ

  ต้องกินอาหารไขมันต่ำที่มีปริมาณพืชมาก (low fat, plant-based) เพราะงานวิจัยพบว่าการกินอาหารไขมันสูงทำให้การทำงานของเม็ดเลือดขาวเสียไป [4] ทำให้กลไกการเชื่อมกาวให้ผิวเซลเชื้อโรคเชือมติดกับเซลของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเสียไป นอกจากนี้ยังพบว่าอาหารมังสะวิรัติมีวิตามินซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระมาก ทำให้เม็ดเลือดขาวทำงานดีขึ้น [5,6] และลดระดับตัวชี้วัดการอักเสบในร่างกายลงได้ และทำให้แบคทีเรียชนิดดีในลำไส้เพิ่มขึ้น [7] ขณะที่การกินอาหารเนื้อสัตว์ทำให้ตัวชี้วัดการอักเสบในร่างกายสูงกว่ากินอาหารพืช [8]

  อาหารพืชเป็นหลักแบบไขมันต่ำยังมีข้อดีที่ช่วยลดน้ำหนักให้คนอ้วน เพราะมันมีกากแยะมีแคลอรี่ต่ำแต่ก็ทำให้อิ่มโดยไม่อ้วนเพราะมันมีปริมาณแยะ เพราะความอ้วนสัมพันธ์กับการเป็นไข้หวัดใหญ่และปอดบวมมากขึ้น และการมีดัชนีมวลกายสูงก็สัมพันธ์กับการมีภูมิคุ้มกันต่ำลง [9]

  พืชผักผลไม้ให้วิตามินเช่นเบต้าแคโรทีน ซึ่งลดการอักเสบและเพิ่มภูมิคุ้มกัน

  วิตามินซี. และ วิตามินอี. เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยสนับสนุนการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันโดยตรง วิตามินซีมีมากในส้ม บร็อคโคลี มะม่วง มะนาว ผลไม้อื่นๆ และผัก วิตามินอี.มีมากในนัท เมล็ดพืช และบร็อคโคลี

  งานวิจัยพบว่าการกินวิตามินซี.เสริมไม่ช่วยลดอุบัติการติดเชื้อหวัดในภาวะปกติ แต่การวิจัยเฉพาะกลุ่มผู้อยู่ในภาวะเครียด เช่นนักวิ่งมาราธอน นักแข่งสกีทางไกล การกินวิตามินซี.เสริมช่วยลดอุบัติการติดเชื้อหวัดลงได้ [10]

  สังกะสีเป็นธาตุรองที่จำเป็นในการช่วยการทำงานของเม็ดเลือดขาว อาหารที่เป็นแหล่งของสังกะสีได้แก่ นัท เมล็ดฟักทอง เมล็ดงา ถั่วต่างๆ

  นอกจากนี้อาหารพืชเป็นหลักยังมีสารต้านอนุมูลอิสระอื่นๆหลากหลายซึ่งช่วยลด oxidative stress อันเป็นปัจจัยกดภูมิคุ้มกันโรคลงได้ [11]

  สรุป

  ในยุคโควิด19 นี้หมอสันต์แนะนำให้บำรุงระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายด้วยการ (1) อย่ากินไขมันมาก (2) อย่าอ้วน (3) อย่าอดนอน นอนหลับให้มากๆ ยิ่งฝันแยะยิ่งดี (4) ขยันออกกำลังกาย (5) อย่าเครียด (6) ขยันออกแดดหรือกินวิตามินดีเสริม (7) กินอาหารพืชเป็นหลักแบบไขมันต่ำ (8) ถ้าร่างกายและจิตใจตกอยู่ในภาวะเครียดมาก แนะนำให้กินวิตามินซี.เสริม

  นพ.สันต์ ใจยอดศิลป์

  บรรณานุกรม
  1. Grant WB, Lahore H,. McDonnell SL, et al. Vitamin D supplementation could prevent and treat influenza, coronavirus, and pneumonia Infections. Preprints. 2020;2020030235;
  2. Chung C, Silwal P, Kim I, Modlin RL, Jo EK. Vitamin D-cathelicidin axis: at the crossroads between protective immunity and pathological inflammation during infection. Immune Netw. 2020;20:e12-38.
  3. Chaiyodsilp S, Pureekul T, Srisuk Y, Euathanikkanon C. A Cross section Study of Vitamin D level in Thai Office Workers. The Bangkok Medical Journal. 2015;9:8-11
  4. Berenbaum, F.; van den Berg,W.B. Inflammation in osteoarthritis: Changing views. Osteoarthritis Cartilage 2015, 23, 1823–1824.
  5. McAnulty, L.S.; Nieman, D.C.; Dumke, C.L.; Shooter, L.A.; Henson, D.A.; Utter, A.C.; Milne, G.; McAnulty, S.R. Effect of blueberry ingestion on natural killer cell counts, oxidative stress, and inflammation prior to and after 2.5 h of running. Appl. Physiol. Nutr. Metab. 2011, 36, 976–984.
  6. Hutchison, A.T.; Flieller, E.B.; Dillon, K.J.; Leverett, B.D. Black currant nectar reduces muscle damage and inflammation following a bout of high-intensity eccentric contractions. J. Diet. Suppl. 2016, 13, 1–15.
  7. Rinninella E, Cintoni M, Raoul P, et al. Food Components and Dietary Habits: Keys for a Healthy Gut Microbiota Composition. Nutrients. Published online October 7, 2019; SoldatiL , Di Renzo L, Jirillo E, Ascierto PA, Marincola FM, De Lorenzo A. The influence of diet on anti-cancer immune responsiveness. J Transl Med. 2018;16:75-93.
  8. Ley, S.H.; Sun, Q.; Willett, W.C.; Eliassen, A.H.; Wu, K.; Pan, A.; Grodstein, F.; Hu, F.B. Associations between red meat intake and biomarkers of inflammation and glucose metabolism in women. Am. J. Clin. Nutr. 2014,99, 352–360. [CrossRef] [PubMed]
  9. Eichelmann F , Schwingshackl L, Fedirko V, Aleksandrova K. Effect of plant-based diets on obesity-related inflammatory profiles: A systematic review and meta-analysis of intervention trials. Obes Rev.
  10. Hemila H, Chalker E for Cochrane Acute Respiratory Infections Group. Vitamin C for preventing and treating the common cold. The Cochrane Library, DOI: 10.1002/14651858.CD000980.pub4. Accessed at http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD000980.pub4/abstract on May 21, 2013
  11. Tarazona-Díaz, M.P.; Alacid, F.; Carrasco, M.; Martínez, I.; Aguayo, E. Watermelon juice: Potential functional drink for sore muscle relief in athletes. J. Agric. Food Chem. 2013, 61, 7522–7528. [CrossRef] [PubMed];
  12. Alwarawrah Y, Kiernan K, MacIver NJ. Changes in nutritional status impact immune cell metabolism and function. Front Immunol. 2018;9:1055-1069.
  13. Haddad EH, Berk LS, Kettering JD, Hubbard RW, Peters WR. Dietary intake and biochemical, hematologic, and immune status of vegans compared with nonvegetarians. Am J Clin Nutr. 1999;70(3 Suppl):586S-593S.

  ที่มา
  https://visitdrsant.blogspot.com/20...Pb34nj8ydkuLx83dBqkc0zqqNHNAHoW0vYQKeteQTnDqo
   
 4. JINTAWADEE

  JINTAWADEE เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  30 กันยายน 2007
  โพสต์:
  1,581
  ค่าพลัง:
  +4,741
  และแล้ว การปรากฏตัวของ DD หรือ 44 อีกท่าน คือ ท่านวสุธรรม ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านองค์ความรู้ ผู้ทรงภูมิปัญญาในอีกสาขาหนึ่ง

  วันนี้เป็นวันดีเป็นอย่างยิ่ง คือวันที่ 4 เดือน 4 ปี 2020 หรือ 444

  นี่คือวัน Survival Start อย่างที่ท่านอาจารย์เพลงพรายพิณ คุณไร้กรอบ คุณหนุมาน ผู้นำสารได้กล่าวไว้ไม่มีผิด ขณะที่ดิฉันเขียนไป ดิฉันน้ำตาไหลข้างในด้วยความตื้นตันใจ อย่างที่สุดโดยไม่ต้องบังคับ มันเป็นเองโดยธรรมชาติ

  ยินดีต้อนรับ Doctor of Devinity ของ The Sun หรือ ของธรรมชาติทุกท่าน

  ได้โปรดรับความเคารพจากใจของ ข้าพเจ้า Jintawadee

  กราบขอบคุณทุกท่านอีกครั้ง
   
 5. วสุธรรม

  วสุธรรม พลังรักอมตะ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 พฤศจิกายน 2008
  โพสต์:
  2,325
  ค่าพลัง:
  +8,214
  New Normal ปรากฏการณ์สิ่งใหม่ที่อาจเกิดขึ้นเพราะโควิด-19

  dFQROr7oWzulq5FZUEsWmG5iKvp7N8dsburc6Eep8oDdE1uQ7BboMUkz7pMo8Y5Q5Yl.jpg
  ทุกวันนี้เราใช้ชีวิตกันปลอดภัยหรือยัง หลังได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ไม่มากก็น้อย แต่ที่แน่ๆ ก็คือ หากโรคนี้หยุดระบาดเมื่อไหร่ พฤติกรรมบางอย่างของพวกเราต้องเปลี่ยนไปแน่ๆ ยกตัวอย่างเช่น การสวมหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่อยู่ในห้องปิด หรือพนักงานอาจจะขอ Work from Home ทันทีเมื่อรู้ว่าตัวเองป่วยด้วยอาการไอจามเพื่อแสดงความรับผิดชอบของสังคม

  ก่อนหน้านี้ เราต่างใช้ชีวิตกันโดยที่ไม่รู้ว่าพฤติกรรมเดิมเอื้อต่อการระบาดของโรคใดโรคหนึ่งอยู่หรือเปล่า ตอนนี้โควิด-19 เริ่มถูกพูดถึงว่าเป็นสาเหตุให้เกิดความปกติในรูปแบบใหม่ (New Normal) ในเร็วๆ นี้หรือไม่

  ความหมายของความปกติในรูปแบบใหม่ (New Normal)
  ความปกติในรูปแบบใหม่ (New Normal) เป็นคำที่ Bill Gross ผู้จัดการกองทุนชื่อดังของสหรัฐอเมริกา ที่โด่งดังในชวงวิกฤติการเงินสำคัญๆ ของโลก ได้กล่าวไว้ในปี 2008 ซึ่งหมายถึงพฤติกรรมของคนในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปหลังจากเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง เช่น การถือกำเนิดขึ้นของอินเทอร์เน็ต ส่งผลให้รูปแบบการใช้ชีวิตของคนในสังคมเปลี่ยนแปลงไป

  เมื่อการกักตัว 14 วันผ่านพ้นไป คนทั้งโลกมองไปยังประเทศจีนเป็นประเทศแรกว่าจะปรับตัวกับโควิด-19 อย่างไร ในแต่ละประเทศจะเกิดสิ่งใหม่หลังโควิด-19 ที่ไม่เหมือนกัน เนื่องจากมีรูปแบบการใช้ชีวิตที่แตกต่างกัน แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงเหมือนกันทั่วโลกก็คือ การใส่ใจสุขอนามัยของตัวเองมากขึ้น อย่างการสวมหน้ากากอนามัยเมื่อออกจากบ้าน หรือการทักทายด้วยวิธีสัมผัสร่างกายจะต้องเป็นสิ่งใหม่ที่ถูกทบทวน ความปกติในรูปแบบใหม่ (New Normal) ที่เกิดขึ้นในประเทศจีน มีดังนี้


  ปรากฏการณ์สิ่งใหม่ (New Normal) ในด้านธุรกิจ
  Dtbezn3nNUxytg04N0xeS2GINoR1CJBJ2g8nKMT936qdl5.jpg
  ปัจจุบันนี้บริษัท และธุรกิจต่างๆ ก็เปิดให้บริการได้แล้ว โรงงานก็เปิดให้ลูกจ้างเข้าไปทำงานได้มากขึ้น การกลับมาใช้ชีวิตนอกบ้านไม่ได้แปลว่าไวรัสหยุดระบาดไปแล้ว แต่เป็นความร่วมมือร่วมใจกันดูแลตัวเองและปฏิบัติตามแผนของผู้นำท้องถิ่น และใครที่มีโอกาสเป็นกลุ่มเสี่ยงก็ต้องกักตัวเอง 14 วัน รวมถึงคนที่ไม่ป่วยก็ต้องวัดไข้และสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันในทุกๆ วัน

  เหตุการณ์นี้พอเป็นไกด์ไลน์แก่ประเทศอื่นๆ ที่กำลังเผชิญโรคระบาดนี้ได้ว่าหากโควิด-19 ยังไม่จบ เราจะดำเนินธุรกิจต่อไปได้หรือเปล่า ดูตัวอย่างจากจีนกสรุปได้ว่าธุรกิจไปต่อได้ แต่ต้องควบคู่กับการดูแลสุขภาพของแรงงานและสิ่งที่จะทำให้การกักตัวปิดเมืองไม่ประสบความสำเร็จคือความล้มเหลวของรบบการดูแลสุขภาพของประชากร หากทุกคนไม่ให้ความร่วมมือ โรคระบาดก็อาจอยู่ทำลายเศรษฐกิจไปอีกนาน

  ตัวอย่าง สิ่งใหม่ที่จะเกิดขึ้นในที่ทำงาน
  - ทุกคนสวมหน้ากากอนามัยในห้องปิด
  - การจัดโต๊ะนั่งของพนักงานจะถูกปรับเปลี่ยนให้ห่างกัน
  - งานของแม่บ้านจะเพิ่มขึ้นด้วยหน้าที่ที่ต้องเปิดหน้าต่างห้องทำงานให้อากาศระบายบ่อยๆ
  - การพ่นยาฆ่าเชื้อทั้งตึกจะถูกบรรจุอยู่ในเรื่องความปลอดภัยให้สำคัญพอกับการฉีดปลวก
  - พนักงานจะได้รับอนุญาตให้ลาทำงาน Work from Home ได้หากมีอาการไอ จาม ตัวร้อน

  สิ่งที่ตามมาก็คือ บริษัทจะต้องลงทุนจัดเก็บข้อมูลผ่าน Cloud มากขึ้น และจัดระบบสวัสดิการให้กับพนักงานใหม่โดยคำนึงถึงวันลาทำงานอยู่บ้าน หรือการเลือกใช้คอมพิวเตอร์แล็ปท็อปแทนคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะเพื่อให้มีความคล่องตัวมากขึ้น รวมถึงการจัดรถรับส่งพนักงานเพื่อลดโอกาสการรับเชื้อจากสิ่งแวดล้อม

  ปรากฏการณ์สิ่งใหม่ (New Normal) ในด้านเทคโนโลยี
  Dtbezn3nNUxytg04N0xeS2GINoR1CJBK1C7QuR53AZjeuX.jpg
  โควิด-19 กดดันให้ประชากรพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีมากขึ้น เราติดต่อกันผ่านระบบออนไลน์มากขึ้นจนเกิดคำถามว่าหากต้องอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ไปนานๆ เราจะสามารถใช้ทรัพยากรอินเทอร์เน็ตได้อย่างเพียงพอต่อความต้องการหรือเปล่า

  กรณีการใช้เทคโนโลยีสังคมไร้เงินสด เมื่อเราต้องโอนเงิน ชำระบิล ทำธุรกรรมออนไลน์พร้อมๆ กันหลายล้านคนต่อวินาที แอปพลิเคชันของธนาคารต่างๆ มีความพร้อมที่จะรองรับ Transection นี้หรือไม่ และมีความปลอดภัยเพียงพอหรือเปล่า รวมถึงอุปกรณ์ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ เป็นมือถือระบบ 3G, 4G แต่อนาคตที่กำลังจะเปิดใช้ 5G นั้น จะต้องเปลี่ยนอุปกรณ์เพื่อใช้เทคโนโลยี 5G นี้ได้ จึงเป็นแนวโน้มสำคัญว่าปี 2020 เป็นต้นไป ประชาชนจะหันมาใช้โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต และโน้ตบุ๊กทั้งหมดที่เชื่อมต่อสัญญาณไร้สายที่รับ 5G ได้ เพราะมีความเร็วเทียบเท่าการใช้เน็ตบ้านนั่นเอง

  ตัวอย่างสิ่งใหม่ที่จะเกิดขึ้นในด้านเทคโนโลยี
  - ผู้บริโภคจะหันไปใช้อุปกรณ์ที่รองรับอินเทอร์เน็ตได้ดีที่สุด
  - แพ็กเกจอินเทอร์เน็ตและค่าโทรต่างๆ จะต้องปรับราคาเพื่อแข่งขันกันมากขึ้น


  ปรากฏการณ์สิ่งใหม่ (New Normal) ในด้านการบริโภค

  Dtbezn3nNUxytg04N0xeS2GINoR1CJBKyznXXqxSgzVXlv.jpg
  โควิด-19 ทำให้เกิดคำถามที่ว่าอาหารที่เรารับประทานนั้นสะอาดแค่ไหน ถ้าเราไม่ได้เป็นผู้ประกอบอาหารเองจะมั่นใจในความสะอาดได้หรือเปล่า รวมถึงกระบวนการจัดส่งอาหารสด อาหารแปรรูป ผัก ฯลฯ ทั้งหมดเห่านี้เป็นคำถามที่ทุกคนบนโลกกำลังให้ความสนใจพร้อมๆ กัน

  ส่วนหนึ่งของความรุนแรงโรคโควิด-19 ที่มาจาจากโรคแทรกซ้อนมาจากการบริโภคอาหารรสจัด หวาน มัน เค็ม อันเป็นสาเหตุส่งผลให้เกิดโรคที่เกิดจากพฤติกรรมการกิน ได้แก่ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคมะเร็ง ฯลฯ ผู้ที่เป็นโรคเหล่านี้มีโอกาสเกิดความรุนแรงเมื่อติดเชื้อโควิด-19 ดังนั้นเรื่องการกินจะต้องใส่ใจตั้งแต่วันนี้

  ตัวอย่าง สิ่งใหม่ที่จะเกิดขึ้นในพฤติกรรมการบริโภค
  - เมื่อเราใช้วิธีการสั่งซื้ออาหารออนไลน์กันมากขึ้น หน้าร้านต่างๆ มีระบบจัดการรอคิวเพื่อความปลอดภัยให้แก่พนักงานส่งอาหารหรือไม่ จากบางร้านที่เคยตั้งเก้าอี้ให้นั่งรอ อาจจัดระบบให้คอยเพื่อรักษาความสะอาดของอาหารด้วย
  - ซึ่งเชื่อว่าหลังจากนี้การนั่งรับประทานอาหารที่ร้านหลังโควิด-19 จบ จะไม่เป็นที่นิยมเท่าแต่ก่อน
  - ร้านอาหารต่างๆ อาจจะต้องจัดโปรโมชั่นเพื่อให้คนรู้จักร้านมากขึ้น
  - จำนวนผู้ที่สั่งกลับบ้านมากขึ้นทำให้ทางร้านต้องลดการจ้างพนักงานเสิร์ฟ
  - บรรจุภัณฑ์ต่างๆ ที่เป็นพลาสติกขยะจะต้องได้รับการควบคุมมากขึ้นด้วย

  ปรากฏการณ์สิ่งใหม่ (New Normal) ในสถาบันการศึกษา
  Dtbezn3nNUxytg04N0xeS2GINoR1CJBJwYAVfZjiqCVEI4.jpg

  เด็กเล็กตกเป็นกลุ่มเสี่ยงโควิด-19 เพราะภูมิต้านทานยังน้อย และมักมีอาการรุนแรงหากได้รับโรคต่างๆ โรคระบาดในเด็กเล็กวัยอนุบาล และประถมศึกษามักติดต่อกันอย่างรวดเร็ว เพราะต้องใช้เวลาเรียนในห้องนานๆ และนั่งติดกับเพื่อนๆ เป็นไปได้ว่าช่วงโควิดนี้จะทำให้เด็กๆ ต้องเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้าน หรือต้องลดเวลาเรียนลง

  ตัวอย่างสิ่งใหม่ที่จะเกิดขึ้นในระบบการศึกษา
  - วัคซีนเสริมบางตัวอาจถูกบรรจุเป็นวัคซีนหลักเพื่อให้เด็กไทยได้รับโอกาสฉีดวัคซีนมากขึ้น
  - ปลูกฝังให้เด็กเล็กสวมหน้ากากอนามัยตั้งแต่ชั้นอนุบาล
  - สวมใส่หน้ากากอนามัยก่อนเข้าเรียน-สอบ
  - เพิ่มจำนวนก๊อกน้ำให้เด็กๆ ได้ล้างมือได้มากขึ้น
  - ช่วงเวลาปล่อยพักของเด็กแต่ละชั้นไม่ควรพักพร้อมกัน ลดความแออัดของโรงอาหาร
  - เปลี่ยนระบบการเรียนการสอนออนไลน์ รองรับสถานการณ์ Learn from home

  ปรากฏการณ์สิ่งใหม่ (New Normal) ในด้านศาสนา
  Dtbezn3nNUxytg04N0xeS2GINoR1CJBJnPbxJK1DitA6IX.jpg
  ในประเทศอิตาลี พบจำนวนบาทหลวงเสียชีวิตจากโควิด-19 อย่างน่าใจหาย เพราะเกิดจากพฤติกรรมระหว่างปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนาเพื่อบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ป่วยที่ขาดกำลังใจ เมื่อมีการสัมผัสมือ (หรือแม้กระทั่งเช็ดน้ำตาให้กัน) ก็ทำให้ติดเชื้อโควิด-19 อย่างง่ายดาย

  แม้กระทั่งประเทศไทยเองก็พบพระสงฆ์ สามเณรที่ต้องกักตัวเองเพื่อเฝ้าระวังการติดเชื้อโควิด-19 อยู่มาก เนื่องจากบุคคลลกลุ่มนี้มักต้องพบเจอกับคนหมู่มากอยู่เสมอ เริ่มจากช่วงเช้าที่ต้องเดินบิณฑบาต ระหว่างชาวบ้านมาวันถวายเพล นิมนต์เชิญไปงานพิธีสำคัญๆ ตอนเย็นมีสวดอภิธรรม ซึ่งตอนนี้โควิด-19 ทำให้นักบวชทั่วโลกต้องระมัดระวังตัวมากขึ้น

  Dtbezn3nNUxytg04N0xeS2GINoR1CJBKNBBugCBtv4U1x0.jpg
  นอกจาก Social Distancing ที่ทำให้เราต้องเว้นระยะห่างในการพูดคุยมีปฏิสัมพันธ์กัน หลังจบสถานการณ์โควิด-19 ระบาดไปแล้ว คาดว่าผู้คนส่วนหนึ่งจะปรับตัวเพื่อป้องกันการติดต่อโรคทางเดินหายใจกันมากขึ้น โดยเปลี่ยนจากพฤติกรรมเดิมๆ ทีละเล็กละน้อย หรือเปลี่ยนใหม่ทั้งหมด เพื่อป้องกันตัวเอง และป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคมากขึ้น ซึ่งโควิด-19 ทำให้เราทุกคนต้องปรับตัวกันในระยะยาว

  ในด้านเศรษฐศาสตร์ “New Normal” ถูกแปลว่า “ความปกติใหม่” ซึ่งวัดเป็นตัวเลขที่มีผลต่อระบบเศรษฐกิจภาพรวม ในอนาคตไทยรัฐออนไลน์จะนำมาเจาะประเด็นนี้อีกครั้ง โปรดรอติดตาม


  ที่มา :
  1. เว็บไซต์หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  2. www.vaticannews.va
   
 6. JINTAWADEE

  JINTAWADEE เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  30 กันยายน 2007
  โพสต์:
  1,581
  ค่าพลัง:
  +4,741
  กราบขอบคุณ คุณหมอวสุธรรมอีกครั้งหนึ่งค่ะ วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่ข้าพเจ้ามีความสุขมากๆ เป็นวันที่อาทิตย์ยิ้ม เป็นวันที่ขณะนี้ข้าพเจ้ารู้สึกไร้ความกังวลใดๆ ทั้งสิ้น ข้าพเจ้าอยากจะตะโกนดังๆบอกกับทุกๆคนว่า

  " ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ไม่ว่าผลลัพธ์มันจะเป็นอย่างไรก็ตาม ไม่ต้องไปสนใจมัน ไม่ต้องท้อ ไม่ต้องเสียใจ ไม่ต้องสนว่าเราจะแพ้ หรือเราจะชนะ. เพราะเราทุกคนไม่ได้มาแข่งกับใคร. แค่เราทุกคนมาทำหน้าที่ มาทำความดีให้สมกับที่เราได้รับพรให้กำเนิดมาเป็นมนุษย์เท่านั้น หน้าที่ของเราเพียงแค่ทำปัจจุบันนี้ให้ดีที่สุดก็พอ ทำสิ่งดีๆคืนให้กับโลก โดยไม่ต้องสนใจว่าอนาคตมันจะเป็นยังไง

  ขอให้ทำหน้าที่ ที่สมควรทำในฐานะที่เป็นมนุษย์ด้วยความรักความเมตตา ที่ควรมีให้ระหว่างกัน เท่านั้นพอ
  ทำให้ดี ให้ไว ให้เร็ว เท่าที่ยังทำได้ โดยไม่ประมาทในชีวิต อย่าไปคาดหวังกับอะไรที่ยังมาไม่ถึง อนาคตเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้เสมอตามผลของปัจจุบัน รีบทำให้สมกับที่ได้เกิดมาดีกว่า ดีกว่าที่จะตายไปอย่างไร้ค่า โดยที่ไม่ได้ทำประโยชน์อะไรให้กับ ธรรมชาติเลย
   
 7. ไร้กรอบ

  ไร้กรอบ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 ตุลาคม 2008
  โพสต์:
  150
  ค่าพลัง:
  +6,628

  It's my pleasure.
  พบ "วิกฤต" เพื่อการ "วิวัฒน์"
   
 8. JINTAWADEE

  JINTAWADEE เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  30 กันยายน 2007
  โพสต์:
  1,581
  ค่าพลัง:
  +4,741
  ข้าพเจ้ากราบขอบคุณ คุณไร้กรอบเป็นอย่างมาก

  คำพูดสั้นๆ ของคุณไร้กรอบ "วิกฤต เพื่อ การวิวัฒน์" กลับมีความหมายมากมาย เรียกว่า"เด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว" เลยทีเดียว

  ไม่มีสิ่งใดที่จะประเสริฐเท่ากับการยอมรับข้อผิดพลาดของตัวเอง และแก้ไขตัวเอง วิกฤต เกิดขึ้นมาเพื่อให้มนุษย์ได้มองเห็นข้อผิดพลาด และเปิดโอกาสให้มนุษย์อย่างเราได้แก้ไข ทำให้เกิดวิวัฒนาการ ในทางที่ถูกต้อง และสอดคล้องกับวิถีธรรมชาติ ในช่วงเวลานั้นๆ

  ขอบคุณธรรมชาติ ครูบาอาจารย์ เหล่า DD ที่ธรรมชาติส่งมาทุกท่าน ที่ได้สอนข้าพเจ้าผ่านความรู้สึกที่เข้ามากระทบทาง หู ตา จมูก ลิ้น กาย ใจ สอนให้ข้าพเจ้าคิดเองและมองตัวเอง สอนให้ข้าพเจ้าพยายามใช้ความสงบนิ่ง และใช้ปัญญา

  หากข้าพเจ้าไม่ยอมเปิดใจ ไม่ยอมรับฟัง และดูตัวเอง #การแก้ไขตัวเองคงไม่เกิดขึ้นดังทุกวันนี้ การที่คนเราจะแก้ไขอะไรได ้มันจะต้องเกิดจากการยอมรับข้อผิดพลาดของตัวเองเสียก่อน ต้องไร้อัตตาก่อน และต้องเปิดใจยอมรับฟังข้อคิดเห็นจากคนอื่นบ้าง แล้วจึงนำมา พิจารณาตนเอง พร้อมแก้ไข

  #รีบทำในปัจจุบันขณะ #เปลี่ยนความเคยชินตัวเองให้ไว
  #อนาคตของเราทุกคน อยู่ในมือของเราทุกคน เราทุกคนสร้างความเป็นไปได้ของอนาคตจากความคิดเห็น และการกระทำของตัวเองทั้งสิ้น ดังนั้นอนาคตของแต่ละคนจึงปรากฏไม่เหมือนกัน เป็นเรื่องเฉพาะตน ขึ้นอยู่กับการกระทำเท่านั้น

  การกระทำไม่มีวันตาย - The Action never die

  In your hand
   
 9. หนุมาน ผู้นำสาร

  หนุมาน ผู้นำสาร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  12,536
  ค่าพลัง:
  +51,673
  *** สิ่งที่ดีที่สุด ****

  สำหรับทุกตัวตน
  สำหรับทุกผู้ทุกนาม
  สำหรับทุกดวงจิตวิญญาณ

  คือ "สัจจะ"
  สัญญาใจตนเอง

  - " หนุมาน ผู้นำสาร "
   
 10. เพลงพรายพิญ

  เพลงพรายพิญ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 กันยายน 2018
  โพสต์:
  756
  ค่าพลัง:
  +1,513
  A Tu Corazón
   
 11. นักรบอธรรม

  นักรบอธรรม Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มิถุนายน 2016
  โพสต์:
  58
  ค่าพลัง:
  +144

  สวัสดีพี่กรอบ กับ ท่านเพลงพรายพิณ ด้วยครับ
  พี่กรอบ สบายดีนะครับ
   
 12. Little Duck

  Little Duck เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 พฤษภาคม 2008
  โพสต์:
  1,020
  ค่าพลัง:
  +1,981
  OTE="เพลงพรายพิญ, post: 11210457, member: 713600"]A Tu Corazón [/QUOTE]

  A Tu Corazón = หัวใจนี้มอบให้เธอ.. เพื่อหัวใจของคุณ

  A Tu Corazón = 1+20+21+3+15+18+1+26+15+14 = 134 AVAILABLE CONECTING DATA
  1+34 = 35 CONFIRM EXPRESS

  13+4 = 17 AVAILABLE GRAND
  1+3+4 = 8 HUMANITY

  หากดูผลลัพธ์ของ A Tu Corazón แสดงให้เห็นถึง AVAILABLE CONECTING DATA อันแสดงให้เห็นถึง การเชื่อมต่อข้อมูลนำไปใช้ เกิดประโยชน์ และยังหมายถึง MAGIC & MIRACLE DATA อันแสดงให้เห็นถึง ข้อมูลทั้งสองด้าน และ ยังหมายถึง 1+34 = 35 CONFIRM EXPRESS การยีนยันด่วนพิเศษ และ 13+4 = 17 AVAILABLE GRAND การรวบรวมครั้งสำคัญ ยิ่งใหญ่สุด สำคัญที่สุด กุญแจสำคัญ และ 1+3+4 = 8 HUMANINTY อันหมายถึงมนุษยชาติ

  โปรดสังเกตุ .. เครื่องหมาย ' อันแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของ หัวใจ .

  A Tu Corazón มอบหัวใจนี้ให้เธอ เพื่อหัวใจของคุณ จึงแสดงให้เห็นถึง การเชื่อมต่อข้อมูลทั้งสองด้าน โดยการรรวบรวมครั้งสำคัญที่สุด ยิ่งใหญ่ที่สุด AVAILABLE GRAND และให้เกิดประโยชน์สูงสุด อันเป็นการยืนยันด่วนพิเศษมายังมนุษยชาติ โดยมีมนุษยชาติเป็นกุญแจสำคัญ จึงไม่ใช่เหตุบังเอิญ อย่างแน่นอน..  NEW ! NEW AGE PLUS + พลังงานใหม่ พลังงานอิสระ .. GRAND NATURE

   
 13. ฐานธมฺโม

  ฐานธมฺโม ทำลายเพื่อสร้างใหม่ ให้ดี ให้งาม..

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 ธันวาคม 2019
  โพสต์:
  8,188
  ค่าพลัง:
  +1,498
  สวัสดี..

  วันนี้ วันพระ..

  ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว..

  ดีส่งผลเป็นสุข..

  ชั่วส่งผลเป็นทุกข์..

  โปรดระวังการกระทำของตน..

  กรรม หรือ การกระทำ เกิดได้ 3 ทาง คือ กาย วาจา ใจ..

  โดยมีใจ เป็น ประธาน..

  มโน ปุพพัง คมา ธัมมา..

  มโน เสฏฐา มโน มยา..

   
 14. ฐานธมฺโม

  ฐานธมฺโม ทำลายเพื่อสร้างใหม่ ให้ดี ให้งาม..

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 ธันวาคม 2019
  โพสต์:
  8,188
  ค่าพลัง:
  +1,498
  ใครมีหน้าที่ปลุกยักษ์ ถึง เวลา อัน สมควร ก็ ปลุก ได้ เลย นะ..
   
 15. Little Duck

  Little Duck เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 พฤษภาคม 2008
  โพสต์:
  1,020
  ค่าพลัง:
  +1,981
  Survival = 19+21+18+22+9+22+1+12= 124 LOVE DATA
  12+4 = 16 PLUS+
  1+24 = 25 BEGINING ENERGY
  1+2+4 = 7 GRAND


  Game = 7+1+13+5 = 26 BALANCE FORWARD
  26 = 8 HUMANITY


  STARTS !!!!! = 19+20+1+18+20+19 = 97 INTELLIGENCE GRAND
  97 = 16 PLUS+

  124+26+97 = 247 BEGINING DATA GRAND
  2+47 = 49 DATA INTELLIGENCE
  24+7 = 31 CONECTING AVAILABLE
  2+4+7 = 13 MAGIC & MIRACLE


  หากดูผลลัพธ์ของ Survival = 19+21+18+22+9+22+1+12= 124 LOVE DATA และ 12+4 = 16 PLUS+ และ 1+24 = 25 BEGINING ENERGY และ 1+2+4 = 7 GRAND แสดงให้เห็นถึง การเริ่มต้นการเชื่อมต่อพลังงานรักโดยปราศจากเงื่อนไข โดยการยกระดับ ปรับเพิ่ม แผ่ขยายให้มากขึ้น ครั้งสำคัญ


  หากดูผลลัพธ์ของ Game = 7+1+13+5 = 26 BALANCE FORWARD และ 26 = 8 HUMANITY คงเหลือยกมาของมนุษยชาติ

  หากดูผลลัพธ์ของ STARTS !!!!! = 19+20+1+18+20+19 = 97 INTELLIGENCE GRAND และ 97 = 16 PLUS+ แสดงให้เห็นถึง การใช้สติปัญญาครั้งสำคัญ ในการยกระดับปรับเพิ่ม แผ่ขยายให้มากขึ้น


  และเมื่อดูผลลัพธรวม 124+26+97 = 247 BEGINING DATA GRAND และ 2+47 = 49 DATA INTELLIGENCE และ 24+7 = 31 CONECTING AVAILABLE และ 2+4+7 = 13 MAGIC & MIRACLE แสดงให้เห้นถึง การเริ่มต้นเชื่อมต่อพลังงานครั้งสำคัญในการเชื่อมต่อพลังงานทั้งสองด้านโดยการใช้สติปัญญาครั้งสำคัญที่สุด ในการเชื่อมต่อพลังงาน โดยการคงเหลือยกมา โดยการนำพลังงานรักอันปราศจากเงือนไขยกระดับปรับเพิ่ม แผ่ขยายให้ามากขึ้น อันเป็นภาระหน้าที่หลัก ของมนุษยชาติ ที่ต้องดำเนินต่อไป ..

  Survival Game STARTS !!!!! เกมส์มันจบแล้ว แต่บางตนยังไม่ยอมจบ จึงแสดงให้เห็นถึง งเหลือยกมา อันเป็นภาระหน้าหน้าที่ของมนุษยชาติ ที่ต้องดำเนินต่อไป จึงไม่ใช่เหตุบังเอิญอย่างแน่นอน ..

  NEW ! NEW AGE PLUS + พลังงานใหม่ พลังงานอิสระ .. GRAND NATURE
   
 16. Little Duck

  Little Duck เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 พฤษภาคม 2008
  โพสต์:
  1,020
  ค่าพลัง:
  +1,981

  ดีจริง REALLY GOOD


  REALLY GOOD = 18+5+1+12+12+25+7+15+15+4 = 114 KEY DATA
  11+4 = 15 OPENING

  1+14=15 OPENING
  1+1+4 = 6 FUNCTION

  จะเห็นได้ว่า ผลลัพธ์ของ REALLY GOOD = 18+5+1+12+12+25+7+15+15+4 = 114 KEY DATA และยังหมาย AVAILABLE NATURE และ 11+4 = 15 OPENING และ 1+14=15 OPENING และ 1+1+4 = 6 FUNCTION

  จึงแสดงให้เห็นถึง ข้อมูลสำคัญในการเริ่มต้นใหม่ในการปรับดุลยภาพ อันเกิดประโยชน์สูงสุดให้เกิดขึ้นแก่ธรรมชาติ และ สรรพสิ่ง ดีจริง REALLY GOOD จึงไม่ใช่เหตุบังเอิญอย่างแน่นอน


  NEW ! NEW AGE PLUS + พลังงานใหม่ พลังงานอิสระ .. GRAND NATURE

   
 17. หนุมาน ผู้นำสาร

  หนุมาน ผู้นำสาร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  12,536
  ค่าพลัง:
  +51,673
  *** มนุษย์ ยุคใหม่ ****

  เมตตา เป็น พื้นฐาน
  สัจจะ เป็น ผู้นำ

  - " หนุมาน ผู้นำสาร "
   
 18. JINTAWADEE

  JINTAWADEE เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  30 กันยายน 2007
  โพสต์:
  1,581
  ค่าพลัง:
  +4,741
  วันนี้เป็นดี (Really good) เป็นวันพระ
  ข้าพเจ้า Jintawadee กราบสวัสดี DD ทุกๆ ท่าน รวมถึง DD ท่านใหม่ คุณนักรบอธรรม ทุกท่านมีหน้าที่ปลุกยักษ์ และถูกส่งมาทำหน้าที่ตามเวลา บนพื้นฐานแห่งความเมตตา ที่มีต่อสรรพสัตว์ทั้งปวง
  .............
  จะเห็นได้ว่า ผลลัพธ์ของ REALLY GOOD = 18+5+1+12+12+25+7+15+15+4 = 114 KEY DATA และยังหมาย AVAILABLE NATURE และ 11+4 = 15 OPENING และ 1+14=15 OPENING และ 1+1+4 = 6 FUNCTION

  แสดงให้เห็นถึง ข้อมูลสำคัญในการเริ่มต้นใหม่ในการปรับดุลยภาพ อันเกิดประโยชน์สูงสุด
  ให้เกิดขึ้นแก่ธรรมชาติ และ สรรพสิ่ง
  .......................
  การเริ่มต้นใหม่ Balance forward เป็นสิ่งที่ต้องมีการปูพื้นฐาน ให้มนุษย์รู้จักหน้าที่ ระเบียบ วินัย ที่มนุษย์ควรกระทำทั้งต่อตนเอง เผ่าพันธ์ และธรรมชาติ บนพื้นฐานของความเข้าใจในวงจรระบบของธรรมชาติ และตั้งอยู่บนความรัก ความเมตตาโดยปราศจากเงื่อนไข รวมถึงเรียนรู้ต่อเนื่องไปจนเกิดเป็นความเข้าใจ เป็นนิสัย ความเคยชินใหม่ ที่ทำจนเป็นปกติในชีวิตประจำวัน หรือ New normal

  ข้าพเจ้าในฐานะมนุษย์ ที่ไม่อาจเรียกตัวเองว่ามนุษย์เต็มปากเพราะยังคงหลับไหล ไร้สติ จึงไม่อาจเรียกได้ว่ามีสติเหมือนกับยามตื่น ดังนั้นการใช้คำว่าตนจึงอาจเหมาะสมกับข้าพเจ้าที่มีความเป็นมนุษย์แค่ครึ่งเดียวเท่านั้น อีกครึ่งหนึ่งเปรียบเสมือนกับยักษ์ ซึ่งใช้ชีวิตเต็มไปด้วยกิเลส ตัณหา อีโก้สูง รบราฆ่าฟัน ทะเลาะกันเอง พูดง่ายๆ คือการใช้ชีวิตโดยขาดสตินั่นเอง

  ดังนั้นครึ่งมนุษย์แบบข้าพเจ้าจึงต้องการความช่วยเหลือด้วยการปลุกให้ตื่นขึ้นมาให้มีสติครบถ้วน โดยอาศัยคีย์จากเหล่า DD หรือ doctor of divinity of The Sun ทุกท่าน
  .....................

  A Tu Corazón = หัวใจนี้มอบให้เธอ.. เพื่อหัวใจของคุณ

  A Tu Corazón มอบหัวใจนี้ให้เธอ เพื่อหัวใจของคุณ จึงแสดงให้เห็นถึง การเชื่อมต่อข้อมูลทั้งสองด้าน โดยการรรวบรวมครั้งสำคัญที่สุด ยิ่งใหญ่ที่สุด AVAILABLE GRAND และให้เกิดประโยชน์สูงสุด อันเป็นการยืนยันด่วนพิเศษมายังมนุษยชาติ โดยมีมนุษยชาติเป็นกุญแจสำคัญ จึงไม่ใช่เหตุบังเอิญ อย่างแน่นอน.
  ...........................
  จากความหมาย ของคำว่า " A Tu Corazon จะเห็นได้ว่ายืนยันความเร่งด่วน และถูกต้องจากจักรวาลในการส่งเหล่าผู้เชี่ยวชาญ หรือ DD มาปลุกยักษ์ หรือมาส่งมอบกุญแจ ข้อมูลพื้นฐานซึ่งเป็นสิ่งที่ดีจริงๆของมนุษย์ สำหรับการดำเนินชีวิต และเป็นผู้อยู่รอดในโลกใบนี้

  โลกนี้มีทั้ง Magic และ Miracle มีทั้งดี และชั่ว ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว ทุกอย่างจึงอยู่ที่กาย วาจา ใจ อยู่ที่เรามีความคิดเห็นต่อสิ่งหนึ่งอย่างไร ภายใต้เจตนาใด และกระทำกลับแบบไหน

  กราบขอบคุณสำหรับทุกคำแนะนำ
  กราบขอบคุณสำหรับโอกาสอีกครั้ง
  กราบขอบคุณผู้ที่จะมาทำหน้าที่ในการปลุกยักษ์ ด้วยการทำหน้าที่สำคัญ

  ด้วยความเคารพรัก

  Jintawadee
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 7 เมษายน 2020
 19. ไร้กรอบ

  ไร้กรอบ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 ตุลาคม 2008
  โพสต์:
  150
  ค่าพลัง:
  +6,628
  สบายดี ขอบคุณสำหรับคำทักทาย...คุณนักรบอธรรม
   
 20. JINTAWADEE

  JINTAWADEE เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  30 กันยายน 2007
  โพสต์:
  1,581
  ค่าพลัง:
  +4,741
  และสำคัญที่สุดในวันนี้ที่ข้าพเจ้าจะลืมไม่ได้ Doctor of Devinity คนสำคัญ ที่ข้าพเจ้ารอคอย คนเมืองน้ำดำ

  ท่านมาในวันที่ดีจริงๆ

  กราบเคารพเจ้าค่ะ
   
สถานะของกระทู้:
กระทู้ถูกปิด ไม่สามารถโพสต์ตอบกลับได้

แชร์หน้านี้

Loading...