เสียงธรรม Pali Devotional Chanting

ในห้อง 'Buddhist Audio' ตั้งกระทู้โดย paang, 4 เมษายน 2007.

แท็ก: แก้ไข
 1. paang

  paang เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 เมษายน 2005
  โพสต์:
  9,521
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +34,309
  <TABLE height=0% width=610 align=center border=0><TBODY><TR><TD vAlign=top width=24 height=14>[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif][​IMG][/FONT]</TD><TD vAlign=top width=164 height=14>[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]01-chant-01.mp3[/FONT]</TD><TD vAlign=center align=right width=39 height=14>
  [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]174 KB[/FONT]​
  </TD><TD vAlign=top width=365 height=14>[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Introduction [/FONT]</TD></TR><TR><TD vAlign=top width=24 height=5>[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif][​IMG][/FONT]</TD><TD vAlign=top width=164 height=5>[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]02-chant-02.mp3[/FONT]</TD><TD vAlign=center align=right width=39 height=5>
  [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]75 KB[/FONT]​
  </TD><TD vAlign=top width=365 height=5>[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Buddhabhivadana - Salutation to the Buddha.[/FONT]</TD></TR><TR><TD vAlign=top width=24 height=16>[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif][​IMG][/FONT]</TD><TD vAlign=top width=164 height=16>[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]03-chant-03.mp3[/FONT]</TD><TD vAlign=center align=right width=39 height=16>
  [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]142 KB[/FONT]​
  </TD><TD vAlign=top width=365 height=16>[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Tri-Sarana - The Three Refuges.[/FONT]</TD></TR><TR><TD vAlign=top width=24 height=3>[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif][​IMG][/FONT]</TD><TD vAlign=top width=164 height=3>[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]04-chant-04.mp3[/FONT]</TD><TD vAlign=center align=right width=39 height=3>
  [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]120 KB[/FONT]​
  </TD><TD vAlign=top width=365 height=3>[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Panca Sila - The Five Precept.[/FONT]</TD></TR><TR><TD vAlign=top width=24 height=17>[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif][​IMG][/FONT]</TD><TD vAlign=top width=164 height=17>[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]05-chant-05.mp3[/FONT]</TD><TD vAlign=center align=right width=39 height=17>
  [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]210 KB[/FONT]​
  </TD><TD vAlign=top width=365 height=17>[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Buddha Vandana - [/FONT][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Homage to the Buddha.[/FONT]</TD></TR><TR><TD vAlign=top width=24 height=15>[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif][​IMG][/FONT]</TD><TD vAlign=top width=164 height=15>[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]06-chant-06.mp3[/FONT]</TD><TD vAlign=center align=right width=39 height=15>
  [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]201 KB[/FONT]​
  </TD><TD vAlign=top width=365 height=15>[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Dhamma Vandana [/FONT][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]- Homage to the Doctrine.[/FONT]</TD></TR><TR><TD vAlign=top width=24 height=10>[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif][​IMG][/FONT]</TD><TD vAlign=top width=164 height=10>[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]07-chant-07.mp3[/FONT]</TD><TD vAlign=center align=right width=39 height=10>
  [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]306 KB[/FONT]​
  </TD><TD vAlign=top width=365 height=10>[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Sangha Vandana [/FONT][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]- Homage to the Disciples of the Buddha.[/FONT]</TD></TR><TR><TD vAlign=top width=24 height=13>[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif][​IMG][/FONT]</TD><TD vAlign=top width=164 height=13>[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]08-chant-08.mp3[/FONT]</TD><TD vAlign=center align=right width=39 height=13>
  [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]57 KB[/FONT]​
  </TD><TD vAlign=top width=365 height=13>[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Cetiya Vandana - Salutation to the Pagodas. [/FONT]</TD></TR><TR><TD vAlign=top width=24 height=14>[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif][​IMG][/FONT]</TD><TD vAlign=top width=164 height=14>[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]09-chant-09.mp3[/FONT]</TD><TD vAlign=center align=right width=39 height=14>
  [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]264 KB[/FONT]​
  </TD><TD vAlign=top width=365 height=14>[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Bodhi Vandana - Salutation to the Bodhi Tree.[/FONT]</TD></TR><TR><TD vAlign=top width=24 height=14>[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif][​IMG][/FONT]</TD><TD vAlign=top width=164 height=14>[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]10-chant-10.mp3[/FONT]</TD><TD vAlign=center align=right width=39 height=14>
  [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]56 KB[/FONT]​
  </TD><TD vAlign=top width=365 height=14>[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Padipa Puja - Offering of Lights.[/FONT]</TD></TR><TR><TD vAlign=top width=24 height=13>[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif][​IMG][/FONT]</TD><TD vAlign=top width=164 height=13>[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]11-chant-11.mp3[/FONT]</TD><TD vAlign=center align=right width=39 height=13>
  [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]56 KB[/FONT]​
  </TD><TD vAlign=top width=365 height=13>[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Sugandha Puja - Offering of Incense.[/FONT]</TD></TR><TR><TD vAlign=top width=24 height=13>[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif][​IMG][/FONT]</TD><TD vAlign=top width=164 height=13>[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]12-chant-12.mp3[/FONT]</TD><TD vAlign=center align=right width=39 height=13>
  [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]111 KB[/FONT]​
  </TD><TD vAlign=top width=365 height=13>[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Puppha Puja - Offering of Flowers.[/FONT]</TD></TR><TR><TD vAlign=top width=24 height=12>[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif][​IMG][/FONT]</TD><TD vAlign=top width=164 height=12>[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]13-chant-13.mp3[/FONT]</TD><TD vAlign=center align=right width=39 height=12>
  [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]268 KB[/FONT]​
  </TD><TD vAlign=top width=365 height=12>[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Anumodana - Transference of Merits to all Celestial Beings.[/FONT]</TD></TR><TR><TD vAlign=top width=24 height=6>[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif][​IMG][/FONT]</TD><TD vAlign=top width=164 height=6>[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]14-chant-14.mp3[/FONT]</TD><TD vAlign=center align=right width=39 height=6>
  [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]78 KB[/FONT]​
  </TD><TD vAlign=top width=365 height=6>[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Patti Dana - Transference of Merits to Departed Relatives.[/FONT]</TD></TR><TR><TD vAlign=top width=24 height=11>[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif][​IMG][/FONT]</TD><TD vAlign=top width=164 height=11>[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]15-chant-15.mp3[/FONT]</TD><TD vAlign=center align=right width=39 height=11>
  [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]55 KB[/FONT]​
  </TD><TD vAlign=top width=365 height=11>[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Patthana - Aspiration.[/FONT]</TD></TR><TR><TD vAlign=top width=24 height=14>[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif][​IMG][/FONT]</TD><TD vAlign=top width=164 height=14>[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]16-chant-16.mp3[/FONT]</TD><TD vAlign=center align=right width=39 height=14>
  [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]65 KB[/FONT]​
  </TD><TD vAlign=top width=365 height=14>[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Khamayacana - Forgiveness of Faults.[/FONT]</TD></TR><TR><TD vAlign=top width=24 height=14>[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif][​IMG][/FONT]</TD><TD vAlign=top width=164 height=14>[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]17-chant-17.mp3[/FONT]</TD><TD vAlign=center align=right width=39 height=14>
  [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]695 KB[/FONT]​
  </TD><TD vAlign=top width=365 height=14>[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Mangala Sutta - The Discourse on Blessings.[/FONT]</TD></TR><TR><TD vAlign=top width=24 height=14>[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif][​IMG][/FONT]</TD><TD vAlign=top width=164 height=14>[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]18-chant-18.mp3[/FONT]</TD><TD vAlign=center align=right width=39 height=14>
  [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]1,155 KB[/FONT]​
  </TD><TD vAlign=top width=365 height=14>[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Ratana Sutta - The Discourse on Jewels[/FONT]</TD></TR><TR><TD vAlign=top width=24 height=9>[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif][​IMG][/FONT]</TD><TD vAlign=top width=164 height=9>[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]19-chant-19.mp3[/FONT]</TD><TD vAlign=center align=right width=39 height=9>
  [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]456 KB[/FONT]​
  </TD><TD vAlign=top width=365 height=9>[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Metta Sutta - The Discourse on Loving-kindness.[/FONT]</TD></TR><TR><TD vAlign=top width=24 height=14>[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif][​IMG][/FONT]</TD><TD vAlign=top width=164 height=14>[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]20-chant-20.mp3[/FONT]</TD><TD vAlign=center align=right width=39 height=14>
  [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]1,185 KB[/FONT]​
  </TD><TD vAlign=top width=365 height=14>[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Maha [/FONT]</TD></TR></TBODY></TABLE>
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

Loading...

แชร์หน้านี้

Loading...